Giáo Dục

Đề thi Học kì 2 Địa lí 11 có đáp án – Đề 7

Đề thi Học kì 2 Địa lí 11 có đáp án – Đề 7

ĐỀ BÀI 

Câu 1: Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia?

a. Hơn 20 quốc gia                 

B. 22 quốc gia                   

C. 10 quốc gia                  

D. 11 quốc gia

Câu 2: Đông Nam Á biển đảo không có đặc điểm nào sau đây?


A. Quần đảo thuộc loại lớn nhất thế giới.

B. Bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi hướng tây bắc – đông nam.

C. Có nhiều đồng bằng đất phù sa được phủ tro, bụi núi lửa.

D. Nằm trong vùng có động đất, núi lửa hoạt động mạnh.

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 3 đến câu 5

* Dựa vào lược đồ Địa hình và khoáng sản Đông Nam Á và kiến thức đã học, hãy  trả lời câu 3 đến câu 5

Câu 3: Quốc gia có phần lãnh thổ vào mùa đông có thời kì lạnh là:

A. Việt Nam và Mianma                           

B. Philippin và Thái Lan

C. Inđônêxia và Malaixia                         

D. Lào và Campuchia

Câu 4: Nhận định nào sau đây không chính xác về Đông Nam Á:

A. Nằm trong vành đai sinh khoáng giàu khoáng sản

B. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới điển hình

C. Ngành thương mại và hàng hải có điều kiện để phát triển ở tất cả các nước

D. Có vị trí cầu nối giữa lục địa Á- Âu và lục địa Ôxtrâylia

Câu 5: Đông Nam Á nằm trong vùng khí hậu:

A. Nhiệt đới                                                         

B. Nhiệt đới gió mùa

C. Nhiệt đới gió mùa và xích đạo.                           

D. Nhiệt đới và xích đạo.

Câu 6: Nhóm nước nào dưới đây hoàn toàn thuộc về Đông Nam Á biển đảo?

A. Mianma, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a                     

B. Việt Nam, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a

C. Thái Lan, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a                   

D. Bru-nây, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a

Câu 7: Câu nào dưới đây không chính xác về dân cư hiện nay của Đông Nam Á:

A. Dân số đông, mật độ dân số cao

B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên rất cao

C. Số người trong tuổi lao động không dưới 50%

D. Thiếu lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao

Câu 8: Ưu thế về dân cư trong việc phát triển kinh tế – xã hội của Đông Nam Á là:

A. Dân số trẻ, nguồn lao động dồi dào                       

B. Lao động phổ thông chiếm đa số

C. Mật độ dân số cao                                               

D. Phân bố không đều

Câu 9: Cơ sở thuận lợi để cho các quốc gia Đông Nam Á có thể hợp tác cùng phát triển là:

A. Đông Nam Á là nơi giao thoa của các nền văn hóa lớn

B. Các nước Đông Nam Á có sự tương đồng về nhiều giá trị văn hóa và tôn giáo

C. Dân cư tập trung ở châu thổ các con sông lớn, vùng ven biển và vùng đất đỏ badan

D. Phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa của người dân các nước rất gần nhau

Câu 10: Năm 2017, Đông Nam Á có dân số: 648,8 triệu người, diện tích: 4,5 triệu km2, tính mật độ dân số ?

A. 14,4 người/km2                 

B. 144 người/km2                   

C. 1440 người/km2          

D. 14 400 người/km2

Câu 11: Điều kiện tự nhiên nào sau đây là trở ngại cho sự phát triển của Đông Nam Á ?

A. Hầu hết các nước đều giáp biển.

B. Nằm trong vành đai sinh khoáng.

C. Có diện tích rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm lớn.

D. Vị trí kề sát “vành đai lửa Thái Bình Dương”.

Câu 12: Điểm khác nhau cơ bản về địa hình Đông Nam Á lục địa với Đông Nam Á biển đảo là:

A. Ít đồng bằng, nhiều đồi núi.

B. Núi thường thấp dưới 3.000m.

C. Đồng bằng phù sa nằm đan xen giữa các dãy núi.

D. Có nhiều núi lửa đang hoạt động.

Câu 13: Cơ cấu kinh tế các nước Đông Nam Á chuyển dịch theo hướng:

A. Từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp

B. Từ nền kinh tế công nghiệp sang dịch vụ

C. Từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ

D. Từ nền kinh tế nông nghiệp và công nghiệp sang dịch vụ

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 14 đến câu 16

* Dựa vào các biểu đồ Chuyển dịch cơ cấu GDP của một số nước Đông Nam Á, trả lời các câu hỏi 14 đến câu 16

Câu 14: Nước có tỉ trọng GDP cao nhất ở khu vực I và thấp nhất ở khu vực II là:

A. Philipin                       

B. Campuchia                  

C. Việt Nam                     

D. Inđônêsia

Câu 15: Nước có tỉ trọng khu vực III cao nhất trong cơ cấu GDP qua các năm:

A. Inđônêxia                   

B. Việt Nam                      

C. Philippin                      

D. Campuchia

Câu 16: Nước có sự chuyển dịch cơ cấu GDP rõ rệt nhất từ nông nghiệp sang công nghiệp:

A. Việt Nam                   

B. Campuchia                     

C. Philipin                        

D. Inđônêxia

Câu 17: Sản phẩm của một số ngành công nghiệp chế biến như: lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử … đã có sức cạnh tranh và trở thành thế mạnh của các nước trong khu vực Đông Nam Á chủ yếu do:

