Giáo Dục

Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là

Câu hỏi: Năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là gì?

A. Thế năng đàn hồi.

B. Động năng.

C. Cơ năng.

D. Thế năng trọng trường

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: D. Thế năng trọng trường

Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là thế năng trọng trường.

Ngoài ra, các bạn học sinh thi ĐH KD & CN Hà Nội có thể tham khảo thêm những kiến ​​thức bổ ích khác nhé!

1. Trọng lực là gì?

Có một trường hấp dẫn xung quanh trái đất.

– Biểu thức của trọng lực là sự xuất hiện của trọng lực tác dụng lên vật có khối lượng m đặt tại một vị trí bất kỳ trong không gian có trọng lực.

2. Thế năng hấp dẫn

a) Định nghĩa thế năng hấp dẫn

Thế năng hấp dẫn của một vật là năng lượng tương tác giữa Trái đất và vật; Nó phụ thuộc vào vị trí của vật thể trong trọng trường.

b) Biểu thức của thế năng trọng trường

Khi đặt một vật khối lượng m ở độ cao z so với mặt đất (trong trọng trường của Trái đất) thì thế năng hấp dẫn của vật được xác định bằng công thức Wt = mgz.

3. Mối quan hệ giữa sự biến thiên thế năng và công của trọng lực

Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ vị trí M đến vị trí N thì công do trọng trường của vật đó thực hiện bằng hiệu thế năng trong trường tại M và N.

MộtMN = Wt (M) – Wt (N)

Hệ quả: Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường:

Khi một vật quay chậm lại và thế năng của nó giảm đi, trọng lực tạo ra công tích cực.

+ Khi vật càng lên cao thì thế năng của vật càng tăng, trọng lực sinh ra công.

4. Thế năng đàn hồi

a) Công của lực đàn hồi

– Coi một lò xo có độ cứng k, một đầu gắn vào vật, đầu kia giữ cố định.

– Khi lò xo bị biến dạng với độ biến dạng Δl = l – l0 thì lực đàn hồi là: F → = -k.Δl

– Khi đưa lò xo từ trạng thái biến dạng về trạng thái không biến dạng thì công của lực đàn hồi được xác định theo công thức:

Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là

b) Thế năng đàn hồi

dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật


5. Bài tập về thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi

Bài tập 1. Một vật khối lượng 1 kg đang ở cách mặt đất một đoạn H = 20 m. Dưới chân đường thẳng đứng đi qua vật có một lỗ sâu h = 5 m. Cho g = 10 m / s2.

a) Thế năng của vật là bao nhiêu khi gốc thế năng được chọn làm đáy lỗ?

b) Cho vật đang rơi không vận tốc ban đầu, tìm vận tốc của vật khi chạm đáy hố. Bỏ qua lực cản của không khí.

c) Với gốc thế năng là mặt đất thì thế năng của vật nằm ở đáy lỗ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

a) Với gốc thế năng ở đáy hố: z = H + h = 25 m; Wtt = mgz = 250 J.

b) Theo định luật bảo toàn cơ năng:

mgzĐầu tiên + 0,5mvĐầu tiên2= mgz2 + 0,5mv22 ; vì v1 = 0; zĐầu tiên= z; z2= 0

nên: mgz – 0,5mv22 => v2= √2gz = 22,4 m / s.

c) Với gốc thế năng tại mặt đất: z = -h = -5 m; Wtt = mgz = – 50 J.

Bài tập 2. Từ độ cao 180 m, người ta thả một vật khối lượng không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10 m / s2. Xác định:

a) Độ cao mà thế năng bằng động năng và tính vận tốc của vật ở độ cao đó.

b) Vận tốc của vật khi chạm đất.

Hướng dẫn:

Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

a) Vị trí mà thế năng bằng động năng:

mgzĐầu tiên= mgz2 + 0,5mv22= 2mgz2=> z2= zĐầu tiên/ 2 = 90 m;

mgz2= 0,5mv22 => v2 = 42,4 m / s.

b) Vận tốc của vật khi chạm đất:

mgzĐầu tiên= 0,5mv32 => v3= 60 m / s.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là

Video về Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là

Wiki về Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là

Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là

Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là -

Câu hỏi: Năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là gì?

