Giáo Dục

Cơ chế một cửa là gì? Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cơ chế một cửa là gì? Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa?

phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Giáo dục

Cơ chế một cửa liên thông là gì? Cửa hàng một cửa tiếng Anh là gì? Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa? Ưu nhược điểm của PMNM?

Vấn đề giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được quan tâm do nhu cầu của công dân ngày càng cao. Để đáp ứng thực tế, cơ chế một cửa ra đời là một hình thức cải cách thủ tục nhằm mang lại hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Cơ chế này đã được áp dụng cho các cơ quan hành chính địa phương nhằm cải cách thủ tục hành chính từ mức thấp nhất. Với mục tiêu đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, rút ​​ngắn thời gian giao dịch giữa người dân và cơ quan hành chính. Vì vậy, người dân cần hiểu rõ một cửa là gì và các quy định, nguyên tắc thực hiện một cửa để có thể hạn chế thời gian khi thực hiện các giao dịch tại cơ quan hành chính.

Phô mai bổ sung-có thể chữa được

Luật sư tư vấn pháp lý miễn phí qua điện thoại 24/7:

* Cơ sở pháp lý

– Nghị định 61/2018 / NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

– Thông tư 01/2018 / TT-VPCP ngày 23/11/2018 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 61/2018 / NĐ-CP ngày 23/4/2018 quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính.

1. Cơ chế một cửa là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 61/2018 / NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có định nghĩa về một cửa liên thông. cơ chế cửa hàng trong giải quyết thủ tục hành chính. hành chính như sau:

Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức. , cá nhân của cơ quan có thẩm quyền thông qua Bộ phận một cửa quy định tại khoản 3 Điều này.

Bộ phận một cửa có hai hình thức: Một là giải quyết trong cơ quan; Thứ hai, có sự kết hợp của các cơ quan có thể giải quyết vấn đề. Cơ chế một cửa theo hình thức hai cửa là cơ chế một cửa liên thông.

Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết một thủ tục hành chính hoặc một nhóm thủ tục hành chính. Các cơ quan đầu mối có liên quan với nhau, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận một cửa quy định tại Khoản 3 Điều này.

Ngoài ra, cơ chế một cửa quốc gia là cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện quy trình, thủ tục hải quan của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống thông tin. tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; Cơ quan hải quan quyết định việc thông quan, giải phóng hàng hóa trên Hệ thống thông tin tích hợp.

2. Cửa hàng một cửa tiếng Anh là gì?

Cơ chế một cửa trong tiếng Anh có nghĩa là: Cơ chế một cửa liên thông.

Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức. cá nhân của cơ quan có thẩm quyền thông qua Bộ phận một cửa.

3. Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa

* Quy định về thực hiện cơ chế một cửa

Quy trình một cửa giải quyết thủ tục hành chính bắt đầu từ việc công dân nộp hồ sơ và nhận văn bản của cơ quan nhà nước. Việc tiếp nhận hồ sơ là một chiều, tức là người có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thì đề xuất, kiến ​​nghị đến nộp hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có nhiều cách để nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền như:

– Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của các cơ quan chức năng;

– Dịch vụ thông qua: có thể là dịch vụ công thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật;

– Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh.

Công dân sẽ được cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả sau khi nộp hồ sơ thành công. Và bạn có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thông qua mã số hồ sơ được cấp trên các trang trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.

Đối với các bên chức năng, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định, xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ đảm bảo những vướng mắc của công dân phải được giải quyết. Sau đó chuyển đến phòng chức năng (trong cơ quan) hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết trường hợp đấu nối.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc phân công cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vấn đề cần giải quyết. Họ sẽ tiến hành giải quyết và trình duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Đây là những bước cơ bản để người dân hiểu được quy trình làm việc của các cơ quan nhà nước cũng như biết được vai trò, trách nhiệm của mình trong những khâu nào. Mỗi bước giải quyết thủ tục hành chính đều có quy định riêng về phương thức, thời gian giải quyết để cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng trách nhiệm, quy trình đảm bảo quyền lợi của người dân. Vì vậy, trong từng trường hợp cụ thể, người dân có quyền hỏi và biết thủ tục hành chính của mình, nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

* Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa

– Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

– Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất.

Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

– Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương pháp khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân.

– Không phát sinh chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

– Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm thi hành công vụ trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê duyệt. đã ký hoặc gia nhập.

4. Ưu nhược điểm của PMNM

* Ưu điểm của cơ chế một cửa

– Giúp khắc phục những thủ tục rườm rà, từ đó tiết kiệm thời gian, tránh tình trạng chồng chéo hồ sơ.

– Tinh giản, gọn nhẹ bộ máy nhà nước

– Thống nhất chi phí thực hiện các thủ tục hành chính.

