Giáo Dục

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

Câu hỏi 1:

Một tính năng không có trong tăng trưởng chính là

A. Làm tăng chiều dài của cây

B. Hoạt động của mô phân sinh ngọn.

C. Xảy ra ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm

D. Diễn ra hoạt động của các giai tầng nghèo đói.

Câu trả lời đúng: DỄ DÀNG

Câu hỏi 2:

Đặc điểm nào không có trong sinh trưởng sơ cấp?

A. Làm tăng chiều dài của cây.

B. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh ngọn.

C. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.

D. Xảy ra ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

Câu trả lời chính xác:

Hãy cùng Trường Trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức tìm hiểu thêm về sự tăng trưởng ở cấp tiểu học:

Tăng trưởng sơ cấp là gì?

Xảy ra ở cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm.

Sinh trưởng sơ cấp là sự phát triển chiều dài thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh ngọn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng

a) Các yếu tố bên trong

– Đặc điểm di truyền, các thời kỳ sinh trưởng của giống, cây trồng.

– Hoocmôn thực vật.


b) Các yếu tố bên ngoài

Nhiệt độ: ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của cây. Nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của cây nhiệt đới là 25-35 độ C.

Hàm lượng nước: là nguồn cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp và các hoạt động trao đổi chất khác của thực vật. Tùy theo đặc điểm sinh lý của từng loại cây mà yêu cầu về nước khác nhau.

– Ánh sáng: ảnh hưởng đến quá trình quang hợp và tích lũy các chất trong cây. Ánh sáng ảnh hưởng đến sự phát triển của thân và sự phân hóa mầm hoa.

Oxy: Cần thiết cho sự phát triển của cây. Nếu nồng độ oxy giảm xuống dưới 5%, sự tăng trưởng sẽ bị kìm hãm.

Dinh dưỡng khoáng: Cây trồng cần cung cấp đủ các nguyên tố trung, vi lượng cần thiết, nếu thiếu các nguyên tố này thì quá trình sinh trưởng bị kìm hãm, cây chậm phát triển và giảm năng suất.

Phân biệt

Tăng trưởng sơ cấp

Tăng trưởng thứ cấp

Ý tưởng Là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn lên và cao lớn do sự phân chia của các tế bào mô phân sinh ngọn. Là hình thức sinh trưởng làm thân to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên.
Dạng dây Một lá mầm và ngọn thân hai lá mầm non. Hai lá mầm.
Nơi sinh Mô phân sinh đỉnh. Mô phân sinh bên (vỏ và mạch).
Đặc điểm mạch máu Sắp xếp lộn xộn. Xếp chồng lên nhau hai bên thành mạch.
Kích cỡ cơ thể Nhỏ bé Tuyệt quá
Hình thức tăng trưởng Tăng trưởng chiều cao. Tăng trưởng theo chiều ngang.
Cả đời Thường là một năm. Thường là nhiều năm.

Bài tập minh họa:

Bài 1 (trang 138 SGK Sinh 11): Sinh trưởng ở thực vật là gì?

Câu trả lời:

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng kích thước (chiều dài, bề mặt, khối lượng) của cơ thể thực vật do tăng số lượng và kích thước tế bào.

Bài 2 (trang 138 SGK Sinh 11): Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Câu trả lời:

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là sự tăng chiều dài của thân (thân và rễ) do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh ngọn.

Bài 3 (trang 138 SGK Sinh 11): Các hoa văn trên đồ gỗ được lấy từ đâu?

Từ giảtôi:

Các hoa văn trên đồ gỗ được bắt nguồn từ các vòng gỗ hàng năm.

Khi cắt ngang thân, chúng ta sẽ thấy ngũ quan là những vòng tròn đồng tâm có màu đậm nhạt khác nhau. Vòng sáng tối bao gồm các mạch hình ống rộng và thành mỏng, và vòng màu tối bao gồm các mạch hình ống có thành dày hơn.

[CHUẨN NHẤT]    Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

Bài 4 (trang 138 SGK Sinh 11): Giải thích hiện tượng sinh trưởng của thực vật trong bóng tối?

