Giáo Dục

Cư dân chủ yếu của thành thị là?

Câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Những cư dân chính của thành phố là gì?” cùng những kiến ​​thức tham khảo về thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ​​ở Tây Âu là tài liệu đắt giá trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật. Sử 10 để giáo viên và học sinh tham khảo.

cư dân chính của thành phố là gì?

A. Thợ thủ công, thương gia.

B. Thợ thủ công, nông dân.

C. Lãnh chúa, quý tộc.


D. Ông chủ, thợ thủ công.

Hồi đáp:

Câu trả lời chính xác: A. Thợ thủ công, thương gia.

Giải thích:

Ở các thành phố, cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm kiến ​​thức với phần mở rộng về thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ​​ở Tây Âu (từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV).

Kiến thức tham khảo về thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ​​ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ​​ở Tây Âu

– Từ thế kỷ III, Đế quốc La Mã lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy tàn, giữa lúc bị quân German từ phương Nam xâm lược.

– Năm 476, đế quốc Rô-ma bị tiêu diệt, chế độ nô lệ chấm dứt, thời đại phong kiến ​​bắt đầu ở châu Âu.

Khi tiến vào lãnh thổ Rô-ma, quân Đức là:

+ Thủ tiêu bộ máy nhà nước La Mã, thành lập nhiều vương quốc mới như vương quốc Anglo-Saxon, Phar-răng, Tay-Goth, Dong-goth.

+ Ruộng đất của chủ nô trước đây được chia cho quý tộc và tướng lĩnh quân đội.

+ Tự phong các chức tước, hình thành tầng lớp quý tộc.

+ Thiên chúa giáo dần có vai trò và chiếm ưu thế trong đời sống nhân dân.

+ Tầng lớp quý tộc và tăng lữ được hình thành với đặc quyền và của cải, trở thành chúa phong kiến, còn nô lệ và nông dân biến thành nông nô lệ thuộc chúa. Quan hệ sản xuất phong kiến ​​châu Âu hình thành. tường.

 cư dân chính của thành phố là gì?
Cuộc xâm lược của các dân tộc Đức vào Đế quốc La Mã
 cư dân chính của thành phố là gì? (ảnh 2)
Mô hình lãnh địa phong kiến
 cư dân chính của thành phố là gì? (ảnh 3)
Lâu đài của Chúa

2. Xã hội phong kiến ​​Tây Âu

Một. Sự tiến bộ

– Đến giữa thế kỷ IX, phần lớn ruộng đất đã được chia cho quý tộc và giáo hội, gọi là lãnh địa phong kiến, đây là thời kỳ phân quyền.

Chủ sở hữu của lãnh thổ được gọi là một lãnh chúa.

– Lãnh địa bao gồm đất của lãnh chúa và đất của khẩu phần.

– Người sản xuất là nông nô, nô lệ lệ thuộc vào chúa, phải phục tùng, phục dịch cho chúa, khi bị bóc lột thì vùng lên đấu tranh.

b. Đặc điểm và phát triển kinh tế

– Kỹ thuật canh tác tiên tiến.

– Quan hệ sản xuất phong kiến: lãnh chúa bóc lột nông nô.

– Kinh tế tự cung tự cấp.

– Mỗi lãnh địa là một đơn vị độc lập, chế độ phong kiến ​​phân quyền.

– Các lãnh chúa sống nhàn rỗi, xa hoa, bóc lột thuế má và sức lao động của nông nô. Nông nô nổi dậy như cuộc khởi nghĩa Jacques ở Pháp năm 1358.

3. Sự ra đời của thành thị trung đại

– Do sản xuất phát triển từ thế kỷ XI làm xuất hiện tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.

– Năng suất lao động tăng tạo ra nhiều sản phẩm thặng dư.

– Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp, tách khỏi lãnh thổ, hàng hoá được mua bán tự do trên thị trường, thường tập trung ở những nơi đông người, ngã ba đường, bến sông để trao đổi mua bán, lập chợ. thị trấn, mà sau này trở thành một thành phố.

Trong thành phố có các hiệp hội thương mại và bang hội.

– Sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp ở thành thị đã phá vỡ kinh tế tự nhiên của các lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hàng hóa phát triển.

– Thành đã xóa bỏ chế độ phong kiến ​​phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến ​​tập trung, thống nhất quốc gia, dân tộc.

