Giáo Dục

Đacuyn chưa thành công trong việc giải quyết vấn đề gì?

Câu hỏi: Darwin đã không thành công trong việc giải quyết vấn đề gì?

Câu trả lời:

Darwin đã không thành công trong việc giải quyết các vấn đề sau:

+ Không có sự phân biệt giữa biến dị di truyền và biến dị không di truyền.

+ Chưa hiểu rõ nguyên nhân gây ra các biến dị và cơ chế di truyền của các biến dị.

+ Cơ chế tác động của ngoại cảnh và chọn lọc tự nhiên chưa được hiểu rõ.

+ Đác-uyn chưa đưa ra khái niệm “Loài”.

+ Chưa đi sâu vào quá trình hình thành loài mới cụ thể.

=> Đác-uyn không đề cập đến: “Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên những sinh vật có đặc điểm thích nghi” vì theo ông, kết quả của chọn lọc tự nhiên là những cá thể có biến dị thích nghi sẽ để lại nhiều con cháu hơn cho quần thể → số lượng cá thể mang biến dị thích nghi, số lượng cá thể …

Kiến thức sâu rộng về thuyết tiến hóa của Darwin:

* Thuyết tiến hóa của Darwin (tiếng Anh: Darwinism):

Học thuyết Darwin đã đặt nền tảng vững chắc cho thuyết tiến hóa – một thuyết tiến hóa sinh học chủ yếu do nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin (1809–1882), cùng với một số nhà nghiên cứu khác (chẳng hạn như Thomas Huxley) đề xuất.

Đacuyn chưa thành công trong việc giải quyết vấn đề gì?
Charles Darwin (1809–1882)

– Nội dung học thuyết: Mọi sinh vật xuất hiện và phát triển đều thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Trong quá trình này, những biến dị cá thể nhỏ (ngày nay gọi là biến dị di truyền), nếu chúng làm tăng khả năng cạnh tranh, tồn tại và sinh sản của cá thể, chúng sẽ được chọn lọc (giữ lại, củng cố và nâng cao – trở nên thích nghi).

Lý thuyết này ban đầu bao gồm các khái niệm rộng hơn về đột biến hoặc tiến hóa của loài, được khoa học nói chung chấp nhận rộng rãi sau khi Darwin công bố Nguồn gốc của các loài vào năm 1859, và nó cũng bao gồm các khái niệm có trước lý thuyết của Darwin. Nhà sinh vật học người Anh Thomas Henry Huxley đã đặt ra thuật ngữ Darwin vào tháng 4 năm 1860.

Khi mới ra đời, học thuyết Darwin đã bị tấn công nặng nề bởi các nhóm tôn giáo cũng như các nhà khoa học có quan điểm khác với Darwin.

Tuy nhiên, ngày nay thuyết tiến hóa đã được giới khoa học chấp nhận rộng rãi. Các nhà khoa học thường chấp nhận sự tiến hóa là một thực tế khoa học khi người ta phát hiện ra rất nhiều bằng chứng về sự tiến hóa: quan sát các quá trình tiến hóa diễn ra trong tự nhiên (điển hình là sự xuất hiện của các loài côn trùng mới có thể kháng thuốc trừ sâu), hóa thạch của các loài tiến hóa trình tự các loài trong quá khứ do cổ sinh vật học phát hiện (điển hình là việc phát hiện ra hóa thạch của nhiều loài). hominids Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus – bằng chứng cho thấy con người thực sự tiến hóa từ loài vượn), phát hiện ra di truyền học (DNA), và sự ra đời của Thuyết tiến hóa tổng hợp (đôi khi được gọi là thuyết tân Darwin).

* Những đóng góp của thuyết tiến hóa của Darwin

– Đóng góp quan trọng của Darwin là: Darwin đã trả lời câu hỏi về nguồn gốc của các loài theo quan điểm duy vật và bằng phương pháp lịch sử. Các loài là sản phẩm của chọn lọc tự nhiên. Các loài thay đổi theo thời gian và không gian. Mỗi loài đều có lịch sử ra đời, phát triển và chết đi trong những điều kiện nhất định. Các loài ngày nay đều xuất phát từ một tổ tiên chung.

+ Sự phát sinh các biến dị và sự di truyền các biến dị là cơ sở, giải thích sự đa dạng ở một loài.

Việc lựa chọn các biến thể là có lợi, dẫn đến sự tồn tại và ưu thế của các dạng thích nghi hơn.

+ Sự phân li về dấu hiệu và sự cách li dẫn đến hình thành loài mới.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đacuyn chưa thành công trong việc giải quyết vấn đề gì?

Video về Đacuyn chưa thành công trong việc giải quyết vấn đề gì?

