Giáo Dục

Đảm bảo quyền lợi giữa các nhóm thí sinh

Theo Quy chế tuyển sinh đại học áp dụng năm 2023, điểm ưu tiên dành cho thí sinh sẽ được điều chỉnh giảm. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi giữa các nhóm thí sinh.

Thí điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.

Như vậy, phải hiểu đúng là giảm điểm ưu tiên chứ không phải Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) bỏ chính sách cộng điểm ưu tiên. Cụ thể, nếu thí sinh đạt 22,5 điểm 3 môn trở xuống vẫn được cộng điểm ưu tiên như quy định hiện hành. Còn thí sinh đạt từ 22,5 điểm trở lên, điểm ưu tiên sẽ giảm dần. Riêng thí sinh đạt 30 điểm sẽ không được cộng điểm ưu tiên nữa. Quy định này sẽ đảm bảo quyền lợi của thí sinh thuộc các khu vực, đối tượng khác nhau.

PGS. PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam cho rằng, đối với thí sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn nhờ chính sách cộng điểm. Ưu tiên đã giúp nhiều em vào đại học. Tuy nhiên, cũng cần tính lại điểm ưu tiên để đảm bảo công bằng giữa các thí sinh thuộc các khu vực, đối tượng. Vì vậy, theo ông, việc Bộ GD-ĐT điều chỉnh mức điểm ưu tiên áp dụng vào năm 2023 là phù hợp với thực tế khách quan.

Theo bà Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), ứng dụng này không chỉ dành cho thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn cho tất cả các hình thức đánh giá khác. các phương pháp. tuyển dụng khác. Các trường khi tính điểm ưu tiên cho thí sinh xét tuyển cần quy đổi về thang điểm tương đương để xác định mức điểm ưu tiên phù hợp.

Ở các mùa tuyển sinh trước, tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao từ 22,5 điểm trở lên ở nhóm ưu tiên đều tăng (tại nhiều điểm, tỷ lệ này thậm chí còn gấp đôi) so với nhóm đối tượng. không thuộc diện ưu tiên. Điều này dẫn đến sự không công bằng khi thí sinh tiếp cận và nộp hồ sơ vào những ngành, trường có mức độ cạnh tranh cao. Thậm chí dẫn đến hiện tượng một số ngành có điểm chuẩn tiệm cận ngưỡng 30 điểm.

Chính sách ưu tiên khu vực trong tuyển sinh liên tục được điều chỉnh sau khoảng 20 năm áp dụng. Từ mức cộng tối đa 3 điểm năm 2003 trở về trước, điểm ưu tiên khu vực giảm xuống còn tối đa 1,5 điểm từ năm 2004. Sau đó từ năm 2017, điểm ưu tiên khu vực tiếp tục giảm một nửa so với năm trước. Trước đó, giữa hai khu vực tiếp theo chỉ chênh nhau 0,25 điểm và tối đa là 0,75 điểm. Không chỉ mức điểm, bảng ưu tiên khu vực cũng được rà soát, điều chỉnh cho hợp lý hơn với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của các vùng. Với sự điều chỉnh quyết liệt này, hàng loạt tỉnh lỵ, thậm chí cả thành phố lớn nơi học sinh có điều kiện học tập tốt đã bị loại khỏi danh sách khu vực 1. Việc thay đổi cách tính điểm ưu tiên mới từ năm 2023, ngay bản thân các trường cũng có quan điểm khác nhau , nhưng đại đa số các tổ chức tuyển sinh đồng ý.

PGS. PGS.TS Lê Thị Thu Thủy – Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Ngoại thương thừa nhận, điểm ưu tiên cho thí sinh vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, có sự điều chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến ​​của các bên liên quan. Qua đó, tạo điều kiện cho thí sinh có điều kiện khó khăn tiếp cận giáo dục đại học, đảm bảo quyền lợi của thí sinh các vùng miền, đối tượng.

Bà Nguyễn Thu Thủy – Đại diện Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh, một trong những điểm mới năm 2023 đã được quy định trong Quy chế tuyển sinh là cơ sở giáo dục đại học phải xây dựng quy chế tuyển sinh để cụ thể hóa quy chế tuyển sinh. quy định của Bộ. Chính sách này cũng sẽ dựa trên đặc thù của từng trường. Thí sinh có thể theo dõi trên website của trường, hoặc trên báo chí.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về
Đảm bảo quyền lợi giữa các nhóm thí sinh

Video về
Đảm bảo quyền lợi giữa các nhóm thí sinh

Wiki về
Đảm bảo quyền lợi giữa các nhóm thí sinh

Đảm bảo quyền lợi giữa các nhóm thí sinh


Đảm bảo quyền lợi giữa các nhóm thí sinh
-

Theo Quy chế tuyển sinh đại học áp dụng năm 2023, điểm ưu tiên dành cho thí sinh sẽ được điều chỉnh giảm. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi giữa các nhóm thí sinh.

