Kiến thức chung

Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn tại ĐH KD & CN Hà Nội

Câu trả lời cho các câu hỏi về chương trình đào tạo giáo viên

in

Câu trả lời cho các câu hỏi trắc nghiệm Video Tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Mô đun 1 – Tất cả các môn học: Chương trình Thạc sĩ Toán Tự nhiên và Xã hội Việt Nam Đạo đức Hoạt động trải nghiệm Âm nhạc Mỹ thuật … … Tại hubm.edu.vn.vn xin gửi tới các thầy cô giáo sau đây. Đây là tài liệu hữu ích giúp giáo viên có thể triển khai các chương trình bồi dưỡng giáo viên một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vui lòng xem chi tiết

id = “mcetoc_1ee1ncqm10” style = “text-align: justify”>

1. Có gì mới và mục tiêu của chương trình GDPT năm 2018 là gì?

a.Chuyển sang học phần nhấn mạnh kiến ​​thức nặng, nhấn mạnh trả lời câu hỏi “Kết thúc chương trình ………….

2. Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 đã xây dựng và phát triển những nét chính sau đây cho học sinh:

b. Yêu nước, độ lượng, siêng năng, trung thực, trách nhiệm

3. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể xây dựng và phát triển năng lực cốt lõi cho học sinh như thế nào?

D. Ba khả năng chung (độc lập và tự học giao tiếp và hợp tác giải quyết vấn đề và sáng tạo Bảy khả năng cụ thể …… ..

4. Những vấn đề cơ bản mới liên quan đến nội dung giáo dục trong chương trình GDPT năm 2018 là gì?

a.Nội dung nghiên cứu được quyết định bởi các yếu tố cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh….

B. Nội dung giáo dục thiết thực, phù hợp với thực tế cuộc sống.

c. nội dung giáo dục mở Ngoài một số nội dung …………

5. Điểm khác biệt của chương trình GDPR năm 2018 so với chương trình hiện hành là: Nhấn mạnh vào …….

a. (1) Khác biệt hóa (2) Tích hợp (3) Giao tiếp

6. Học sinh được thực hiện những hoạt động cơ bản nào sau khi học xong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018?

b. khám phá, thực hành, áp dụng, tự đánh giá

7. Các nhà quản lý giáo dục cần lưu ý điều gì khi thực hiện GDPR năm 2018?

A. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của BGD.

b) Giám sát việc thực hiện dạy học và các hoạt động giáo dục theo chương trình gdpt….

C. Tôn trọng và phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên.

8. Giáo viên cần lưu ý điều gì khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018?

a.Dạy học theo chương trình Có thể lựa chọn nội dung cụ thể theo chương trình sách giáo khoa phù hợp với yêu cầu chương trình chuẩn.

C. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, sáng tạo giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực …

id = “mcetoc_1ee1ncqm11” style = “text-align: justify”>

1. Giáo viên dạy CDCD có những kỹ năng và trình độ nào?

b. Kiến thức về chương trình GPPT hiện hành (2006)

2. Định hướng phát triển giáo dục được xây dựng nhằm xác định trình độ và năng lực của học sinh như thế nào?

b.Sử dụng các phương pháp dạy học ……

C. Chú ý tổ chức các hoạt động …….

D. Sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp ……

3. Chương trình giảng dạy môn Kinh tế và Pháp luật môn Giáo dục công dân năm 2018 có gì khác so với chương trình hiện hành (năm 2006)?