Câu trả lời:

Cây trồng trong bóng tối có nhiều chất kích thích sinh trưởng (auxin) hơn chất ức chế sinh trưởng (axit abxixic) nên cây trồng trong bóng tối sinh trưởng mạnh hơn, ngoài ra cây cũng ít bị mất nước hơn. Vì vậy, cây cối trong bóng tối lớn lên.

Bài 5 Các đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

A. tăng chiều dài của cây

B. diễn ra hoạt động của những người nghèo sống

C. xảy ra ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm

D. hoạt động của mô phân sinh ngọn

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: BỎ

Bài 6 Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh kẽ là

A. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng ở thân cây một lá mầm

B. Mô phân sinh bên xuất hiện ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh hai lá mầm có ở thân cây hai lá mầm.

C. Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng có ở thân cây một lá mầm.

D. mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng ở thân cây hai lá mầm

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

Bài 7 Ở thực vật hai lá mầm, từ ngọn đến gốc là các loại mô phân sinh theo thứ tự:

A. mô phân sinh ngọn → mô phân sinh bên → mô phân sinh ngọn rễ.

B. mô phân sinh ngọn → mô phân sinh ngọn rễ → mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh ngọn của rễ → mô phân sinh bên → mô phân sinh bên.

D. mô phân sinh bên → mô phân sinh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Video về Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Wiki về Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp -

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

Câu hỏi 1:

Một tính năng không có trong tăng trưởng chính là

A. Làm tăng chiều dài của cây

B. Hoạt động của mô phân sinh ngọn.

C. Xảy ra ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm

D. Diễn ra hoạt động của các giai tầng nghèo đói.

Câu trả lời đúng: DỄ DÀNG

Câu hỏi 2:

Đặc điểm nào không có trong sinh trưởng sơ cấp?

A. Làm tăng chiều dài của cây.

B. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh ngọn.

C. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.

D. Xảy ra ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

Câu trả lời chính xác:

Hãy cùng Trường Trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức tìm hiểu thêm về sự tăng trưởng ở cấp tiểu học:

Tăng trưởng sơ cấp là gì?

Xảy ra ở cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm.

Sinh trưởng sơ cấp là sự phát triển chiều dài thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh ngọn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng

a) Các yếu tố bên trong

- Đặc điểm di truyền, các thời kỳ sinh trưởng của giống, cây trồng.

- Hoocmôn thực vật.


b) Các yếu tố bên ngoài

Nhiệt độ: ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của cây. Nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của cây nhiệt đới là 25-35 độ C.

Hàm lượng nước: là nguồn cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp và các hoạt động trao đổi chất khác của thực vật. Tùy theo đặc điểm sinh lý của từng loại cây mà yêu cầu về nước khác nhau.

- Ánh sáng: ảnh hưởng đến quá trình quang hợp và tích lũy các chất trong cây. Ánh sáng ảnh hưởng đến sự phát triển của thân và sự phân hóa mầm hoa.

Oxy: Cần thiết cho sự phát triển của cây. Nếu nồng độ oxy giảm xuống dưới 5%, sự tăng trưởng sẽ bị kìm hãm.

Dinh dưỡng khoáng: Cây trồng cần cung cấp đủ các nguyên tố trung, vi lượng cần thiết, nếu thiếu các nguyên tố này thì quá trình sinh trưởng bị kìm hãm, cây chậm phát triển và giảm năng suất.

Phân biệt

Tăng trưởng sơ cấp

Tăng trưởng thứ cấp

Ý tưởng Là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn lên và cao lớn do sự phân chia của các tế bào mô phân sinh ngọn. Là hình thức sinh trưởng làm thân to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên.
Dạng dây Một lá mầm và ngọn thân hai lá mầm non. Hai lá mầm.
Nơi sinh Mô phân sinh đỉnh. Mô phân sinh bên (vỏ và mạch).
Đặc điểm mạch máu Sắp xếp lộn xộn. Xếp chồng lên nhau hai bên thành mạch.
Kích cỡ cơ thể Nhỏ bé Tuyệt quá
Hình thức tăng trưởng Tăng trưởng chiều cao. Tăng trưởng theo chiều ngang.
Cả đời Thường là một năm. Thường là nhiều năm.