A. Trình độ công nhân lành nghề

B. Liên doanh với các hãng nổi tiếng ở nước ngoài

C. Giá nhân công rẻ và nguồn lao động dồi dào

D. Nguồn tài nguyên phong phú

Câu 18: Mặc dù Đông Nam Á xuất khẩu rất nhiều loại nông sản nhưng giá trị của các mặt hàng ấy vẫn còn thấp, đó là do các hàng nông sản:

A. Chưa đáp ứng được những yêu cầu của thị trường về chất lượng

B. Không cạnh tranh được với các nước khác nên phải hạ giá

C. Thường bị các nước tư bản chèn ép về giá cả

D. Phần lớn chưa qua chế biến.

Câu 19: Lúa gạo được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á lục địa bởi vì ở Đông Nam Á lục địa:

A. Có nhiều đồng bằng rộng lớn hơn và khí hậu thuận lợi hơn

B. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn

C. Có lực lượng lao động nông nghiệp đông hơn

D. Ít bị thiên tai, bão lụt hơn so với Đông Nam Á biển đảo

Câu 20: Cho bảng số liệu về Chuyển dịch cơ cấu GDP theo ba khu vực kinh tế của Việt Nam.

                                                                                                                                                     (Đơn vị: %)                                                     

Năm

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Tổng

1991

40,5

23,8

35,7

100

1995

27,2

28,8

44,0

100

2000

24,5

36,7

38,8

100

2004

21,8

40,2

38,0

100

Biểu đồ thể hiện thích hợp nhất:

A. Biểu đồ tròn.                           

B. Biểu đồ miền.                       

C. Biểu đồ đường.            

D. Biểu đồ cột.

Câu 21: Câu nào dưới đây không chính xác về ngành dịch vụ của các nước Đông Nam Á:

A. Cơ sở hạ tầng hiện đại và ngày càng phát triển

B. Hệ thống giao thông được mở rộng và tăng thêm

C. Thông tin liên lạc được cải thiện và ngày càng nâng cấp

D. Hệ thống ngân hàng, tín dụng phát triển và hiện đại

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 22 đến câu 24

* Dựa vào biểu đồ Sản lượng cao su, cà phê của Đông Nam Á và thế giới, trả lời các câu 22 đến câu 24

Câu 22: Giai đoạn 1985 – 2005, sản lượng cao su của thế giới và Đông Nam Á:

A.  Tăng liên tục                     

B. Giảm liên tục                   

C. Tăng giảm không đều         

D. Ổn định

Câu 23: Giai đoạn 1985 – 2005, sản lượng cà phê của thế giới:

A. Tăng liên tục                     

B. Giảm liên tục                   

C. Tăng giảm không đều           

D. Ổn định

Câu 24: Nhận định nào dưới đây không chính xác:

A. Sản lượng cao su Đông Nam Á đứng hàng đầu thế giới

B. Sản lượng cà phê của thế giới gấp 4,3 lần sản lượng cà phê của Đông Nam Á, năm 2005

C. Sản lượng cà phê và cao su của Đông Nam Á và thế giới năm 1995 cao hơn năm 1985

D. Năm 2005, sản lượng cao su và cà phê của thế giới và Đông Nam Á cao nhất trong cả giai đoạn

Câu 25: Đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản là ngành kinh tế truyền thống và đang tiếp tục phát triển ở Đông Nam Á vì:

A. Các nước có hệ thống sông ngòi chằng chịt và lượng nước sông phong phú

B. Các nước đều giáp biển và biển quanh năm không đóng băng

C. Có lao động lành nghề, trang thiết bị hiện đại ngang tầm thế giới

D. Tất cả các nước đều có lợi thế về sông và hầu hết các nước đều giáp biển

Câu 26: Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập vào năm ………, tại ………………., gồm …………nước.

A. 1967/Thái Lan/6           

B. 1967/Băng Cốc/5               

C. 1967/Băng Cốc/4           

D. 1965/Thái Lan/5

Câu 27: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm:

A. 1995                             

B. 1996                               

C. 1997                             

D. 1999

Câu 28: Mục tiêu của ASEAN được thể hiện khái quát nhất trong ý nào dưới đây:

A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và sự tiến bộ của các nước thành viên

B. Xây dựng thành một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển

C. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ của ASEAN với thế giới

D. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển

Câu 29: Vấn đề xã hội nào sau đây không phải là thách thức của ASEAN:

A. Đô thị hóa diễn ra nhanh làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong xã hội

B. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí

C. Nguồn nhân lực chưa tương xứng với nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia trong khu vực

D. Sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán ở mỗi quốc gia

Câu 30: Biểu hiện nào sao đây chứng tỏ trình độ phát triển của ASEAN còn chưa đồng đều:

A. Đô thị hóa khác nhau giữa các quốc gia

B. Sử dụng tài nguyên của các nước chưa hợp lí

C. GDP có sự chênh lệch giữa các nước

D. Tỉ lệ đói nghèo giữa các nước có sự khác nhau

Câu 31: Việt Nam xuất khẩu gạo chủ yếu sang các nước nào trong ASEAN?

