Giáo Dục

Công thức tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất?

1. KẾT HỢP:

Cho A có n phần tử và một số nguyên k với 1 ≤ k ≤ n. Mỗi tập con của A có k phần tử được gọi là một chập k gồm n phần tử của A.

Ký hiệu CkNlà số tổ hợp chập k của n phần tử.

Công thức

[CHUẨN NHẤT]  Tổ hợp, liên hiệp, xác suất?

2. KẾT HỢP:

Cho một tập hợp A gồm n phần tử và một số nguyên k với 1 ≤ knn Khi lấy k phần tử của A và sắp xếp chúng theo thứ tự, ta được một chập k gồm n phần tử của A.

Ký hiệu AkNlà số chập k của n phần tử

Công thức:

[CHUẨN NHẤT]  Tổ hợp, liên hiệp, xác suất? (ảnh 2)

3. Xác suất:

[CHUẨN NHẤT]  Tổ hợp, liên hiệp, xác suất? (ảnh 3)

Trong đó:

 • A và B là các sự kiện
 • n (A): là số phần tử của biến cố A
 • n (Ω): là số phần tử của không gian mẫu
 • p (A): là xác suất của biến cố A
 • p (B): là xác suất của biến cố B
[CHUẨN NHẤT]  Tổ hợp, liên hiệp, xác suất? (ảnh 4)

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội luyện tập về tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất nhé!

Câu 1: Có bao nhiêu khả năng về thứ tự các đội trong giải đấu 5 đội? (giả sử rằng không có hai đội nào có cùng số điểm)

A. 120. B. 100. C. 80. D. 60.

Câu trả lời:

Số khả năng sắp xếp thứ tự giữa các đội trong một giải đấu

bi có 5 đội là hoán vị của 5 phần tử nên có 5! = 120 cách.

=> Đáp án A.

Câu 2:Có bao nhiêu cách khác nhau để 5 người ngồi vào một bàn dài?

A. 120 B. 5 C. 20 D. 25

Câu trả lời:

Số cách sắp xếp khác nhau để 5 người ngồi vào một bàn dài là một hoán vị

trong 5 phần tử nên có 5! = 120 cách.

=> Đáp án A.

Câu hỏi 3: Số cách xếp 6 nam và 4 nữ vào hàng 10 ghế là:

A. 6! 4 !. B. 10 !. C. 6! – 4 !. D. 6! + 4!.

Câu trả lời:

Số cách xếp 6 nam và 4 nữ vào một hàng ghế là 10

vị trí là một hoán vị của 10 phần tử nên có 10! đường.

=> Đáp án B.

Câu 4. Đội tuyển học sinh giỏi của trường THPT có 6 học sinh giỏi lớp 12; 3 học sinh lớp 11 và 6 học sinh lớp 10. Số cách chọn 3 học sinh trong đó mỗi lớp có 1 học sinh?

A.108.

B.99

C. 15.

D. Tất cả đều sai

Câu trả lời:

Để chọn một nam và một nữ, chúng ta có:

Có 6 cách chọn học sinh lớp 12.

Có 3 cách chọn học sinh lớp 11.

Có 6 cách chọn học sinh lớp 10.

Vậy theo quy tắc nhân ta có 6.3.6 = 108 cách.

=> Đáp án A.

Câu hỏi 5. Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 9 nữ sinh giỏi và 7 nam sinh giỏi. Cô giáo chủ nhiệm cần chọn hai học sinh giỏi của lớp gồm một nam, một nữ tham gia giao lưu trong trại hè. Giáo viên có bao nhiêu sự lựa chọn?

A.63.

B. 9

C. 15.

D. Năm 1920.

Câu trả lời:

Để chọn hai bảng thỏa mãn các yêu cầu, chúng tôi chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: Chọn một nữ sinh giỏi, có 9 cách làm.

Baøi 2. Chọn nam sinh giỏi, có 7 cách làm.

Vậy theo quy tắc nhân sẽ có 9,7 = 63 cách chọn.

=> Đáp án A.

Câu hỏi 6: Giả sử có bảy bông hoa khác nhau và ba lọ khác nhau. Có bao nhiêu cách xếp ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ một bông)?

A. 35. B. 30240. C. 210. D. 21.

Câu trả lời:

Số cách xếp bảy bông hoa khác nhau vào ba lọ khác nhau là một

tích chập của 3 trong số 7 phần tử. Hóa ra là có A37 = 210 cách.