Thí điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.

Như vậy, phải hiểu đúng là giảm điểm ưu tiên chứ không phải Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) bỏ chính sách cộng điểm ưu tiên. Cụ thể, nếu thí sinh đạt 22,5 điểm 3 môn trở xuống vẫn được cộng điểm ưu tiên như quy định hiện hành. Còn thí sinh đạt từ 22,5 điểm trở lên, điểm ưu tiên sẽ giảm dần. Riêng thí sinh đạt 30 điểm sẽ không được cộng điểm ưu tiên nữa. Quy định này sẽ đảm bảo quyền lợi của thí sinh thuộc các khu vực, đối tượng khác nhau.

PGS. PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam cho rằng, đối với thí sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn nhờ chính sách cộng điểm. Ưu tiên đã giúp nhiều em vào đại học. Tuy nhiên, cũng cần tính lại điểm ưu tiên để đảm bảo công bằng giữa các thí sinh thuộc các khu vực, đối tượng. Vì vậy, theo ông, việc Bộ GD-ĐT điều chỉnh mức điểm ưu tiên áp dụng vào năm 2023 là phù hợp với thực tế khách quan.

Theo bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), ứng dụng này không chỉ dành cho thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn cho tất cả các hình thức đánh giá khác. các phương pháp. tuyển dụng khác. Các trường khi tính điểm ưu tiên cho thí sinh xét tuyển cần quy đổi về thang điểm tương đương để xác định mức điểm ưu tiên phù hợp.

Ở các mùa tuyển sinh trước, tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao từ 22,5 điểm trở lên ở nhóm ưu tiên đều tăng (tại nhiều điểm, tỷ lệ này thậm chí còn gấp đôi) so với nhóm đối tượng. không thuộc diện ưu tiên. Điều này dẫn đến sự không công bằng khi thí sinh tiếp cận và nộp hồ sơ vào những ngành, trường có mức độ cạnh tranh cao. Thậm chí dẫn đến hiện tượng một số ngành có điểm chuẩn tiệm cận ngưỡng 30 điểm.

Chính sách ưu tiên khu vực trong tuyển sinh liên tục được điều chỉnh sau khoảng 20 năm áp dụng. Từ mức cộng tối đa 3 điểm năm 2003 trở về trước, điểm ưu tiên khu vực giảm xuống còn tối đa 1,5 điểm từ năm 2004. Sau đó từ năm 2017, điểm ưu tiên khu vực tiếp tục giảm một nửa so với năm trước. Trước đó, giữa hai khu vực tiếp theo chỉ chênh nhau 0,25 điểm và tối đa là 0,75 điểm. Không chỉ mức điểm, bảng ưu tiên khu vực cũng được rà soát, điều chỉnh cho hợp lý hơn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các vùng. Với sự điều chỉnh quyết liệt này, hàng loạt tỉnh lỵ, thậm chí cả thành phố lớn nơi học sinh có điều kiện học tập tốt đã bị loại khỏi danh sách khu vực 1. Việc thay đổi cách tính điểm ưu tiên mới từ năm 2023, ngay bản thân các trường cũng có quan điểm khác nhau , nhưng đại đa số các tổ chức tuyển sinh đồng ý.

PGS. PGS.TS Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Ngoại thương thừa nhận, điểm ưu tiên cho thí sinh vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, có sự điều chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến ​​của các bên liên quan. Qua đó, tạo điều kiện cho thí sinh có điều kiện khó khăn tiếp cận giáo dục đại học, đảm bảo quyền lợi của thí sinh các vùng miền, đối tượng.

Bà Nguyễn Thu Thủy - Đại diện Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh, một trong những điểm mới năm 2023 đã được quy định trong Quy chế tuyển sinh là cơ sở giáo dục đại học phải xây dựng quy chế tuyển sinh để cụ thể hóa quy chế tuyển sinh. quy định của Bộ. Chính sách này cũng sẽ dựa trên đặc thù của từng trường. Thí sinh có thể theo dõi trên website của trường, hoặc trên báo chí.

