Giáo Dục

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

Công thức tính nhiệt lượng toả ra

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở được tính theo công thức sau

Q = I2Rt

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm các công thức, bài tập liên quan:

Công thức kháng

Công thức định luật Ôm cho đoạn mạch:

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

Trong đó

– R: điện trở tương đương của toàn mạch (Ω)


– I: dòng điện qua mạch (A)

– U: hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (V)

Trường hợp đoạn mạch có nhiều điện trở R1, R2 … thì hiệu điện thế (hiệu điện thế) giữa hai đầu mỗi điện trở là U1, U2 … thì cường độ dòng điện tương ứng qua các điện trở là I1, I2 …

Đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp

– Tôi = I1 = I2 =…

– R = R1 + R2 +….

– U = U1 + U2 +…

Đoạn mạch mắc song song các điện trở

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 2)

– Tôi = I1 + I2 +…

– U = U1 = U2 =…

Nếu mắc song song 2 điện trở thì

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 3)

Nếu mắc song song 3 điện trở thì

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 4)

Công thức điện trở suất

Điện trở suất của dây dẫn (thường kí hiệu) là điện trở của dây dẫn dài 1m có tiết diện 1m.2nó cụ thể cho vật liệu làm dây dẫn đó, hoặc nói chung, nó được tính theo công thức:

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 5)

Bài tập ví dụ:

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 6)

Các dạng bài tập về công thức tính nhiệt lượng

Bài 1: Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nóng 5 kg nước từ 15 ° C đến 100 ° C trong một thùng sắt khối lượng 1,5 kg. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J / kg.K; của sắt là 460 J / kg.K.

Câu trả lời:

Q = (m1c1 + m2c2) (t2 – t1) = 1843560J

Bài 2: Một bình nhôm khối lượng 0,5kg chứa 4kg nước ở nhiệt độ 20 độ C. Người ta thả một miếng sắt có khối lượng 0,2kg vào bình đã nung đến 500 độ C. Xác định nhiệt độ của nước lúc đầu. cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J / kg.K; của nước là 4,18 J / kg.K; của sắt là 0,46 J / kg.K.

Câu trả lời:

Phương trình cân bằng nhiệt:

(mbcb + mncn) (t – t1) = (mscs + mncn) (t2 – t) => t = 22,6 độ C

Bài 3: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ 8,4 độ C. Một miếng kim loại khối lượng 192g đã được nung nóng đến 100 độ C cho vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất tạo thành kim loại, biết nhiệt độ lúc đầu cân bằng nhiệt là 21,5 độ C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J / kg.K; của đồng thau là 0,128.103 J / kg.K.

Câu trả lời:

Phương trình cân bằng nhiệt:

(mđcđ + mncn) (t – t1) = (mklckl + mncn) (t2 – t) => ckl = 777 J / kg.K.

Bài 4: Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện chạy qua bếp là I = 2,5A.

a) Tính nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 1 giây.

b) Dùng bếp điện đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25 độ C thì đun sôi nước mất 20 phút. Coi nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, hãy tính hiệu suất của bếp. Nhiệt dung riêng của nước là C = 4 200J / kg.K.

c) Thời gian sử dụng bếp điện mỗi ngày là 3 giờ. Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày cho một bếp điện, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.

Câu trả lời:

a) Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 1 giây:

Q = I2.Rt = 2,52.80,1 = 500J

b) Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 20 phút

Qtp = Q.20,60 = 600000J

Nhiệt độ cần thiết để đun sôi nước:

Qi = mc∆t = mc (t2 – t1) = 4200.1,5. (100 – 25) = 472500J

Trình diễn bếp:

H = Qi / Qtp = 472500/60000 = 78,75%.

c) Điện năng bếp tiêu thụ trong 30 ngày, tính theo đơn vị kw.h, là:

A = Pt = 500,30,3 = 45000 Wh = 45 kW.h

Vậy số điện phải trả là:

T = 45.700 = 315000 đồng

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

Video về Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

Wiki về Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở -

Công thức tính nhiệt lượng toả ra

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở được tính theo công thức sau

Q = I2Rt

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm các công thức, bài tập liên quan:

Công thức kháng

Công thức định luật Ôm cho đoạn mạch:

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

Trong đó

- R: điện trở tương đương của toàn mạch (Ω)


- I: dòng điện qua mạch (A)

- U: hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (V)

Trường hợp đoạn mạch có nhiều điện trở R1, R2 ... thì hiệu điện thế (hiệu điện thế) giữa hai đầu mỗi điện trở là U1, U2 ... thì cường độ dòng điện tương ứng qua các điện trở là I1, I2 ...

Đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp

- Tôi = I1 = I2 =…

- R = R1 + R2 +….

- U = U1 + U2 +…

Đoạn mạch mắc song song các điện trở

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 2)

- Tôi = I1 + I2 +…

- U = U1 = U2 =…

Nếu mắc song song 2 điện trở thì

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 3)

Nếu mắc song song 3 điện trở thì

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 4)

Công thức điện trở suất

Điện trở suất của dây dẫn (thường kí hiệu) là điện trở của dây dẫn dài 1m có tiết diện 1m.2nó cụ thể cho vật liệu làm dây dẫn đó, hoặc nói chung, nó được tính theo công thức:

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 5)

Bài tập ví dụ:

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 6)

Các dạng bài tập về công thức tính nhiệt lượng

Bài 1: Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nóng 5 kg nước từ 15 ° C đến 100 ° C trong một thùng sắt khối lượng 1,5 kg. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J / kg.K; của sắt là 460 J / kg.K.

Câu trả lời:

Q = (m1c1 + m2c2) (t2 - t1) = 1843560J

Bài 2: Một bình nhôm khối lượng 0,5kg chứa 4kg nước ở nhiệt độ 20 độ C. Người ta thả một miếng sắt có khối lượng 0,2kg vào bình đã nung đến 500 độ C. Xác định nhiệt độ của nước lúc đầu. cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J / kg.K; của nước là 4,18 J / kg.K; của sắt là 0,46 J / kg.K.

Câu trả lời:

Phương trình cân bằng nhiệt:

(mbcb + mncn) (t - t1) = (mscs + mncn) (t2 - t) => t = 22,6 độ C

Bài 3: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ 8,4 độ C. Một miếng kim loại khối lượng 192g đã được nung nóng đến 100 độ C cho vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất tạo thành kim loại, biết nhiệt độ lúc đầu cân bằng nhiệt là 21,5 độ C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J / kg.K; của đồng thau là 0,128.103 J / kg.K.

Câu trả lời:

Phương trình cân bằng nhiệt:

(mđcđ + mncn) (t - t1) = (mklckl + mncn) (t2 - t) => ckl = 777 J / kg.K.

Bài 4: Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện chạy qua bếp là I = 2,5A.

a) Tính nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 1 giây.

b) Dùng bếp điện đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25 độ C thì đun sôi nước mất 20 phút. Coi nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, hãy tính hiệu suất của bếp. Nhiệt dung riêng của nước là C = 4 200J / kg.K.

c) Thời gian sử dụng bếp điện mỗi ngày là 3 giờ. Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày cho một bếp điện, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.

Câu trả lời:

a) Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 1 giây:

Q = I2.Rt = 2,52.80,1 = 500J

b) Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 20 phút

Qtp = Q.20,60 = 600000J

Nhiệt độ cần thiết để đun sôi nước:

Qi = mc∆t = mc (t2 - t1) = 4200.1,5. (100 - 25) = 472500J

Trình diễn bếp:

H = Qi / Qtp = 472500/60000 = 78,75%.

c) Điện năng bếp tiêu thụ trong 30 ngày, tính theo đơn vị kw.h, là:

A = Pt = 500,30,3 = 45000 Wh = 45 kW.h

Vậy số điện phải trả là:

T = 45.700 = 315000 đồng

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Công thức tính nhiệt lượng toả ra

