Giáo Dục

Để theo đuổi ước mơ của mình

Tổng hợp và sưu tầm các chuyên đề Đọc hiểu “Để theo đuổi ước mơ của mình” một cách đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Để theo đuổi ước mơ – Chủ đề 1

“Để theo đuổi ước mơ của mình, bạn phải hành động. Nếu không, bạn sẽ mất cơ hội. Hãy chủ động hành động thay vì để cuộc sống xô đẩy bạn. Nếu bạn không đạt được những gì bạn muốn, thì hãy chủ động tạo ra những gì bạn muốn. Tạo hóa sẽ soi đường cho bạn. Gia tài của cuộc đời bạn, cánh cửa của những giấc mơ. Con đường dẫn đến mục đích sống có thể xuất hiện trước mắt bạn bất cứ lúc nào. Ngay cả khi một mục đích sống vững chắc đã được thiết lập và đã nảy sinh nhiều hy vọng, niềm tin sâu sắc, lòng tự trọng, thái độ tích cực, lòng dũng cảm, sự kiên trì, khả năng thích ứng với các mối quan hệ tốt, bạn không chỉ ngồi đó và chờ đợi vận may đến. Trên con đường thành công, bạn phải nắm bắt mọi cơ hội. Đôi khi bạn nhận thấy những trở ngại xuất hiện cản đường bạn không vì mục đích nào khác ngoài việc mở ra cơ hội đưa bạn lên vị trí cao hơn. Nhưng bạn phải có dũng khí và quyết tâm vươn lên. Một trong những khẩu hiệu của tôi tại Life Without Limbs là: “Một ngày mới, một cơ hội mới”. Không có khẩu hiệu đóng khung trên tường – chúng tôi cố gắng tạo ra khẩu hiệu từ hành động của mình ”.

(Trích “Sống cho những điều ý nghĩa hơn” – Nick Vujicic, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2015, tr. 89-90)

Câu hỏi 1: Hãy xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên đây.

Câu hỏi 2: Nêu nội dung và nêu tiêu đề cho văn bản trên.

Câu hỏi 3: Bạn hiểu như thế nào về câu nói: “Đôi khi bạn nhận ra rằng những chướng ngại vật xuất hiện cản đường bạn không vì mục đích nào khác ngoài việc mở ra cơ hội đưa bạn lên vị trí cao hơn”?

Câu hỏi 4: Trong văn bản trên thông điệp nào có ý nghĩ nhất đối với bạn? Tại

Câu trả lời

1, Nghị Luận

2,  Nội dung: Tác giả gửi lời khuyên về thái độ sống biết nắm bắt cơ hội, lòng dũng cảm, bản lĩnh kiên trì, không ngại gian khổ để vươn tới thành công và đạt được ước mơ từng ngày bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình.

3,Câu nói “Đôi khi bạn nhận ra rằng những chướng ngại vật xuất hiện cản đường bạn không vì mục đích nào khác ngoài việc mở ra cơ hội đưa bạn lên vị trí cao hơn”. Với tôi đây là một câu nói chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trên con đường chinh phục ước mơ của mình, mỗi người sẽ không thể tránh khỏi những gian nan thử thách. Những khó khăn đó rèn cho người ta có tính cách mạnh mẽ và rút ra những bài học kinh nghiệm để trưởng thành hơn.Có trải qua những thất bại và thử thách, con người như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục bước trên con đường chinh phục ước mơ của mình được nâng lên một tầm cao mới.

4, Thông điệp ý nghĩa nhất đối với tôi là “Một ngày mới, một cơ hội mới”. Cứ một ngày mới đến con người ta lạu có thêm một cơ hội mới được mở ra. Mỗi một ngày mới đến bạn lại được làm những việc mình yêu thích, và theo đuổi ước mơ của mình. Điều quan trọng nhất là mỗi người phải biết nắm bắt, trân trọng từng phút giây trôi qua và dùng nó vào những việc thực sự quan trọng. Phải có kế hoạch chi tiết cho con đường trinh phục được ước mơ của

Đọc hiểu Để theo đuổi ước mơ – Chủ đề 2

I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau và làm theo yêu cầu:

