Giáo Dục

Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp | Phần Lý thuyết

Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong chọn tạo giống cây nông, lâm nghiệp

I – KHÁI NIỆM VỀ TẾ BÀO Nuôi cấy mô

– Nuôi cấy mô là phương pháp tách tế bào, mô trong môi trường vô trùng, thích hợp để chúng tiếp tục phân chia, biệt hóa thành mô, cơ quan để phát triển thành cây mới.

Môi trường dinh dưỡng:

+ Yếu tố vĩ mô: N, S, Ca, K, P

+ Nguyên tố vết: Fe, B, Mo, I, Cu

+ Đường: Glucose, Sucrose

+ Chất điều hòa sinh trưởng: Auxin, Cytokinin


II – CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP nuôi cấy mô TẾ BÀO

1. Tính đa năng của tế bào

– Tế bào chứa bộ gen xác định loài đó, mang tất cả thông tin về loài

– Tế bào có thể sinh sản vô tính khi được nuôi cấy trong môi trường thích hợp để tạo thành cây hoàn chỉnh

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong chọn tạo giống cây nông, lâm nghiệp - (ảnh 2)


2. Khả năng phân biệt và khác biệt

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp - (ảnh 3)

– Biệt hoá tế bào: là quá trình từ tế bào phôi biến thành tế bào chuyên hoá đảm bảo các chức năng khác nhau.

Phân chia tế bào: Là quá trình biến đổi tế bào chuyên biệt thành tế bào phôi trong điều kiện thích hợp và tiếp tục phân chia mạnh mẽ.

III – QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BẰNG TẾ BÀO TẾ BÀO CÂY TRỒNG

1. Quy trình

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong chọn tạo giống cây nông, lâm nghiệp - (ảnh 4)

– Bước 1: Chọn vật liệu nuôi cấy

Chọn mẫu tốt, không bị nhiễm khuẩn

Làm:

Chọn cây mẹ khỏe mạnh, sạch bệnh

Chọn mô phân sinh ngọn chồi, đỉnh rễ, các phần non

– Bước 2: Khử trùng

Mẫu và dụng cụ được làm sạch và khử trùng

Cắt ngọn mọc thành các hạt nhỏ, làm sạch, khử trùng trong buồng vô trùng

– Bước 3: Tạo chồi

Môi trường dinh dưỡng:

Các nguyên tố vĩ mô: N, S, Ca, K, P

Nguyên tố vết: Fe, B, Mo, I, Cu

Đường: Glucose, Sucrose

Chất điều hòa sinh trưởng: Auxin, Cytokinin

Để phát triển chồi cho chồi trong môi trường dinh dưỡng có bổ sung Cytokinin kích hoạt chồi

– Bước 4: Tạo rễ

Khi chồi đạt tiêu chuẩn về chiều cao và số lá thì chuyển sang môi trường tạo rễ, bổ sung chất kích thích auxin, IBA, v.v.

– Bước 5: Cấy cây vào môi trường thích hợp

Chuyển cây sang môi trường thích nghi gần giống với môi trường tự nhiên về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, v.v.

– Bước 6: Trồng trong vườn ươm

Khi cây đủ cao thì chuyển thân và lá ra vườn ươm.

2. Ý nghĩa

– Nhân với số lượng lớn, trên quy mô công nghệ

– Sản phẩm sạch bệnh và đồng nhất về mặt di truyền

– Hệ số nhân đôi cao

Phần kết

Học xong Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp, học sinh cần nắm vững những nội dung trọng tâm:

– Khái niệm về phương pháp nuôi cấy mô

– Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô

– Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

| Phần Lý thuyết

Video về Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

| Phần Lý thuyết

Wiki về Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

| Phần Lý thuyết

Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

| Phần Lý thuyết

Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

| Phần Lý thuyết -

Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong chọn tạo giống cây nông, lâm nghiệp

I - KHÁI NIỆM VỀ TẾ BÀO Nuôi cấy mô

- Nuôi cấy mô là phương pháp tách tế bào, mô trong môi trường vô trùng, thích hợp để chúng tiếp tục phân chia, biệt hóa thành mô, cơ quan để phát triển thành cây mới.

Môi trường dinh dưỡng:

+ Yếu tố vĩ mô: N, S, Ca, K, P

+ Nguyên tố vết: Fe, B, Mo, I, Cu

+ Đường: Glucose, Sucrose

+ Chất điều hòa sinh trưởng: Auxin, Cytokinin


II - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP nuôi cấy mô TẾ BÀO

1. Tính đa năng của tế bào

- Tế bào chứa bộ gen xác định loài đó, mang tất cả thông tin về loài

- Tế bào có thể sinh sản vô tính khi được nuôi cấy trong môi trường thích hợp để tạo thành cây hoàn chỉnh

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong chọn tạo giống cây nông, lâm nghiệp - (ảnh 2)


2. Khả năng phân biệt và khác biệt

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp - (ảnh 3)

- Biệt hoá tế bào: là quá trình từ tế bào phôi biến thành tế bào chuyên hoá đảm bảo các chức năng khác nhau.

Phân chia tế bào: Là quá trình biến đổi tế bào chuyên biệt thành tế bào phôi trong điều kiện thích hợp và tiếp tục phân chia mạnh mẽ.

III - QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BẰNG TẾ BÀO TẾ BÀO CÂY TRỒNG

1. Quy trình

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong chọn tạo giống cây nông, lâm nghiệp - (ảnh 4)

- Bước 1: Chọn vật liệu nuôi cấy

Chọn mẫu tốt, không bị nhiễm khuẩn

Làm:

Chọn cây mẹ khỏe mạnh, sạch bệnh

Chọn mô phân sinh ngọn chồi, đỉnh rễ, các phần non

- Bước 2: Khử trùng

Mẫu và dụng cụ được làm sạch và khử trùng

Cắt ngọn mọc thành các hạt nhỏ, làm sạch, khử trùng trong buồng vô trùng

- Bước 3: Tạo chồi

Môi trường dinh dưỡng:

Các nguyên tố vĩ mô: N, S, Ca, K, P

Nguyên tố vết: Fe, B, Mo, I, Cu

Đường: Glucose, Sucrose

Chất điều hòa sinh trưởng: Auxin, Cytokinin

Để phát triển chồi cho chồi trong môi trường dinh dưỡng có bổ sung Cytokinin kích hoạt chồi

- Bước 4: Tạo rễ

Khi chồi đạt tiêu chuẩn về chiều cao và số lá thì chuyển sang môi trường tạo rễ, bổ sung chất kích thích auxin, IBA, v.v.

- Bước 5: Cấy cây vào môi trường thích hợp

Chuyển cây sang môi trường thích nghi gần giống với môi trường tự nhiên về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, v.v.

- Bước 6: Trồng trong vườn ươm

Khi cây đủ cao thì chuyển thân và lá ra vườn ươm.

2. Ý nghĩa

- Nhân với số lượng lớn, trên quy mô công nghệ

- Sản phẩm sạch bệnh và đồng nhất về mặt di truyền

- Hệ số nhân đôi cao

Phần kết

Học xong Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp, học sinh cần nắm vững những nội dung trọng tâm:

- Khái niệm về phương pháp nuôi cấy mô

- Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô

- Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

[rule_{ruleNumber}]

Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong chọn tạo giống cây nông, lâm nghiệp

I – KHÁI NIỆM VỀ TẾ BÀO Nuôi cấy mô

– Nuôi cấy mô là phương pháp tách tế bào, mô trong môi trường vô trùng, thích hợp để chúng tiếp tục phân chia, biệt hóa thành mô, cơ quan để phát triển thành cây mới.

Môi trường dinh dưỡng:

+ Yếu tố vĩ mô: N, S, Ca, K, P

+ Nguyên tố vết: Fe, B, Mo, I, Cu

+ Đường: Glucose, Sucrose

+ Chất điều hòa sinh trưởng: Auxin, Cytokinin


II – CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP nuôi cấy mô TẾ BÀO

1. Tính đa năng của tế bào

– Tế bào chứa bộ gen xác định loài đó, mang tất cả thông tin về loài

– Tế bào có thể sinh sản vô tính khi được nuôi cấy trong môi trường thích hợp để tạo thành cây hoàn chỉnh

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong chọn tạo giống cây nông, lâm nghiệp - (ảnh 2)


2. Khả năng phân biệt và khác biệt

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp - (ảnh 3)

– Biệt hoá tế bào: là quá trình từ tế bào phôi biến thành tế bào chuyên hoá đảm bảo các chức năng khác nhau.

Phân chia tế bào: Là quá trình biến đổi tế bào chuyên biệt thành tế bào phôi trong điều kiện thích hợp và tiếp tục phân chia mạnh mẽ.

III – QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BẰNG TẾ BÀO TẾ BÀO CÂY TRỒNG

1. Quy trình

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong chọn tạo giống cây nông, lâm nghiệp - (ảnh 4)

– Bước 1: Chọn vật liệu nuôi cấy

Chọn mẫu tốt, không bị nhiễm khuẩn

Làm:

Chọn cây mẹ khỏe mạnh, sạch bệnh

Chọn mô phân sinh ngọn chồi, đỉnh rễ, các phần non

– Bước 2: Khử trùng

Mẫu và dụng cụ được làm sạch và khử trùng

Cắt ngọn mọc thành các hạt nhỏ, làm sạch, khử trùng trong buồng vô trùng

– Bước 3: Tạo chồi

Môi trường dinh dưỡng:

Các nguyên tố vĩ mô: N, S, Ca, K, P

Nguyên tố vết: Fe, B, Mo, I, Cu

Đường: Glucose, Sucrose

Chất điều hòa sinh trưởng: Auxin, Cytokinin

Để phát triển chồi cho chồi trong môi trường dinh dưỡng có bổ sung Cytokinin kích hoạt chồi

– Bước 4: Tạo rễ

Khi chồi đạt tiêu chuẩn về chiều cao và số lá thì chuyển sang môi trường tạo rễ, bổ sung chất kích thích auxin, IBA, v.v.

– Bước 5: Cấy cây vào môi trường thích hợp

Chuyển cây sang môi trường thích nghi gần giống với môi trường tự nhiên về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, v.v.

– Bước 6: Trồng trong vườn ươm

Khi cây đủ cao thì chuyển thân và lá ra vườn ươm.

2. Ý nghĩa

– Nhân với số lượng lớn, trên quy mô công nghệ

– Sản phẩm sạch bệnh và đồng nhất về mặt di truyền

– Hệ số nhân đôi cao

Phần kết

Học xong Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp, học sinh cần nắm vững những nội dung trọng tâm:

– Khái niệm về phương pháp nuôi cấy mô

– Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô

– Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

Bạn thấy bài viết Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

| Phần Lý thuyết có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công nghệ 10: Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

| Phần Lý thuyết bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Công #nghệ #Bài #Ứng #dụng #công #nghệ #nuôi #cấy #mô #tế #bào #trong #nhân #giống #cây #trồng #nông #lâm #nghiệp #Phần #Lý #thuyết

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button