– Mang bầu không khí tự do, mở mang trí tuệ, các trường đại học ra đời như Bôlô Nha (Ý), Osphot (Anh), Sooc-bon (Pháp).

 cư dân chính của thành phố là gì? (ảnh 4)
 cư dân chính của thành phố là gì? (ảnh 5)

4. Lịch sử 10 Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ​​Tây Âu là:

A. lãnh chúa và nông dân tự do.

B. chủ nô và nô lệ

C. địa chủ và nông dân.

D. lãnh chúa và nông nô.

Trả lời: D. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ​​Tây Âu là lãnh chúa và nông nô.

Câu 2: Lực lượng sản xuất chủ yếu trên lãnh thổ nói riêng và xã hội phong kiến ​​Tây Âu nói chung là:

A. Nông dân

B. Đầy tớ

C. Thợ thủ công

D. Nô lệ

Trả lời: B. Nông nô đóng vai trò sản xuất chính trong miền.

Câu 3: Điều nào sau đây đúng về kỹ thuật sản xuất trong lãnh địa phong kiến?

A. tiến bộ đáng kể đã được thực hiện.

B. vẫn duy trì phương pháp cũ.

C. vẫn đang trong thời kỳ đen tối.

D. áp dụng nhiều máy móc vào sản xuất.

Trả lời: A. Kĩ thuật sản xuất trên lãnh thổ đã có những tiến bộ rõ rệt: biết sử dụng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết sử dụng cày cải tiến, bừa hai ngựa kéo…

Câu 4: Quyền “miễn nhiễm” mà vua ban cho chúa là:

A. Nhà vua không can thiệp vào lãnh thổ của lãnh chúa lớn

B. Quyền miễn thuế của một số lãnh chúa lớn

C. Quyền của một số đại thần không phải cúi đầu trước vua

D. Một số lãnh chúa được miễn đóng góp quân sự trong chiến tranh

Trả lời: A. Nhà vua không can thiệp vào lãnh thổ của lãnh chúa lớn

Câu 5: Quá trình phong kiến ​​hoá diễn ra rõ nét và mạnh mẽ nhất ở

A. Vương quốc Đông Goth.

B. Vương quốc Gô-loa.

C. Vương quốc An-đéc-xen.

D. Vương quốc Praha.

Trả lời: D. Vương quốc Praha.

Giải thích: Tầng lớp quý tộc và tăng lữ được hình thành có đặc quyền và giàu có, trở thành lãnh chúa phong kiến, còn nô lệ và nông dân biến thành nông nô phục tùng lãnh chúa. Quan hệ sản xuất phong kiến ​​Châu Âu hình thành. Quá trình này diễn ra mạnh mẽ nhất ở Vương quốc Praha.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng về kỹ thuật sản xuất ở các xứ phong kiến?

A. tiến bộ đáng kể đã được thực hiện.

B. vẫn duy trì phương pháp cũ.

C. vẫn đang trong thời kỳ đen tối.

D. áp dụng nhiều máy móc vào sản xuất.

Trả lời: A. Kĩ thuật sản xuất trên lãnh thổ đã có những tiến bộ rõ rệt: biết sử dụng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết sử dụng cày cải tiến, bừa hai ngựa kéo…

Câu 7: Người Đức xâm lược từ phương Bắc từ thế kỷ thứ V khi Rô-ma ở trong tình trạng nào?

A. khủng hoảng, suy tàn.

B. phát triển thịnh vượng.

C. không còn chế độ nô lệ

D. chế độ phong kiến ​​được xác lập.

Trả lời: A. Từ thế kỉ III, đế quốc La Mã dần lâm vào tình trạng khủng hoảng. → Cuối thế kỷ thứ 5, Đế quốc La Mã bị người German xâm lược từ phương Bắc.

Câu 8: Thời đại phong kiến ​​ở châu Âu bắt đầu vào khoảng:

A. Thế kỉ III.

B. Thế kỉ IV.

C. Thế kỷ V.

D. Thế kỉ VI.

Trả lời: C. Năm 476, đế quốc Rô-ma diệt vong. Chế độ nô lệ chấm dứt ở vùng Địa Trung Hải, thời đại phong kiến ​​bắt đầu ở châu Âu.

Câu 9: Sau khi tiến vào lãnh thổ của Rome, các quý tộc hiền lành của giới quý tộc Đức tự xưng là vua và phong các tước hiệu như công tước, bá tước và nam tước.

