Là gì?

Chủ thể kinh tế là gì? Có bao nhiêu loại chủ thể kinh tế?

Bạn đang xem: Chủ thể kinh tế là gì? Có bao nhiêu loại chủ thể kinh tế? tại ĐH KD & CN Hà Nội

Chủ thể kinh tế là gì?

Chủ thể kinh tế là một thuật ngữ được sử dụng trong kinh tế học để chỉ các tập thể hoặc cá nhân tham gia vào việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ các hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế.

Trong thực tế, các chủ thể kinh tế này có thể tồn tại đồng thời trong một nền kinh tế và tương tác với nhau để tạo ra sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, cách tổ chức và quản lý của mỗi chủ thể kinh tế đều có những đặc trưng và mục đích khác nhau.

Ví dụ, trong một nền kinh tế tự do, các doanh nghiệp tư nhân có quyền tự do quyết định hoạt động của mình, trong khi các doanh nghiệp nhà nước có thể được sử dụng để đảm bảo sự phân phối công bằng và giữ vững quyền lợi cho cộng đồng. Hợp tác xã, trong khi đó, có thể được thành lập để đảm bảo sự cộng tác và chia sẻ lợi nhuận giữa các thành viên.

Việc hiểu rõ vai trò và đặc trưng của các chủ thể kinh tế là rất quan trọng để hiểu và phát triển nền kinh tế một cách bền vững và có hiệu quả.

Ví dụ về chủ thể kinh tế

Dưới đây là một số ví dụ về các chủ thể kinh tế:

– Chủ thể kinh tế nhà nước: Ví dụ như Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) là một chủ thể kinh tế nhà nước, được thành lập để cung cấp dịch vụ điện cho người dân và doanh nghiệp trên toàn quốc.

– Chủ thể kinh tế tư nhân: Ví dụ như Samsung là một chủ thể kinh tế tư nhân, được thành lập để sản xuất và cung cấp các sản phẩm điện tử, điện thoại di động và các thiết bị khác cho thị trường toàn cầu.

– Chủ thể kinh tế hợp tác xã: Ví dụ như các hợp tác xã nông nghiệp, được thành lập để sản xuất và phân phối các sản phẩm nông nghiệp như lúa gạo, rau củ quả và thực phẩm khác. Các thành viên trong hợp tác xã chia sẻ lợi nhuận và quyết định hoạt động của doanh nghiệp một cách chung nhất.

Ngoài ra, còn có các chủ thể kinh tế khác như các công ty đa quốc gia, tổ chức phi lợi nhuận, các cá nhân kinh doanh độc lập, các tổ chức và cá nhân thuộc ngành công nghiệp sáng tạo, đổi mới.

Các chủ thể kinh tế bao gồm?

Các chủ thể kinh tế là các tập thể hoặc cá nhân tham gia vào việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế. Chủ thể kinh tế được phân loại thành ba loại chính:

– Chủ thể kinh tế nhà nước: Bao gồm các tổ chức và cơ quan của chính phủ nhằm mục đích quản lý và điều hành kinh tế của đất nước. Ví dụ: các bộ, ngành, địa phương, công ty nhà nước.

– Chủ thể kinh tế tư nhân: Bao gồm các doanh nghiệp tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận và các cá nhân kinh doanh độc lập. Tư nhân thường có quyền quyết định và kiểm soát hoạt động của mình một cách độc lập và tập trung vào mục đích tạo lợi nhuận. Ví dụ: các công ty tư nhân, chủ cửa hàng nhỏ.

– Chủ thể kinh tế hợp tác xã: Bao gồm các doanh nghiệp được sở hữu và điều hành bởi các thành viên cùng hợp tác với nhau, thường là trong cùng một ngành nghề hoặc cộng đồng. Các thành viên trong hợp tác xã có thể chia sẻ lợi nhuận và quyết định hoạt động của doanh nghiệp một cách chung nhất. Ví dụ: các hợp tác xã nông nghiệp, các cộng đồng sản xuất, tiêu dùng.

Có bao nhiêu loại chủ thể kinh tế?

