Giáo Dục

Công thức tính Delta phương trình bậc 3 – Toán 12

Công thức tính phương trình bậc hai Delta 3

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình bậc hai Delta 3

Nếu> 0

  • | k | ≤ 1: Phương trình có ba nghiệm
[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta thứ 3 (ảnh 2)
  • | k | > 1: Phương trình có một nghiệm duy nhất
[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình bậc 3 Delta (ảnh 3)

Nếu = 0: Phương trình có nhiều căn

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta 3 (ảnh 4)

 Nếu> 0: Phương trình có nghiệm duy nhất

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta 3 (ảnh 5)

Phương pháp phân tích nhân tử

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta thứ 3 (ảnh 6)

Từ đó, ta đưa về giải một phương trình bậc hai, có nghiệm là:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình bậc 3 Delta (ảnh 7)

Công thức Cardano cho phương trình bậc ba

Công thức tìm nghiệm của phương trình bậc ba dạng “chuẩn tắc” trong trường số phức

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta 3 (ảnh 8)

được phát hiện bởi nhà toán học Cardano (Cardanos, người Ý)

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta thứ 3 (ảnh 9)

Công thức giải này được Cardano xuất bản năm 1545 trong cuốn sách “Nghệ thuật tuyệt vời của việc giải các phương trình đại số”.

Phương pháp Cardano

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta thứ 3 (ảnh 10)

Ta chỉ xét p, q ≠ 0 vì nếu p = 0 hoặc q = 0, ta quay lại trường hợp đơn giản.

Đặt y = u + v vào vị trí của phương trình (2), ta được:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta 3 (ảnh 11)

Chọn u, v sao cho 3uv + p = 0 (4).

Như vậy, để tìm u và v, từ (3) và (4) ta có hệ phương trình:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta 3 (ảnh 12)

 Khi Δ> 0 thì phương trình (5) có nghiệm:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta 3 (ảnh 13)

Do đó, phương trình (2) sẽ có nghiệm thực duy nhất là:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta thứ 3 (ảnh 14)

Khi Δ = 0 thì phương trình (5) có nghiệm kép:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta thứ 3 (ảnh 15)

Khi đó, phương trình (2) có hai nghiệm thực, một trong số đó là nghiệm kép:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta 3 (ảnh 16)

Khi Δ<0, phương trình (5) có nghiệm phức.

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta thứ 3 (ảnh 17)

Phương pháp lượng giác

Một phương trình bậc ba, nếu có 3 căn thực, khi được biểu diễn dưới dạng một căn sẽ liên quan đến số phức. Vì vậy, chúng ta thường sử dụng phương pháp lượng giác để tìm một biểu diễn khác đơn giản hơn, dựa trên hai hàm cos và arccos.

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính phương trình Delta thứ 3 (ảnh 18)

Ghi chú : nếu phương trình có 3 nghiệm nguyên thì p<0 (điều ngược lại không đúng) nên công thức trên không có số phức.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

 

Nguồn: hubm.edu.vn

#Công #thức #tính #Delta #phương #trình #bậc

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button