=> Đáp án C.

Câu hỏi 7: Có bao nhiêu cách xếp 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ không quá một bông)?

A. 60. B. 10. C. 15. D. 720.

Câu trả lời:

Số cách xếp 3 bông hoa vào ba lọ khác nhau là 3. tích chập

trong số 5 phần tử. Hóa ra là có A35 = 60 cách.

=> Đáp án A.

Câu hỏi 8: Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau mắc nối tiếp?

A. 15. B. 360. C. 24. D. 17280.

Câu trả lời:

Số cách mắc nối tiếp 4 đèn được chọn từ 6 đèn khác nhau là một

tích chập của 4 trong 6 phần tử. Hóa ra là có A46= 360 cách.

=> Đáp án B.

Câu hỏi 9: Trong mặt phẳng cho tập hợp 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối trong tập hợp điểm này?

A. 15. B. 12. C. 1440. D. 30.

Câu trả lời:

Mỗi cặp hai điểm (A, B) có thứ tự cho chúng ta một vectơ với điểm bắt đầu là A và

điểm cuối B và ngược lại. Vì vậy, mỗi vectơ có thể được coi là một 2. tích chập

của tập hợp 6 điểm đã cho. Hóa ra là có A26= 30 cách.

=> Đáp án D.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Công thức tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất?

Video về Công thức tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất?

Wiki về Công thức tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất?

Công thức tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất?

Công thức tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất? -

1. KẾT HỢP:

Cho A có n phần tử và một số nguyên k với 1 ≤ k ≤ n. Mỗi tập con của A có k phần tử được gọi là một chập k gồm n phần tử của A.

Ký hiệu CkNlà số tổ hợp chập k của n phần tử.

Công thức

[CHUẨN NHẤT]  Tổ hợp, liên hiệp, xác suất?

2. KẾT HỢP:

Cho một tập hợp A gồm n phần tử và một số nguyên k với 1 ≤ knn Khi lấy k phần tử của A và sắp xếp chúng theo thứ tự, ta được một chập k gồm n phần tử của A.

Ký hiệu AkNlà số chập k của n phần tử

Công thức:

[CHUẨN NHẤT]  Tổ hợp, liên hiệp, xác suất? (ảnh 2)

3. Xác suất:

[CHUẨN NHẤT]  Tổ hợp, liên hiệp, xác suất? (ảnh 3)

Trong đó:

 • A và B là các sự kiện
 • n (A): là số phần tử của biến cố A
 • n (Ω): là số phần tử của không gian mẫu
 • p (A): là xác suất của biến cố A
 • p (B): là xác suất của biến cố B
[CHUẨN NHẤT]  Tổ hợp, liên hiệp, xác suất? (ảnh 4)

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội luyện tập về tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất nhé!

Câu 1: Có bao nhiêu khả năng về thứ tự các đội trong giải đấu 5 đội? (giả sử rằng không có hai đội nào có cùng số điểm)

A. 120. B. 100. C. 80. D. 60.

Câu trả lời:

Số khả năng sắp xếp thứ tự giữa các đội trong một giải đấu

bi có 5 đội là hoán vị của 5 phần tử nên có 5! = 120 cách.

=> Đáp án A.

Câu 2:Có bao nhiêu cách khác nhau để 5 người ngồi vào một bàn dài?

A. 120 B. 5 C. 20 D. 25

Câu trả lời:

Số cách sắp xếp khác nhau để 5 người ngồi vào một bàn dài là một hoán vị

trong 5 phần tử nên có 5! = 120 cách.

=> Đáp án A.

Câu hỏi 3: Số cách xếp 6 nam và 4 nữ vào hàng 10 ghế là:

A. 6! 4 !. B. 10 !. C. 6! - 4 !. D. 6! + 4!.

Câu trả lời:

Số cách xếp 6 nam và 4 nữ vào một hàng ghế là 10

vị trí là một hoán vị của 10 phần tử nên có 10! đường.

=> Đáp án B.

Câu 4. Đội tuyển học sinh giỏi của trường THPT có 6 học sinh giỏi lớp 12; 3 học sinh lớp 11 và 6 học sinh lớp 10. Số cách chọn 3 học sinh trong đó mỗi lớp có 1 học sinh?