Chủ thể kinh tế là các tập thể hoặc cá nhân tham gia vào việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế. Trong lý thuyết kinh tế học, thường phân loại các chủ thể kinh tế thành ba loại chính:

– Chủ thể kinh tế nhà nước: Bao gồm các tổ chức và cơ quan của chính phủ nhằm mục đích quản lý và điều hành kinh tế của đất nước.

– Chủ thể kinh tế tư nhân: Bao gồm các doanh nghiệp tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận và các cá nhân kinh doanh độc lập. Tư nhân thường có quyền quyết định và kiểm soát hoạt động của mình một cách độc lập và tập trung vào mục đích tạo lợi nhuận.

– Chủ thể kinh tế hợp tác xã: Bao gồm các doanh nghiệp được sở hữu và điều hành bởi các thành viên cùng hợp tác với nhau, thường là trong cùng một ngành nghề hoặc cộng đồng. Các thành viên trong hợp tác xã có thể chia sẻ lợi nhuận và quyết định hoạt động của doanh nghiệp một cách chung nhất.

– Chủ thể kinh tế đa quốc gia: Bao gồm các công ty hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau và có sự liên kết chặt chẽ với các nền kinh tế trên thế giới. Ví dụ: Coca Cola, Nestle, Samsung, Toyota.

– Chủ thể kinh tế tổ chức phi lợi nhuận: Bao gồm các tổ chức không tư vấn và cung cấp các dịch vụ có lợi ích xã hội như các tổ chức từ thiện, tổ chức bảo vệ môi trường, các tổ chức giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, …

– Các cá nhân kinh doanh độc lập: Bao gồm các cá nhân kinh doanh một mình hoặc có một số lượng nhân viên nhỏ để sản xuất, cung cấp dịch vụ, bán lẻ, hay bất kỳ lĩnh vực nào mà họ có thể có khả năng.

– Các chủ thể kinh tế thuộc ngành công nghiệp sáng tạo, đổi mới: Bao gồm các doanh nghiệp mới thành lập, startup, các doanh nghiệp công nghệ cao, sản xuất và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra các giá trị tiềm năng và sáng tạo trong nền kinh tế.

Vai trò của chủ thể kinh tế

Các chủ thể kinh tế đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế bởi vì chúng tham gia vào quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Cụ thể, các vai trò của các chủ thể kinh tế bao gồm:

– Tạo ra sản phẩm và dịch vụ: Các chủ thể kinh tế tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Đây là vai trò quan trọng nhất của các chủ thể kinh tế.

– Tạo ra thu nhập: Các chủ thể kinh tế tạo ra thu nhập cho bản thân và nhân viên của họ bằng cách sản xuất và bán các sản phẩm và dịch vụ.

– Tạo ra việc làm: Các chủ thể kinh tế cung cấp việc làm cho nhân viên và cộng đồng, góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp và cải thiện mức sống của người dân.

– Đóng góp vào phát triển kinh tế: Các chủ thể kinh tế đóng góp vào phát triển kinh tế của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bằng cách tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, cải thiện hiệu suất và năng suất lao động.

– Thúc đẩy sự cạnh tranh: Sự hiện diện của các chủ thể kinh tế khác nhau tạo ra sự cạnh tranh trong nền kinh tế, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn và giá cả hợp lý hơn cho người tiêu dùng.

– Đóng góp vào ngân sách nhà nước: Các chủ thể kinh tế đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế và phí, giúp hỗ trợ cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng và các chương trình phục vụ cộng đồng.

– Tạo ra các quyết định kinh tế: Các chủ thể kinh tế có thể tạo ra các quyết định kinh tế quan trọng, bao gồm quyết định về sản xuất, phân phối, đầu tư, quản lý tài chính và nhân sự. Những quyết định này ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của một quốc gia và toàn cầu.

– Đóng góp vào sự phát triển bền vững: Các chủ thể kinh tế đóng góp vào sự phát triển bền vững bằng cách thực hiện các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực của sản xuất và tiêu thụ đối với môi trường.

– Tạo ra các quan hệ đối tác: Các chủ thể kinh tế tạo ra các quan hệ đối tác với các đối tác khác để mở rộng sản xuất, phân phối, tiếp cận thị trường và tạo ra các giá trị mới. Các quan hệ đối tác này có thể bao gồm các liên minh, các mối quan hệ giữa các công ty và các cá nhân kinh doanh.