A. In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin                       

B. Mi-an-ma, Lào

C. Cam-pu-chia, Thái Lan                           

D. Xin-ga-po, Bru-nây

Câu 32: Đâu không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN:

A. Thông qua các dự án, chương trình phát triển

B. Thông qua các diễn đàn, hiệp ước

C. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao

D. Thông qua sự tự do lưu thông hàng hóa, tiền tệ

Câu 33: Trong các nước sau của khu vực Đông Nam Á, nước nào là nước công nghiệp mới (NICs):

A. Thái Lan                         

B. Xin-ga-po                      

C. Bru-nây                        

D. Cam-pu-chia

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 34 đến câu 35

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy trả lời câu hỏi 34 đến câu 35

STT

Khu vực

Số khách du lịch đến (nghìn lượt người)

Chi tiêu của khách du lịch (triệu USD)

Bình quân chi tiêu của một lượt khách (USD)

1

Đông Á

67230

70594

 

2

Đông Nam Á

38468

18356

 

3

Tây Nam Á

41394

18419

 

Câu 34: Số lượt khách du lịch đến Tây Nam Á:

A. Bằng Đông Nam Á                   

B. Bằng Đông Á                       

C. Thấp hơn Đông Nam Á             

D. Thấp hơn Đông Á

Câu 35: Bình quân chi tiêu một lượt khách du lịch ở Đông Nam Á:

A. Thấp hơn Tây Nam Á               

B. Bằng Tây Nam Á                 

C. Gần 1/2 Đông Á                       

D. Cao hơn Đông Á

Câu 36: Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm                                                                                

                                                                                                                                                ( đơn vị: % )

Năm

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

1985

4,0

34,8

61,2

1995

3,2

26,3

70,5

2000

3,7

25,6

70,7

2004

3,0

26,0

71,0

Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không chính xác:

A. Khu vực I luôn luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất                               

B. Khu vực III luôn luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất

C. Khu vực III có tỉ trọng tăng qua các năm                                   

D. Khu vự II có tỉ trọng giảm đều qua các năm

Câu 37: Dân cư Ôxtrâylia tập trung đông đúc ở:

A. Vùng nội địa                                                                             

B. Dải đồng bằng ven biển phía đông

C. Dải đồng bằng ven biển phía nam                                               

D. Dải đồng bằng ven biển phía đông nam

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 38 đến câu 39

Cho bảng số liệu: Số dân Ô-xtrây-li-a qua một số năm, hãy trả lời câu hỏi 38 đến câu 39

                                                                                                                                      ( đơn vị: triệu người )

Năm

Số dân

1850

1,2

1900

4,7

1920

4,5

1939

6,9

1985

15,8

1990

16,1

1995

18,1

2000

19,2

2005

20,4

Câu 38: Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không chính xác:

A. Dân cư Ô-xtrây-li-a tăng mạnh trong giai đoạn 1939-1985

B. Từ 1850-2005 dân số Ô-xtrây-li-a tăng 17 lần

C. Từ 1850-2005 dân số Ô-xtrây-li-a tăng 19,2 triệu người

D. Từ 1850-2005 dân số Ô-xtrây-li-a tăng liên tục

Câu 39: Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết biểu đồ nào là thích hợp nhất để thể hiện tốc độ gia tăng dân số của Ô-xtrây-li-a qua các năm?

A. Biểu đồ cột                                         

B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ miền                                       

D. Biểu đồ đường ( đồ thị)

Câu 40: Chính sách “Nước Ô-xtrây-li-a Da Trắng ” nhằm hạn chế sự nhập cư của các chủng tộc khác vào Ô-xtrây-li-a được hủy bỏ vào năm nào?

A. 1971                             

B. 1972                            

C. 1973                              

D. 1974

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (mỗi câu 0.25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

D

B

A

C

C

D

B

A

B

B

D

A

C

B

C

A

B

D

A

B

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ĐA

A

A

C

A

D

B

A

D

D

C

A

D

B

D

C

D

D

D

D

C

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Địa Lý 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đề thi Học kì 2 Địa lí 11 có đáp án – Đề 7

Video về Đề thi Học kì 2 Địa lí 11 có đáp án – Đề 7

Wiki về Đề thi Học kì 2 Địa lí 11 có đáp án – Đề 7

Đề thi Học kì 2 Địa lí 11 có đáp án – Đề 7

Đề thi Học kì 2 Địa lí 11 có đáp án – Đề 7 -

Đề thi Học kì 2 Địa lí 11 có đáp án – Đề 7

ĐỀ BÀI 

Câu 1: Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia?

a. Hơn 20 quốc gia                 

B. 22 quốc gia                   

C. 10 quốc gia                  

D. 11 quốc gia

Câu 2: Đông Nam Á biển đảo không có đặc điểm nào sau đây?


A. Quần đảo thuộc loại lớn nhất thế giới.

B. Bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi hướng tây bắc – đông nam.

C. Có nhiều đồng bằng đất phù sa được phủ tro, bụi núi lửa.

D. Nằm trong vùng có động đất, núi lửa hoạt động mạnh.

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 3 đến câu 5

* Dựa vào lược đồ Địa hình và khoáng sản Đông Nam Á và kiến thức đã học, hãy  trả lời câu 3 đến câu 5

Câu 3: Quốc gia có phần lãnh thổ vào mùa đông có thời kì lạnh là:

A. Việt Nam và Mianma                           

B. Philippin và Thái Lan

C. Inđônêxia và Malaixia                         

D. Lào và Campuchia

Câu 4: Nhận định nào sau đây không chính xác về Đông Nam Á:

A. Nằm trong vành đai sinh khoáng giàu khoáng sản

B. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới điển hình

C. Ngành thương mại và hàng hải có điều kiện để phát triển ở tất cả các nước

D. Có vị trí cầu nối giữa lục địa Á- Âu và lục địa Ôxtrâylia

Câu 5: Đông Nam Á nằm trong vùng khí hậu:

A. Nhiệt đới                                                         

B. Nhiệt đới gió mùa

C. Nhiệt đới gió mùa và xích đạo.                           

D. Nhiệt đới và xích đạo.

Câu 6: Nhóm nước nào dưới đây hoàn toàn thuộc về Đông Nam Á biển đảo?