A. Không phải tất cả đều mới nhưng kế thừa nội dung của chương trình GDPT hiện hành.

B. Có nội dung mới so với chương trình GDPT năm 2006 hiện hành nhưng nội dung còn chung chung, cơ bản…

4. Mục tiêu của chương trình Giáo dục công dân năm 2018 so với chương trình hiện hành là gì?

b. Góp phần hình thành các trình độ chính và năng lực cốt lõi

D. Xây dựng và phát triển các năng lực cụ thể trong giáo dục đại học

5. Chương trình môn học được xây dựng theo hướng mở như thế nào?

a. Các yêu cầu cần tuân thủ

b) Quy định nội dung giáo dục cơ bản chủ yếu của học sinh phổ thông

D. Hướng dẫn chung về phương pháp học tập và kiểm tra đánh giá

6. Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục công dân:

a. chứng nhận khoa học, giảng dạy, thực hành và hệ thống

c) Chú trọng tích hợp nội dung giáo dục trong môn học và tích hợp nhiều chủ đề liên môn.

D. Xây dựng theo hướng mở

7. Môn GDCD trông như thế nào?

B. Môn GDCD học hết môn …

c. Ở giai đoạn giáo dục cơ bản Vấn đề đạo đức ……

D. Ở giai đoạn giáo dục nghề nghiệp ……

8. Tính đặc sắc của câu chuyện

a.Trong quá trình giáo dục cơ bản, tất cả học sinh …

C. Trong giai đoạn giáo dục thực hành và dạy nghề ứng dụng …

9. Vị trí giáo dục công dân chương trình GDPT năm 2018 là gì?

b.Có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh xây dựng và phát triển ý thức ứng xử công dân.

c.Phát huy những phẩm chất cốt lõi của học sinh và những năng lực cốt lõi của công dân.

id = “mcetoc_1ee1ncqm12” style = “text-align: justify”>

1. Những loại hình hoạt động trải nghiệm / trải nghiệm và hướng nghiệp nào được tổ chức để đạt được mục tiêu giáo dục?

a.Hoạt động dưới cờ, sinh hoạt giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt câu lạc bộ

b.Hoạt động dưới cờ, sinh hoạt lớp hoạt động giáo dục chuyên đề

c.Hoạt động dưới cờ, sinh hoạt lớp Hoạt động giáo dục theo chủ đề, hoạt động câu lạc bộ

2. Nó có gì mới và khác so với khóa học / kinh nghiệm và định hướng hiện tại trong năm 2018?

A. Chương trình được tạo ra phù hợp với hướng dẫn phát triển năng lực.

b) Học sinh là trung tâm của sự xác định, những người khác, bản chất, nghề nghiệp.

c) Tích hợp các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động của cá nhân và tập thể

3. Chương trình Hoạt động Trải nghiệm / TH, HN Được xây dựng trên nguyên tắc nào?

a.Tuân thủ các nguyên tắc chung của chương trình giáo dục tổng thể.

b.Theo lý thuyết hoạt động lý thuyết nhân cách lý thuyết hoạt động trải nghiệm

D. Theo bản sắc văn hóa vùng miền, Việt Nam và nhân loại

4. Để thực hiện hoạt động trải nghiệm cần có những điều kiện gì?

g. Loa, bộ khuếch đại, lều cắm trại, giấy, bút, bút màu

C. Tập hợp các hình ảnh về một chủ đề cụ thể.

D. Video, phần mềm hướng nghiệp

5. Mục tiêu chung của các hoạt động Trải nghiệm / Trải nghiệm và Nghề nghiệp năm 2018 là gì?

a) Tham gia thực hiện các mục tiêu chung của GDPR …… ..

b.Tiềm năng phát triển …….

C. Góp phần tạo nên nhân cách …… ..

id = “mcetoc_1ee1ncqm13” style = “text-align: justify”>

1. Chương trình Ngữ văn mới được xây dựng trên những quan điểm và nguyên tắc nào?

a. Bám sát cách tiếp cận tổng thể của chương trình nguyên mẫu.

b.Định hướng mới theo trục từ tiểu học đến trung học phổ thông …..

C. Sự kế thừa và phát triển dựa trên lý thuyết và thực tiễn

2. Tại sao hướng đi của môn văn phải là hướng mở?

a. thay đổi cuộc sống

b.Khoa học và công nghệ đang thay đổi rất nhanh chóng.

c) Quốc hội yêu cầu thực hiện một dự án và một số bộ sách giáo khoa.