[rule_{ruleNumber}]

Theo Quy chế tuyển sinh đại học áp dụng năm 2023, điểm ưu tiên dành cho thí sinh sẽ được điều chỉnh giảm. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi giữa các nhóm thí sinh.

Thí điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.

Như vậy, phải hiểu đúng là giảm điểm ưu tiên chứ không phải Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) bỏ chính sách cộng điểm ưu tiên. Cụ thể, nếu thí sinh đạt 22,5 điểm 3 môn trở xuống vẫn được cộng điểm ưu tiên như quy định hiện hành. Còn thí sinh đạt từ 22,5 điểm trở lên, điểm ưu tiên sẽ giảm dần. Riêng thí sinh đạt 30 điểm sẽ không được cộng điểm ưu tiên nữa. Quy định này sẽ đảm bảo quyền lợi của thí sinh thuộc các khu vực, đối tượng khác nhau.

PGS. PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam cho rằng, đối với thí sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn nhờ chính sách cộng điểm. Ưu tiên đã giúp nhiều em vào đại học. Tuy nhiên, cũng cần tính lại điểm ưu tiên để đảm bảo công bằng giữa các thí sinh thuộc các khu vực, đối tượng. Vì vậy, theo ông, việc Bộ GD-ĐT điều chỉnh mức điểm ưu tiên áp dụng vào năm 2023 là phù hợp với thực tế khách quan.

Theo bà Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), ứng dụng này không chỉ dành cho thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn cho tất cả các hình thức đánh giá khác. các phương pháp. tuyển dụng khác. Các trường khi tính điểm ưu tiên cho thí sinh xét tuyển cần quy đổi về thang điểm tương đương để xác định mức điểm ưu tiên phù hợp.

Ở các mùa tuyển sinh trước, tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao từ 22,5 điểm trở lên ở nhóm ưu tiên đều tăng (tại nhiều điểm, tỷ lệ này thậm chí còn gấp đôi) so với nhóm đối tượng. không thuộc diện ưu tiên. Điều này dẫn đến sự không công bằng khi thí sinh tiếp cận và nộp hồ sơ vào những ngành, trường có mức độ cạnh tranh cao. Thậm chí dẫn đến hiện tượng một số ngành có điểm chuẩn tiệm cận ngưỡng 30 điểm.

Chính sách ưu tiên khu vực trong tuyển sinh liên tục được điều chỉnh sau khoảng 20 năm áp dụng. Từ mức cộng tối đa 3 điểm năm 2003 trở về trước, điểm ưu tiên khu vực giảm xuống còn tối đa 1,5 điểm từ năm 2004. Sau đó từ năm 2017, điểm ưu tiên khu vực tiếp tục giảm một nửa so với năm trước. Trước đó, giữa hai khu vực tiếp theo chỉ chênh nhau 0,25 điểm và tối đa là 0,75 điểm. Không chỉ mức điểm, bảng ưu tiên khu vực cũng được rà soát, điều chỉnh cho hợp lý hơn với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của các vùng. Với sự điều chỉnh quyết liệt này, hàng loạt tỉnh lỵ, thậm chí cả thành phố lớn nơi học sinh có điều kiện học tập tốt đã bị loại khỏi danh sách khu vực 1. Việc thay đổi cách tính điểm ưu tiên mới từ năm 2023, ngay bản thân các trường cũng có quan điểm khác nhau , nhưng đại đa số các tổ chức tuyển sinh đồng ý.

PGS. PGS.TS Lê Thị Thu Thủy – Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Ngoại thương thừa nhận, điểm ưu tiên cho thí sinh vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, có sự điều chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến ​​của các bên liên quan. Qua đó, tạo điều kiện cho thí sinh có điều kiện khó khăn tiếp cận giáo dục đại học, đảm bảo quyền lợi của thí sinh các vùng miền, đối tượng.

Bà Nguyễn Thu Thủy – Đại diện Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh, một trong những điểm mới năm 2023 đã được quy định trong Quy chế tuyển sinh là cơ sở giáo dục đại học phải xây dựng quy chế tuyển sinh để cụ thể hóa quy chế tuyển sinh. quy định của Bộ. Chính sách này cũng sẽ dựa trên đặc thù của từng trường. Thí sinh có thể theo dõi trên website của trường, hoặc trên báo chí.

Bạn thấy bài viết
Đảm bảo quyền lợi giữa các nhóm thí sinh
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Đảm bảo quyền lợi giữa các nhóm thí sinh
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Đảm #bảo #quyền #lợi #giữa #các #nhóm #thí #sinh

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button