A. Mianma, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a                     

B. Việt Nam, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a

C. Thái Lan, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a                   

D. Bru-nây, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a

Câu 7: Câu nào dưới đây không chính xác về dân cư hiện nay của Đông Nam Á:

A. Dân số đông, mật độ dân số cao

B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên rất cao

C. Số người trong tuổi lao động không dưới 50%

D. Thiếu lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao

Câu 8: Ưu thế về dân cư trong việc phát triển kinh tế – xã hội của Đông Nam Á là:

A. Dân số trẻ, nguồn lao động dồi dào                       

B. Lao động phổ thông chiếm đa số

C. Mật độ dân số cao                                               

D. Phân bố không đều

Câu 9: Cơ sở thuận lợi để cho các quốc gia Đông Nam Á có thể hợp tác cùng phát triển là:

A. Đông Nam Á là nơi giao thoa của các nền văn hóa lớn

B. Các nước Đông Nam Á có sự tương đồng về nhiều giá trị văn hóa và tôn giáo

C. Dân cư tập trung ở châu thổ các con sông lớn, vùng ven biển và vùng đất đỏ badan

D. Phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa của người dân các nước rất gần nhau

Câu 10: Năm 2017, Đông Nam Á có dân số: 648,8 triệu người, diện tích: 4,5 triệu km2, tính mật độ dân số ?

A. 14,4 người/km2                 

B. 144 người/km2                   

C. 1440 người/km2          

D. 14 400 người/km2

Câu 11: Điều kiện tự nhiên nào sau đây là trở ngại cho sự phát triển của Đông Nam Á ?

A. Hầu hết các nước đều giáp biển.

B. Nằm trong vành đai sinh khoáng.

C. Có diện tích rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm lớn.

D. Vị trí kề sát “vành đai lửa Thái Bình Dương”.

Câu 12: Điểm khác nhau cơ bản về địa hình Đông Nam Á lục địa với Đông Nam Á biển đảo là:

A. Ít đồng bằng, nhiều đồi núi.

B. Núi thường thấp dưới 3.000m.

C. Đồng bằng phù sa nằm đan xen giữa các dãy núi.

D. Có nhiều núi lửa đang hoạt động.

Câu 13: Cơ cấu kinh tế các nước Đông Nam Á chuyển dịch theo hướng:

A. Từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp

B. Từ nền kinh tế công nghiệp sang dịch vụ

C. Từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ

D. Từ nền kinh tế nông nghiệp và công nghiệp sang dịch vụ

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 14 đến câu 16

* Dựa vào các biểu đồ Chuyển dịch cơ cấu GDP của một số nước Đông Nam Á, trả lời các câu hỏi 14 đến câu 16

Câu 14: Nước có tỉ trọng GDP cao nhất ở khu vực I và thấp nhất ở khu vực II là:

A. Philipin                       

B. Campuchia                  

C. Việt Nam                     

D. Inđônêsia

Câu 15: Nước có tỉ trọng khu vực III cao nhất trong cơ cấu GDP qua các năm:

A. Inđônêxia                   

B. Việt Nam                      

C. Philippin                      

D. Campuchia

Câu 16: Nước có sự chuyển dịch cơ cấu GDP rõ rệt nhất từ nông nghiệp sang công nghiệp:

A. Việt Nam                   

B. Campuchia                     

C. Philipin                        

D. Inđônêxia

Câu 17: Sản phẩm của một số ngành công nghiệp chế biến như: lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử … đã có sức cạnh tranh và trở thành thế mạnh của các nước trong khu vực Đông Nam Á chủ yếu do:

A. Trình độ công nhân lành nghề

B. Liên doanh với các hãng nổi tiếng ở nước ngoài

C. Giá nhân công rẻ và nguồn lao động dồi dào

D. Nguồn tài nguyên phong phú

Câu 18: Mặc dù Đông Nam Á xuất khẩu rất nhiều loại nông sản nhưng giá trị của các mặt hàng ấy vẫn còn thấp, đó là do các hàng nông sản:

A. Chưa đáp ứng được những yêu cầu của thị trường về chất lượng

B. Không cạnh tranh được với các nước khác nên phải hạ giá

C. Thường bị các nước tư bản chèn ép về giá cả

D. Phần lớn chưa qua chế biến.

Câu 19: Lúa gạo được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á lục địa bởi vì ở Đông Nam Á lục địa:

A. Có nhiều đồng bằng rộng lớn hơn và khí hậu thuận lợi hơn

B. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn

C. Có lực lượng lao động nông nghiệp đông hơn

D. Ít bị thiên tai, bão lụt hơn so với Đông Nam Á biển đảo

Câu 20: Cho bảng số liệu về Chuyển dịch cơ cấu GDP theo ba khu vực kinh tế của Việt Nam.