3. Cơ sở nào để xác định nội dung dạy học trong văn học?

a.Mục tiêu chung của giáo dục phổ thông

b. Mục tiêu chung của từng cấp độ Mục tiêu khóa học

C. Cơ sở khoa học của ngôn ngữ học …………… ..

4. Tiêu chí và yêu cầu đối với các khóa học ngôn ngữ học mới để xác định những tài liệu / sách giáo khoa có sẵn.

đánh dấu vào cả 3 câu trả lời

5. Chương trình Ngữ văn mới được xây dựng theo quan điểm và nguyên tắc nào?

a. đề cao cách tiếp cận tổng thể của giáo dục tập thể

b.Theo hướng dẫn mới theo ………….

C. Kế thừa và phát triển trên cơ sở …………

id = “mcetoc_1ee1ncqm14” style = “text-align: justify”>

Dạy học môn Toán cần dựa vào những yếu tố nào để hình thành phẩm chất năng lực của học sinh?

a.Dạy học bắt đầu với học sinh. Lấy học sinh làm trung tâm

b.Giáo viên phải là tổng giám đốc. Tổ chức các hoạt động dạy học để học sinh tham gia

D. Nội dung dạy học phải bắt đầu từ dễ đến khó. từ cụ thể đến trừu tượng

2. Chương trình toán THPT có gì mới?

a. Kế hoạch bài học

b. tăng xác suất thống kê thêm ứng dụng toán học

3. Chương trình toán phổ thông có gì mới?

a. Sự phát triển của chu trình xác suất thống kê

B. Hình học cải thiện khả năng hiển thị.

C. Đại số phức tạp cần có các phép tính và bài tập.

4. Làm thế nào để xác định và đo lường khả năng toán học của học sinh?

a.Kích hoạt quá trình dạy học Thông qua các hoạt động, năng lực học sinh được xây dựng.

d.Trong mỗi hoạt động, trình tự hoạt động, giáo viên đã biết / đo lường năng lực toán học của học sinh.

5. Tính mở của chương trình Toán năm 2018 được hiểu như thế nào?

a. để tạo không gian cho địa phương mỗi trường Thực hiện dự án tùy theo hoàn cảnh thích hợp.

6. Có gì mới trong khóa học toán nhập môn?

a. phù hợp với tâm lý học sinh

b.Chu kỳ kiến ​​thức khó Rất nhiều số học đã được chuyển đến cấp trung học cơ sở.

D. Đại số giới hạn

7. Chương trình môn Toán năm 2018 có những điểm gì đổi mới so với chương trình hiện hành?

A. Toán học cho mọi người Trả lời câu hỏi học toán trên mọi miền tổ quốc

B. Chương trình toán hiện hành tạo …….

D. Chương trình môn Toán năm 2018 theo hướng dẫn ………… ..

8. Anh (chị) hãy cho biết tạo toán trong chương trình GDTX 2018?

a. Thiết thực, hiện đại, linh hoạt

b. Phát triển liên tục trong một blog thống nhất

C. Kế thừa các chương trình hiện có …….

Trên đây hubm.edu.vn.vn đã gửi đến bạn. Các câu trả lời trắc nghiệm và video đào tạo cho Mô-đun dành cho giáo viên 1 – Các môn học đều có câu hỏi trắc nghiệm thuộc Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Quý thầy cô tham khảo đáp án để hoàn thành Học phần 1 nhanh và chính xác hơn.

Mời các bạn xem thêm các giáo án khác trong phần “Dành cho giáo viên” của mục “Tài liệu dạy học”.