A. Thế năng đàn hồi.

B. Động năng.

C. Cơ năng.

D. Thế năng trọng trường

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: D. Thế năng trọng trường


Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là thế năng trọng trường.

Ngoài ra, các bạn học sinh thi ĐH KD & CN Hà Nội có thể tham khảo thêm những kiến ​​thức bổ ích khác nhé!

1. Trọng lực là gì?

Có một trường hấp dẫn xung quanh trái đất.

– Biểu thức của trọng lực là sự xuất hiện của trọng lực tác dụng lên vật có khối lượng m đặt tại một vị trí bất kỳ trong không gian có trọng lực.

2. Thế năng hấp dẫn

a) Định nghĩa thế năng hấp dẫn

Thế năng hấp dẫn của một vật là năng lượng tương tác giữa Trái đất và vật; Nó phụ thuộc vào vị trí của vật thể trong trọng trường.

b) Biểu thức của thế năng trọng trường

Khi đặt một vật khối lượng m ở độ cao z so với mặt đất (trong trọng trường của Trái đất) thì thế năng hấp dẫn của vật được xác định bằng công thức Wt = mgz.

3. Mối quan hệ giữa sự biến thiên thế năng và công của trọng lực

Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ vị trí M đến vị trí N thì công do trọng trường của vật đó thực hiện bằng hiệu thế năng trong trường tại M và N.

MộtMN = Wt (M) – Wt (N)

Hệ quả: Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường:

Khi một vật quay chậm lại và thế năng của nó giảm đi, trọng lực tạo ra công tích cực.

+ Khi vật càng lên cao thì thế năng của vật càng tăng, trọng lực sinh ra công.

4. Thế năng đàn hồi

a) Công của lực đàn hồi

– Coi một lò xo có độ cứng k, một đầu gắn vào vật, đầu kia giữ cố định.

– Khi lò xo bị biến dạng với độ biến dạng Δl = l – l0 thì lực đàn hồi là: F → = -k.Δl

– Khi đưa lò xo từ trạng thái biến dạng về trạng thái không biến dạng thì công của lực đàn hồi được xác định theo công thức:

Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là

b) Thế năng đàn hồi

dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là:


5. Bài tập về thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi

Bài tập 1. Một vật khối lượng 1 kg đang ở cách mặt đất một đoạn H = 20 m. Dưới chân đường thẳng đứng đi qua vật có một lỗ sâu h = 5 m. Cho g = 10 m / s2.

a) Thế năng của vật là bao nhiêu khi gốc thế năng được chọn làm đáy lỗ?

b) Cho vật đang rơi không vận tốc ban đầu, tìm vận tốc của vật khi chạm đáy hố. Bỏ qua lực cản của không khí.

c) Với gốc thế năng là mặt đất thì thế năng của vật nằm ở đáy lỗ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

a) Với gốc thế năng ở đáy hố: z = H + h = 25 m; Wtt = mgz = 250 J.

b) Theo định luật bảo toàn cơ năng:

mgzĐầu tiên + 0,5mvĐầu tiên2= mgz2 + 0,5mv22 ; vì v1 = 0; zĐầu tiên= z; z2= 0

nên: mgz – 0,5mv22 => v2= √2gz = 22,4 m / s.

c) Với gốc thế năng tại mặt đất: z = -h = -5 m; Wtt = mgz = – 50 J.

Bài tập 2. Từ độ cao 180 m, người ta thả một vật khối lượng không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10 m / s2. Xác định:

a) Độ cao mà thế năng bằng động năng và tính vận tốc của vật ở độ cao đó.

b) Vận tốc của vật khi chạm đất.

Hướng dẫn:

Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

a) Vị trí mà thế năng bằng động năng:

mgzĐầu tiên= mgz2 + 0,5mv22= 2mgz2=> z2= zĐầu tiên/ 2 = 90 m;

mgz2= 0,5mv22 => v2 = 42,4 m / s.

b) Vận tốc của vật khi chạm đất:

mgzĐầu tiên= 0,5mv32 => v3= 60 m / s.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là gì?

A. Thế năng đàn hồi.

B. Động năng.

C. Cơ năng.

D. Thế năng trọng trường

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: D. Thế năng trọng trường


Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là thế năng trọng trường.