Để theo đuổi ước mơ của mình, bạn phải hành động. Nếu không, bạn sẽ mất cơ hội. Hãy chủ động hành động thay vì để cuộc sống xô đẩy bạn. Nếu bạn không đạt được những gì bạn muốn, thì hãy chủ động tạo ra những gì bạn muốn. Tạo hóa sẽ soi đường cho bạn. Vận may của cuộc đời bạn, cánh cửa ước mơ của bạn đang mở ra. Con đường dẫn đến mục đích sống có thể xuất hiện trước mắt bạn bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi mục đích sống vững chắc đã được thiết lập và phát triển niềm hy vọng lớn, niềm tin sâu sắc, lòng tự trọng, thái độ tích cực, lòng dũng cảm, sự kiên cường, khả năng thích ứng và các mối quan hệ tốt, bạn không thể chỉ ngồi đó và chờ đợi vận may đến với mình. . Trên con đường thành công, bạn phải nắm bắt mọi cơ hội. Đôi khi bạn nhận thấy những trở ngại xuất hiện cản đường bạn không vì mục đích nào khác ngoài việc mở ra cơ hội đưa bạn lên vị trí cao hơn. Nhưng bạn phải có dũng khí và quyết tâm vươn lên.

Một trong những khẩu hiệu của tôi tại Life Without Limbs là “một ngày mới, một cơ hội mới”. Không có khẩu hiệu đóng khung trên tường – chúng tôi cố gắng tạo ra các khẩu hiệu bằng hành động của chính mình.

(Trích Sống cho ý nghĩa hơn – Nick Vujicic, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2015)

Câu hỏi 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. (0,5 điểm)

Câu hỏi 2. Theo tác giả, điều quan trọng nhất để biến ước mơ thành hiện thực là gì? (0,5 điểm)

Câu hỏi 3. Bạn hiểu như thế nào về câu nói: “Đôi khi bạn thấy rằng những trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài việc mở ra cơ hội đưa bạn lên vị trí cao hơn”? (1,0 điểm)

Câu hỏi 4. Một trong những khẩu hiệu của Life Without Limbs là “một ngày mới, một cơ hội mới”. Còn bạn, bạn sẽ chọn câu slogan nào cho mình? Giải thích ngắn gọn sự lựa chọn đó. (1,0 điểm)

Câu trả lời

1. Phương thức biểu đạt: Nghị luận

0,5

2. Theo tác giả, điều quan trọng nhất để biến ước mơ thành hiện thực là: phải hành động để nắm bắt cơ hội.

0,5

3. Hiểu câu nói “Đôi khi bạn thấy rằng những trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài việc mở ra cơ hội đưa bạn lên vị trí cao hơn”:

Câu nói như ngầm khẳng định vai trò, ý nghĩa của những trở ngại, thử thách là những điều không thể thiếu trên con đường đi đến thành công của mỗi ngườ. Trở ngại, khó khăn cũng chính là cơ hội giúp con người tích lũy kinh nghiệm và phát huy năng lực bản thân. Khám phá được hết con người bên trong của bản thân mình đạt được thành công và khẳng định vị thế của mình trong xã hội.

(Chấp nhận cùng một từ ngữ)

1,0

4. – Slogan của riêng bạn (0.5): Ss chọn slogan là câu nói hoặc châm ngôn (có thể tự tạo slogan ý nghĩa)

– Giải thích lựa chọn (0,5): nêu tác dụng, ý nghĩa cụ thể của khẩu hiệu; không nói chung.

1,0

Đọc hiểu Để theo đuổi ước mơ – Chủ đề 3

Đọc văn bản sau và hoàn thành các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4:

Để theo đuổi ước mơ của mình, bạn phải hành động. Nếu không, bạn sẽ mất cơ hội. Hãy chủ động hành động thay vì để cuộc sống xô đẩy bạn. Nếu bạn không đạt được những gì bạn muốn, thì hãy chủ động tạo ra những gì bạn muốn. Tạo hóa sẽ soi đường cho bạn. Vận may của cuộc đời bạn, cánh cửa ước mơ của bạn đang mở ra. Con đường dẫn đến mục đích sống có thể xuất hiện trước mắt bạn bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi mục đích sống vững chắc đã được thiết lập và phát triển niềm hy vọng lớn, niềm tin sâu sắc, lòng tự trọng, thái độ tích cực, lòng dũng cảm, sự kiên cường, khả năng thích ứng và các mối quan hệ tốt, bạn không thể chỉ ngồi đó và chờ đợi vận may đến với mình. . Trên con đường thành công, bạn phải nắm bắt mọi cơ hội. Đôi khi bạn nhận thấy những trở ngại xuất hiện cản đường bạn không vì mục đích nào khác ngoài việc mở ra cơ hội đưa bạn lên vị trí cao hơn. Nhưng bạn phải có dũng khí và quyết tâm vươn lên.

Một trong những khẩu hiệu của tôi tại Life Without Limbs là “một ngày mới, một cơ hội mới”. Không có khẩu hiệu đóng khung trên tường – chúng tôi cố gắng tạo ra các khẩu hiệu bằng hành động của chính mình.

(Trích Sống cho ý nghĩa hơn – Nick Vujicic, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015, trang 89 – 90)

Câu hỏi 1. Nêu nội dung và nêu tiêu đề cho văn bản trên. (0,5 điểm)

Câu hỏi 2. Xác định phương thức biểu đạt, thao tác lập luận chính được sử dụng trong văn bản. (0,5 điểm)

Câu hỏi 3. Bạn hiểu như thế nào về câu nói: “Đôi khi bạn thấy rằng những trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài việc mở ra cơ hội đưa bạn lên vị trí cao hơn”? (1,0 điểm)

Câu hỏi 4. Thông điệp nào trong văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với bạn? (1,0 điểm)

Câu trả lời

1.Để theo đuổi và đạt được ước mơ của mình, chúng ta phải hành động.

Trên con đường thành công, bạn phải nắm bắt mọi cơ hội.

+ Hãy cùng nhau tạo ra những khẩu hiệu bằng những hành động thiết thực.

– Đặt tiêu đề cho văn bản:

+ Một ngày mới, một cơ hội mới.

+ Hành động để đạt được ước mơ

(Thí sinh có thể lựa chọn các phương án trên hoặc đặt một số tiêu đề khác phù hợp với nội dung của văn bản).

  1. – PTBD: Nghị luận

– Thao tác lập luận chính: Bình luận

  1. Giải thích câu nói: “Đôi khi bạn thấy rằng những trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài việc mở ra cơ hội đưa bạn lên vị trí cao hơn”:

+ Câu nói như khẳng định vai trò, ý nghĩa của những trở ngại, thử thách trên con đường đi đến thành công của mỗi người. Thông thường, theo thói quen suy nghĩ của nhiều người, khó khăn, thử thách là rào cản khiến con người khó đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, câu nói đã chỉ ra rằng: những trở ngại, khó khăn cũng chính là cơ hội giúp con người bức phá ra vùng an toàn, phát huy hết năng lực của bản thân.

+ Câu nói thể hiện lối suy nghĩ, thái độ sống tích cực: lạc quan, niềm tin, bản lĩnh, ý chí quyết tâm … biến những trở ngại thành cơ hội.

  1. Học sinh có thể rút ra thông điệp ý nghĩa nhất theo cách khác nhưng phải giải thích sự lựa chọn của mình một cách hợp lý và thuyết phục.

Gợi ý: Thông điệp ý nghĩa nhất đối với tôi là: “Để theo đuổi ước mơ của mình, bạn phải hành động. Nếu không, bạn sẽ mất cơ hội”. Bởi lẽ không có việc gì đơn giản, không có thành công nào tự nhiên mà có. Chỉ có hành động mới đem lại kết quả cuối cùng. Chỉ có hành động mới tạo ra nhiều cơ hội mở ra cho bạn, nếu không làm gì cả thì đương nhiên bạn cũng sẽ không có gì cả. Vì thế, để theo đuổi ước mơ chỉ có cách duy nhất là bạn phải bắt tay vào hành động.

Bạn thấy bài viết này có giải quyết đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không? Nếu không hãy comment góp ý thêm về chủ đề “Để theo đuổi ước mơ của mình” bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

 

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button