Bài tập minh họa:

Bài 1 (trang 138 SGK Sinh 11): Sinh trưởng ở thực vật là gì?

Câu trả lời:

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng kích thước (chiều dài, bề mặt, khối lượng) của cơ thể thực vật do tăng số lượng và kích thước tế bào.

Bài 2 (trang 138 SGK Sinh 11): Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Câu trả lời:

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là sự tăng chiều dài của thân (thân và rễ) do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh ngọn.

Bài 3 (trang 138 SGK Sinh 11): Các hoa văn trên đồ gỗ được lấy từ đâu?

Từ giảtôi:

Các hoa văn trên đồ gỗ được bắt nguồn từ các vòng gỗ hàng năm.

Khi cắt ngang thân, chúng ta sẽ thấy ngũ quan là những vòng tròn đồng tâm có màu đậm nhạt khác nhau. Vòng sáng tối bao gồm các mạch hình ống rộng và thành mỏng, và vòng màu tối bao gồm các mạch hình ống có thành dày hơn.

[CHUẨN NHẤT]    Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

Bài 4 (trang 138 SGK Sinh 11): Giải thích hiện tượng sinh trưởng của thực vật trong bóng tối?

Câu trả lời:

Cây trồng trong bóng tối có nhiều chất kích thích sinh trưởng (auxin) hơn chất ức chế sinh trưởng (axit abxixic) nên cây trồng trong bóng tối sinh trưởng mạnh hơn, ngoài ra cây cũng ít bị mất nước hơn. Vì vậy, cây cối trong bóng tối lớn lên.

Bài 5 Các đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

A. tăng chiều dài của cây

B. diễn ra hoạt động của những người nghèo sống

C. xảy ra ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm

D. hoạt động của mô phân sinh ngọn

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: BỎ

Bài 6 Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh kẽ là

A. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng ở thân cây một lá mầm

B. Mô phân sinh bên xuất hiện ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh hai lá mầm có ở thân cây hai lá mầm.

C. Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng có ở thân cây một lá mầm.

D. mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng ở thân cây hai lá mầm

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

Bài 7 Ở thực vật hai lá mầm, từ ngọn đến gốc là các loại mô phân sinh theo thứ tự:

A. mô phân sinh ngọn → mô phân sinh bên → mô phân sinh ngọn rễ.

B. mô phân sinh ngọn → mô phân sinh ngọn rễ → mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh ngọn của rễ → mô phân sinh bên → mô phân sinh bên.

D. mô phân sinh bên → mô phân sinh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

[rule_{ruleNumber}]

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

Câu hỏi 1:

Một tính năng không có trong tăng trưởng chính là

A. Làm tăng chiều dài của cây

B. Hoạt động của mô phân sinh ngọn.

C. Xảy ra ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm

D. Diễn ra hoạt động của các giai tầng nghèo đói.

Câu trả lời đúng: DỄ DÀNG

Câu hỏi 2:

Đặc điểm nào không có trong sinh trưởng sơ cấp?

A. Làm tăng chiều dài của cây.

B. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh ngọn.

C. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.

D. Xảy ra ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

Câu trả lời chính xác:

Hãy cùng Trường Trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức tìm hiểu thêm về sự tăng trưởng ở cấp tiểu học:

Tăng trưởng sơ cấp là gì?

Xảy ra ở cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm.

Sinh trưởng sơ cấp là sự phát triển chiều dài thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh ngọn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng

a) Các yếu tố bên trong

– Đặc điểm di truyền, các thời kỳ sinh trưởng của giống, cây trồng.

– Hoocmôn thực vật.


b) Các yếu tố bên ngoài

Nhiệt độ: ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của cây. Nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của cây nhiệt đới là 25-35 độ C.

Hàm lượng nước: là nguồn cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp và các hoạt động trao đổi chất khác của thực vật. Tùy theo đặc điểm sinh lý của từng loại cây mà yêu cầu về nước khác nhau.