A.108.

B.99

C. 15.

D. Tất cả đều sai

Câu trả lời:

Để chọn một nam và một nữ, chúng ta có:

Có 6 cách chọn học sinh lớp 12.

Có 3 cách chọn học sinh lớp 11.

Có 6 cách chọn học sinh lớp 10.

Vậy theo quy tắc nhân ta có 6.3.6 = 108 cách.

=> Đáp án A.

Câu hỏi 5. Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 9 nữ sinh giỏi và 7 nam sinh giỏi. Cô giáo chủ nhiệm cần chọn hai học sinh giỏi của lớp gồm một nam, một nữ tham gia giao lưu trong trại hè. Giáo viên có bao nhiêu sự lựa chọn?

A.63.

B. 9

C. 15.

D. Năm 1920.

Câu trả lời:

Để chọn hai bảng thỏa mãn các yêu cầu, chúng tôi chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: Chọn một nữ sinh giỏi, có 9 cách làm.

Baøi 2. Chọn nam sinh giỏi, có 7 cách làm.

Vậy theo quy tắc nhân sẽ có 9,7 = 63 cách chọn.

=> Đáp án A.

Câu hỏi 6: Giả sử có bảy bông hoa khác nhau và ba lọ khác nhau. Có bao nhiêu cách xếp ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ một bông)?

A. 35. B. 30240. C. 210. D. 21.

Câu trả lời:

Số cách xếp bảy bông hoa khác nhau vào ba lọ khác nhau là một

tích chập của 3 trong số 7 phần tử. Hóa ra là có A37 = 210 cách.

=> Đáp án C.

Câu hỏi 7: Có bao nhiêu cách xếp 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ không quá một bông)?

A. 60. B. 10. C. 15. D. 720.

Câu trả lời:

Số cách xếp 3 bông hoa vào ba lọ khác nhau là 3. tích chập

trong số 5 phần tử. Hóa ra là có A35 = 60 cách.

=> Đáp án A.

Câu hỏi 8: Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau mắc nối tiếp?

A. 15. B. 360. C. 24. D. 17280.

Câu trả lời:

Số cách mắc nối tiếp 4 đèn được chọn từ 6 đèn khác nhau là một

tích chập của 4 trong 6 phần tử. Hóa ra là có A46= 360 cách.

=> Đáp án B.

Câu hỏi 9: Trong mặt phẳng cho tập hợp 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối trong tập hợp điểm này?

A. 15. B. 12. C. 1440. D. 30.

Câu trả lời:

Mỗi cặp hai điểm (A, B) có thứ tự cho chúng ta một vectơ với điểm bắt đầu là A và

điểm cuối B và ngược lại. Vì vậy, mỗi vectơ có thể được coi là một 2. tích chập

của tập hợp 6 điểm đã cho. Hóa ra là có A26= 30 cách.

=> Đáp án D.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

1. KẾT HỢP:

Cho A có n phần tử và một số nguyên k với 1 ≤ k ≤ n. Mỗi tập con của A có k phần tử được gọi là một chập k gồm n phần tử của A.

Ký hiệu CkNlà số tổ hợp chập k của n phần tử.

Công thức

[CHUẨN NHẤT]  Tổ hợp, liên hiệp, xác suất?

2. KẾT HỢP:

Cho một tập hợp A gồm n phần tử và một số nguyên k với 1 ≤ knn Khi lấy k phần tử của A và sắp xếp chúng theo thứ tự, ta được một chập k gồm n phần tử của A.

Ký hiệu AkNlà số chập k của n phần tử

Công thức:

[CHUẨN NHẤT]  Tổ hợp, liên hiệp, xác suất? (ảnh 2)

3. Xác suất:

[CHUẨN NHẤT]  Tổ hợp, liên hiệp, xác suất? (ảnh 3)

Trong đó:

 • A và B là các sự kiện
 • n (A): là số phần tử của biến cố A
 • n (Ω): là số phần tử của không gian mẫu
 • p (A): là xác suất của biến cố A
 • p (B): là xác suất của biến cố B
[CHUẨN NHẤT]  Tổ hợp, liên hiệp, xác suất? (ảnh 4)

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội luyện tập về tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất nhé!

