Giáo Dục

Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi

 Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi?

A. Cơ chế cân bằng nước.

B. Cơ chế khuếch tán hơi nước từ bề mặt lá ra không khí xung quanh.

C. Cơ chế khuếch tán hơi nước qua lớp biểu bì.

D. Cơ chế đóng mở khí khổng.

Câu trả lời: Có hai con đường thoát hơi nước: qua khí khổng và qua lớp biểu bì. Tuy nhiên, sự thoát hơi nước qua lớp biểu bì không do cơ chế điều hòa, còn qua khí khổng được điều chỉnh bởi sự đóng mở của khí khổng.

Nước thoát ra khỏi lá chủ yếu qua khí khổng nên cơ chế điều hoà quá trình thoát hơi nước là cơ chế điều hoà sự đóng mở của khí khổng.

====> Đáp Án: D

Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi

 

Định nghĩa về sự thoát hơi nước 

Thoát hơi nước là một quá trình tương tự bay hơi. Nó là một phần của chu trình nước trong cơ thể thực vật, và là sự mất hơi nước từ các bộ phận của cây (tương tự như đổ mồ hôi), đặc biệt xảy ra trong lá nhưng cũng có trong thân cây, hoa và rễ. Bề mặt lá có các khí khổng (lỗ khí), và ở hầu hết các loài, nó có nhiều hơn ở mặt dưới của lá. Lỗ khí được bao bọc bởi các tế bào bảo vệ mở và đóng các lỗ.
Thoát hơi nước qua lá xảy ra qua các lỗ khí, và có thể coi là một “phí tổn” cần thiết liên quan đến việc mở các lỗ khí cho phép sự khuếch tán của khí cacbon dioxide từ không khí để quang hợp. Quá trình này cũng làm mát cây, làm áp suất thẩm thấu thay đổi, và cho phép lưu thông các chất dinh dưỡng, chất khoáng và nước từ rễ đến chồi.

Vai trò của quá trình thoát hơi nước

Khoảng 98% lượng nước mà rễ cây hấp thụ bị mất đi do thoát hơi nước.

Vai trò của thoát hơi nước:

  • là động lực cho dòng nước và các ion khoáng từ rễ lên lá.
  • Có tác dụng hạ nhiệt độ của lá.
  •  giúp CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp

Lá –  cơ quan thoát hơi nước

Lá có cấu tạo thích nghi với chức năng thoát hơi nước:

Khí khổng nằm rải rác trên mặt lá xen kẽ với lớp cutin.

Khí khổng ở mặt dưới nhiều hơn mặt trên => thoát hơi nước ở mặt dưới nhiều hơn ở mặt trên.

Sự thoát hơi nước chủ yếu do khí khổng => Vì vậy, sự điều tiết độ mở của khí khổng là quan trọng nhất.

Sự thoát hơi nước qua lớp biểu bì trên biểu bì lá: phụ thuộc vào độ dày của lớp cutin

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước là gì?

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự mở khí khổng sẽ ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước:

Nước: điều kiện cung cấp nước càng cao thì khả năng hút nước càng mạnh, thoát hơi nước càng thuận lợi, độ ẩm không khí càng thấp dẫn đến thoát hơi nước càng mạnh.

Ánh sáng: khí khổng mở ra khi cây được chiếu sáng → tăng tốc độ thoát hơi nước. Độ mở khí khổng tăng từ sáng đến trưa và nhỏ nhất vào buổi tối. Các khí khổng vẫn mở vào ban đêm.

Nhiệt độ: ảnh hưởng đến hoạt động hô hấp của rễ → rễ hút nhiều nước → thoát hơi nước nhiều

Các ion khoáng: Các ion khoáng ảnh hưởng đến hàm lượng nước trong tế bào khí khổng → gây ra sự điều hòa độ mở của khí khổng (Ví dụ: ion K + làm tăng lượng nước trong tế bào khí khổng, làm tăng độ mở của khí khổng dẫn đến tăng lượng khí khổng. mở. để thoát hơi nước.)

Một cây phát triển đầy đủ có thể mất vài trăm lít nước qua lá vào một ngày khô nóng. Khoảng 90% lượng nước mà rễ cây hấp thụ được sử dụng cho quá trình này. Thoát hơi nước là tỷ số giữa thể tích thoát hơi nước với khối lượng chất khô được tạo ra, tốc độ thoát hơi nước của cây trồng có xu hướng từ 200 đến 1.000 (ví dụ: 200 đến 1.000 kg nước cho mỗi kg chất khô mà nó tạo ra). Tốc độ thoát hơi nước của cây có thể được đo bằng một số kỹ thuật, bao gồm đo điện trở, đường kính, khí áp kế, v.v.