A. Tạo ra sự phân biệt giàu nghèo giữa các cấp đảng.

B. Đảm bảo lợi ích tối đa cho người Đức.

C. Hình thành hệ thống vũ sĩ quý tộc.

D. Hình thành tầng lớp quý tộc tăng lữ.

Trả lời: C. Sau khi vào lãnh thổ Rô-ma, quý tộc Germanic đã xưng vương và phong các tước hiệu như công tước, bá tước, nam tước,… tạo nên chế độ đẳng cấp quý tộc võ trang.

Câu 10: Sự kiện nào đánh dấu sự kết thúc chế độ chiếm hữu nô lệ ở vùng Địa Trung Hải, thời đại phong kiến ​​bắt đầu ở châu Âu?

A. Đế quốc La Mã bị người Đức xâm lược.

B. Đế quốc Rô-ma lâm vào khủng hoảng.

C. Các thành thị trung đại được hình thành.

D. Cuộc đấu tranh nô lệ phát triển mạnh mẽ.

Trả lời: A. Từ thế kỉ III sau Công nguyên, đế quốc Rô-ma suy yếu. Vào thế kỷ thứ 5, Đế chế La Mã bị người Đức xâm chiếm. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của chế độ nô lệ ở khu vực Địa Trung Hải và sự khởi đầu của chế độ phong kiến ​​ở châu Âu.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cư dân chủ yếu của thành thị là?

Video về Cư dân chủ yếu của thành thị là?

Wiki về Cư dân chủ yếu của thành thị là?

Cư dân chủ yếu của thành thị là?

Cư dân chủ yếu của thành thị là? -

Câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Những cư dân chính của thành phố là gì?” cùng những kiến ​​thức tham khảo về thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ​​ở Tây Âu là tài liệu đắt giá trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật. Sử 10 để giáo viên và học sinh tham khảo.

cư dân chính của thành phố là gì?

A. Thợ thủ công, thương gia.

B. Thợ thủ công, nông dân.

C. Lãnh chúa, quý tộc.


D. Ông chủ, thợ thủ công.

Hồi đáp:

Câu trả lời chính xác: A. Thợ thủ công, thương gia.

Giải thích:

Ở các thành phố, cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm kiến ​​thức với phần mở rộng về thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ​​ở Tây Âu (từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV).

Kiến thức tham khảo về thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ​​ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ​​ở Tây Âu

- Từ thế kỷ III, Đế quốc La Mã lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy tàn, giữa lúc bị quân German từ phương Nam xâm lược.

- Năm 476, đế quốc Rô-ma bị tiêu diệt, chế độ nô lệ chấm dứt, thời đại phong kiến ​​bắt đầu ở châu Âu.

Khi tiến vào lãnh thổ Rô-ma, quân Đức là:

+ Thủ tiêu bộ máy nhà nước La Mã, thành lập nhiều vương quốc mới như vương quốc Anglo-Saxon, Phar-răng, Tay-Goth, Dong-goth.

+ Ruộng đất của chủ nô trước đây được chia cho quý tộc và tướng lĩnh quân đội.

+ Tự phong các chức tước, hình thành tầng lớp quý tộc.

+ Thiên chúa giáo dần có vai trò và chiếm ưu thế trong đời sống nhân dân.

+ Tầng lớp quý tộc và tăng lữ được hình thành với đặc quyền và của cải, trở thành chúa phong kiến, còn nô lệ và nông dân biến thành nông nô lệ thuộc chúa. Quan hệ sản xuất phong kiến ​​châu Âu hình thành. tường.

 cư dân chính của thành phố là gì?
Cuộc xâm lược của các dân tộc Đức vào Đế quốc La Mã
 cư dân chính của thành phố là gì? (ảnh 2)
Mô hình lãnh địa phong kiến
 cư dân chính của thành phố là gì? (ảnh 3)
Lâu đài của Chúa

2. Xã hội phong kiến ​​Tây Âu

Một. Sự tiến bộ

- Đến giữa thế kỷ IX, phần lớn ruộng đất đã được chia cho quý tộc và giáo hội, gọi là lãnh địa phong kiến, đây là thời kỳ phân quyền.

Chủ sở hữu của lãnh thổ được gọi là một lãnh chúa.

– Lãnh địa bao gồm đất của lãnh chúa và đất của khẩu phần.

