Giáo Dục

Công thức tính nhanh số đồng phân chính xác nhất

Công thức tính nhanh số đồng phân là tổng hợp các công thwusc tính nhanh số đồng phân của este, công thức tính nhanh số ddoonhf phân anken, công thức tosnh số đồng phân của amin, tính số đồng phần ancol. Cùng tìm hiểu các công thức ấy nhé:

Công thức tính số đồng phân ancol không no, mạch hở: Cn H2n+2O2

Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n- 2 ( 1 < n < 6 )

Ví dụ : Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là :

a. C3H8O = 23-2= 2

b. C4H10O = 24-2= 4

c. C5H12O = 25-2= 8

Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở: CNH2nO

– Anđehit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –CH = O gắn trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối đôi ở nhóm chức CHO.

– Số đồng phân CnH2nO = 2n- 3 ( 23H6O, C4H8O.

– C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

[CHUẨN NHẤT] Công thức đồng phân hóa nhanh nhất

Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở: CNH2nO2

Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ trong đó nhóm –COOH liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

– Công thức cấu tạo của axit no, đơn chức, mạch hở: CNH2nO2 (n ≥ 1). Phân tử chứa một liên kết đôi ở nhóm chức COOH.

– Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 3 ( 24H8O2= 24-3= 2

  • C5H10O2= 25-3= 4
  • C6H12O2= 26-3= 8

Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở: CNH2nO2

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5)

Ví dụ: Số đồng phân của một este no, mạch hở có công thức phân tử là:

a. C2H4O2= 22-2= 1

b. C3H6O2= 23-2= 2

c. C4H8O2= 24-2= 4

Công thức tính số đồng phân ankan CNH2n + 2 (n ≥ 1).

– Định nghĩa: ankan là hiđrocacbon no, mạch hở. Trong ankan chỉ có liên kết đơn C-C và C-H.

Công thức: CƯNH2n + 2 (n ≥ 1).

– Các ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

Công thức tính nhanh

2n – 4 +1 (3.)

Ví dụ:

– Tính số đồng phân của ankan C4H10

– Số đồng phân ankan sẽ là: 24-1 + 1 = 3

Cách tính số đồng phân Anken CNH2n (n ≥ 2).

  • Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết đôi.
  • CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).
  • Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học.
  • Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C mang nối đôi, mỗi C sẽ liên kết với 2 nhóm thế (giống hoặc khác nhau)

– Ví dụ với C4Hsố 8: Trừ 2C bằng liên kết đôi sẽ để lại nhóm thế 2C và H.

[CHUẨN NHẤT] Công thức tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 2)

– Nếu đề bài yêu cầu tính số đồng phân thì công thức cấu tạo sẽ là: 1 + 1 + 1 = 3 đồng phân. Nếu bắt buộc phải có đồng phân (kể cả đồng phân hình học) thì sẽ là 1 + 1 + 2 = 4 đồng phân.

Ví dụ: với C5H10: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 3C và H nhóm thế.

[CHUẨN NHẤT] Công thức đồng phân hóa nhanh nhất (ảnh 3)

Cách tính số đồng phân Ankin CNH2n (n ≥ 2).

  • Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết ba.
  • CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).
  • Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không có đồng phân hình học.
  • Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ liên kết với 1 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

số đồng phân ancol đơn chức no CNH2n + 2O:

Công thức: Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n < 6)

Số đồng phân amin đơn chức CNH2n + 3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n < 5)

Tính số đồng phân Trieste tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axit béo:

Công thức:

[CHUẨN NHẤT] Công thức cho quá trình đồng phân hóa nhanh nhất (ảnh 4)

Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no CNH2n + 2O:

Công thức:

[CHUẨN NHẤT] Công thức cho quá trình đồng phân hóa nhanh nhất (ảnh 5)

Tính số đồng phân xeton đơn chức no CNH2nO:

– Xeton là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm C = O liên kết trực tiếp với hai nguyên tử C.

– CTPT của xeton no, đơn chức, mạch hở: CNH2nO (n ≥ 3). Phân tử chứa một liên kết đôi ở nhóm chức CO.

Công thức:

[CHUẨN NHẤT] Công thức cho quá trình đồng phân hóa nhanh nhất (ảnh 6)

Ứng dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

[CHUẨN NHẤT] Công thức cho quá trình đồng phân hóa nhanh nhất (ảnh 7)

Lưu ý: Anđehit và xeton có cùng công thức phân tử với nhau, nên khi đề bài chỉ cho CTPT mà không đề cập đến loại hợp chất nào thì phải tính cả hai.

Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen CNH2n – 6(n ≥ 6).

CnH2n-6 = (n – 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8

Ta có n = 7, thay vào công thức ta được (7-6)2 = 1

Công thức tính số đồng phân phenol đơn chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 < n < 9)

 

Tính số đi, tri, tetra … n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp x amino axit khác nhau:

Số n peptit max = xn

Ví dụ: Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin?

Số đipeptit = 22 = 4

Số tripeptit = 23 = 8

Nguồn: hubm.edu.vn

#Công #thức #tính #đồng #phân #nhanh #nhất

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button