Giáo Dục

Công thức tính năng lượng điện từ chuẩn xác nhất

Công thức tính năng lực điện từ

Xét một mạch dao động điện từ LC đang hoạt động ổn định. Trong mạch dao động LC có năng lượng điện từ gồm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

Năng lượng điện trường tích trữ trong tụ điện

* Tính năng lượng điện trường tích trữ trong tụ điện, ta có công thức:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ

* Gọi ω ‘, T’, f ‘, φ’ lần lượt là tần số góc, chu kỳ, pha ban đầu của năng lượng điện trường, ta có: ω ‘= 2ω; T ‘= T / 2; f ‘= 2f, φ’ = 2φ.

Năng lượng từ trường được tích trong cuộn cảm

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 2)

* Chúng ta có:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 3)
[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 4)
[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 5)

* Gọi ω ‘, T’, f ‘, φ’ lần lượt là tần số góc, chu kỳ và pha ban đầu của năng lượng từ trường: ω ‘= 2ω; T ‘= T / 2; f ‘= 2f, φ’ = 2φ + – π => WL cùng pha với WC.

Năng lượng điện từ trong mạch LC bằng tổng của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường

W = WC + WL

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 6)

Các công thức suy luận liên quan

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 7)

* Để tính giá trị tức thời (u, i) ta dựa vào phương trình bảo toàn năng lượng

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 8)

* Để tính các giá trị tức thời (i, q)  dựa vào hệ thức liên hệ

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 9)

* Khi WC = nWL ta có:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 10)

* Khi WL = nWC Chúng ta có:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 11).

Mạch LC dao động tắt dần

* Công suất hao phí do cuộn dây có điện trở R là: Phao phí = I2.R (với Công thức, cách tính năng lượng điện từ trong mạch dao động LC hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12) và để duy trì dao động của mạch thì công suất bổ sung phải bằng công suất hao phí.

* Năng lượng cần bổ sung trong 1 chu kì là ∆ET = Phao phí.T = I2.R.T

* Năng lượng cần bổ sung trong thời gian t là Et = Phao phí.t = I2.R.t.

Bài tập liên quan

Bài 1: Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L đang có dao động điện từ tự do. Ta biết rằng hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U.0. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là U0/ 2, cường độ dòng điện trong mạch bằng

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 12)

Hướng dẫn giải 

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 13)

Bài 2:

Mạch dao động LC gồm tụ điện C = 6μF và cuộn cảm thuần. Biết giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện là U0 = 14V. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa các bản tụ điện là u = 8V thì năng lượng từ trường trong mạch là

A. WL = 588μJ.

B. WL = 396μJ.

C. WL = 39,6μJ.

D. WL = 58,8μJ.

Hướng dẫn giải

Bảo toàn năng lượng mang lại cho chúng ta:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 14)

Thay vào số ta được năng lượng từ trường của mạch là:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 15)

Bài 3: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Điện áp giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Khẳng định nào sau đây là sai ? Năng lượng điện từ

A. bằng năng lượng từ trường cực đại.

B. không đổi.

C. biến thiên tuần hoàn với tần số f.

D. bằng năng lượng điện trường cực đại.

Hướng dẫn giải 

Năng lượng điện từ trong mạch:

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính năng lượng điện từ (ảnh 16)

Như vậy, trong mạch dao động LC lí tưởng, năng lượng của mạch được bảo toàn. C sai.

#Công #thức #tính #năng #lượng #điện #từ

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button