Thông tin cần xem thêm: Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn

Hình Ảnh về Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn

Video về Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn

Wiki về Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn

Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn

Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn -

Câu trả lời cho các câu hỏi về chương trình đào tạo giáo viên

in

Câu trả lời cho các câu hỏi trắc nghiệm Video Tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Mô đun 1 - Tất cả các môn học: Chương trình Thạc sĩ Toán Tự nhiên và Xã hội Việt Nam Đạo đức Hoạt động trải nghiệm Âm nhạc Mỹ thuật ... … Tại hubm.edu.vn.vn xin gửi tới các thầy cô giáo sau đây. Đây là tài liệu hữu ích giúp giáo viên có thể triển khai các chương trình bồi dưỡng giáo viên một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vui lòng xem chi tiết

id = "mcetoc_1ee1ncqm10" style = "text-align: justify">

1. Có gì mới và mục tiêu của chương trình GDPT năm 2018 là gì?

a.Chuyển sang học phần nhấn mạnh kiến ​​thức nặng, nhấn mạnh trả lời câu hỏi “Kết thúc chương trình ………….

2. Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 đã xây dựng và phát triển những nét chính sau đây cho học sinh:

b. Yêu nước, độ lượng, siêng năng, trung thực, trách nhiệm

3. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể xây dựng và phát triển năng lực cốt lõi cho học sinh như thế nào?

D. Ba khả năng chung (độc lập và tự học giao tiếp và hợp tác giải quyết vấn đề và sáng tạo Bảy khả năng cụ thể …… ..

4. Những vấn đề cơ bản mới liên quan đến nội dung giáo dục trong chương trình GDPT năm 2018 là gì?

a.Nội dung nghiên cứu được quyết định bởi các yếu tố cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh….

B. Nội dung giáo dục thiết thực, phù hợp với thực tế cuộc sống.

c. nội dung giáo dục mở Ngoài một số nội dung …………

5. Điểm khác biệt của chương trình GDPR năm 2018 so với chương trình hiện hành là: Nhấn mạnh vào …….

a. (1) Khác biệt hóa (2) Tích hợp (3) Giao tiếp

6. Học sinh được thực hiện những hoạt động cơ bản nào sau khi học xong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018?

b. khám phá, thực hành, áp dụng, tự đánh giá

7. Các nhà quản lý giáo dục cần lưu ý điều gì khi thực hiện GDPR năm 2018?

A. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của BGD.

b) Giám sát việc thực hiện dạy học và các hoạt động giáo dục theo chương trình gdpt….

C. Tôn trọng và phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên.

8. Giáo viên cần lưu ý điều gì khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018?

a.Dạy học theo chương trình Có thể lựa chọn nội dung cụ thể theo chương trình sách giáo khoa phù hợp với yêu cầu chương trình chuẩn.

C. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, sáng tạo giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực ...

id = "mcetoc_1ee1ncqm11" style = "text-align: justify">

1. Giáo viên dạy CDCD có những kỹ năng và trình độ nào?

b. Kiến thức về chương trình GPPT hiện hành (2006)

2. Định hướng phát triển giáo dục được xây dựng nhằm xác định trình độ và năng lực của học sinh như thế nào?

b.Sử dụng các phương pháp dạy học ……

C. Chú ý tổ chức các hoạt động …….

D. Sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp ……

3. Chương trình giảng dạy môn Kinh tế và Pháp luật môn Giáo dục công dân năm 2018 có gì khác so với chương trình hiện hành (năm 2006)?

A. Không phải tất cả đều mới nhưng kế thừa nội dung của chương trình GDPT hiện hành.

B. Có nội dung mới so với chương trình GDPT năm 2006 hiện hành nhưng nội dung còn chung chung, cơ bản…

4. Mục tiêu của chương trình Giáo dục công dân năm 2018 so với chương trình hiện hành là gì?

b. Góp phần hình thành các trình độ chính và năng lực cốt lõi

D. Xây dựng và phát triển các năng lực cụ thể trong giáo dục đại học

5. Chương trình môn học được xây dựng theo hướng mở như thế nào?

a. Các yêu cầu cần tuân thủ

b) Quy định nội dung giáo dục cơ bản chủ yếu của học sinh phổ thông

D. Hướng dẫn chung về phương pháp học tập và kiểm tra đánh giá

6. Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục công dân:

a. chứng nhận khoa học, giảng dạy, thực hành và hệ thống

c) Chú trọng tích hợp nội dung giáo dục trong môn học và tích hợp nhiều chủ đề liên môn.

