Giáo Dục

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn – Vật lý 11

 Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn?

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn?

Trong đó:

  • H là hiệu suất của nguồn điện, tính bằng%
  • Aich là điện năng tiêu thụ có ích, là điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài, có đơn vị là Jun (J);
  • Ang là công của nguồn điện, có đơn vị là Jun (J);
  • U là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch ngoài, có đơn vị là vôn (V);
  • ξ là suất điện động của nguồn điện, có đơn vị là vôn (V);
  • I là cường độ dòng điện trong toàn mạch, đơn vị ampe (A);
  • t là thời gian dòng điện chạy trong mạch, tính bằng giây (s).

Kiến thức về hiệu suất của nguồn điện

 Khái niệm hiệu suất của nguồn điện

Một mạch điện một chiều đầy đủ bao gồm nguồn điện, các dây dẫn và các thiết bị tiêu thụ điện như điện trở hoặc bóng đèn. Đoạn mạch không chứa nguồn gọi là mạch ngoài, đoạn mạch chỉ chứa nguồn gọi là mạch trong.

  • Nguồn điện luôn có điện trở trong nên khi có dòng điện chạy trong mạch thì công suất do nguồn điện cung cấp sẽ bị tiêu hao ở cả mạch ngoài và mạch trong. Công của nguồn điện bằng tổng công suất tiêu thụ ở mạch ngoài và ở mạch trong. Trong đó, công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là công suất hữu ích, công suất tiêu thụ ở mạch trong là công suất hao phí.
  • Hiệu suất của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho công dụng hữu ích của nguồn điện mà nguồn điện cung cấp, được tính bằng tỉ số giữa công suất tiêu thụ và công của nguồn điện, tính bằng phần trăm.
Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn? (ảnh 2)

Các công thức hiệu suất

   Công thức tính hiệu suất của máy thu điện

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn? (ảnh 3)

Trong đó

+ E ‘, r’ là điện kháng và điện trở trong của máy thu

+ R là điện trở mạch ngoài

Công thức tính hiệu suất máy biến áp

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn? (ảnh 4)

Trong đó:

+ là hiệu suất của máy biến áp

+ P in, P out là công suất đầu vào và đầu ra của máy biến áp

+ P th là hiệu suất tổn thất của máy biến áp

+ P cu, P fe là hiệu suất hao hụt của đồng và sắt

Một số lưu ý khi áp dụng công thức tính hiệu suất

– Khi tính hiệu suất phản ứng cần xác định đúng các đơn vị như gam, mol,… để đảm bảo việc tính toán không có sai số.

– Hiệu suất của phản ứng luôn nhỏ hơn 100%, nếu kết quả của bạn lớn hơn 100% mà bạn chắc bài toán không sai thì có thể do sản phẩm của phản ứng đó không phải là nguyên chất.

– Cần xác định rõ đâu là hiệu suất của phản ứng và đâu là sai số, lãng phí của phản ứng.

-% hiệu quả được tính như sau:% hiệu suất = (số tiền tt / lương lt) x100

– Mức tiêu thụ p / ứng:% hao phí = 100% -% hiệu suất

– Sai số p / ứng: Sai số p = lượng lý thuyết – lượng thực tế.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Mắc một điện trở 14Ω vào hai đầu của nguồn điện có điện trở trong 1Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V.

a) Tính cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của nguồn.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện.

Dung dịch:

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn? (ảnh 5)

Bài 2: Một acquy có suất điện động 2V, điện trở trong r = 1 Ω, và cứ mỗi giây nó chuyển một điện lượng 2,4 C từ cực âm sang cực dương của nguồn.

a ) Tính điện năng mà acquy phân phối trong một giờ .
b ) Nối hai cực acquy với một điện trở R = 9 Ω thì công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là bao nhiêu ? Tính hiệu suất của acquy .

Giải:

a ) Điện năng của acquy phân phối trong một giờ là : Ang = q. ξ = 2,4. 2 = 4,8 J
b ) Khi nối hai cực acquy với điện trở 9 Ω thì cường độ dòng điện trong mạch là
I = ξr + R = 21 + 9 = 0,2 ( A )

Công suất tiêu thụ của mạch ngoài là P = R.I 2 = 9.0,22 = 0,36 ( W )
Công suất của nguồn là Png = I. ξ = 0,2. 2 = 0,4 ( W )
Hiệu suất của nguồn là
H = AichAng = PPng = 0,360,4 = 0,9 = 90 %

Bài 3:

a) Một mạch điện kín gồm pin E = 2,2V cung cấp điện cho điện trở mạch ngoài R = 0,5Ω. Hiệu suất của pin H = 65%. Tính cường độ dòng điện trong mạch.

b) Khi điện trở của mạch ngoài thay đổi từ R1 = 3Ω thành R2 = 10,5Ω thì hiệu suất của pin tăng gấp đôi. Tính điện trở trong của pin.

Bài giải 

Công thức tính hiệu suất của bộ nguồn? (ảnh 7)

 

#Công #thức #tính #hiệu #suất #của #bộ #nguồn

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button