Là gì?

Công thức tính giá trị thặng dư là gì?

Bạn đang xem: Công thức tính giá trị thặng dư là gì? tại ĐH KD & CN Hà Nội

Dưới đây là một số bài tập tính tỷ suất giá trị thặng dư và lời giải tương ứng:

Bài tập 1: Một công ty sản xuất 100.000 sản phẩm trong năm với giá trị sản xuất là 5 triệu đồng và chi phí sản xuất là 3 triệu đồng. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của công ty trong năm đó.

Giải: Tỷ suất giá trị thặng dư = (Giá trị thặng dư / Giá trị sản xuất) x 100% = ((Giá trị sản xuất – Chi phí sản xuất) / Giá trị sản xuất) x 100% = ((5 triệu đồng – 3 triệu đồng) / 5 triệu đồng) x 100% = 40%

Vậy tỷ suất giá trị thặng dư của công ty là 40% trong năm đó.

Bài tập 2: Một doanh nghiệp sản xuất 10.000 sản phẩm với giá trị sản xuất là 50 triệu đồng và chi phí sản xuất là 40 triệu đồng. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của doanh nghiệp.

Giải: Tỷ suất giá trị thặng dư = (Giá trị thặng dư / Giá trị sản xuất) x 100% = ((Giá trị sản xuất – Chi phí sản xuất) / Giá trị sản xuất) x 100% = ((50 triệu đồng – 40 triệu đồng) / 50 triệu đồng) x 100% = 20%

Vậy tỷ suất giá trị thặng dư của doanh nghiệp là 20%.

Bài tập 3: Một công ty sản xuất 5.000 sản phẩm với giá trị sản xuất là 30 triệu đồng và chi phí sản xuất là 20 triệu đồng. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của công ty và cho biết mức độ hiệu quả của doanh nghiệp dựa trên tỷ suất giá trị thặng dư này.

Giải: Tỷ suất giá trị thặng dư = (Giá trị thặng dư / Giá trị sản xuất) x 100% = ((Giá trị sản xuất – Chi phí sản xuất) / Giá trị sản xuất) x 100% = ((30 triệu đồng – 20 triệu đồng) / 30 triệu đồng) x 100% = 33.33%

Vậy tỷ suất giá trị thặng dư của công ty là 33.33%. Nó cho thấy rằng công ty này có mức độ hiệu quả khá cao trong việc tạo ra giá trị thặng dư.

Bài tập 4: Một công ty sản xuất 20.000 sản phẩm với giá trị sản xuất là 80 triệu đồng và chi phí sản xuất là 60 triệu đồng. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của công ty.

Giải: Tỷ suất giá trị thặng dư = (Giá trị thặng dư / Giá trị sản xuất) x 100% = ((Giá trị sản xuất – Chi phí sản xuất) / Giá trị sản xuất) x 100% = ((80 triệu đồng – 60 triệu đồng) / 80 triệu đồng) x 100% = 25%

Vậy tỷ suất giá trị thặng dư của công ty là 25%.

Bài tập 5: Một doanh nghiệp sản xuất 50.000 sản phẩm với giá trị sản xuất là 200 triệu đồng và chi phí sản xuất là 150 triệu đồng. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của doanh nghiệp.

Giải: Tỷ suất giá trị thặng dư = (Giá trị thặng dư / Giá trị sản xuất) x 100% = ((Giá trị sản xuất – Chi phí sản xuất) / Giá trị sản xuất) x 100% = ((200 triệu đồng – 150 triệu đồng) / 200 triệu đồng) x 100% = 25%

Vậy tỷ suất giá trị thặng dư của doanh nghiệp là 25%.

Bài tập 6: Một công ty sản xuất 30.000 sản phẩm với giá trị sản xuất là 90 triệu đồng và chi phí sản xuất là 70 triệu đồng. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của công ty.

Giải: Tỷ suất giá trị thặng dư = (Giá trị thặng dư / Giá trị sản xuất) x 100% = ((Giá trị sản xuất – Chi phí sản xuất) / Giá trị sản xuất) x 100% = ((90 triệu đồng – 70 triệu đồng) / 90 triệu đồng) x 100% = 22.22%

Vậy tỷ suất giá trị thặng dư của công ty là 22.22%.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi liên quan đến Công thức tính giá trị thặng dư là gì? thuộc mục Là gì? Quý độc giả có thể tham khảo thêm nội dung tại luathoangphi để có thêm cho mình những thông tin tham khảo hữu ích.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Công thức tính giá trị thặng dư là gì?

Video về Công thức tính giá trị thặng dư là gì?