D. Xây dựng theo hướng mở

7. Môn GDCD trông như thế nào?

B. Môn GDCD học hết môn ...

c. Ở giai đoạn giáo dục cơ bản Vấn đề đạo đức ……

D. Ở giai đoạn giáo dục nghề nghiệp ……

8. Tính đặc sắc của câu chuyện

a.Trong quá trình giáo dục cơ bản, tất cả học sinh ...

C. Trong giai đoạn giáo dục thực hành và dạy nghề ứng dụng ...

9. Vị trí giáo dục công dân chương trình GDPT năm 2018 là gì?

b.Có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh xây dựng và phát triển ý thức ứng xử công dân.

c.Phát huy những phẩm chất cốt lõi của học sinh và những năng lực cốt lõi của công dân.

id = "mcetoc_1ee1ncqm12" style = "text-align: justify">

1. Những loại hình hoạt động trải nghiệm / trải nghiệm và hướng nghiệp nào được tổ chức để đạt được mục tiêu giáo dục?

a.Hoạt động dưới cờ, sinh hoạt giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt câu lạc bộ

b.Hoạt động dưới cờ, sinh hoạt lớp hoạt động giáo dục chuyên đề

c.Hoạt động dưới cờ, sinh hoạt lớp Hoạt động giáo dục theo chủ đề, hoạt động câu lạc bộ

2. Nó có gì mới và khác so với khóa học / kinh nghiệm và định hướng hiện tại trong năm 2018?

A. Chương trình được tạo ra phù hợp với hướng dẫn phát triển năng lực.

b) Học sinh là trung tâm của sự xác định, những người khác, bản chất, nghề nghiệp.

c) Tích hợp các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động của cá nhân và tập thể

3. Chương trình Hoạt động Trải nghiệm / TH, HN Được xây dựng trên nguyên tắc nào?

a.Tuân thủ các nguyên tắc chung của chương trình giáo dục tổng thể.

b.Theo lý thuyết hoạt động lý thuyết nhân cách lý thuyết hoạt động trải nghiệm

D. Theo bản sắc văn hóa vùng miền, Việt Nam và nhân loại

4. Để thực hiện hoạt động trải nghiệm cần có những điều kiện gì?

g. Loa, bộ khuếch đại, lều cắm trại, giấy, bút, bút màu

C. Tập hợp các hình ảnh về một chủ đề cụ thể.

D. Video, phần mềm hướng nghiệp

5. Mục tiêu chung của các hoạt động Trải nghiệm / Trải nghiệm và Nghề nghiệp năm 2018 là gì?

a) Tham gia thực hiện các mục tiêu chung của GDPR …… ..

b.Tiềm năng phát triển …….

C. Góp phần tạo nên nhân cách …… ..

id = "mcetoc_1ee1ncqm13" style = "text-align: justify">

1. Chương trình Ngữ văn mới được xây dựng trên những quan điểm và nguyên tắc nào?

a. Bám sát cách tiếp cận tổng thể của chương trình nguyên mẫu.

b.Định hướng mới theo trục từ tiểu học đến trung học phổ thông .....

C. Sự kế thừa và phát triển dựa trên lý thuyết và thực tiễn

2. Tại sao hướng đi của môn văn phải là hướng mở?

a. thay đổi cuộc sống

b.Khoa học và công nghệ đang thay đổi rất nhanh chóng.

c) Quốc hội yêu cầu thực hiện một dự án và một số bộ sách giáo khoa.