Wiki về Đacuyn chưa thành công trong việc giải quyết vấn đề gì?

Đacuyn chưa thành công trong việc giải quyết vấn đề gì?

Đacuyn chưa thành công trong việc giải quyết vấn đề gì? -

Câu hỏi: Darwin đã không thành công trong việc giải quyết vấn đề gì?

Câu trả lời:

Darwin đã không thành công trong việc giải quyết các vấn đề sau:

+ Không có sự phân biệt giữa biến dị di truyền và biến dị không di truyền.

+ Chưa hiểu rõ nguyên nhân gây ra các biến dị và cơ chế di truyền của các biến dị.

+ Cơ chế tác động của ngoại cảnh và chọn lọc tự nhiên chưa được hiểu rõ.

+ Đác-uyn chưa đưa ra khái niệm “Loài”.


+ Chưa đi sâu vào quá trình hình thành loài mới cụ thể.

=> Đác-uyn không đề cập đến: “Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên những sinh vật có đặc điểm thích nghi” vì theo ông, kết quả của chọn lọc tự nhiên là những cá thể có biến dị thích nghi sẽ để lại nhiều con cháu hơn cho quần thể → số lượng cá thể mang biến dị thích nghi, số lượng cá thể …

Kiến thức sâu rộng về thuyết tiến hóa của Darwin:

* Thuyết tiến hóa của Darwin (tiếng Anh: Darwinism):

Học thuyết Darwin đã đặt nền tảng vững chắc cho thuyết tiến hóa – một thuyết tiến hóa sinh học chủ yếu do nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin (1809–1882), cùng với một số nhà nghiên cứu khác (chẳng hạn như Thomas Huxley) đề xuất.

Đacuyn chưa thành công trong việc giải quyết vấn đề gì?
Charles Darwin (1809–1882)

– Nội dung học thuyết: Mọi sinh vật xuất hiện và phát triển đều thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Trong quá trình này, những biến dị cá thể nhỏ (ngày nay gọi là biến dị di truyền), nếu chúng làm tăng khả năng cạnh tranh, tồn tại và sinh sản của cá thể, chúng sẽ được chọn lọc (giữ lại, củng cố và nâng cao – trở nên thích nghi).

Lý thuyết này ban đầu bao gồm các khái niệm rộng hơn về đột biến hoặc tiến hóa của loài, được khoa học nói chung chấp nhận rộng rãi sau khi Darwin công bố Nguồn gốc của các loài vào năm 1859, và nó cũng bao gồm các khái niệm có trước lý thuyết của Darwin. Nhà sinh vật học người Anh Thomas Henry Huxley đã đặt ra thuật ngữ Darwin vào tháng 4 năm 1860.

Khi mới ra đời, học thuyết Darwin đã bị tấn công nặng nề bởi các nhóm tôn giáo cũng như các nhà khoa học có quan điểm khác với Darwin.

Tuy nhiên, ngày nay thuyết tiến hóa đã được giới khoa học chấp nhận rộng rãi. Các nhà khoa học thường chấp nhận sự tiến hóa là một thực tế khoa học khi người ta phát hiện ra rất nhiều bằng chứng về sự tiến hóa: quan sát các quá trình tiến hóa diễn ra trong tự nhiên (điển hình là sự xuất hiện của các loài côn trùng mới có thể kháng thuốc trừ sâu), hóa thạch của các loài tiến hóa trình tự các loài trong quá khứ do cổ sinh vật học phát hiện (điển hình là việc phát hiện ra hóa thạch của nhiều loài). hominids Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus – bằng chứng cho thấy con người thực sự tiến hóa từ loài vượn), phát hiện ra di truyền học (DNA), và sự ra đời của Thuyết tiến hóa tổng hợp (đôi khi được gọi là thuyết tân Darwin).

* Những đóng góp của thuyết tiến hóa của Darwin

– Đóng góp quan trọng của Darwin là: Darwin đã trả lời câu hỏi về nguồn gốc của các loài theo quan điểm duy vật và bằng phương pháp lịch sử. Các loài là sản phẩm của chọn lọc tự nhiên. Các loài thay đổi theo thời gian và không gian. Mỗi loài đều có lịch sử ra đời, phát triển và chết đi trong những điều kiện nhất định. Các loài ngày nay đều xuất phát từ một tổ tiên chung.

+ Sự phát sinh các biến dị và sự di truyền các biến dị là cơ sở, giải thích sự đa dạng ở một loài.

Việc lựa chọn các biến thể là có lợi, dẫn đến sự tồn tại và ưu thế của các dạng thích nghi hơn.

+ Sự phân li về dấu hiệu và sự cách li dẫn đến hình thành loài mới.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Darwin đã không thành công trong việc giải quyết vấn đề gì?