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở được tính theo công thức sau

Q = I2Rt

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm các công thức, bài tập liên quan:

Công thức kháng

Công thức định luật Ôm cho đoạn mạch:

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

Trong đó

– R: điện trở tương đương của toàn mạch (Ω)


– I: dòng điện qua mạch (A)

– U: hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (V)

Trường hợp đoạn mạch có nhiều điện trở R1, R2 … thì hiệu điện thế (hiệu điện thế) giữa hai đầu mỗi điện trở là U1, U2 … thì cường độ dòng điện tương ứng qua các điện trở là I1, I2 …

Đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp

– Tôi = I1 = I2 =…

– R = R1 + R2 +….

– U = U1 + U2 +…

Đoạn mạch mắc song song các điện trở

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 2)

– Tôi = I1 + I2 +…

– U = U1 = U2 =…

Nếu mắc song song 2 điện trở thì

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 3)

Nếu mắc song song 3 điện trở thì

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 4)

Công thức điện trở suất

Điện trở suất của dây dẫn (thường kí hiệu) là điện trở của dây dẫn dài 1m có tiết diện 1m.2nó cụ thể cho vật liệu làm dây dẫn đó, hoặc nói chung, nó được tính theo công thức:

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 5)

Bài tập ví dụ:

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 6)

Các dạng bài tập về công thức tính nhiệt lượng

Bài 1: Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nóng 5 kg nước từ 15 ° C đến 100 ° C trong một thùng sắt khối lượng 1,5 kg. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J / kg.K; của sắt là 460 J / kg.K.

Câu trả lời:

Q = (m1c1 + m2c2) (t2 – t1) = 1843560J

Bài 2: Một bình nhôm khối lượng 0,5kg chứa 4kg nước ở nhiệt độ 20 độ C. Người ta thả một miếng sắt có khối lượng 0,2kg vào bình đã nung đến 500 độ C. Xác định nhiệt độ của nước lúc đầu. cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J / kg.K; của nước là 4,18 J / kg.K; của sắt là 0,46 J / kg.K.

Câu trả lời:

Phương trình cân bằng nhiệt:

(mbcb + mncn) (t – t1) = (mscs + mncn) (t2 – t) => t = 22,6 độ C

Bài 3: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ 8,4 độ C. Một miếng kim loại khối lượng 192g đã được nung nóng đến 100 độ C cho vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất tạo thành kim loại, biết nhiệt độ lúc đầu cân bằng nhiệt là 21,5 độ C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J / kg.K; của đồng thau là 0,128.103 J / kg.K.

Câu trả lời:

Phương trình cân bằng nhiệt:

(mđcđ + mncn) (t – t1) = (mklckl + mncn) (t2 – t) => ckl = 777 J / kg.K.

Bài 4: Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện chạy qua bếp là I = 2,5A.

a) Tính nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 1 giây.

b) Dùng bếp điện đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25 độ C thì đun sôi nước mất 20 phút. Coi nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, hãy tính hiệu suất của bếp. Nhiệt dung riêng của nước là C = 4 200J / kg.K.

c) Thời gian sử dụng bếp điện mỗi ngày là 3 giờ. Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày cho một bếp điện, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.

Câu trả lời:

a) Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 1 giây:

Q = I2.Rt = 2,52.80,1 = 500J

b) Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 20 phút

Qtp = Q.20,60 = 600000J

Nhiệt độ cần thiết để đun sôi nước:

Qi = mc∆t = mc (t2 – t1) = 4200.1,5. (100 – 25) = 472500J

Trình diễn bếp:

H = Qi / Qtp = 472500/60000 = 78,75%.

c) Điện năng bếp tiêu thụ trong 30 ngày, tính theo đơn vị kw.h, là:

A = Pt = 500,30,3 = 45000 Wh = 45 kW.h

Vậy số điện phải trả là:

T = 45.700 = 315000 đồng

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Bạn thấy bài viết Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Công #thức #tính #nhiệt #lượng #tỏa #trên #điện #trở

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button