– Ánh sáng: ảnh hưởng đến quá trình quang hợp và tích lũy các chất trong cây. Ánh sáng ảnh hưởng đến sự phát triển của thân và sự phân hóa mầm hoa.

Oxy: Cần thiết cho sự phát triển của cây. Nếu nồng độ oxy giảm xuống dưới 5%, sự tăng trưởng sẽ bị kìm hãm.

Dinh dưỡng khoáng: Cây trồng cần cung cấp đủ các nguyên tố trung, vi lượng cần thiết, nếu thiếu các nguyên tố này thì quá trình sinh trưởng bị kìm hãm, cây chậm phát triển và giảm năng suất.

Phân biệt

Tăng trưởng sơ cấp

Tăng trưởng thứ cấp

Ý tưởng Là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn lên và cao lớn do sự phân chia của các tế bào mô phân sinh ngọn. Là hình thức sinh trưởng làm thân to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên.
Dạng dây Một lá mầm và ngọn thân hai lá mầm non. Hai lá mầm.
Nơi sinh Mô phân sinh đỉnh. Mô phân sinh bên (vỏ và mạch).
Đặc điểm mạch máu Sắp xếp lộn xộn. Xếp chồng lên nhau hai bên thành mạch.
Kích cỡ cơ thể Nhỏ bé Tuyệt quá
Hình thức tăng trưởng Tăng trưởng chiều cao. Tăng trưởng theo chiều ngang.
Cả đời Thường là một năm. Thường là nhiều năm.

Bài tập minh họa:

Bài 1 (trang 138 SGK Sinh 11): Sinh trưởng ở thực vật là gì?

Câu trả lời:

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng kích thước (chiều dài, bề mặt, khối lượng) của cơ thể thực vật do tăng số lượng và kích thước tế bào.

Bài 2 (trang 138 SGK Sinh 11): Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Câu trả lời:

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là sự tăng chiều dài của thân (thân và rễ) do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh ngọn.

Bài 3 (trang 138 SGK Sinh 11): Các hoa văn trên đồ gỗ được lấy từ đâu?

Từ giảtôi:

Các hoa văn trên đồ gỗ được bắt nguồn từ các vòng gỗ hàng năm.

Khi cắt ngang thân, chúng ta sẽ thấy ngũ quan là những vòng tròn đồng tâm có màu đậm nhạt khác nhau. Vòng sáng tối bao gồm các mạch hình ống rộng và thành mỏng, và vòng màu tối bao gồm các mạch hình ống có thành dày hơn.

[CHUẨN NHẤT]    Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

Bài 4 (trang 138 SGK Sinh 11): Giải thích hiện tượng sinh trưởng của thực vật trong bóng tối?

Câu trả lời:

Cây trồng trong bóng tối có nhiều chất kích thích sinh trưởng (auxin) hơn chất ức chế sinh trưởng (axit abxixic) nên cây trồng trong bóng tối sinh trưởng mạnh hơn, ngoài ra cây cũng ít bị mất nước hơn. Vì vậy, cây cối trong bóng tối lớn lên.

Bài 5 Các đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

A. tăng chiều dài của cây

B. diễn ra hoạt động của những người nghèo sống

C. xảy ra ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm

D. hoạt động của mô phân sinh ngọn

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: BỎ

Bài 6 Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh kẽ là

A. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng ở thân cây một lá mầm

B. Mô phân sinh bên xuất hiện ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh hai lá mầm có ở thân cây hai lá mầm.

C. Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng có ở thân cây một lá mầm.

D. mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng ở thân cây hai lá mầm

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời:

Bài 7 Ở thực vật hai lá mầm, từ ngọn đến gốc là các loại mô phân sinh theo thứ tự:

A. mô phân sinh ngọn → mô phân sinh bên → mô phân sinh ngọn rễ.

B. mô phân sinh ngọn → mô phân sinh ngọn rễ → mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh ngọn của rễ → mô phân sinh bên → mô phân sinh bên.

D. mô phân sinh bên → mô phân sinh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Đặc #điểm #nào #không #có #ở #sinh #trưởng #sơ #cấp

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button