                                                                                                                                                     (Đơn vị: %)                                                     

Năm

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Tổng

1991

40,5

23,8

35,7

100

1995

27,2

28,8

44,0

100

2000

24,5

36,7

38,8

100

2004

21,8

40,2

38,0

100

Biểu đồ thể hiện thích hợp nhất:

A. Biểu đồ tròn.                           

B. Biểu đồ miền.                       

C. Biểu đồ đường.            

D. Biểu đồ cột.

Câu 21: Câu nào dưới đây không chính xác về ngành dịch vụ của các nước Đông Nam Á:

A. Cơ sở hạ tầng hiện đại và ngày càng phát triển

B. Hệ thống giao thông được mở rộng và tăng thêm

C. Thông tin liên lạc được cải thiện và ngày càng nâng cấp

D. Hệ thống ngân hàng, tín dụng phát triển và hiện đại

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 22 đến câu 24

* Dựa vào biểu đồ Sản lượng cao su, cà phê của Đông Nam Á và thế giới, trả lời các câu 22 đến câu 24

Câu 22: Giai đoạn 1985 – 2005, sản lượng cao su của thế giới và Đông Nam Á:

A.  Tăng liên tục                     

B. Giảm liên tục                   

C. Tăng giảm không đều         

D. Ổn định

Câu 23: Giai đoạn 1985 – 2005, sản lượng cà phê của thế giới:

A. Tăng liên tục                     

B. Giảm liên tục                   

C. Tăng giảm không đều           

D. Ổn định

Câu 24: Nhận định nào dưới đây không chính xác:

A. Sản lượng cao su Đông Nam Á đứng hàng đầu thế giới

B. Sản lượng cà phê của thế giới gấp 4,3 lần sản lượng cà phê của Đông Nam Á, năm 2005

C. Sản lượng cà phê và cao su của Đông Nam Á và thế giới năm 1995 cao hơn năm 1985

D. Năm 2005, sản lượng cao su và cà phê của thế giới và Đông Nam Á cao nhất trong cả giai đoạn

Câu 25: Đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản là ngành kinh tế truyền thống và đang tiếp tục phát triển ở Đông Nam Á vì:

A. Các nước có hệ thống sông ngòi chằng chịt và lượng nước sông phong phú

B. Các nước đều giáp biển và biển quanh năm không đóng băng

C. Có lao động lành nghề, trang thiết bị hiện đại ngang tầm thế giới

D. Tất cả các nước đều có lợi thế về sông và hầu hết các nước đều giáp biển

Câu 26: Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập vào năm ………, tại ………………., gồm …………nước.

A. 1967/Thái Lan/6           

B. 1967/Băng Cốc/5               

C. 1967/Băng Cốc/4           

D. 1965/Thái Lan/5

Câu 27: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm:

A. 1995                             

B. 1996                               

C. 1997                             

D. 1999

Câu 28: Mục tiêu của ASEAN được thể hiện khái quát nhất trong ý nào dưới đây:

A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và sự tiến bộ của các nước thành viên

B. Xây dựng thành một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển

C. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ của ASEAN với thế giới

D. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển

Câu 29: Vấn đề xã hội nào sau đây không phải là thách thức của ASEAN:

A. Đô thị hóa diễn ra nhanh làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong xã hội

B. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí

C. Nguồn nhân lực chưa tương xứng với nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia trong khu vực

D. Sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán ở mỗi quốc gia

Câu 30: Biểu hiện nào sao đây chứng tỏ trình độ phát triển của ASEAN còn chưa đồng đều:

A. Đô thị hóa khác nhau giữa các quốc gia

B. Sử dụng tài nguyên của các nước chưa hợp lí

C. GDP có sự chênh lệch giữa các nước

D. Tỉ lệ đói nghèo giữa các nước có sự khác nhau

Câu 31: Việt Nam xuất khẩu gạo chủ yếu sang các nước nào trong ASEAN?

A. In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin                       

B. Mi-an-ma, Lào

C. Cam-pu-chia, Thái Lan                           

D. Xin-ga-po, Bru-nây

Câu 32: Đâu không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN:

A. Thông qua các dự án, chương trình phát triển

B. Thông qua các diễn đàn, hiệp ước

C. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao

D. Thông qua sự tự do lưu thông hàng hóa, tiền tệ

Câu 33: Trong các nước sau của khu vực Đông Nam Á, nước nào là nước công nghiệp mới (NICs):

A. Thái Lan                         

B. Xin-ga-po                      

C. Bru-nây                        

D. Cam-pu-chia

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 34 đến câu 35

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy trả lời câu hỏi 34 đến câu 35

STT

Khu vực

Số khách du lịch đến (nghìn lượt người)

Chi tiêu của khách du lịch (triệu USD)

Bình quân chi tiêu của một lượt khách (USD)

1

Đông Á

67230

70594

 

2

Đông Nam Á

38468

18356

 

3

Tây Nam Á

41394

18419

 

Câu 34: Số lượt khách du lịch đến Tây Nam Á:

A. Bằng Đông Nam Á                   

B. Bằng Đông Á                       

C. Thấp hơn Đông Nam Á             

D. Thấp hơn Đông Á

Câu 35: Bình quân chi tiêu một lượt khách du lịch ở Đông Nam Á:

A. Thấp hơn Tây Nam Á               

B. Bằng Tây Nam Á                 

C. Gần 1/2 Đông Á                       

D. Cao hơn Đông Á

Câu 36: Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm                                                                                

                                                                                                                                                ( đơn vị: % )

Năm

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

1985

4,0

34,8

61,2

1995

3,2

26,3

70,5

2000

3,7

25,6

70,7

2004

3,0

26,0

71,0

Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không chính xác:

A. Khu vực I luôn luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất                               

B. Khu vực III luôn luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất

C. Khu vực III có tỉ trọng tăng qua các năm                                   

D. Khu vự II có tỉ trọng giảm đều qua các năm

Câu 37: Dân cư Ôxtrâylia tập trung đông đúc ở:

A. Vùng nội địa                                                                             

B. Dải đồng bằng ven biển phía đông

C. Dải đồng bằng ven biển phía nam                                               

D. Dải đồng bằng ven biển phía đông nam

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 38 đến câu 39

Cho bảng số liệu: Số dân Ô-xtrây-li-a qua một số năm, hãy trả lời câu hỏi 38 đến câu 39

                                                                                                                                      ( đơn vị: triệu người )

Năm

Số dân

1850

1,2

1900

4,7

1920

4,5

1939

6,9

1985

15,8

1990

16,1

1995

18,1

2000

19,2

2005

20,4

Câu 38: Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không chính xác:

A. Dân cư Ô-xtrây-li-a tăng mạnh trong giai đoạn 1939-1985

B. Từ 1850-2005 dân số Ô-xtrây-li-a tăng 17 lần

C. Từ 1850-2005 dân số Ô-xtrây-li-a tăng 19,2 triệu người

D. Từ 1850-2005 dân số Ô-xtrây-li-a tăng liên tục

Câu 39: Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết biểu đồ nào là thích hợp nhất để thể hiện tốc độ gia tăng dân số của Ô-xtrây-li-a qua các năm?

A. Biểu đồ cột                                         

B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ miền                                       

D. Biểu đồ đường ( đồ thị)

Câu 40: Chính sách “Nước Ô-xtrây-li-a Da Trắng ” nhằm hạn chế sự nhập cư của các chủng tộc khác vào Ô-xtrây-li-a được hủy bỏ vào năm nào?

A. 1971                             

B. 1972                            

C. 1973                              

D. 1974

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (mỗi câu 0.25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

D

B

A

C

C

D

B

A

B

B

D

A

C

B

C

A

B

D

A

B

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ĐA

A

A

C

A

D

B

A

D

D

C

A

D

B

D

C

D

D

D

D

C

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Địa Lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Đề thi Học kì 2 Địa lí 11 có đáp án – Đề 7

ĐỀ BÀI 

Câu 1: Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia?

a. Hơn 20 quốc gia                 

B. 22 quốc gia                   

C. 10 quốc gia                  

D. 11 quốc gia

Câu 2: Đông Nam Á biển đảo không có đặc điểm nào sau đây?


A. Quần đảo thuộc loại lớn nhất thế giới.

B. Bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi hướng tây bắc – đông nam.

C. Có nhiều đồng bằng đất phù sa được phủ tro, bụi núi lửa.

D. Nằm trong vùng có động đất, núi lửa hoạt động mạnh.

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 3 đến câu 5

* Dựa vào lược đồ Địa hình và khoáng sản Đông Nam Á và kiến thức đã học, hãy  trả lời câu 3 đến câu 5

Câu 3: Quốc gia có phần lãnh thổ vào mùa đông có thời kì lạnh là:

A. Việt Nam và Mianma                           

B. Philippin và Thái Lan

C. Inđônêxia và Malaixia                         

D. Lào và Campuchia

Câu 4: Nhận định nào sau đây không chính xác về Đông Nam Á:

A. Nằm trong vành đai sinh khoáng giàu khoáng sản

B. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới điển hình

C. Ngành thương mại và hàng hải có điều kiện để phát triển ở tất cả các nước

D. Có vị trí cầu nối giữa lục địa Á- Âu và lục địa Ôxtrâylia

Câu 5: Đông Nam Á nằm trong vùng khí hậu:

A. Nhiệt đới                                                         

B. Nhiệt đới gió mùa

C. Nhiệt đới gió mùa và xích đạo.                           

D. Nhiệt đới và xích đạo.

Câu 6: Nhóm nước nào dưới đây hoàn toàn thuộc về Đông Nam Á biển đảo?

A. Mianma, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a                     

B. Việt Nam, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a

C. Thái Lan, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a                   

D. Bru-nây, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a

Câu 7: Câu nào dưới đây không chính xác về dân cư hiện nay của Đông Nam Á:

A. Dân số đông, mật độ dân số cao

B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên rất cao

C. Số người trong tuổi lao động không dưới 50%

D. Thiếu lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao

Câu 8: Ưu thế về dân cư trong việc phát triển kinh tế – xã hội của Đông Nam Á là:

A. Dân số trẻ, nguồn lao động dồi dào                       

B. Lao động phổ thông chiếm đa số

C. Mật độ dân số cao                                               

D. Phân bố không đều

Câu 9: Cơ sở thuận lợi để cho các quốc gia Đông Nam Á có thể hợp tác cùng phát triển là:

A. Đông Nam Á là nơi giao thoa của các nền văn hóa lớn

B. Các nước Đông Nam Á có sự tương đồng về nhiều giá trị văn hóa và tôn giáo

C. Dân cư tập trung ở châu thổ các con sông lớn, vùng ven biển và vùng đất đỏ badan

D. Phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa của người dân các nước rất gần nhau

Câu 10: Năm 2017, Đông Nam Á có dân số: 648,8 triệu người, diện tích: 4,5 triệu km2, tính mật độ dân số ?

A. 14,4 người/km2                 

B. 144 người/km2                   

C. 1440 người/km2          

D. 14 400 người/km2

Câu 11: Điều kiện tự nhiên nào sau đây là trở ngại cho sự phát triển của Đông Nam Á ?

