Là gì?

Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký dự thi ra sao?

Bạn đang xem: Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký dự thi ra sao? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Tôi muốn hỏi đăng ký thi trung học phổ thông 2023, thí sinh dự thi cần chuẩn bị những giấy tờ nào? – câu hỏi của chị Thùy (Biên Hòa)

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 cần chuẩn bị những giấy tờ nào?

Ngày 21 tháng 04 năm 2023, Bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành Quyết định 1160/QĐ-BGDĐT năm 2023 hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đó, hồ sơ cần chuẩn bị để dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 như sau:

(1) Đối với người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi, thành phần hồ sơ gồm:

– 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

– Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ số gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp;

– Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có);

– File ảnh (hoặc 02 ảnh 4×6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

(2) Đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước

– Các thành phần hồ sơ tại (1)

– Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực

– Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

– Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

(3) Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT

– 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

– Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao);

– 02 ảnh cỡ 4×6 cm;

(4) Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp

– 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

– 02 ảnh cỡ 4×6 cm;

– Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp, bản sao Sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc thông báo cho Trưởng Điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Đăng ký thi trung học phổ thông 2023, thí sinh dự thi cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký ra sao?

Đăng ký thi trung học phổ thông 2023, thí sinh dự thi cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký ra sao? (Hình từ Internet)

Thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông năm 2023 ra sao?

Tại Quyết định 1160/QĐ-BGDĐT năm 2023 có hướng dẫn thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông năm 2023 như sau:

Bước 1: Thí sinh đăng ký dự thi theo các quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đăng ký dự thi:

– Từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5, các trường THPT tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến.

– Từ ngày 04/5 đến 17 giờ ngày 13/5/2023: Thí sinh tự do đăng ký thi THPT quốc gia năm 2023

– Từ ngày 26/5 đến hết ngày 28/5/2023: bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ ĐKDT đối với thí sinh tự do cho Sở GDĐT.

– Từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023: thí sinh tự do thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT)

Lưu ý: thí sinh tự do chỉ đăng ký xét tuyển học bạ có thể đăng ký thi THPT năm 2023 trước ngày 13/5/2023 hoặc từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023 tùy lựa chọn và theo chỉ dẫn của nơi mà thí sinh đăng ký thi THPT năm 2023.

Tuy nhiên đối với các thí sinh tự do đăng ký thi THPT năm 2023 thì bắt buộc phải làm trước ngày 13/5/2023.

Bước 2: Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự thi;

Rà soát, cập nhật thông tin thí sinh đăng ký dự thi đối với người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi; nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước và người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

Tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi và thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi chậm nhất trước ngày thi 15 ngày; quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho sở Giáo dục và Đào tạo;

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo quản trị dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh và gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Lưu ý: Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi chịu trách nhiệm tổ chức in, đóng dấu và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

Cách thức thực hiện:

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó:

– Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi đăng ký dự thi trực tuyến hoặc đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

– Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh đăng ký dự thi tại địa điểm (gọi là nơi đăng ký dự thi) do sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Yêu cầu, điều kiện dự thi trung học phổ thông năm 2023 là gì?

Tại Quyết định 1160/QĐ-BGDĐT năm 2023 có hướng dẫn về yêu cầu, điều kiện dự thi trung học phổ thông năm 2023 như sau:

Đối với người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi:

+ Phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém;

+ Riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình giáo dục thường xuyên thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

– Đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước:

+ Phải có Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém;

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi đăng ký dự thi), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định;

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;

– Đối với người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh

Phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT;

Lưu ý: Các đối tượng dự thi phải đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký dự thi ra sao?

Video về Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký dự thi ra sao?

Wiki về Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký dự thi ra sao?

Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký dự thi ra sao?

Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký dự thi ra sao? -

Tôi muốn hỏi đăng ký thi trung học phổ thông 2023, thí sinh dự thi cần chuẩn bị những giấy tờ nào? - câu hỏi của chị Thùy (Biên Hòa)

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 cần chuẩn bị những giấy tờ nào?

Ngày 21 tháng 04 năm 2023, Bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành Quyết định 1160/QĐ-BGDĐT năm 2023 hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đó, hồ sơ cần chuẩn bị để dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 như sau:

(1) Đối với người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi, thành phần hồ sơ gồm:

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

- Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ số gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp;

- Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có);

- File ảnh (hoặc 02 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

(2) Đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước

- Các thành phần hồ sơ tại (1)

- Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực

- Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

- Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

(3) Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao);

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm;

(4) Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp, bản sao Sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc thông báo cho Trưởng Điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Đăng ký thi trung học phổ thông 2023, thí sinh dự thi cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký ra sao?

Đăng ký thi trung học phổ thông 2023, thí sinh dự thi cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký ra sao? (Hình từ Internet)

Thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông năm 2023 ra sao?

Tại Quyết định 1160/QĐ-BGDĐT năm 2023 có hướng dẫn thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông năm 2023 như sau:

Bước 1: Thí sinh đăng ký dự thi theo các quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đăng ký dự thi:

- Từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5, các trường THPT tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến.

- Từ ngày 04/5 đến 17 giờ ngày 13/5/2023: Thí sinh tự do đăng ký thi THPT quốc gia năm 2023

- Từ ngày 26/5 đến hết ngày 28/5/2023: bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ ĐKDT đối với thí sinh tự do cho Sở GDĐT.

- Từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023: thí sinh tự do thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT)

Lưu ý: thí sinh tự do chỉ đăng ký xét tuyển học bạ có thể đăng ký thi THPT năm 2023 trước ngày 13/5/2023 hoặc từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023 tùy lựa chọn và theo chỉ dẫn của nơi mà thí sinh đăng ký thi THPT năm 2023.

Tuy nhiên đối với các thí sinh tự do đăng ký thi THPT năm 2023 thì bắt buộc phải làm trước ngày 13/5/2023.

Bước 2: Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự thi;

Rà soát, cập nhật thông tin thí sinh đăng ký dự thi đối với người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi; nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước và người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

Tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi và thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi chậm nhất trước ngày thi 15 ngày; quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho sở Giáo dục và Đào tạo;

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo quản trị dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh và gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Lưu ý: Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi chịu trách nhiệm tổ chức in, đóng dấu và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

Cách thức thực hiện:

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó:

- Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi đăng ký dự thi trực tuyến hoặc đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

- Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh đăng ký dự thi tại địa điểm (gọi là nơi đăng ký dự thi) do sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Yêu cầu, điều kiện dự thi trung học phổ thông năm 2023 là gì?

Tại Quyết định 1160/QĐ-BGDĐT năm 2023 có hướng dẫn về yêu cầu, điều kiện dự thi trung học phổ thông năm 2023 như sau:

- Đối với người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi:

+ Phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém;

+ Riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình giáo dục thường xuyên thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

- Đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước:

+ Phải có Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém;

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi đăng ký dự thi), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định;

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;

- Đối với người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh

Phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT;

Lưu ý: Các đối tượng dự thi phải đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký dự thi ra sao? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Thủ tục đăng ký dự thi ra sao? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Đăng #ký #thi #tốt #nghiệp #THPT #thí #sinh #cần #chuẩn #bị #những #giấy #tờ #nào #Thủ #tục #đăng #ký #dự #thi #sao

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button