- Người sản xuất là nông nô, nô lệ lệ thuộc vào chúa, phải phục tùng, phục dịch cho chúa, khi bị bóc lột thì vùng lên đấu tranh.

b. Đặc điểm và phát triển kinh tế

- Kỹ thuật canh tác tiên tiến.

- Quan hệ sản xuất phong kiến: lãnh chúa bóc lột nông nô.

- Kinh tế tự cung tự cấp.

– Mỗi lãnh địa là một đơn vị độc lập, chế độ phong kiến ​​phân quyền.

- Các lãnh chúa sống nhàn rỗi, xa hoa, bóc lột thuế má và sức lao động của nông nô. Nông nô nổi dậy như cuộc khởi nghĩa Jacques ở Pháp năm 1358.

3. Sự ra đời của thành thị trung đại

- Do sản xuất phát triển từ thế kỷ XI làm xuất hiện tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.

- Năng suất lao động tăng tạo ra nhiều sản phẩm thặng dư.

– Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp, tách khỏi lãnh thổ, hàng hoá được mua bán tự do trên thị trường, thường tập trung ở những nơi đông người, ngã ba đường, bến sông để trao đổi mua bán, lập chợ. thị trấn, mà sau này trở thành một thành phố.

Trong thành phố có các hiệp hội thương mại và bang hội.

– Sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp ở thành thị đã phá vỡ kinh tế tự nhiên của các lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hàng hóa phát triển.

- Thành đã xóa bỏ chế độ phong kiến ​​phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến ​​tập trung, thống nhất quốc gia, dân tộc.

– Mang bầu không khí tự do, mở mang trí tuệ, các trường đại học ra đời như Bôlô Nha (Ý), Osphot (Anh), Sooc-bon (Pháp).

 cư dân chính của thành phố là gì? (ảnh 4)
 cư dân chính của thành phố là gì? (ảnh 5)

4. Lịch sử 10 Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ​​Tây Âu là:

A. lãnh chúa và nông dân tự do.

B. chủ nô và nô lệ

C. địa chủ và nông dân.

D. lãnh chúa và nông nô.

Trả lời: D. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ​​Tây Âu là lãnh chúa và nông nô.

Câu 2: Lực lượng sản xuất chủ yếu trên lãnh thổ nói riêng và xã hội phong kiến ​​Tây Âu nói chung là:

A. Nông dân

B. Đầy tớ

C. Thợ thủ công

D. Nô lệ

Trả lời: B. Nông nô đóng vai trò sản xuất chính trong miền.

Câu 3: Điều nào sau đây đúng về kỹ thuật sản xuất trong lãnh địa phong kiến?

A. tiến bộ đáng kể đã được thực hiện.

B. vẫn duy trì phương pháp cũ.

C. vẫn đang trong thời kỳ đen tối.

D. áp dụng nhiều máy móc vào sản xuất.

Trả lời: A. Kĩ thuật sản xuất trên lãnh thổ đã có những tiến bộ rõ rệt: biết sử dụng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết sử dụng cày cải tiến, bừa hai ngựa kéo...

Câu 4: Quyền "miễn nhiễm" mà vua ban cho chúa là:

A. Nhà vua không can thiệp vào lãnh thổ của lãnh chúa lớn

B. Quyền miễn thuế của một số lãnh chúa lớn

C. Quyền của một số đại thần không phải cúi đầu trước vua

D. Một số lãnh chúa được miễn đóng góp quân sự trong chiến tranh

Trả lời: A. Nhà vua không can thiệp vào lãnh thổ của lãnh chúa lớn

Câu 5: Quá trình phong kiến ​​hoá diễn ra rõ nét và mạnh mẽ nhất ở

A. Vương quốc Đông Goth.

B. Vương quốc Gô-loa.

C. Vương quốc An-đéc-xen.

D. Vương quốc Praha.

Trả lời: D. Vương quốc Praha.

Giải thích: Tầng lớp quý tộc và tăng lữ được hình thành có đặc quyền và giàu có, trở thành lãnh chúa phong kiến, còn nô lệ và nông dân biến thành nông nô phục tùng lãnh chúa. Quan hệ sản xuất phong kiến ​​Châu Âu hình thành. Quá trình này diễn ra mạnh mẽ nhất ở Vương quốc Praha.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng về kỹ thuật sản xuất ở các xứ phong kiến?