* Nhược điểm của cơ chế một cửa

Những kết quả đã đạt được, mang lại sự thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính thời gian qua đạt hiệu quả cao, từng bước đáp ứng nhiều nhu cầu của công dân. Những thành tựu này cần được phát huy và phát triển hơn nữa. Để làm được điều này, chúng ta cần nhìn ra những hạn chế để xác định vấn đề và đưa ra giải pháp khắc phục.

Cơ chế “một cửa liên thông” còn một số chỗ chưa phù hợp. Qua thời gian hoạt động, đến nay Trung tâm Một chiều đã bộc lộ một số hạn chế, trong đó hạn chế lớn nhất là tính chưa hoàn thiện. Đó là:

– Chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng về dịch vụ hành chính của người dân.

– Chưa giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của một cấp hành chính.

-Việc đầu tư trang thiết bị chưa đồng đều mà chỉ tập trung ở những nơi trọng điểm, cao cấp từ đó làm giảm năng suất công việc và tăng thời gian giải quyết các thủ tục liên quan.

– Việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm trễ, ách tắc do công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của cán bộ, công chức nhà nước chưa đồng đều.

– Việc tách các bộ phận dẫn đến sự liên kết chưa thực sự chặt chẽ cùng với việc thay đổi thủ tục thường xuyên dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết và đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan.

– Những vướng mắc mới chỉ được khắc phục trong phạm vi hành chính, chưa đồng bộ giữa các ngành, giữa các ngành với chính quyền cấp huyện.

– Không có tư cách pháp nhân trong bộ máy hành chính như các cơ quan chuyên môn; Mô hình tổ chức chưa ổn định, cán bộ, công nhân viên chưa yên tâm làm tốt nhiệm vụ.

– Lãnh đạo các ngành, các cấp chưa quan tâm đúng mức đến Trung tâm một cửa về cơ sở vật chất, đào tạo kỹ năng cũng như các điều kiện làm việc khác cho công chức thi hành công vụ.

– Một số vướng mắc nội tại của cấp có thẩm quyền trong cơ chế một cửa:

– Một vài tài liệu hợp pháp của cơ quan nhà nước cấp trên chưa rõ ràng, còn chồng chéo về thẩm quyền giải quyết; Việc phân cấp giữa thành phố và quận, huyện trong một số lĩnh vực chưa hợp lý, gây tranh cãi giữa cán bộ công chức và người dân.

– Cơ quan chức năng chưa bao quát hết công việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

– Trình độ nghiệp vụ của cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ chưa được chuẩn hóa, bồi dưỡng thường xuyên. Quy chế chưa được thực hiện nghiêm túc, gây phiền hà cho công dân.

– Việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa thực sự đảm bảo, cụ thể: chưa mở sổ theo dõi đầy đủ 100% thủ tục hành chính theo quy định; Một số lĩnh vực không có phiếu hẹn tiếp nhận và trả kết quả, dẫn đến một số hồ sơ kết nối chậm nhưng chưa được thống kê; Việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đúng quy định như: chưa phát tờ hướng dẫn hồ sơ, thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết …

– Đơn vị chưa phát huy tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, chưa chủ động trong việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

– Việc theo dõi hồ sơ quyết toán chưa được thực hiện chặt chẽ; còn nhiều chưa kiểm tra thời hạn xin lỗi theo quy định.

– Xử lý thủ tục hành chính phải thông qua hội đồng, liên ngành thiếu linh hoạt (chờ nhiều văn bản triển khai mới họp thông qua, thay vì có thể xin ý kiến ​​bằng văn bản).

Trên đây là những thông tin cơ bản về cơ chế một cửa là gì, quy trình giải quyết thủ tục hành chính qua sở và cơ chế một cửa là gì. Qua thực tiễn có thể thấy được những hạn chế để người dân hiểu rõ vừa để giám sát, kiểm soát vừa hỗ trợ các cơ quan chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như giải quyết những vướng mắc cho người dân.


Thông tin cần xem thêm:

Cơ chế một cửa là gì? Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa?

Hình Ảnh về: Cơ chế một cửa là gì? Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa?

Video về: Cơ chế một cửa là gì? Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa?

Wiki về Cơ chế một cửa là gì? Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa?

Cơ chế một cửa là gì? Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa?

-

Cơ chế một cửa liên thông là gì? Cửa hàng một cửa tiếng Anh là gì? Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa? Ưu nhược điểm của PMNM?

