Giáo Dục

Công thức tính nhanh thể tích tứ diện đều

Khái niệm về một tứ diện là gì?

Một tứ diện là một hình có bốn đỉnh, thường được ký hiệu là A, B, C và D.

Các điểm A, B, C, D bất kỳ cũng có thể được coi là các đỉnh; Cạnh của tam giác đối diện với nó được gọi là đáy. Ví dụ, nếu A được chọn là đỉnh, thì (BCD) là đáy.

Khái niệm về một tứ diện là gì?

Khi một tứ diện có tất cả các mặt là tam giác đều thì ta có tứ diện đều.

Khối tứ diện đều là một trong năm loại khối đa diện đều.

Tính chất của tứ diện đều

Khối tứ diện có các tính chất sau:

+ Bốn mặt xung quanh là tam giác đều.


Các mặt của tứ diện là tam giác có ba góc bằng nhau.

Tổng các góc tại bất kỳ đỉnh nào của tứ diện là 180.

+ Hai cặp cạnh đối diện trong một tứ diện có độ dài bằng nhau.

Tất cả các mặt của tứ diện đều đồng dư.

Cả 4 đường cao của tứ diện đều có độ dài bằng nhau.

+ Tâm của mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp đều trùng với tâm của tứ diện.

+ Hình hộp ngoại tiếp tứ diện là hình hộp chữ nhật.

+ Các góc của mặt phẳng nhị diện ứng với từng cặp cạnh đối của tứ diện là đồng dạng.

+ Đoạn thẳng nối trung điểm của các cạnh đối diện là một đoạn thẳng vuông góc với hai cạnh.

Một tứ diện có ba trục đối xứng

+ Tổng các góc của các góc trong mặt phẳng chứa cùng mặt của tứ diện là 1.

Cách vẽ một tứ diện đều

Khi giải bài toán về tứ diện cũng vậy. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải vẽ chính xác tứ diện đều. Từ đó có bức tranh tổng thể và đưa ra những phương pháp giải chính xác nhất. Và đây là cách vẽ tứ diện chi tiết nhất:

Bước 1: Trước hết ta xét tứ diện đều là hình chóp tam giác đều A.BCD.

Bước 2: Tiến hành vẽ mặt làm cạnh đáy, mặt BCD chẳng hạn.

Bước 3: Tiếp theo, bạn tiến hành vẽ đường trung trực của mặt đáy BCD. Ví dụ đường trung tuyến này là BM.

Bước 4: Sau đó bạn tiến hành xác định trọng tâm G của tam giác BCD này. Khi đó G là trọng tâm của đáy BCD.

Bước 5: Tiến hành đắp đường trên cao.

Bước 6: Xác định điểm A trên đường thẳng vừa dựng và hoàn thiện hình tứ diện đều.

Sau khi biết cách vẽ một khối tứ diện đều. Thì trong bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công thức tính thể tích của khối tứ diện đều.

Thể tích khối tứ diện đều cạnh a

Cho tứ diện đều có cạnh a là ABCD.

Xét tứ diện đều ABCD cạnh a là hình chóp có đỉnh A và đáy là tam giác đều BCD. Diện tích của mặt đáy là:

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 2)

Công thức nhanh về thể tích của tứ diện đều

Tứ diện đều ABCD có cạnh a

Chúng ta có:

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 3)

Bài tập tính thể tích của khối tứ diện đều

Bài 17 trang 28 Hình học 12 Nâng cao

Tính thể tích của hình lập phương ABCD.A’B’C’D ‘. Biết AA’B’D ‘là tứ diện đều cạnh a

Dung dịch:

Ta có: AA’B’D ‘là tứ diện đều nên đường cao AH có H là trọng tâm của tam giác đều A’B’D’ cạnh a.

Vì vậy:

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 4)

Có nguồn gốc từ:

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 5)
Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 6)
Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 7)

Tìm thể tích của khối tứ diện đều có cạnh 2a

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 8)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Công thức tính nhanh thể tích tứ diện đều

Video về Công thức tính nhanh thể tích tứ diện đều

Wiki về Công thức tính nhanh thể tích tứ diện đều

Công thức tính nhanh thể tích tứ diện đều

Công thức tính nhanh thể tích tứ diện đều -

Khái niệm về một tứ diện là gì?