A. tiến bộ đáng kể đã được thực hiện.

B. vẫn duy trì phương pháp cũ.

C. vẫn đang trong thời kỳ đen tối.

D. áp dụng nhiều máy móc vào sản xuất.

Trả lời: A. Kĩ thuật sản xuất trên lãnh thổ đã có những tiến bộ rõ rệt: biết sử dụng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết sử dụng cày cải tiến, bừa hai ngựa kéo...

Câu 7: Người Đức xâm lược từ phương Bắc từ thế kỷ thứ V khi Rô-ma ở trong tình trạng nào?

A. khủng hoảng, suy tàn.

B. phát triển thịnh vượng.

C. không còn chế độ nô lệ

D. chế độ phong kiến ​​được xác lập.

Trả lời: A. Từ thế kỉ III, đế quốc La Mã dần lâm vào tình trạng khủng hoảng. → Cuối thế kỷ thứ 5, Đế quốc La Mã bị người German xâm lược từ phương Bắc.

Câu 8: Thời đại phong kiến ​​ở châu Âu bắt đầu vào khoảng:

A. Thế kỉ III.

B. Thế kỉ IV.

C. Thế kỷ V.

D. Thế kỉ VI.

Trả lời: C. Năm 476, đế quốc Rô-ma diệt vong. Chế độ nô lệ chấm dứt ở vùng Địa Trung Hải, thời đại phong kiến ​​bắt đầu ở châu Âu.

Câu 9: Sau khi tiến vào lãnh thổ của Rome, các quý tộc hiền lành của giới quý tộc Đức tự xưng là vua và phong các tước hiệu như công tước, bá tước và nam tước.

A. Tạo ra sự phân biệt giàu nghèo giữa các cấp đảng.

B. Đảm bảo lợi ích tối đa cho người Đức.

C. Hình thành hệ thống vũ sĩ quý tộc.

D. Hình thành tầng lớp quý tộc tăng lữ.

Trả lời: C. Sau khi vào lãnh thổ Rô-ma, quý tộc Germanic đã xưng vương và phong các tước hiệu như công tước, bá tước, nam tước,... tạo nên chế độ đẳng cấp quý tộc võ trang.

Câu 10: Sự kiện nào đánh dấu sự kết thúc chế độ chiếm hữu nô lệ ở vùng Địa Trung Hải, thời đại phong kiến ​​bắt đầu ở châu Âu?

A. Đế quốc La Mã bị người Đức xâm lược.

B. Đế quốc Rô-ma lâm vào khủng hoảng.

C. Các thành thị trung đại được hình thành.

D. Cuộc đấu tranh nô lệ phát triển mạnh mẽ.

Trả lời: A. Từ thế kỉ III sau Công nguyên, đế quốc Rô-ma suy yếu. Vào thế kỷ thứ 5, Đế chế La Mã bị người Đức xâm chiếm. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của chế độ nô lệ ở khu vực Địa Trung Hải và sự khởi đầu của chế độ phong kiến ​​ở châu Âu.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Những cư dân chính của thành phố là gì?” cùng những kiến ​​thức tham khảo về thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ​​ở Tây Âu là tài liệu đắt giá trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật. Sử 10 để giáo viên và học sinh tham khảo.

cư dân chính của thành phố là gì?

A. Thợ thủ công, thương gia.

B. Thợ thủ công, nông dân.

C. Lãnh chúa, quý tộc.


D. Ông chủ, thợ thủ công.

Hồi đáp:

Câu trả lời chính xác: A. Thợ thủ công, thương gia.

Giải thích:

Ở các thành phố, cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm kiến ​​thức với phần mở rộng về thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ​​ở Tây Âu (từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV).

Kiến thức tham khảo về thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ​​ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ​​ở Tây Âu

– Từ thế kỷ III, Đế quốc La Mã lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy tàn, giữa lúc bị quân German từ phương Nam xâm lược.

– Năm 476, đế quốc Rô-ma bị tiêu diệt, chế độ nô lệ chấm dứt, thời đại phong kiến ​​bắt đầu ở châu Âu.

Khi tiến vào lãnh thổ Rô-ma, quân Đức là:

+ Thủ tiêu bộ máy nhà nước La Mã, thành lập nhiều vương quốc mới như vương quốc Anglo-Saxon, Phar-răng, Tay-Goth, Dong-goth.

+ Ruộng đất của chủ nô trước đây được chia cho quý tộc và tướng lĩnh quân đội.