Thực vật sa mạc và cây lá kim có cấu trúc thích nghi đặc biệt, chẳng hạn như lớp biểu bì dày, diện tích lá giảm, khí khổng trũng xuống và lông hút để giảm sự thoát hơi nước và giữ nước. Nhiều loài xương rồng tiến hành quang hợp ở thân mọng nước chứ không phải ở lá nên diện tích bề mặt của chồi rất thấp.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi

Video về Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi

Wiki về Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi

Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi

Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi -

Câu hỏi: Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi:

A. Cơ chế cân bằng nước.

B. Cơ chế khuếch tán hơi nước từ bề mặt lá ra không khí xung quanh.

C. Cơ chế khuếch tán hơi nước qua lớp biểu bì.

D. Cơ chế đóng mở khí khổng.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG


Có hai con đường thoát hơi nước: qua khí khổng và qua lớp biểu bì. Tuy nhiên, sự thoát hơi nước qua lớp biểu bì không do cơ chế điều hòa, còn qua khí khổng được điều chỉnh bởi sự đóng mở của khí khổng.

Nước thoát ra khỏi lá chủ yếu qua khí khổng nên cơ chế điều hoà quá trình thoát hơi nước là cơ chế điều hoà sự đóng mở của khí khổng.

Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về sự thoát hơi nước của lá nhé!

1. Định nghĩa:

Sự bay hơi là một quá trình tương tự như sự bay hơi. Nó là một phần của chu trình nước ở thực vật, và là sự mất hơi nước từ các bộ phận của cây (tương tự như đổ mồ hôi), xảy ra đặc biệt ở lá mà còn ở thân, hoa và cây. rễ. Bề mặt lá có lỗ khí (khí khổng), và ở hầu hết các loài, nó có nhiều hơn ở mặt dưới của lá. Lỗ khí được bao quanh bởi các tế bào bảo vệ đóng mở lỗ chân lông. Sự thoát hơi nước của lá xảy ra thông qua khí khổng, và có thể được coi là một “chi phí” cần thiết liên quan đến việc mở khí khổng để cho phép khuếch tán khí cacbonic từ không khí để quang hợp. Quá trình này cũng làm mát cây, thay đổi áp suất thẩm thấu và cho phép lưu thông các chất dinh dưỡng, khoáng chất và nước từ rễ đến chồi.

2. Vai trò của quá trình thoát hơi nước:

Khoảng 98% lượng nước mà rễ cây hấp thụ bị mất đi do thoát hơi nước.

Vai trò của thoát hơi nước:

+ là động lực cho dòng nước và các ion khoáng từ rễ lên lá.

+ có tác dụng hạ nhiệt độ của lá.

+ giúp CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp

3. Lá là cơ quan thoát hơi nước:

Lá có cấu tạo thích nghi với chức năng thoát hơi nước:

+ Khí khổng nằm rải rác trên mặt lá xen kẽ với lớp cutin.

+ Khí khổng ở mặt dưới nhiều hơn mặt trên => thoát hơi nước ở mặt dưới nhiều hơn ở mặt trên.

+ Sự thoát hơi nước chủ yếu do khí khổng => Vì vậy, sự điều tiết độ mở của khí khổng là quan trọng nhất.

+ Sự thoát hơi nước qua lớp biểu bì trên biểu bì lá: phụ thuộc vào độ dày của lớp cutin

4.Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự mở khí khổng sẽ ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước:

+ Nước: điều kiện cung cấp nước càng cao thì khả năng hút nước càng mạnh, thoát hơi nước càng thuận lợi, độ ẩm không khí càng thấp dẫn đến thoát hơi nước càng mạnh.

+ Ánh sáng: khí khổng mở ra khi cây được chiếu sáng → tăng tốc độ thoát hơi nước. Độ mở khí khổng tăng từ sáng đến trưa và nhỏ nhất vào buổi tối. Các khí khổng vẫn mở vào ban đêm.

+ Nhiệt độ: ảnh hưởng đến hoạt động hô hấp của rễ → rễ hút nhiều nước → thoát hơi nước nhiều

+ Các ion khoáng: Các ion khoáng ảnh hưởng đến hàm lượng nước trong tế bào khí khổng → gây ra sự điều hòa độ mở của khí khổng (Ví dụ: ion K + làm tăng lượng nước trong tế bào khí khổng, làm tăng độ mở của khí khổng dẫn đến tăng lượng khí khổng. mở. để thoát hơi nước.)

Một cây phát triển đầy đủ có thể mất vài trăm lít nước qua lá vào một ngày khô nóng. Khoảng 90% lượng nước mà rễ cây hấp thụ được sử dụng cho quá trình này. Thoát hơi nước là tỷ số giữa thể tích thoát hơi nước với khối lượng chất khô được tạo ra, tốc độ thoát hơi nước của cây trồng có xu hướng từ 200 đến 1.000 (ví dụ: 200 đến 1.000 kg nước cho mỗi kg chất khô mà nó tạo ra). Tốc độ thoát hơi nước của cây có thể được đo bằng một số kỹ thuật, bao gồm đo điện trở, đường kính, khí áp kế, v.v.