Chủ thể kinh doanh gồm những ai?

Chủ thể kinh doanh có thể được định nghĩa là những đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ để đạt lợi nhuận.

Các chủ thể kinh doanh có thể bao gồm:

– Doanh nghiệp tư nhân: một cá nhân sở hữu và quản lý doanh nghiệp độc lập.

– Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn): một loại hình doanh nghiệp được thành lập bởi ít nhất hai cổ đông với trách nhiệm giới hạn đối với khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác.

– Công ty Cổ phần: một loại hình doanh nghiệp có vốn được chia thành nhiều phần, được gọi là cổ phiếu, mỗi cổ phiếu đại diện cho một phần của tài sản và lợi nhuận của công ty.

– Tổ chức phi lợi nhuận: một loại hình tổ chức thực hiện các hoạt động vì mục đích công cộng mà không có mục đích lợi nhuận, chẳng hạn như các tổ chức từ thiện, các tổ chức giáo dục và các tổ chức tôn giáo.

– Nhà nước hoặc các tổ chức quốc gia: thực hiện các hoạt động kinh doanh để tạo ra thu nhập cho quốc gia hoặc để cung cấp các dịch vụ công cộng như bưu điện, y tế và giáo dục.

– Tổ chức phi chính phủ: là những tổ chức tư nhân hoặc phi lợi nhuận có mục đích hoạt động khác với mục đích của chính phủ, chẳng hạn như các tổ chức xã hội, các tổ chức thương mại, các tổ chức nghiên cứu và phát triển.

Trên đây là bài viết liên quan đến Chủ thể kinh tế là gì? trong chuyên mục ? được Luật Hoàng Phi cung cấp. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết khác liên quan tại website luathoangphi.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Chủ thể kinh tế là gì? Có bao nhiêu loại chủ thể kinh tế?

Video về Chủ thể kinh tế là gì? Có bao nhiêu loại chủ thể kinh tế?

Wiki về Chủ thể kinh tế là gì? Có bao nhiêu loại chủ thể kinh tế?

Chủ thể kinh tế là gì? Có bao nhiêu loại chủ thể kinh tế?

Chủ thể kinh tế là gì? Có bao nhiêu loại chủ thể kinh tế? -

Chủ thể kinh tế là gì?

Chủ thể kinh tế là một thuật ngữ được sử dụng trong kinh tế học để chỉ các tập thể hoặc cá nhân tham gia vào việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ các hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế.

Trong thực tế, các chủ thể kinh tế này có thể tồn tại đồng thời trong một nền kinh tế và tương tác với nhau để tạo ra sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, cách tổ chức và quản lý của mỗi chủ thể kinh tế đều có những đặc trưng và mục đích khác nhau.

Ví dụ, trong một nền kinh tế tự do, các doanh nghiệp tư nhân có quyền tự do quyết định hoạt động của mình, trong khi các doanh nghiệp nhà nước có thể được sử dụng để đảm bảo sự phân phối công bằng và giữ vững quyền lợi cho cộng đồng. Hợp tác xã, trong khi đó, có thể được thành lập để đảm bảo sự cộng tác và chia sẻ lợi nhuận giữa các thành viên.

Việc hiểu rõ vai trò và đặc trưng của các chủ thể kinh tế là rất quan trọng để hiểu và phát triển nền kinh tế một cách bền vững và có hiệu quả.

Ví dụ về chủ thể kinh tế

Dưới đây là một số ví dụ về các chủ thể kinh tế:

– Chủ thể kinh tế nhà nước: Ví dụ như Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) là một chủ thể kinh tế nhà nước, được thành lập để cung cấp dịch vụ điện cho người dân và doanh nghiệp trên toàn quốc.

– Chủ thể kinh tế tư nhân: Ví dụ như Samsung là một chủ thể kinh tế tư nhân, được thành lập để sản xuất và cung cấp các sản phẩm điện tử, điện thoại di động và các thiết bị khác cho thị trường toàn cầu.