+ Tự phong các chức tước, hình thành tầng lớp quý tộc.

+ Thiên chúa giáo dần có vai trò và chiếm ưu thế trong đời sống nhân dân.

+ Tầng lớp quý tộc và tăng lữ được hình thành với đặc quyền và của cải, trở thành chúa phong kiến, còn nô lệ và nông dân biến thành nông nô lệ thuộc chúa. Quan hệ sản xuất phong kiến ​​châu Âu hình thành. tường.

 cư dân chính của thành phố là gì?
Cuộc xâm lược của các dân tộc Đức vào Đế quốc La Mã
 cư dân chính của thành phố là gì? (ảnh 2)
Mô hình lãnh địa phong kiến
 cư dân chính của thành phố là gì? (ảnh 3)
Lâu đài của Chúa

2. Xã hội phong kiến ​​Tây Âu

Một. Sự tiến bộ

– Đến giữa thế kỷ IX, phần lớn ruộng đất đã được chia cho quý tộc và giáo hội, gọi là lãnh địa phong kiến, đây là thời kỳ phân quyền.

Chủ sở hữu của lãnh thổ được gọi là một lãnh chúa.

– Lãnh địa bao gồm đất của lãnh chúa và đất của khẩu phần.

– Người sản xuất là nông nô, nô lệ lệ thuộc vào chúa, phải phục tùng, phục dịch cho chúa, khi bị bóc lột thì vùng lên đấu tranh.

b. Đặc điểm và phát triển kinh tế

– Kỹ thuật canh tác tiên tiến.

– Quan hệ sản xuất phong kiến: lãnh chúa bóc lột nông nô.

– Kinh tế tự cung tự cấp.

– Mỗi lãnh địa là một đơn vị độc lập, chế độ phong kiến ​​phân quyền.

– Các lãnh chúa sống nhàn rỗi, xa hoa, bóc lột thuế má và sức lao động của nông nô. Nông nô nổi dậy như cuộc khởi nghĩa Jacques ở Pháp năm 1358.

3. Sự ra đời của thành thị trung đại

– Do sản xuất phát triển từ thế kỷ XI làm xuất hiện tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.

– Năng suất lao động tăng tạo ra nhiều sản phẩm thặng dư.

– Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp, tách khỏi lãnh thổ, hàng hoá được mua bán tự do trên thị trường, thường tập trung ở những nơi đông người, ngã ba đường, bến sông để trao đổi mua bán, lập chợ. thị trấn, mà sau này trở thành một thành phố.

Trong thành phố có các hiệp hội thương mại và bang hội.

– Sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp ở thành thị đã phá vỡ kinh tế tự nhiên của các lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hàng hóa phát triển.

– Thành đã xóa bỏ chế độ phong kiến ​​phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến ​​tập trung, thống nhất quốc gia, dân tộc.

– Mang bầu không khí tự do, mở mang trí tuệ, các trường đại học ra đời như Bôlô Nha (Ý), Osphot (Anh), Sooc-bon (Pháp).

 cư dân chính của thành phố là gì? (ảnh 4)
 cư dân chính của thành phố là gì? (ảnh 5)

4. Lịch sử 10 Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ​​Tây Âu là:

A. lãnh chúa và nông dân tự do.

B. chủ nô và nô lệ

C. địa chủ và nông dân.

D. lãnh chúa và nông nô.

Trả lời: D. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ​​Tây Âu là lãnh chúa và nông nô.

Câu 2: Lực lượng sản xuất chủ yếu trên lãnh thổ nói riêng và xã hội phong kiến ​​Tây Âu nói chung là:

A. Nông dân

B. Đầy tớ

C. Thợ thủ công

D. Nô lệ

Trả lời: B. Nông nô đóng vai trò sản xuất chính trong miền.

Câu 3: Điều nào sau đây đúng về kỹ thuật sản xuất trong lãnh địa phong kiến?

