Giáo Dục

Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Bà Rịa – Vũng Tàu 2022

https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn

Đáp án đề thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma tuý Vũng Tàu

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 đã chính thức được phát động và tổ chức trên toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dành cho công dân ở mọi lứa tuổi. 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Để tham gia, thí sinh truy cập https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyen để đăng ký tài khoản và dự thi trực tuyến. Sau đây là chi tiết gợi ý đáp án Tìm hiểu luật phòng, chống ma túy Bà Rịa – Vũng Tàu 2022, mời các bạn tham khảo.

Đáp án đề thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma túy Vũng Tàu

Đáp án Tìm hiểu luật phòng chống ma túy Vũng Tàu 2022

Câu hỏi 1: Người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm?

 1. Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.
 2. Phạt tù từ 5 đến 10 năm.
 3. Phạt tù từ 07 đến 15 năm.

Câu hỏi 2: Người phạm tội dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ thì bị phạt tù bao nhiêu năm?

 1. Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
 2. Phạt tù từ 3 năm đến 5 năm.
 3. Phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.

câu hỏi 3: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy thuộc trường hợp nào sau đây thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng?

 1. Thực hiện điều trị nghiện ma túy ngoài phạm vi hoạt động được quy định trong giấy phép hoạt động điều trị nghiện ma túy tự nguyện.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Cho người khác địa điểm, phương tiện sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Câu 4: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, người nào có hành vi môi giới, giúp sức, giúp sức người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt bao nhiêu tiền?

 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Câu 5: Theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021, trách nhiệm nào sau đây thuộc về cơ quan nhà nước?

 1. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống ma túy.
 2. Tổ chức phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.
 3. Cả hai lựa chọn đều đúng

câu hỏi 6: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi trồng cây thuốc phiện, cây cần sa, cây côca, cây khát và các loại cây khác có chứa chất ma túy bị xử phạt bao nhiêu?

 1. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

câu hỏi 7: Nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm?

 1. Tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Thử nghiệm thuốc trong cơ thể; Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Câu 8: Thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi là bao lâu?

 1. Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.
 2. Từ đủ 06 tháng đến 18 tháng.
 3. Từ đủ 06 tháng đến 09 tháng.

Câu 9: Phạm tội mua bán trái phép chất ma túy thuộc trường hợp nào sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm?

 1. Quả anh túc tươi có trọng lượng từ 100 kilôgam đến dưới 200 kilôgam.
 2. Các chất ma tuý khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam.
 3. quả anh túc khô có trọng lượng từ 150 kilôgam đến dưới 600 kilôgam.

Câu 10: Các biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng ma túy bất hợp pháp và người nghiện ma túy là gì?

 1. Giảm tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Câu 11: Ngoài việc bị phạt tù, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt bao nhiêu tiền?

 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

Câu 12: Người nghiện ma túy được hiểu như thế nào?

 1. Người nghiện ma túy là người sử dụng ma túy hoặc thuốc hướng thần và lệ thuộc vào các chất này.
 2. Người nghiện ma túy là người sử dụng thuốc hướng thần và lệ thuộc vào các chất này.
 3. Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện không đăng ký, không có giấy phép hoạt động bị phạt bao nhiêu tiền?

 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Câu 14: Theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021, hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là hoạt động được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm những hoạt động nào sau đây?

 1. Cả hai lựa chọn đều đúng
 2. Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, giám định, sản xuất chất ma túy (trừ trồng cây có chứa chất ma túy), tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.
 3. Nghiên cứu đánh giá, thử nghiệm, kiểm định và sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa dược chất ma tuý, tiền chất.

Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về phòng, chống và kiểm soát ma tuý thuộc trường hợp nào sau đây thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng?

 1. Cả hai lựa chọn đều đúng
 2. Tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 3. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Câu 16: Theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021, Bộ Y tế có trách nhiệm nào sau đây?

 1. Thống kê số người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
 2. Tổ chức giám định chất ma túy và tiền chất.
 3. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai.

Câu 17: Theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm nào sau đây?

 1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cảnh sát biển.
 2. Thống kê người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và điều trị nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy.
 3. Đào tạo, bồi dưỡng những người làm công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Câu 18Các biện pháp điều trị nghiện ma túy bao gồm:

 1. Điều trị nghiện ma tuý tự nguyện.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Điều trị nghiện ma tuý bắt buộc.

Câu hỏi 19: Người phạm tội sản xuất trái phép thuốc phiện, nhựa cần sa, nhựa cô ca với số lượng lớn sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm?

 1. Có khối lượng từ 300 gam đến dưới 1 kilôgam.
 2. Có khối lượng từ 700 gam đến dưới 1 kilôgam.
 3. Có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1 kilôgam.

Câu 20: Luật phòng, chống ma túy 2021 quy định cơ sở cai nghiện ma túy gồm những cơ sở nào sau đây?