Vấn đề giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được quan tâm do nhu cầu của công dân ngày càng cao. Để đáp ứng thực tế, cơ chế một cửa ra đời là một hình thức cải cách thủ tục nhằm mang lại hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Cơ chế này đã được áp dụng cho các cơ quan hành chính địa phương nhằm cải cách thủ tục hành chính từ mức thấp nhất. Với mục tiêu đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, rút ​​ngắn thời gian giao dịch giữa người dân và cơ quan hành chính. Vì vậy, người dân cần hiểu rõ một cửa là gì và các quy định, nguyên tắc thực hiện một cửa để có thể hạn chế thời gian khi thực hiện các giao dịch tại cơ quan hành chính.

Phô mai bổ sung-có thể chữa được

Luật sư tư vấn pháp lý miễn phí qua điện thoại 24/7:

* Cơ sở pháp lý

- Nghị định 61/2018 / NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư 01/2018 / TT-VPCP ngày 23/11/2018 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 61/2018 / NĐ-CP ngày 23/4/2018 quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính.

1. Cơ chế một cửa là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 61/2018 / NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có định nghĩa về một cửa liên thông. cơ chế cửa hàng trong giải quyết thủ tục hành chính. hành chính như sau:

Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức. , cá nhân của cơ quan có thẩm quyền thông qua Bộ phận một cửa quy định tại khoản 3 Điều này.

Bộ phận một cửa có hai hình thức: Một là giải quyết trong cơ quan; Thứ hai, có sự kết hợp của các cơ quan có thể giải quyết vấn đề. Cơ chế một cửa theo hình thức hai cửa là cơ chế một cửa liên thông.

Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết một thủ tục hành chính hoặc một nhóm thủ tục hành chính. Các cơ quan đầu mối có liên quan với nhau, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận một cửa quy định tại Khoản 3 Điều này.

Ngoài ra, cơ chế một cửa quốc gia là cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện quy trình, thủ tục hải quan của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống thông tin. tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; Cơ quan hải quan quyết định việc thông quan, giải phóng hàng hóa trên Hệ thống thông tin tích hợp.

2. Cửa hàng một cửa tiếng Anh là gì?

Cơ chế một cửa trong tiếng Anh có nghĩa là: Cơ chế một cửa liên thông.

Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức. cá nhân của cơ quan có thẩm quyền thông qua Bộ phận một cửa.

3. Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa

* Quy định về thực hiện cơ chế một cửa

Quy trình một cửa giải quyết thủ tục hành chính bắt đầu từ việc công dân nộp hồ sơ và nhận văn bản của cơ quan nhà nước. Việc tiếp nhận hồ sơ là một chiều, tức là người có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thì đề xuất, kiến ​​nghị đến nộp hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có nhiều cách để nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền như:

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của các cơ quan chức năng;

- Dịch vụ thông qua: có thể là dịch vụ công thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh.

Công dân sẽ được cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả sau khi nộp hồ sơ thành công. Và bạn có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thông qua mã số hồ sơ được cấp trên các trang trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.

Đối với các bên chức năng, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định, xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ đảm bảo những vướng mắc của công dân phải được giải quyết. Sau đó chuyển đến phòng chức năng (trong cơ quan) hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết trường hợp đấu nối.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc phân công cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vấn đề cần giải quyết. Họ sẽ tiến hành giải quyết và trình duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Đây là những bước cơ bản để người dân hiểu được quy trình làm việc của các cơ quan nhà nước cũng như biết được vai trò, trách nhiệm của mình trong những khâu nào. Mỗi bước giải quyết thủ tục hành chính đều có quy định riêng về phương thức, thời gian giải quyết để cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng trách nhiệm, quy trình đảm bảo quyền lợi của người dân. Vì vậy, trong từng trường hợp cụ thể, người dân có quyền hỏi và biết thủ tục hành chính của mình, nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

* Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa

- Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

- Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất.

Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

- Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương pháp khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân.

- Không phát sinh chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

- Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm thi hành công vụ trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê duyệt. đã ký hoặc gia nhập.

4. Ưu nhược điểm của PMNM

* Ưu điểm của cơ chế một cửa

- Giúp khắc phục những thủ tục rườm rà, từ đó tiết kiệm thời gian, tránh tình trạng chồng chéo hồ sơ.

- Tinh giản, gọn nhẹ bộ máy nhà nước

- Thống nhất chi phí thực hiện các thủ tục hành chính.

* Nhược điểm của cơ chế một cửa

Những kết quả đã đạt được, mang lại sự thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính thời gian qua đạt hiệu quả cao, từng bước đáp ứng nhiều nhu cầu của công dân. Những thành tựu này cần được phát huy và phát triển hơn nữa. Để làm được điều này, chúng ta cần nhìn ra những hạn chế để xác định vấn đề và đưa ra giải pháp khắc phục.

Cơ chế “một cửa liên thông” còn một số chỗ chưa phù hợp. Qua thời gian hoạt động, đến nay Trung tâm Một chiều đã bộc lộ một số hạn chế, trong đó hạn chế lớn nhất là tính chưa hoàn thiện. Đó là:

- Chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng về dịch vụ hành chính của người dân.

