Văn Mẫu

Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học

Bạn đang xem: Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học

Hướng dẫn

PHÂN TÍCH ĐỂ

1. Kiểu bài: Chứng minh một nhận định văn học.

2. Nội dung: Tinh thần yêu nước, tinh thần quật khởi chống xâm lược của nhân dân ta thể hiện trong văn học Việt Nam từ thế kỉ XI đến thế kĩ XV.

3. Tưliệu: Chọn dẫn chứng trong những bài thơ bài văn đã học trong giai đoạn này.

DÀN BÀI

I. Mở bài

Lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV là lịch sử chống ngoại xâm: Tống, Nguyên – Mông và Minh, với bao chiến công hiển hách.

Văn học giai đoạn này đã khẳng định quyển tự chủ, tinh thần chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc với nhiều tác phẩm nồng nàn lòng yêu nước thương dân.

II. Thân bài

– Khẳng định quyển tự chủ và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc:

Sông núi nước Nam vua Nam ở Rành rành định phận tại sách trời.

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

(Sông núi nước’Nam- Lí Thường Kiệt)

-Tự hào là một đất nước có lãnh thổ, có nền văn hiến, có phong tục và lịch sử lâu đời:

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Núi sông bờ cõi đã chia Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bển xưng đế một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau

Song hào kiệt đời nào cũng có.

(Dại cáo bình Ngô -NguyễnTrãi)

Xem thêm:  Suy nghĩ về vấn đề tham những trong truyện cười “Nhưng nó phải bằng hai mày”

– Ca ngợi lòng yêu nước thiết tha, lòng căm thù giặc sâu sắc, ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc:

“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù, dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng”.

– Đề cao tinh thần đoàn kết một lòng nếm mật nằm gai chiến đấu của nhân dân ta:

Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phất phới.

Tướng sĩ một lòng phụ tử,

hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến mọi thắng lợi của dân tộc ta.

– Khẳng định sức mạnh to lớn, khí thế chiến đấu và chiến thắng:

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn Voi uống nước, nước sông phải cạn.

Đánh một trận sạch không kình ngạc Đánh hai trận tan tác chim muông.

– Tuyên bố nền hòa bình dộc lập, khẳng định sơn hà xã tắc bền vững lâu dài:

Xã tắc từ đây bền vũng Giang sơn từ đây đổi mới Càn khôn bĩ rồi lại thái Nhật nguyệt hối rồi lại minh Nghìn năm vết nhục nhã sạch làu Muôn thuở nền thái bình vững chắc

(Đại cáo bình Ngô -Nguyễn Trãi)

III. Kết bài

Khẳng định nội dung các tác phẩm văn học cổ từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV đã thể hiện rõ nét lòng yêu nước, khẳng định quyền tự chủ, niềm tự hảo, tinh thần chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Mãi mãi tinh thần yêu nước ấy sẽ là sức mạnh cổ vũ, động viên nhiều thế hệ trẻ mai sau trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về truyện Sơn Tinh Thủy Tinh

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học

Video về Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học

Wiki về Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học

Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học

Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học -

Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học

Hướng dẫn

PHÂN TÍCH ĐỂ

1. Kiểu bài: Chứng minh một nhận định văn học.

2. Nội dung: Tinh thần yêu nước, tinh thần quật khởi chống xâm lược của nhân dân ta thể hiện trong văn học Việt Nam từ thế kỉ XI đến thế kĩ XV.

3. Tưliệu: Chọn dẫn chứng trong những bài thơ bài văn đã học trong giai đoạn này.

DÀN BÀI

I. Mở bài

Lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV là lịch sử chống ngoại xâm: Tống, Nguyên – Mông và Minh, với bao chiến công hiển hách.

Văn học giai đoạn này đã khẳng định quyển tự chủ, tinh thần chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc với nhiều tác phẩm nồng nàn lòng yêu nước thương dân.

II. Thân bài

– Khẳng định quyển tự chủ và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc:

Sông núi nước Nam vua Nam ở Rành rành định phận tại sách trời.

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

(Sông núi nước'Nam- Lí Thường Kiệt)

-Tự hào là một đất nước có lãnh thổ, có nền văn hiến, có phong tục và lịch sử lâu đời:

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Núi sông bờ cõi đã chia Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bển xưng đế một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau

Song hào kiệt đời nào cũng có.

(Dại cáo bình Ngô -NguyễnTrãi)

Xem thêm:  Suy nghĩ về vấn đề tham những trong truyện cười "Nhưng nó phải bằng hai mày"

– Ca ngợi lòng yêu nước thiết tha, lòng căm thù giặc sâu sắc, ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc:

“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù, dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng".

– Đề cao tinh thần đoàn kết một lòng nếm mật nằm gai chiến đấu của nhân dân ta:

Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phất phới.

Tướng sĩ một lòng phụ tử,

hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến mọi thắng lợi của dân tộc ta.

– Khẳng định sức mạnh to lớn, khí thế chiến đấu và chiến thắng:

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn Voi uống nước, nước sông phải cạn.

Đánh một trận sạch không kình ngạc Đánh hai trận tan tác chim muông.

– Tuyên bố nền hòa bình dộc lập, khẳng định sơn hà xã tắc bền vững lâu dài:

Xã tắc từ đây bền vũng Giang sơn từ đây đổi mới Càn khôn bĩ rồi lại thái Nhật nguyệt hối rồi lại minh Nghìn năm vết nhục nhã sạch làu Muôn thuở nền thái bình vững chắc

(Đại cáo bình Ngô -Nguyễn Trãi)

III. Kết bài

Khẳng định nội dung các tác phẩm văn học cổ từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV đã thể hiện rõ nét lòng yêu nước, khẳng định quyền tự chủ, niềm tự hảo, tinh thần chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Mãi mãi tinh thần yêu nước ấy sẽ là sức mạnh cổ vũ, động viên nhiều thế hệ trẻ mai sau trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về truyện Sơn Tinh Thủy Tinh


[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Chứng minh tinh thần chiến đấu bảo vệ dân tộc qua thơ văn đã học bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Văn mẫu

#Chứng #minh #tinh #thần #chiến #đấu #bảo #vệ #dân #tộc #qua #thơ #văn #đã #học

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button