A. Hầu hết các nước đều giáp biển.

B. Nằm trong vành đai sinh khoáng.

C. Có diện tích rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm lớn.

D. Vị trí kề sát “vành đai lửa Thái Bình Dương”.

Câu 12: Điểm khác nhau cơ bản về địa hình Đông Nam Á lục địa với Đông Nam Á biển đảo là:

A. Ít đồng bằng, nhiều đồi núi.

B. Núi thường thấp dưới 3.000m.

C. Đồng bằng phù sa nằm đan xen giữa các dãy núi.

D. Có nhiều núi lửa đang hoạt động.

Câu 13: Cơ cấu kinh tế các nước Đông Nam Á chuyển dịch theo hướng:

A. Từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp

B. Từ nền kinh tế công nghiệp sang dịch vụ

C. Từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ

D. Từ nền kinh tế nông nghiệp và công nghiệp sang dịch vụ

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 14 đến câu 16

* Dựa vào các biểu đồ Chuyển dịch cơ cấu GDP của một số nước Đông Nam Á, trả lời các câu hỏi 14 đến câu 16

Câu 14: Nước có tỉ trọng GDP cao nhất ở khu vực I và thấp nhất ở khu vực II là:

A. Philipin                       

B. Campuchia                  

C. Việt Nam                     

D. Inđônêsia

Câu 15: Nước có tỉ trọng khu vực III cao nhất trong cơ cấu GDP qua các năm:

A. Inđônêxia                   

B. Việt Nam                      

C. Philippin                      

D. Campuchia

Câu 16: Nước có sự chuyển dịch cơ cấu GDP rõ rệt nhất từ nông nghiệp sang công nghiệp:

A. Việt Nam                   

B. Campuchia                     

C. Philipin                        

D. Inđônêxia

Câu 17: Sản phẩm của một số ngành công nghiệp chế biến như: lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử … đã có sức cạnh tranh và trở thành thế mạnh của các nước trong khu vực Đông Nam Á chủ yếu do:

A. Trình độ công nhân lành nghề

B. Liên doanh với các hãng nổi tiếng ở nước ngoài

C. Giá nhân công rẻ và nguồn lao động dồi dào

D. Nguồn tài nguyên phong phú

Câu 18: Mặc dù Đông Nam Á xuất khẩu rất nhiều loại nông sản nhưng giá trị của các mặt hàng ấy vẫn còn thấp, đó là do các hàng nông sản:

A. Chưa đáp ứng được những yêu cầu của thị trường về chất lượng

B. Không cạnh tranh được với các nước khác nên phải hạ giá

C. Thường bị các nước tư bản chèn ép về giá cả

D. Phần lớn chưa qua chế biến.

Câu 19: Lúa gạo được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á lục địa bởi vì ở Đông Nam Á lục địa:

A. Có nhiều đồng bằng rộng lớn hơn và khí hậu thuận lợi hơn

B. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn

C. Có lực lượng lao động nông nghiệp đông hơn

D. Ít bị thiên tai, bão lụt hơn so với Đông Nam Á biển đảo

Câu 20: Cho bảng số liệu về Chuyển dịch cơ cấu GDP theo ba khu vực kinh tế của Việt Nam.

                                                                                                                                                     (Đơn vị: %)                                                     

Năm

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Tổng

1991

40,5

23,8

35,7

100

1995

27,2

28,8

44,0

100

2000

24,5

36,7

38,8

100

2004

21,8

40,2

38,0

100

Biểu đồ thể hiện thích hợp nhất:

A. Biểu đồ tròn.                           

B. Biểu đồ miền.                       

C. Biểu đồ đường.            

D. Biểu đồ cột.

Câu 21: Câu nào dưới đây không chính xác về ngành dịch vụ của các nước Đông Nam Á:

A. Cơ sở hạ tầng hiện đại và ngày càng phát triển

B. Hệ thống giao thông được mở rộng và tăng thêm

C. Thông tin liên lạc được cải thiện và ngày càng nâng cấp

D. Hệ thống ngân hàng, tín dụng phát triển và hiện đại

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 22 đến câu 24

* Dựa vào biểu đồ Sản lượng cao su, cà phê của Đông Nam Á và thế giới, trả lời các câu 22 đến câu 24

Câu 22: Giai đoạn 1985 – 2005, sản lượng cao su của thế giới và Đông Nam Á:

A.  Tăng liên tục                     

B. Giảm liên tục                   

C. Tăng giảm không đều         

D. Ổn định

Câu 23: Giai đoạn 1985 – 2005, sản lượng cà phê của thế giới:

A. Tăng liên tục                     

B. Giảm liên tục                   

C. Tăng giảm không đều           

D. Ổn định

Câu 24: Nhận định nào dưới đây không chính xác:

A. Sản lượng cao su Đông Nam Á đứng hàng đầu thế giới

B. Sản lượng cà phê của thế giới gấp 4,3 lần sản lượng cà phê của Đông Nam Á, năm 2005

C. Sản lượng cà phê và cao su của Đông Nam Á và thế giới năm 1995 cao hơn năm 1985

D. Năm 2005, sản lượng cao su và cà phê của thế giới và Đông Nam Á cao nhất trong cả giai đoạn

Câu 25: Đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản là ngành kinh tế truyền thống và đang tiếp tục phát triển ở Đông Nam Á vì:

A. Các nước có hệ thống sông ngòi chằng chịt và lượng nước sông phong phú

B. Các nước đều giáp biển và biển quanh năm không đóng băng

C. Có lao động lành nghề, trang thiết bị hiện đại ngang tầm thế giới

D. Tất cả các nước đều có lợi thế về sông và hầu hết các nước đều giáp biển

Câu 26: Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập vào năm ………, tại ………………., gồm …………nước.