 1. Cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên mục Văn bản của ĐH KD & CN Hà Nội.vn.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Bà Rịa – Vũng Tàu 2022

Video về Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Bà Rịa – Vũng Tàu 2022

Wiki về Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Bà Rịa – Vũng Tàu 2022

Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Bà Rịa – Vũng Tàu 2022

Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Bà Rịa – Vũng Tàu 2022 -

https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn

Đáp án đề thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma tuý Vũng Tàu

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 đã chính thức được phát động và tổ chức trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dành cho công dân ở mọi lứa tuổi. 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để tham gia, thí sinh truy cập https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyen để đăng ký tài khoản và dự thi trực tuyến. Sau đây là chi tiết gợi ý đáp án Tìm hiểu luật phòng, chống ma túy Bà Rịa - Vũng Tàu 2022, mời các bạn tham khảo.

Đáp án đề thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma túy Vũng Tàu

Đáp án Tìm hiểu luật phòng chống ma túy Vũng Tàu 2022

Câu hỏi 1: Người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm?

 1. Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.
 2. Phạt tù từ 5 đến 10 năm.
 3. Phạt tù từ 07 đến 15 năm.

Câu hỏi 2: Người phạm tội dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ thì bị phạt tù bao nhiêu năm?

 1. Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
 2. Phạt tù từ 3 năm đến 5 năm.
 3. Phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.

câu hỏi 3: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy thuộc trường hợp nào sau đây thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng?

 1. Thực hiện điều trị nghiện ma túy ngoài phạm vi hoạt động được quy định trong giấy phép hoạt động điều trị nghiện ma túy tự nguyện.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Cho người khác địa điểm, phương tiện sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Câu 4: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, người nào có hành vi môi giới, giúp sức, giúp sức người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt bao nhiêu tiền?

 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Câu 5: Theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021, trách nhiệm nào sau đây thuộc về cơ quan nhà nước?

 1. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống ma túy.
 2. Tổ chức phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.
 3. Cả hai lựa chọn đều đúng

câu hỏi 6: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi trồng cây thuốc phiện, cây cần sa, cây côca, cây khát và các loại cây khác có chứa chất ma túy bị xử phạt bao nhiêu?

 1. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

câu hỏi 7: Nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm?

 1. Tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Thử nghiệm thuốc trong cơ thể; Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Câu 8: Thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi là bao lâu?

 1. Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.
 2. Từ đủ 06 tháng đến 18 tháng.
 3. Từ đủ 06 tháng đến 09 tháng.

Câu 9: Phạm tội mua bán trái phép chất ma túy thuộc trường hợp nào sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm?

 1. Quả anh túc tươi có trọng lượng từ 100 kilôgam đến dưới 200 kilôgam.
 2. Các chất ma tuý khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam.
 3. quả anh túc khô có trọng lượng từ 150 kilôgam đến dưới 600 kilôgam.

Câu 10: Các biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng ma túy bất hợp pháp và người nghiện ma túy là gì?

 1. Giảm tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Câu 11: Ngoài việc bị phạt tù, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt bao nhiêu tiền?

 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

Câu 12: Người nghiện ma túy được hiểu như thế nào?

 1. Người nghiện ma túy là người sử dụng ma túy hoặc thuốc hướng thần và lệ thuộc vào các chất này.
 2. Người nghiện ma túy là người sử dụng thuốc hướng thần và lệ thuộc vào các chất này.
 3. Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện không đăng ký, không có giấy phép hoạt động bị phạt bao nhiêu tiền?

 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Câu 14: Theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021, hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là hoạt động được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm những hoạt động nào sau đây?

 1. Cả hai lựa chọn đều đúng
 2. Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, giám định, sản xuất chất ma túy (trừ trồng cây có chứa chất ma túy), tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.
 3. Nghiên cứu đánh giá, thử nghiệm, kiểm định và sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa dược chất ma tuý, tiền chất.

Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về phòng, chống và kiểm soát ma tuý thuộc trường hợp nào sau đây thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng?

 1. Cả hai lựa chọn đều đúng
 2. Tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 3. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Câu 16: Theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021, Bộ Y tế có trách nhiệm nào sau đây?

 1. Thống kê số người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
 2. Tổ chức giám định chất ma túy và tiền chất.
 3. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai.

Câu 17: Theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm nào sau đây?

 1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cảnh sát biển.
 2. Thống kê người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và điều trị nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy.
 3. Đào tạo, bồi dưỡng những người làm công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Câu 18Các biện pháp điều trị nghiện ma túy bao gồm:

 1. Điều trị nghiện ma tuý tự nguyện.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Điều trị nghiện ma tuý bắt buộc.

Câu hỏi 19: Người phạm tội sản xuất trái phép thuốc phiện, nhựa cần sa, nhựa cô ca với số lượng lớn sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm?

 1. Có khối lượng từ 300 gam đến dưới 1 kilôgam.
 2. Có khối lượng từ 700 gam đến dưới 1 kilôgam.
 3. Có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1 kilôgam.

Câu 20: Luật phòng, chống ma túy 2021 quy định cơ sở cai nghiện ma túy gồm những cơ sở nào sau đây?