3. Cơ sở nào để xác định nội dung dạy học trong văn học?

a.Mục tiêu chung của giáo dục phổ thông

b. Mục tiêu chung của từng cấp độ Mục tiêu khóa học

C. Cơ sở khoa học của ngôn ngữ học …………… ..

4. Tiêu chí và yêu cầu đối với các khóa học ngôn ngữ học mới để xác định những tài liệu / sách giáo khoa có sẵn.

đánh dấu vào cả 3 câu trả lời

5. Chương trình Ngữ văn mới được xây dựng theo quan điểm và nguyên tắc nào?

a. đề cao cách tiếp cận tổng thể của giáo dục tập thể

b.Theo hướng dẫn mới theo ………….

C. Kế thừa và phát triển trên cơ sở …………

id = "mcetoc_1ee1ncqm14" style = "text-align: justify">

Dạy học môn Toán cần dựa vào những yếu tố nào để hình thành phẩm chất năng lực của học sinh?

a.Dạy học bắt đầu với học sinh. Lấy học sinh làm trung tâm

b.Giáo viên phải là tổng giám đốc. Tổ chức các hoạt động dạy học để học sinh tham gia

D. Nội dung dạy học phải bắt đầu từ dễ đến khó. từ cụ thể đến trừu tượng

2. Chương trình toán THPT có gì mới?

a. Kế hoạch bài học

b. tăng xác suất thống kê thêm ứng dụng toán học

3. Chương trình toán phổ thông có gì mới?

a. Sự phát triển của chu trình xác suất thống kê

B. Hình học cải thiện khả năng hiển thị.

C. Đại số phức tạp cần có các phép tính và bài tập.

4. Làm thế nào để xác định và đo lường khả năng toán học của học sinh?

a.Kích hoạt quá trình dạy học Thông qua các hoạt động, năng lực học sinh được xây dựng.

d.Trong mỗi hoạt động, trình tự hoạt động, giáo viên đã biết / đo lường năng lực toán học của học sinh.

5. Tính mở của chương trình Toán năm 2018 được hiểu như thế nào?

a. để tạo không gian cho địa phương mỗi trường Thực hiện dự án tùy theo hoàn cảnh thích hợp.

6. Có gì mới trong khóa học toán nhập môn?

a. phù hợp với tâm lý học sinh

b.Chu kỳ kiến ​​thức khó Rất nhiều số học đã được chuyển đến cấp trung học cơ sở.

D. Đại số giới hạn

7. Chương trình môn Toán năm 2018 có những điểm gì đổi mới so với chương trình hiện hành?

A. Toán học cho mọi người Trả lời câu hỏi học toán trên mọi miền tổ quốc

B. Chương trình toán hiện hành tạo …….

D. Chương trình môn Toán năm 2018 theo hướng dẫn ………… ..

8. Anh (chị) hãy cho biết tạo toán trong chương trình GDTX 2018?

a. Thiết thực, hiện đại, linh hoạt

b. Phát triển liên tục trong một blog thống nhất

C. Kế thừa các chương trình hiện có …….

Trên đây hubm.edu.vn.vn đã gửi đến bạn. Các câu trả lời trắc nghiệm và video đào tạo cho Mô-đun dành cho giáo viên 1 - Các môn học đều có câu hỏi trắc nghiệm thuộc Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Quý thầy cô tham khảo đáp án để hoàn thành Học phần 1 nhanh và chính xác hơn.

Mời các bạn xem thêm các giáo án khác trong phần "Dành cho giáo viên" của mục "Tài liệu dạy học".

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Đáp #án #trắc #nghiệm #Video #tập #huấn #và #bồi #dưỡng #Giáo #viên #Mô #Đun #Tất #cả #các #môn

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp 10+ cách chào kiểu quý tộc hay nhất được tổng hợp bởi besttaichinh.com

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button