A. 1967/Thái Lan/6           

B. 1967/Băng Cốc/5               

C. 1967/Băng Cốc/4           

D. 1965/Thái Lan/5

Câu 27: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm:

A. 1995                             

B. 1996                               

C. 1997                             

D. 1999

Câu 28: Mục tiêu của ASEAN được thể hiện khái quát nhất trong ý nào dưới đây:

A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và sự tiến bộ của các nước thành viên

B. Xây dựng thành một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển

C. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ của ASEAN với thế giới

D. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển

Câu 29: Vấn đề xã hội nào sau đây không phải là thách thức của ASEAN:

A. Đô thị hóa diễn ra nhanh làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong xã hội

B. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí

C. Nguồn nhân lực chưa tương xứng với nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia trong khu vực

D. Sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán ở mỗi quốc gia

Câu 30: Biểu hiện nào sao đây chứng tỏ trình độ phát triển của ASEAN còn chưa đồng đều:

A. Đô thị hóa khác nhau giữa các quốc gia

B. Sử dụng tài nguyên của các nước chưa hợp lí

C. GDP có sự chênh lệch giữa các nước

D. Tỉ lệ đói nghèo giữa các nước có sự khác nhau

Câu 31: Việt Nam xuất khẩu gạo chủ yếu sang các nước nào trong ASEAN?

A. In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin                       

B. Mi-an-ma, Lào

C. Cam-pu-chia, Thái Lan                           

D. Xin-ga-po, Bru-nây

Câu 32: Đâu không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN:

A. Thông qua các dự án, chương trình phát triển

B. Thông qua các diễn đàn, hiệp ước

C. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao

D. Thông qua sự tự do lưu thông hàng hóa, tiền tệ

Câu 33: Trong các nước sau của khu vực Đông Nam Á, nước nào là nước công nghiệp mới (NICs):

A. Thái Lan                         

B. Xin-ga-po                      

C. Bru-nây                        

D. Cam-pu-chia

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 34 đến câu 35

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy trả lời câu hỏi 34 đến câu 35

STT

Khu vực

Số khách du lịch đến (nghìn lượt người)

Chi tiêu của khách du lịch (triệu USD)

Bình quân chi tiêu của một lượt khách (USD)

1

Đông Á

67230

70594

 

2

Đông Nam Á

38468

18356

 

3

Tây Nam Á

41394

18419

 

Câu 34: Số lượt khách du lịch đến Tây Nam Á:

A. Bằng Đông Nam Á                   

B. Bằng Đông Á                       

C. Thấp hơn Đông Nam Á             

D. Thấp hơn Đông Á

Câu 35: Bình quân chi tiêu một lượt khách du lịch ở Đông Nam Á:

A. Thấp hơn Tây Nam Á               

B. Bằng Tây Nam Á                 

C. Gần 1/2 Đông Á                       

D. Cao hơn Đông Á

Câu 36: Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm                                                                                

                                                                                                                                                ( đơn vị: % )

Năm

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

1985

4,0

34,8

61,2

1995

3,2

26,3

70,5

2000

3,7

25,6

70,7

2004

3,0

26,0

71,0

Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không chính xác:

A. Khu vực I luôn luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất                               

B. Khu vực III luôn luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất

C. Khu vực III có tỉ trọng tăng qua các năm                                   

D. Khu vự II có tỉ trọng giảm đều qua các năm

Câu 37: Dân cư Ôxtrâylia tập trung đông đúc ở:

A. Vùng nội địa                                                                             

B. Dải đồng bằng ven biển phía đông

C. Dải đồng bằng ven biển phía nam                                               

D. Dải đồng bằng ven biển phía đông nam

Đọc và trả lời các câu hỏi từ câu 38 đến câu 39

Cho bảng số liệu: Số dân Ô-xtrây-li-a qua một số năm, hãy trả lời câu hỏi 38 đến câu 39

                                                                                                                                      ( đơn vị: triệu người )

Năm

Số dân

1850

1,2

1900

4,7

1920

4,5

1939

6,9

1985

15,8

1990

16,1

1995

18,1

2000

19,2

2005

20,4

Câu 38: Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không chính xác:

A. Dân cư Ô-xtrây-li-a tăng mạnh trong giai đoạn 1939-1985

B. Từ 1850-2005 dân số Ô-xtrây-li-a tăng 17 lần

C. Từ 1850-2005 dân số Ô-xtrây-li-a tăng 19,2 triệu người

D. Từ 1850-2005 dân số Ô-xtrây-li-a tăng liên tục

Câu 39: Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết biểu đồ nào là thích hợp nhất để thể hiện tốc độ gia tăng dân số của Ô-xtrây-li-a qua các năm?

A. Biểu đồ cột                                         

B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ miền                                       

D. Biểu đồ đường ( đồ thị)

Câu 40: Chính sách “Nước Ô-xtrây-li-a Da Trắng ” nhằm hạn chế sự nhập cư của các chủng tộc khác vào Ô-xtrây-li-a được hủy bỏ vào năm nào?

A. 1971                             

B. 1972                            

C. 1973                              

D. 1974

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (mỗi câu 0.25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

D

B

A

C

C

D

B

A

B

B

D

A

C

B

C

A

B

D

A

B

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ĐA

A

A

C

A

D

B

A

D

D

C

A

D

B

D

C

D

D

D

D

C

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Địa Lý 11

Bạn thấy bài viết Đề thi Học kì 2 Địa lí 11 có đáp án – Đề 7 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đề thi Học kì 2 Địa lí 11 có đáp án – Đề 7 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Đề #thi #Học #kì #Địa #lí #có #đáp #án #Đề

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button