 1. Cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên mục Văn bản của ĐH KD & CN Hà Nội.vn.

[rule_{ruleNumber}]

https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn

Đáp án đề thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma tuý Vũng Tàu

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 đã chính thức được phát động và tổ chức trên toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dành cho công dân ở mọi lứa tuổi. 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Để tham gia, thí sinh truy cập https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyen để đăng ký tài khoản và dự thi trực tuyến. Sau đây là chi tiết gợi ý đáp án Tìm hiểu luật phòng, chống ma túy Bà Rịa – Vũng Tàu 2022, mời các bạn tham khảo.

Đáp án đề thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma túy Vũng Tàu

Đáp án Tìm hiểu luật phòng chống ma túy Vũng Tàu 2022

Câu hỏi 1: Người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm?

 1. Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.
 2. Phạt tù từ 5 đến 10 năm.
 3. Phạt tù từ 07 đến 15 năm.

Câu hỏi 2: Người phạm tội dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ thì bị phạt tù bao nhiêu năm?

 1. Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
 2. Phạt tù từ 3 năm đến 5 năm.
 3. Phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.

câu hỏi 3: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy thuộc trường hợp nào sau đây thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng?

 1. Thực hiện điều trị nghiện ma túy ngoài phạm vi hoạt động được quy định trong giấy phép hoạt động điều trị nghiện ma túy tự nguyện.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Cho người khác địa điểm, phương tiện sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Câu 4: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, người nào có hành vi môi giới, giúp sức, giúp sức người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt bao nhiêu tiền?

 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Câu 5: Theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021, trách nhiệm nào sau đây thuộc về cơ quan nhà nước?

 1. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống ma túy.
 2. Tổ chức phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.
 3. Cả hai lựa chọn đều đúng

câu hỏi 6: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi trồng cây thuốc phiện, cây cần sa, cây côca, cây khát và các loại cây khác có chứa chất ma túy bị xử phạt bao nhiêu?

 1. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

câu hỏi 7: Nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm?

 1. Tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Thử nghiệm thuốc trong cơ thể; Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Câu 8: Thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi là bao lâu?

 1. Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.
 2. Từ đủ 06 tháng đến 18 tháng.
 3. Từ đủ 06 tháng đến 09 tháng.

Câu 9: Phạm tội mua bán trái phép chất ma túy thuộc trường hợp nào sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm?

 1. Quả anh túc tươi có trọng lượng từ 100 kilôgam đến dưới 200 kilôgam.
 2. Các chất ma tuý khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam.
 3. quả anh túc khô có trọng lượng từ 150 kilôgam đến dưới 600 kilôgam.

Câu 10: Các biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng ma túy bất hợp pháp và người nghiện ma túy là gì?

 1. Giảm tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Câu 11: Ngoài việc bị phạt tù, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt bao nhiêu tiền?

 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

Câu 12: Người nghiện ma túy được hiểu như thế nào?

 1. Người nghiện ma túy là người sử dụng ma túy hoặc thuốc hướng thần và lệ thuộc vào các chất này.
 2. Người nghiện ma túy là người sử dụng thuốc hướng thần và lệ thuộc vào các chất này.
 3. Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện không đăng ký, không có giấy phép hoạt động bị phạt bao nhiêu tiền?

 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Câu 14: Theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021, hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là hoạt động được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm những hoạt động nào sau đây?

 1. Cả hai lựa chọn đều đúng
 2. Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, giám định, sản xuất chất ma túy (trừ trồng cây có chứa chất ma túy), tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.
 3. Nghiên cứu đánh giá, thử nghiệm, kiểm định và sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa dược chất ma tuý, tiền chất.

Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về phòng, chống và kiểm soát ma tuý thuộc trường hợp nào sau đây thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng?

 1. Cả hai lựa chọn đều đúng
 2. Tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 3. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Câu 16: Theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021, Bộ Y tế có trách nhiệm nào sau đây?

 1. Thống kê số người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
 2. Tổ chức giám định chất ma túy và tiền chất.
 3. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai.

Câu 17: Theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm nào sau đây?

 1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cảnh sát biển.
 2. Thống kê người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và điều trị nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy.
 3. Đào tạo, bồi dưỡng những người làm công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Câu 18Các biện pháp điều trị nghiện ma túy bao gồm:

 1. Điều trị nghiện ma tuý tự nguyện.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Điều trị nghiện ma tuý bắt buộc.

Câu hỏi 19: Người phạm tội sản xuất trái phép thuốc phiện, nhựa cần sa, nhựa cô ca với số lượng lớn sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm?

 1. Có khối lượng từ 300 gam đến dưới 1 kilôgam.
 2. Có khối lượng từ 700 gam đến dưới 1 kilôgam.
 3. Có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1 kilôgam.

Câu 20: Luật phòng, chống ma túy 2021 quy định cơ sở cai nghiện ma túy gồm những cơ sở nào sau đây?

 1. Cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập.
 2. Cả hai lựa chọn đều đúng
 3. Cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên mục Văn bản của ĐH KD & CN Hà Nội.vn.

Bạn thấy bài viết Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Bà Rịa – Vũng Tàu 2022 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Bà Rịa – Vũng Tàu 2022 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Đáp #án #Tìm #hiểu #pháp #luật #về #phòng #chống #túy #Bà #Rịa #Vũng #Tàu

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button