Wiki về Công thức tính giá trị thặng dư là gì?

Công thức tính giá trị thặng dư là gì?

Công thức tính giá trị thặng dư là gì? -

Dưới đây là một số bài tập tính tỷ suất giá trị thặng dư và lời giải tương ứng:

Bài tập 1: Một công ty sản xuất 100.000 sản phẩm trong năm với giá trị sản xuất là 5 triệu đồng và chi phí sản xuất là 3 triệu đồng. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của công ty trong năm đó.

Giải: Tỷ suất giá trị thặng dư = (Giá trị thặng dư / Giá trị sản xuất) x 100% = ((Giá trị sản xuất – Chi phí sản xuất) / Giá trị sản xuất) x 100% = ((5 triệu đồng – 3 triệu đồng) / 5 triệu đồng) x 100% = 40%

Vậy tỷ suất giá trị thặng dư của công ty là 40% trong năm đó.

Bài tập 2: Một doanh nghiệp sản xuất 10.000 sản phẩm với giá trị sản xuất là 50 triệu đồng và chi phí sản xuất là 40 triệu đồng. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của doanh nghiệp.

Giải: Tỷ suất giá trị thặng dư = (Giá trị thặng dư / Giá trị sản xuất) x 100% = ((Giá trị sản xuất – Chi phí sản xuất) / Giá trị sản xuất) x 100% = ((50 triệu đồng – 40 triệu đồng) / 50 triệu đồng) x 100% = 20%

Vậy tỷ suất giá trị thặng dư của doanh nghiệp là 20%.

Bài tập 3: Một công ty sản xuất 5.000 sản phẩm với giá trị sản xuất là 30 triệu đồng và chi phí sản xuất là 20 triệu đồng. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của công ty và cho biết mức độ hiệu quả của doanh nghiệp dựa trên tỷ suất giá trị thặng dư này.

Giải: Tỷ suất giá trị thặng dư = (Giá trị thặng dư / Giá trị sản xuất) x 100% = ((Giá trị sản xuất – Chi phí sản xuất) / Giá trị sản xuất) x 100% = ((30 triệu đồng – 20 triệu đồng) / 30 triệu đồng) x 100% = 33.33%

Vậy tỷ suất giá trị thặng dư của công ty là 33.33%. Nó cho thấy rằng công ty này có mức độ hiệu quả khá cao trong việc tạo ra giá trị thặng dư.

Bài tập 4: Một công ty sản xuất 20.000 sản phẩm với giá trị sản xuất là 80 triệu đồng và chi phí sản xuất là 60 triệu đồng. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của công ty.

Giải: Tỷ suất giá trị thặng dư = (Giá trị thặng dư / Giá trị sản xuất) x 100% = ((Giá trị sản xuất – Chi phí sản xuất) / Giá trị sản xuất) x 100% = ((80 triệu đồng – 60 triệu đồng) / 80 triệu đồng) x 100% = 25%

Vậy tỷ suất giá trị thặng dư của công ty là 25%.

Bài tập 5: Một doanh nghiệp sản xuất 50.000 sản phẩm với giá trị sản xuất là 200 triệu đồng và chi phí sản xuất là 150 triệu đồng. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của doanh nghiệp.

Giải: Tỷ suất giá trị thặng dư = (Giá trị thặng dư / Giá trị sản xuất) x 100% = ((Giá trị sản xuất – Chi phí sản xuất) / Giá trị sản xuất) x 100% = ((200 triệu đồng – 150 triệu đồng) / 200 triệu đồng) x 100% = 25%

Vậy tỷ suất giá trị thặng dư của doanh nghiệp là 25%.

Bài tập 6: Một công ty sản xuất 30.000 sản phẩm với giá trị sản xuất là 90 triệu đồng và chi phí sản xuất là 70 triệu đồng. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của công ty.

Giải: Tỷ suất giá trị thặng dư = (Giá trị thặng dư / Giá trị sản xuất) x 100% = ((Giá trị sản xuất – Chi phí sản xuất) / Giá trị sản xuất) x 100% = ((90 triệu đồng – 70 triệu đồng) / 90 triệu đồng) x 100% = 22.22%

Vậy tỷ suất giá trị thặng dư của công ty là 22.22%.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi liên quan đến Công thức tính giá trị thặng dư là gì? thuộc mục Là gì? Quý độc giả có thể tham khảo thêm nội dung tại luathoangphi để có thêm cho mình những thông tin tham khảo hữu ích.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Công thức tính giá trị thặng dư là gì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công thức tính giá trị thặng dư là gì? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Công #thức #tính #giá #trị #thặng #dư #là #gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button