Một tứ diện là một hình có bốn đỉnh, thường được ký hiệu là A, B, C và D.

Các điểm A, B, C, D bất kỳ cũng có thể được coi là các đỉnh; Cạnh của tam giác đối diện với nó được gọi là đáy. Ví dụ, nếu A được chọn là đỉnh, thì (BCD) là đáy.

Khái niệm về một tứ diện là gì?

Khi một tứ diện có tất cả các mặt là tam giác đều thì ta có tứ diện đều.

Khối tứ diện đều là một trong năm loại khối đa diện đều.

Tính chất của tứ diện đều

Khối tứ diện có các tính chất sau:

+ Bốn mặt xung quanh là tam giác đều.


Các mặt của tứ diện là tam giác có ba góc bằng nhau.

Tổng các góc tại bất kỳ đỉnh nào của tứ diện là 180.

+ Hai cặp cạnh đối diện trong một tứ diện có độ dài bằng nhau.

Tất cả các mặt của tứ diện đều đồng dư.

Cả 4 đường cao của tứ diện đều có độ dài bằng nhau.

+ Tâm của mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp đều trùng với tâm của tứ diện.

+ Hình hộp ngoại tiếp tứ diện là hình hộp chữ nhật.

+ Các góc của mặt phẳng nhị diện ứng với từng cặp cạnh đối của tứ diện là đồng dạng.

+ Đoạn thẳng nối trung điểm của các cạnh đối diện là một đoạn thẳng vuông góc với hai cạnh.

Một tứ diện có ba trục đối xứng

+ Tổng các góc của các góc trong mặt phẳng chứa cùng mặt của tứ diện là 1.

Cách vẽ một tứ diện đều

Khi giải bài toán về tứ diện cũng vậy. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải vẽ chính xác tứ diện đều. Từ đó có bức tranh tổng thể và đưa ra những phương pháp giải chính xác nhất. Và đây là cách vẽ tứ diện chi tiết nhất:

Bước 1: Trước hết ta xét tứ diện đều là hình chóp tam giác đều A.BCD.

Bước 2: Tiến hành vẽ mặt làm cạnh đáy, mặt BCD chẳng hạn.

Bước 3: Tiếp theo, bạn tiến hành vẽ đường trung trực của mặt đáy BCD. Ví dụ đường trung tuyến này là BM.

Bước 4: Sau đó bạn tiến hành xác định trọng tâm G của tam giác BCD này. Khi đó G là trọng tâm của đáy BCD.

Bước 5: Tiến hành đắp đường trên cao.

Bước 6: Xác định điểm A trên đường thẳng vừa dựng và hoàn thiện hình tứ diện đều.

Sau khi biết cách vẽ một khối tứ diện đều. Thì trong bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công thức tính thể tích của khối tứ diện đều.

Thể tích khối tứ diện đều cạnh a

Cho tứ diện đều có cạnh a là ABCD.

Xét tứ diện đều ABCD cạnh a là hình chóp có đỉnh A và đáy là tam giác đều BCD. Diện tích của mặt đáy là:

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 2)

Công thức nhanh về thể tích của tứ diện đều

Tứ diện đều ABCD có cạnh a

Chúng ta có:

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 3)

Bài tập tính thể tích của khối tứ diện đều

Bài 17 trang 28 Hình học 12 Nâng cao

Tính thể tích của hình lập phương ABCD.A'B'C'D '. Biết AA'B'D 'là tứ diện đều cạnh a

Dung dịch:

Ta có: AA'B'D 'là tứ diện đều nên đường cao AH có H là trọng tâm của tam giác đều A'B'D' cạnh a.

Vì vậy:

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 4)

Có nguồn gốc từ:

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 5)
Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 6)
Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 7)

Tìm thể tích của khối tứ diện đều có cạnh 2a

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 8)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Khái niệm về một tứ diện là gì?