Ngoài ra, các bạn học sinh thi ĐH KD & CN Hà Nội có thể tham khảo thêm những kiến ​​thức bổ ích khác nhé!

1. Trọng lực là gì?

Có một trường hấp dẫn xung quanh trái đất.

– Biểu thức của trọng lực là sự xuất hiện của trọng lực tác dụng lên vật có khối lượng m đặt tại một vị trí bất kỳ trong không gian có trọng lực.

2. Thế năng hấp dẫn

a) Định nghĩa thế năng hấp dẫn

Thế năng hấp dẫn của một vật là năng lượng tương tác giữa Trái đất và vật; Nó phụ thuộc vào vị trí của vật thể trong trọng trường.

b) Biểu thức của thế năng trọng trường

Khi đặt một vật khối lượng m ở độ cao z so với mặt đất (trong trọng trường của Trái đất) thì thế năng hấp dẫn của vật được xác định bằng công thức Wt = mgz.

3. Mối quan hệ giữa sự biến thiên thế năng và công của trọng lực

Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ vị trí M đến vị trí N thì công do trọng trường của vật đó thực hiện bằng hiệu thế năng trong trường tại M và N.

MộtMN = Wt (M) – Wt (N)

Hệ quả: Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường:

Khi một vật quay chậm lại và thế năng của nó giảm đi, trọng lực tạo ra công tích cực.

+ Khi vật càng lên cao thì thế năng của vật càng tăng, trọng lực sinh ra công.

4. Thế năng đàn hồi

a) Công của lực đàn hồi

– Coi một lò xo có độ cứng k, một đầu gắn vào vật, đầu kia giữ cố định.

– Khi lò xo bị biến dạng với độ biến dạng Δl = l – l0 thì lực đàn hồi là: F → = -k.Δl

– Khi đưa lò xo từ trạng thái biến dạng về trạng thái không biến dạng thì công của lực đàn hồi được xác định theo công thức:

Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là

b) Thế năng đàn hồi

dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và


5. Bài tập về thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi

Bài tập 1. Một vật khối lượng 1 kg đang ở cách mặt đất một đoạn H = 20 m. Dưới chân đường thẳng đứng đi qua vật có một lỗ sâu h = 5 m. Cho g = 10 m / s2.

a) Thế năng của vật là bao nhiêu khi gốc thế năng được chọn làm đáy lỗ?

b) Cho vật đang rơi không vận tốc ban đầu, tìm vận tốc của vật khi chạm đáy hố. Bỏ qua lực cản của không khí.

c) Với gốc thế năng là mặt đất thì thế năng của vật nằm ở đáy lỗ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

a) Với gốc thế năng ở đáy hố: z = H + h = 25 m; Wtt = mgz = 250 J.

b) Theo định luật bảo toàn cơ năng:

mgzĐầu tiên + 0,5mvĐầu tiên2= mgz2 + 0,5mv22 ; vì v1 = 0; zĐầu tiên= z; z2= 0

nên: mgz – 0,5mv22 => v2= √2gz = 22,4 m / s.

c) Với gốc thế năng tại mặt đất: z = -h = -5 m; Wtt = mgz = – 50 J.

Bài tập 2. Từ độ cao 180 m, người ta thả một vật khối lượng không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10 m / s2. Xác định:

a) Độ cao mà thế năng bằng động năng và tính vận tốc của vật ở độ cao đó.

b) Vận tốc của vật khi chạm đất.

Hướng dẫn:

Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

a) Vị trí mà thế năng bằng động năng:

mgzĐầu tiên= mgz2 + 0,5mv22= 2mgz2=> z2= zĐầu tiên/ 2 = 90 m;

mgz2= 0,5mv22 => v2 = 42,4 m / s.

b) Vận tốc của vật khi chạm đất:

mgzĐầu tiên= 0,5mv32 => v3= 60 m / s.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

Bạn thấy bài viết Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Danh sách từ khóa người dùng tìm kiếm:

dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là
dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật
năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là
dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là:
dạng năng lượng tương tác giữa trái đất
dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và
dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật được gọi là
giàn năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là
thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa
thế năng hấp dẫn là gì

Nguồn: hubm.edu.vn

#Dạng #năng #lượng #tương #tác #giữa #trái #đất #và #vật #là

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button