– Chủ thể kinh tế hợp tác xã: Ví dụ như các hợp tác xã nông nghiệp, được thành lập để sản xuất và phân phối các sản phẩm nông nghiệp như lúa gạo, rau củ quả và thực phẩm khác. Các thành viên trong hợp tác xã chia sẻ lợi nhuận và quyết định hoạt động của doanh nghiệp một cách chung nhất.

Ngoài ra, còn có các chủ thể kinh tế khác như các công ty đa quốc gia, tổ chức phi lợi nhuận, các cá nhân kinh doanh độc lập, các tổ chức và cá nhân thuộc ngành công nghiệp sáng tạo, đổi mới.

Các chủ thể kinh tế bao gồm?

Các chủ thể kinh tế là các tập thể hoặc cá nhân tham gia vào việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế. Chủ thể kinh tế được phân loại thành ba loại chính:

– Chủ thể kinh tế nhà nước: Bao gồm các tổ chức và cơ quan của chính phủ nhằm mục đích quản lý và điều hành kinh tế của đất nước. Ví dụ: các bộ, ngành, địa phương, công ty nhà nước.

– Chủ thể kinh tế tư nhân: Bao gồm các doanh nghiệp tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận và các cá nhân kinh doanh độc lập. Tư nhân thường có quyền quyết định và kiểm soát hoạt động của mình một cách độc lập và tập trung vào mục đích tạo lợi nhuận. Ví dụ: các công ty tư nhân, chủ cửa hàng nhỏ.

– Chủ thể kinh tế hợp tác xã: Bao gồm các doanh nghiệp được sở hữu và điều hành bởi các thành viên cùng hợp tác với nhau, thường là trong cùng một ngành nghề hoặc cộng đồng. Các thành viên trong hợp tác xã có thể chia sẻ lợi nhuận và quyết định hoạt động của doanh nghiệp một cách chung nhất. Ví dụ: các hợp tác xã nông nghiệp, các cộng đồng sản xuất, tiêu dùng.

Có bao nhiêu loại chủ thể kinh tế?

Chủ thể kinh tế là các tập thể hoặc cá nhân tham gia vào việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế. Trong lý thuyết kinh tế học, thường phân loại các chủ thể kinh tế thành ba loại chính:

– Chủ thể kinh tế nhà nước: Bao gồm các tổ chức và cơ quan của chính phủ nhằm mục đích quản lý và điều hành kinh tế của đất nước.

– Chủ thể kinh tế tư nhân: Bao gồm các doanh nghiệp tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận và các cá nhân kinh doanh độc lập. Tư nhân thường có quyền quyết định và kiểm soát hoạt động của mình một cách độc lập và tập trung vào mục đích tạo lợi nhuận.

– Chủ thể kinh tế hợp tác xã: Bao gồm các doanh nghiệp được sở hữu và điều hành bởi các thành viên cùng hợp tác với nhau, thường là trong cùng một ngành nghề hoặc cộng đồng. Các thành viên trong hợp tác xã có thể chia sẻ lợi nhuận và quyết định hoạt động của doanh nghiệp một cách chung nhất.

– Chủ thể kinh tế đa quốc gia: Bao gồm các công ty hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau và có sự liên kết chặt chẽ với các nền kinh tế trên thế giới. Ví dụ: Coca Cola, Nestle, Samsung, Toyota.

– Chủ thể kinh tế tổ chức phi lợi nhuận: Bao gồm các tổ chức không tư vấn và cung cấp các dịch vụ có lợi ích xã hội như các tổ chức từ thiện, tổ chức bảo vệ môi trường, các tổ chức giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, …

– Các cá nhân kinh doanh độc lập: Bao gồm các cá nhân kinh doanh một mình hoặc có một số lượng nhân viên nhỏ để sản xuất, cung cấp dịch vụ, bán lẻ, hay bất kỳ lĩnh vực nào mà họ có thể có khả năng.

– Các chủ thể kinh tế thuộc ngành công nghiệp sáng tạo, đổi mới: Bao gồm các doanh nghiệp mới thành lập, startup, các doanh nghiệp công nghệ cao, sản xuất và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra các giá trị tiềm năng và sáng tạo trong nền kinh tế.