Câu trả lời:

Darwin đã không thành công trong việc giải quyết các vấn đề sau:

+ Không có sự phân biệt giữa biến dị di truyền và biến dị không di truyền.

+ Chưa hiểu rõ nguyên nhân gây ra các biến dị và cơ chế di truyền của các biến dị.

+ Cơ chế tác động của ngoại cảnh và chọn lọc tự nhiên chưa được hiểu rõ.

+ Đác-uyn chưa đưa ra khái niệm “Loài”.


+ Chưa đi sâu vào quá trình hình thành loài mới cụ thể.

=> Đác-uyn không đề cập đến: “Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên những sinh vật có đặc điểm thích nghi” vì theo ông, kết quả của chọn lọc tự nhiên là những cá thể có biến dị thích nghi sẽ để lại nhiều con cháu hơn cho quần thể → số lượng cá thể mang biến dị thích nghi, số lượng cá thể …

Kiến thức sâu rộng về thuyết tiến hóa của Darwin:

* Thuyết tiến hóa của Darwin (tiếng Anh: Darwinism):

Học thuyết Darwin đã đặt nền tảng vững chắc cho thuyết tiến hóa – một thuyết tiến hóa sinh học chủ yếu do nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin (1809–1882), cùng với một số nhà nghiên cứu khác (chẳng hạn như Thomas Huxley) đề xuất.

Đacuyn chưa thành công trong việc giải quyết vấn đề gì?
Charles Darwin (1809–1882)

– Nội dung học thuyết: Mọi sinh vật xuất hiện và phát triển đều thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Trong quá trình này, những biến dị cá thể nhỏ (ngày nay gọi là biến dị di truyền), nếu chúng làm tăng khả năng cạnh tranh, tồn tại và sinh sản của cá thể, chúng sẽ được chọn lọc (giữ lại, củng cố và nâng cao – trở nên thích nghi).

Lý thuyết này ban đầu bao gồm các khái niệm rộng hơn về đột biến hoặc tiến hóa của loài, được khoa học nói chung chấp nhận rộng rãi sau khi Darwin công bố Nguồn gốc của các loài vào năm 1859, và nó cũng bao gồm các khái niệm có trước lý thuyết của Darwin. Nhà sinh vật học người Anh Thomas Henry Huxley đã đặt ra thuật ngữ Darwin vào tháng 4 năm 1860.

Khi mới ra đời, học thuyết Darwin đã bị tấn công nặng nề bởi các nhóm tôn giáo cũng như các nhà khoa học có quan điểm khác với Darwin.

Tuy nhiên, ngày nay thuyết tiến hóa đã được giới khoa học chấp nhận rộng rãi. Các nhà khoa học thường chấp nhận sự tiến hóa là một thực tế khoa học khi người ta phát hiện ra rất nhiều bằng chứng về sự tiến hóa: quan sát các quá trình tiến hóa diễn ra trong tự nhiên (điển hình là sự xuất hiện của các loài côn trùng mới có thể kháng thuốc trừ sâu), hóa thạch của các loài tiến hóa trình tự các loài trong quá khứ do cổ sinh vật học phát hiện (điển hình là việc phát hiện ra hóa thạch của nhiều loài). hominids Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus – bằng chứng cho thấy con người thực sự tiến hóa từ loài vượn), phát hiện ra di truyền học (DNA), và sự ra đời của Thuyết tiến hóa tổng hợp (đôi khi được gọi là thuyết tân Darwin).

* Những đóng góp của thuyết tiến hóa của Darwin

– Đóng góp quan trọng của Darwin là: Darwin đã trả lời câu hỏi về nguồn gốc của các loài theo quan điểm duy vật và bằng phương pháp lịch sử. Các loài là sản phẩm của chọn lọc tự nhiên. Các loài thay đổi theo thời gian và không gian. Mỗi loài đều có lịch sử ra đời, phát triển và chết đi trong những điều kiện nhất định. Các loài ngày nay đều xuất phát từ một tổ tiên chung.

+ Sự phát sinh các biến dị và sự di truyền các biến dị là cơ sở, giải thích sự đa dạng ở một loài.

Việc lựa chọn các biến thể là có lợi, dẫn đến sự tồn tại và ưu thế của các dạng thích nghi hơn.

+ Sự phân li về dấu hiệu và sự cách li dẫn đến hình thành loài mới.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Bạn thấy bài viết Đacuyn chưa thành công trong việc giải quyết vấn đề gì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đacuyn chưa thành công trong việc giải quyết vấn đề gì? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Đacuyn #chưa #thành #công #trong #việc #giải #quyết #vấn #đề #gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button