Câu 1: Có bao nhiêu khả năng về thứ tự các đội trong giải đấu 5 đội? (giả sử rằng không có hai đội nào có cùng số điểm)

A. 120. B. 100. C. 80. D. 60.

Câu trả lời:

Số khả năng sắp xếp thứ tự giữa các đội trong một giải đấu

bi có 5 đội là hoán vị của 5 phần tử nên có 5! = 120 cách.

=> Đáp án A.

Câu 2:Có bao nhiêu cách khác nhau để 5 người ngồi vào một bàn dài?

A. 120 B. 5 C. 20 D. 25

Câu trả lời:

Số cách sắp xếp khác nhau để 5 người ngồi vào một bàn dài là một hoán vị

trong 5 phần tử nên có 5! = 120 cách.

=> Đáp án A.

Câu hỏi 3: Số cách xếp 6 nam và 4 nữ vào hàng 10 ghế là:

A. 6! 4 !. B. 10 !. C. 6! – 4 !. D. 6! + 4!.

Câu trả lời:

Số cách xếp 6 nam và 4 nữ vào một hàng ghế là 10

vị trí là một hoán vị của 10 phần tử nên có 10! đường.

=> Đáp án B.

Câu 4. Đội tuyển học sinh giỏi của trường THPT có 6 học sinh giỏi lớp 12; 3 học sinh lớp 11 và 6 học sinh lớp 10. Số cách chọn 3 học sinh trong đó mỗi lớp có 1 học sinh?

A.108.

B.99

C. 15.

D. Tất cả đều sai

Câu trả lời:

Để chọn một nam và một nữ, chúng ta có:

Có 6 cách chọn học sinh lớp 12.

Có 3 cách chọn học sinh lớp 11.

Có 6 cách chọn học sinh lớp 10.

Vậy theo quy tắc nhân ta có 6.3.6 = 108 cách.

=> Đáp án A.

Câu hỏi 5. Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 9 nữ sinh giỏi và 7 nam sinh giỏi. Cô giáo chủ nhiệm cần chọn hai học sinh giỏi của lớp gồm một nam, một nữ tham gia giao lưu trong trại hè. Giáo viên có bao nhiêu sự lựa chọn?

A.63.

B. 9

C. 15.

D. Năm 1920.

Câu trả lời:

Để chọn hai bảng thỏa mãn các yêu cầu, chúng tôi chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: Chọn một nữ sinh giỏi, có 9 cách làm.

Baøi 2. Chọn nam sinh giỏi, có 7 cách làm.

Vậy theo quy tắc nhân sẽ có 9,7 = 63 cách chọn.

=> Đáp án A.

Câu hỏi 6: Giả sử có bảy bông hoa khác nhau và ba lọ khác nhau. Có bao nhiêu cách xếp ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ một bông)?

A. 35. B. 30240. C. 210. D. 21.

Câu trả lời:

Số cách xếp bảy bông hoa khác nhau vào ba lọ khác nhau là một

tích chập của 3 trong số 7 phần tử. Hóa ra là có A37 = 210 cách.

=> Đáp án C.

Câu hỏi 7: Có bao nhiêu cách xếp 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ không quá một bông)?

A. 60. B. 10. C. 15. D. 720.

Câu trả lời:

Số cách xếp 3 bông hoa vào ba lọ khác nhau là 3. tích chập

trong số 5 phần tử. Hóa ra là có A35 = 60 cách.

=> Đáp án A.

Câu hỏi 8: Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau mắc nối tiếp?

A. 15. B. 360. C. 24. D. 17280.

Câu trả lời:

Số cách mắc nối tiếp 4 đèn được chọn từ 6 đèn khác nhau là một

tích chập của 4 trong 6 phần tử. Hóa ra là có A46= 360 cách.

=> Đáp án B.

Câu hỏi 9: Trong mặt phẳng cho tập hợp 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối trong tập hợp điểm này?

A. 15. B. 12. C. 1440. D. 30.

Câu trả lời:

Mỗi cặp hai điểm (A, B) có thứ tự cho chúng ta một vectơ với điểm bắt đầu là A và

điểm cuối B và ngược lại. Vì vậy, mỗi vectơ có thể được coi là một 2. tích chập

của tập hợp 6 điểm đã cho. Hóa ra là có A26= 30 cách.

=> Đáp án D.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Bạn thấy bài viết Công thức tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công thức tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Công #thức #tổ #hợp #chỉnh #hợp #xác #suất

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button