Vai trò của chủ thể kinh tế

Các chủ thể kinh tế đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế bởi vì chúng tham gia vào quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Cụ thể, các vai trò của các chủ thể kinh tế bao gồm:

– Tạo ra sản phẩm và dịch vụ: Các chủ thể kinh tế tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Đây là vai trò quan trọng nhất của các chủ thể kinh tế.

– Tạo ra thu nhập: Các chủ thể kinh tế tạo ra thu nhập cho bản thân và nhân viên của họ bằng cách sản xuất và bán các sản phẩm và dịch vụ.

– Tạo ra việc làm: Các chủ thể kinh tế cung cấp việc làm cho nhân viên và cộng đồng, góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp và cải thiện mức sống của người dân.

– Đóng góp vào phát triển kinh tế: Các chủ thể kinh tế đóng góp vào phát triển kinh tế của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bằng cách tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, cải thiện hiệu suất và năng suất lao động.

– Thúc đẩy sự cạnh tranh: Sự hiện diện của các chủ thể kinh tế khác nhau tạo ra sự cạnh tranh trong nền kinh tế, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn và giá cả hợp lý hơn cho người tiêu dùng.

– Đóng góp vào ngân sách nhà nước: Các chủ thể kinh tế đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế và phí, giúp hỗ trợ cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng và các chương trình phục vụ cộng đồng.

– Tạo ra các quyết định kinh tế: Các chủ thể kinh tế có thể tạo ra các quyết định kinh tế quan trọng, bao gồm quyết định về sản xuất, phân phối, đầu tư, quản lý tài chính và nhân sự. Những quyết định này ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của một quốc gia và toàn cầu.

– Đóng góp vào sự phát triển bền vững: Các chủ thể kinh tế đóng góp vào sự phát triển bền vững bằng cách thực hiện các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực của sản xuất và tiêu thụ đối với môi trường.

– Tạo ra các quan hệ đối tác: Các chủ thể kinh tế tạo ra các quan hệ đối tác với các đối tác khác để mở rộng sản xuất, phân phối, tiếp cận thị trường và tạo ra các giá trị mới. Các quan hệ đối tác này có thể bao gồm các liên minh, các mối quan hệ giữa các công ty và các cá nhân kinh doanh.

Chủ thể kinh doanh gồm những ai?

Chủ thể kinh doanh có thể được định nghĩa là những đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ để đạt lợi nhuận.

Các chủ thể kinh doanh có thể bao gồm:

– Doanh nghiệp tư nhân: một cá nhân sở hữu và quản lý doanh nghiệp độc lập.

– Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn): một loại hình doanh nghiệp được thành lập bởi ít nhất hai cổ đông với trách nhiệm giới hạn đối với khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác.

– Công ty Cổ phần: một loại hình doanh nghiệp có vốn được chia thành nhiều phần, được gọi là cổ phiếu, mỗi cổ phiếu đại diện cho một phần của tài sản và lợi nhuận của công ty.

– Tổ chức phi lợi nhuận: một loại hình tổ chức thực hiện các hoạt động vì mục đích công cộng mà không có mục đích lợi nhuận, chẳng hạn như các tổ chức từ thiện, các tổ chức giáo dục và các tổ chức tôn giáo.

– Nhà nước hoặc các tổ chức quốc gia: thực hiện các hoạt động kinh doanh để tạo ra thu nhập cho quốc gia hoặc để cung cấp các dịch vụ công cộng như bưu điện, y tế và giáo dục.

– Tổ chức phi chính phủ: là những tổ chức tư nhân hoặc phi lợi nhuận có mục đích hoạt động khác với mục đích của chính phủ, chẳng hạn như các tổ chức xã hội, các tổ chức thương mại, các tổ chức nghiên cứu và phát triển.

Trên đây là bài viết liên quan đến Chủ thể kinh tế là gì? trong chuyên mục ? được Luật Hoàng Phi cung cấp. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết khác liên quan tại website luathoangphi.vn để có thêm thông tin chi tiết.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Chủ thể kinh tế là gì? Có bao nhiêu loại chủ thể kinh tế? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Chủ thể kinh tế là gì? Có bao nhiêu loại chủ thể kinh tế? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Chủ #thể #kinh #tế #là #gì #Có #bao #nhiêu #loại #chủ #thể #kinh #tế

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button