Thực vật sa mạc và cây lá kim có cấu trúc thích nghi đặc biệt, chẳng hạn như lớp biểu bì dày, diện tích lá giảm, khí khổng trũng xuống và lông hút để giảm sự thoát hơi nước và giữ nước. Nhiều loài xương rồng tiến hành quang hợp ở thân mọng nước chứ không phải ở lá nên diện tích bề mặt của chồi rất thấp.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi:

A. Cơ chế cân bằng nước.

B. Cơ chế khuếch tán hơi nước từ bề mặt lá ra không khí xung quanh.

C. Cơ chế khuếch tán hơi nước qua lớp biểu bì.

D. Cơ chế đóng mở khí khổng.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG


Có hai con đường thoát hơi nước: qua khí khổng và qua lớp biểu bì. Tuy nhiên, sự thoát hơi nước qua lớp biểu bì không do cơ chế điều hòa, còn qua khí khổng được điều chỉnh bởi sự đóng mở của khí khổng.

Nước thoát ra khỏi lá chủ yếu qua khí khổng nên cơ chế điều hoà quá trình thoát hơi nước là cơ chế điều hoà sự đóng mở của khí khổng.

Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về sự thoát hơi nước của lá nhé!

1. Định nghĩa:

Sự bay hơi là một quá trình tương tự như sự bay hơi. Nó là một phần của chu trình nước ở thực vật, và là sự mất hơi nước từ các bộ phận của cây (tương tự như đổ mồ hôi), xảy ra đặc biệt ở lá mà còn ở thân, hoa và cây. rễ. Bề mặt lá có lỗ khí (khí khổng), và ở hầu hết các loài, nó có nhiều hơn ở mặt dưới của lá. Lỗ khí được bao quanh bởi các tế bào bảo vệ đóng mở lỗ chân lông. Sự thoát hơi nước của lá xảy ra thông qua khí khổng, và có thể được coi là một “chi phí” cần thiết liên quan đến việc mở khí khổng để cho phép khuếch tán khí cacbonic từ không khí để quang hợp. Quá trình này cũng làm mát cây, thay đổi áp suất thẩm thấu và cho phép lưu thông các chất dinh dưỡng, khoáng chất và nước từ rễ đến chồi.

2. Vai trò của quá trình thoát hơi nước:

Khoảng 98% lượng nước mà rễ cây hấp thụ bị mất đi do thoát hơi nước.

Vai trò của thoát hơi nước:

+ là động lực cho dòng nước và các ion khoáng từ rễ lên lá.

+ có tác dụng hạ nhiệt độ của lá.

+ giúp CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp

3. Lá là cơ quan thoát hơi nước:

Lá có cấu tạo thích nghi với chức năng thoát hơi nước:

+ Khí khổng nằm rải rác trên mặt lá xen kẽ với lớp cutin.

+ Khí khổng ở mặt dưới nhiều hơn mặt trên => thoát hơi nước ở mặt dưới nhiều hơn ở mặt trên.

+ Sự thoát hơi nước chủ yếu do khí khổng => Vì vậy, sự điều tiết độ mở của khí khổng là quan trọng nhất.

+ Sự thoát hơi nước qua lớp biểu bì trên biểu bì lá: phụ thuộc vào độ dày của lớp cutin

4.Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự mở khí khổng sẽ ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước:

+ Nước: điều kiện cung cấp nước càng cao thì khả năng hút nước càng mạnh, thoát hơi nước càng thuận lợi, độ ẩm không khí càng thấp dẫn đến thoát hơi nước càng mạnh.

+ Ánh sáng: khí khổng mở ra khi cây được chiếu sáng → tăng tốc độ thoát hơi nước. Độ mở khí khổng tăng từ sáng đến trưa và nhỏ nhất vào buổi tối. Các khí khổng vẫn mở vào ban đêm.

+ Nhiệt độ: ảnh hưởng đến hoạt động hô hấp của rễ → rễ hút nhiều nước → thoát hơi nước nhiều

+ Các ion khoáng: Các ion khoáng ảnh hưởng đến hàm lượng nước trong tế bào khí khổng → gây ra sự điều hòa độ mở của khí khổng (Ví dụ: ion K + làm tăng lượng nước trong tế bào khí khổng, làm tăng độ mở của khí khổng dẫn đến tăng lượng khí khổng. mở. để thoát hơi nước.)

Một cây phát triển đầy đủ có thể mất vài trăm lít nước qua lá vào một ngày khô nóng. Khoảng 90% lượng nước mà rễ cây hấp thụ được sử dụng cho quá trình này. Thoát hơi nước là tỷ số giữa thể tích thoát hơi nước với khối lượng chất khô được tạo ra, tốc độ thoát hơi nước của cây trồng có xu hướng từ 200 đến 1.000 (ví dụ: 200 đến 1.000 kg nước cho mỗi kg chất khô mà nó tạo ra). Tốc độ thoát hơi nước của cây có thể được đo bằng một số kỹ thuật, bao gồm đo điện trở, đường kính, khí áp kế, v.v.

Thực vật sa mạc và cây lá kim có cấu trúc thích nghi đặc biệt, chẳng hạn như lớp biểu bì dày, diện tích lá giảm, khí khổng trũng xuống và lông hút để giảm sự thoát hơi nước và giữ nước. Nhiều loài xương rồng tiến hành quang hợp ở thân mọng nước chứ không phải ở lá nên diện tích bề mặt của chồi rất thấp.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Cường #độ #thoát #hơi #nước #được #điều #chỉnh #bởi

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button