Một tứ diện là một hình có bốn đỉnh, thường được ký hiệu là A, B, C và D.

Các điểm A, B, C, D bất kỳ cũng có thể được coi là các đỉnh; Cạnh của tam giác đối diện với nó được gọi là đáy. Ví dụ, nếu A được chọn là đỉnh, thì (BCD) là đáy.

Khái niệm về một tứ diện là gì?

Khi một tứ diện có tất cả các mặt là tam giác đều thì ta có tứ diện đều.

Khối tứ diện đều là một trong năm loại khối đa diện đều.

Tính chất của tứ diện đều

Khối tứ diện có các tính chất sau:

+ Bốn mặt xung quanh là tam giác đều.


Các mặt của tứ diện là tam giác có ba góc bằng nhau.

Tổng các góc tại bất kỳ đỉnh nào của tứ diện là 180.

+ Hai cặp cạnh đối diện trong một tứ diện có độ dài bằng nhau.

Tất cả các mặt của tứ diện đều đồng dư.

Cả 4 đường cao của tứ diện đều có độ dài bằng nhau.

+ Tâm của mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp đều trùng với tâm của tứ diện.

+ Hình hộp ngoại tiếp tứ diện là hình hộp chữ nhật.

+ Các góc của mặt phẳng nhị diện ứng với từng cặp cạnh đối của tứ diện là đồng dạng.

+ Đoạn thẳng nối trung điểm của các cạnh đối diện là một đoạn thẳng vuông góc với hai cạnh.

Một tứ diện có ba trục đối xứng

+ Tổng các góc của các góc trong mặt phẳng chứa cùng mặt của tứ diện là 1.

Cách vẽ một tứ diện đều

Khi giải bài toán về tứ diện cũng vậy. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải vẽ chính xác tứ diện đều. Từ đó có bức tranh tổng thể và đưa ra những phương pháp giải chính xác nhất. Và đây là cách vẽ tứ diện chi tiết nhất:

Bước 1: Trước hết ta xét tứ diện đều là hình chóp tam giác đều A.BCD.

Bước 2: Tiến hành vẽ mặt làm cạnh đáy, mặt BCD chẳng hạn.

Bước 3: Tiếp theo, bạn tiến hành vẽ đường trung trực của mặt đáy BCD. Ví dụ đường trung tuyến này là BM.

Bước 4: Sau đó bạn tiến hành xác định trọng tâm G của tam giác BCD này. Khi đó G là trọng tâm của đáy BCD.

Bước 5: Tiến hành đắp đường trên cao.

Bước 6: Xác định điểm A trên đường thẳng vừa dựng và hoàn thiện hình tứ diện đều.

Sau khi biết cách vẽ một khối tứ diện đều. Thì trong bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công thức tính thể tích của khối tứ diện đều.

Thể tích khối tứ diện đều cạnh a

Cho tứ diện đều có cạnh a là ABCD.

Xét tứ diện đều ABCD cạnh a là hình chóp có đỉnh A và đáy là tam giác đều BCD. Diện tích của mặt đáy là:

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 2)

Công thức nhanh về thể tích của tứ diện đều

Tứ diện đều ABCD có cạnh a

Chúng ta có:

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 3)

Bài tập tính thể tích của khối tứ diện đều

Bài 17 trang 28 Hình học 12 Nâng cao

Tính thể tích của hình lập phương ABCD.A’B’C’D ‘. Biết AA’B’D ‘là tứ diện đều cạnh a

Dung dịch:

Ta có: AA’B’D ‘là tứ diện đều nên đường cao AH có H là trọng tâm của tam giác đều A’B’D’ cạnh a.

Vì vậy:

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 4)

Có nguồn gốc từ:

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 5)
Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 6)
Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 7)

Tìm thể tích của khối tứ diện đều có cạnh 2a

Công thức tính nhanh thể tích của khối tứ diện đều (ảnh 8)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Bạn thấy bài viết Công thức tính nhanh thể tích tứ diện đều có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công thức tính nhanh thể tích tứ diện đều bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Công #thức #tính #nhanh #thể #tích #tứ #diện #đều

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button