A. tiến bộ đáng kể đã được thực hiện.

B. vẫn duy trì phương pháp cũ.

C. vẫn đang trong thời kỳ đen tối.

D. áp dụng nhiều máy móc vào sản xuất.

Trả lời: A. Kĩ thuật sản xuất trên lãnh thổ đã có những tiến bộ rõ rệt: biết sử dụng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết sử dụng cày cải tiến, bừa hai ngựa kéo…

Câu 4: Quyền “miễn nhiễm” mà vua ban cho chúa là:

A. Nhà vua không can thiệp vào lãnh thổ của lãnh chúa lớn

B. Quyền miễn thuế của một số lãnh chúa lớn

C. Quyền của một số đại thần không phải cúi đầu trước vua

D. Một số lãnh chúa được miễn đóng góp quân sự trong chiến tranh

Trả lời: A. Nhà vua không can thiệp vào lãnh thổ của lãnh chúa lớn

Câu 5: Quá trình phong kiến ​​hoá diễn ra rõ nét và mạnh mẽ nhất ở

A. Vương quốc Đông Goth.

B. Vương quốc Gô-loa.

C. Vương quốc An-đéc-xen.

D. Vương quốc Praha.

Trả lời: D. Vương quốc Praha.

Giải thích: Tầng lớp quý tộc và tăng lữ được hình thành có đặc quyền và giàu có, trở thành lãnh chúa phong kiến, còn nô lệ và nông dân biến thành nông nô phục tùng lãnh chúa. Quan hệ sản xuất phong kiến ​​Châu Âu hình thành. Quá trình này diễn ra mạnh mẽ nhất ở Vương quốc Praha.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng về kỹ thuật sản xuất ở các xứ phong kiến?

A. tiến bộ đáng kể đã được thực hiện.

B. vẫn duy trì phương pháp cũ.

C. vẫn đang trong thời kỳ đen tối.

D. áp dụng nhiều máy móc vào sản xuất.

Trả lời: A. Kĩ thuật sản xuất trên lãnh thổ đã có những tiến bộ rõ rệt: biết sử dụng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết sử dụng cày cải tiến, bừa hai ngựa kéo…

Câu 7: Người Đức xâm lược từ phương Bắc từ thế kỷ thứ V khi Rô-ma ở trong tình trạng nào?

A. khủng hoảng, suy tàn.

B. phát triển thịnh vượng.

C. không còn chế độ nô lệ

D. chế độ phong kiến ​​được xác lập.

Trả lời: A. Từ thế kỉ III, đế quốc La Mã dần lâm vào tình trạng khủng hoảng. → Cuối thế kỷ thứ 5, Đế quốc La Mã bị người German xâm lược từ phương Bắc.

Câu 8: Thời đại phong kiến ​​ở châu Âu bắt đầu vào khoảng:

A. Thế kỉ III.

B. Thế kỉ IV.

C. Thế kỷ V.

D. Thế kỉ VI.

Trả lời: C. Năm 476, đế quốc Rô-ma diệt vong. Chế độ nô lệ chấm dứt ở vùng Địa Trung Hải, thời đại phong kiến ​​bắt đầu ở châu Âu.

Câu 9: Sau khi tiến vào lãnh thổ của Rome, các quý tộc hiền lành của giới quý tộc Đức tự xưng là vua và phong các tước hiệu như công tước, bá tước và nam tước.

A. Tạo ra sự phân biệt giàu nghèo giữa các cấp đảng.

B. Đảm bảo lợi ích tối đa cho người Đức.

C. Hình thành hệ thống vũ sĩ quý tộc.

D. Hình thành tầng lớp quý tộc tăng lữ.

Trả lời: C. Sau khi vào lãnh thổ Rô-ma, quý tộc Germanic đã xưng vương và phong các tước hiệu như công tước, bá tước, nam tước,… tạo nên chế độ đẳng cấp quý tộc võ trang.

Câu 10: Sự kiện nào đánh dấu sự kết thúc chế độ chiếm hữu nô lệ ở vùng Địa Trung Hải, thời đại phong kiến ​​bắt đầu ở châu Âu?

A. Đế quốc La Mã bị người Đức xâm lược.

B. Đế quốc Rô-ma lâm vào khủng hoảng.

C. Các thành thị trung đại được hình thành.

D. Cuộc đấu tranh nô lệ phát triển mạnh mẽ.

Trả lời: A. Từ thế kỉ III sau Công nguyên, đế quốc Rô-ma suy yếu. Vào thế kỷ thứ 5, Đế chế La Mã bị người Đức xâm chiếm. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của chế độ nô lệ ở khu vực Địa Trung Hải và sự khởi đầu của chế độ phong kiến ​​ở châu Âu.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

Bạn thấy bài viết Cư dân chủ yếu của thành thị là? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cư dân chủ yếu của thành thị là? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Cư #dân #chủ #yếu #của #thành #thị #là

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button