- Chưa giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của một cấp hành chính.

-Việc đầu tư trang thiết bị chưa đồng đều mà chỉ tập trung ở những nơi trọng điểm, cao cấp từ đó làm giảm năng suất công việc và tăng thời gian giải quyết các thủ tục liên quan.

- Việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm trễ, ách tắc do công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của cán bộ, công chức nhà nước chưa đồng đều.

- Việc tách các bộ phận dẫn đến sự liên kết chưa thực sự chặt chẽ cùng với việc thay đổi thủ tục thường xuyên dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết và đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan.

- Những vướng mắc mới chỉ được khắc phục trong phạm vi hành chính, chưa đồng bộ giữa các ngành, giữa các ngành với chính quyền cấp huyện.

- Không có tư cách pháp nhân trong bộ máy hành chính như các cơ quan chuyên môn; Mô hình tổ chức chưa ổn định, cán bộ, công nhân viên chưa yên tâm làm tốt nhiệm vụ.

- Lãnh đạo các ngành, các cấp chưa quan tâm đúng mức đến Trung tâm một cửa về cơ sở vật chất, đào tạo kỹ năng cũng như các điều kiện làm việc khác cho công chức thi hành công vụ.

- Một số vướng mắc nội tại của cấp có thẩm quyền trong cơ chế một cửa:

- Một vài tài liệu hợp pháp của cơ quan nhà nước cấp trên chưa rõ ràng, còn chồng chéo về thẩm quyền giải quyết; Việc phân cấp giữa thành phố và quận, huyện trong một số lĩnh vực chưa hợp lý, gây tranh cãi giữa cán bộ công chức và người dân.

- Cơ quan chức năng chưa bao quát hết công việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

- Trình độ nghiệp vụ của cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ chưa được chuẩn hóa, bồi dưỡng thường xuyên. Quy chế chưa được thực hiện nghiêm túc, gây phiền hà cho công dân.

- Việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa thực sự đảm bảo, cụ thể: chưa mở sổ theo dõi đầy đủ 100% thủ tục hành chính theo quy định; Một số lĩnh vực không có phiếu hẹn tiếp nhận và trả kết quả, dẫn đến một số hồ sơ kết nối chậm nhưng chưa được thống kê; Việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đúng quy định như: chưa phát tờ hướng dẫn hồ sơ, thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết ...

- Đơn vị chưa phát huy tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, chưa chủ động trong việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc theo dõi hồ sơ quyết toán chưa được thực hiện chặt chẽ; còn nhiều chưa kiểm tra thời hạn xin lỗi theo quy định.

- Xử lý thủ tục hành chính phải thông qua hội đồng, liên ngành thiếu linh hoạt (chờ nhiều văn bản triển khai mới họp thông qua, thay vì có thể xin ý kiến ​​bằng văn bản).

Trên đây là những thông tin cơ bản về cơ chế một cửa là gì, quy trình giải quyết thủ tục hành chính qua sở và cơ chế một cửa là gì. Qua thực tiễn có thể thấy được những hạn chế để người dân hiểu rõ vừa để giám sát, kiểm soát vừa hỗ trợ các cơ quan chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như giải quyết những vướng mắc cho người dân.

[rule_{ruleNumber}]

#Cơ #chế #một #cửa #là #gì #Các #quy #định #và #nguyên #tắc #thực #hiện #cơ #chế #một #cửa

[rule_3_plain]

#Cơ #chế #một #cửa #là #gì #Các #quy #định #và #nguyên #tắc #thực #hiện #cơ #chế #một #cửa

[rule_1_plain]

#Cơ #chế #một #cửa #là #gì #Các #quy #định #và #nguyên #tắc #thực #hiện #cơ #chế #một #cửa

[rule_2_plain]

#Cơ #chế #một #cửa #là #gì #Các #quy #định #và #nguyên #tắc #thực #hiện #cơ #chế #một #cửa

[rule_2_plain]

#Cơ #chế #một #cửa #là #gì #Các #quy #định #và #nguyên #tắc #thực #hiện #cơ #chế #một #cửa

[rule_3_plain]

#Cơ #chế #một #cửa #là #gì #Các #quy #định #và #nguyên #tắc #thực #hiện #cơ #chế #một #cửa

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Cơ chế một cửa là gì? Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa?

có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cơ chế một cửa là gì? Các quy định và nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa?

bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website https://hubm.edu.vn/

Nguồn: https://hubm.edu.vn/

#Cơ #chế #một #cửa #là #gì #Các #quy #định #và #nguyên #tắc #thực #hiện #cơ #chế #một #cửa

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button