Giáo Dục

Đề thi Học kì 2 Địa lí 12 có đáp án – Đề 8 | Phần Lý Thuyết

Đề thi học kì 2 môn Địa lý 12 có đáp án – Câu 8

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1: (3 điểm)

Nêu những thuận lợi và khó khăn của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta?

Câu 2: (2 điểm)

Dựa vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam và kiến ​​thức đã học, hãy xác định hai trung tâm công nghiệp lớn nhất và cơ cấu ngành của mỗi trung tâm?

Câu hỏi 3: (2 điểm)

Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa theo nhóm hàng của nước ta (Đơn vị:%)


Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá theo nhóm hàng và nhận xét.

Câu hỏi 4: (3 điểm)

Dựa trên những gì bạn đã học:

1. Nêu thực trạng và định hướng chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.

2. Giải thích mối quan hệ giữa dân số và sản lượng lương thực ở vùng đồng bằng này?

TRẢ LỜI VÀ PHẠM VI

Kết án

Nội dung

Quan điểm

Câu hỏi 1

*Thuận lợi :

– Sản phẩm nông nghiệp đa dạng (nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới)

– Khả năng xen canh, tăng vụ lớn

– Giữa các vùng có thế mạnh khác nhau

* Khó khăn :

– Tính thời vụ nghiêm ngặt.

Tính chất bấp bênh của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa…

– Sâu bệnh …

1,5

1,5

Câu 2

2 ĐỎ

– Hai trung tâm công nghiệp lớn là: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

-Trung tâm công nghiệp Hà Nội: luyện kim màu, cơ khí, chế tạo ô tô, điện tử, hóa chất-phân bón, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, chế biến nông sản, sản xuất giấy-xenlulo …

– Trung tâm Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: Đen, Màu, Cơ khí, Ô tô, Điện tử, Hóa chất, Phân bón, Vật liệu xây dựng, Dệt may, Chế biến Nông sản, Sản xuất Giấy, Đóng tàu, Nhiệt điện.

0,5

0,75

0,75

Câu 3

2 ĐỎ

– Vẽ biểu đồ miền:

+ Vẽ khung hình chữ nhật cân đối với các tỉ số phần trăm trên trục tung và năm trên trục hoành; + Vẽ ranh giới các miền theo số liệu, có kí hiệu phân biệt, lập bảng chú giải và ghi tên biểu đồ (còn thiếu). sai một trong các bước trừ 0,25 điểm)

– Bình luận :

+ Trong cơ cấu xuất khẩu hàng hoá năm 2005, công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đứng đầu, tiếp đến là công nghiệp nặng và hàng chế tạo, cuối cùng là nhóm NL-TS; + Giai đoạn 1995 – 2005: (so sánh sự tăng giảm giữa các nhóm mặt hàng)

1,5

0,5

Câu 4

1. * Tình trạng:

+ Tỷ trọng giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp giảm, công nghiệp – xây dựng

tăng, dịch vụ có nhiều thay đổi (có phần trăm)

+ Cơ cấu kinh tế theo ngành chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm

* Hướng chính:

+ Xu hướng chung là giảm KV I, tăng KV II và KV III.

+ Sự chuyển dịch trong các ngành cũng khác nhau: (nêu sự chuyển dịch trong từng ngành)

2. Mối quan hệ giữa dân số và sản lượng lương thực ở Đồng bằng

+ Do thâm canh cây lương thực, diện tích cây lương thực giảm nhưng sản lượng lương thực thực tế vẫn tăng.

+ Tuy nhiên, do sức ép về dân số (dân số đông, tăng nhanh) nên bình quân lương thực đầu người so với cả nước vẫn ngày càng giảm.

0,5

1,5

1,0

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đề thi Học kì 2 Địa lí 12 có đáp án – Đề 8

| Phần Lý Thuyết

Video về Đề thi Học kì 2 Địa lí 12 có đáp án – Đề 8

| Phần Lý Thuyết

Wiki về Đề thi Học kì 2 Địa lí 12 có đáp án – Đề 8

| Phần Lý Thuyết

Đề thi Học kì 2 Địa lí 12 có đáp án – Đề 8

| Phần Lý Thuyết

Đề thi Học kì 2 Địa lí 12 có đáp án – Đề 8

| Phần Lý Thuyết -

Đề thi học kì 2 môn Địa lý 12 có đáp án - Câu 8

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1: (3 điểm)

Nêu những thuận lợi và khó khăn của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta?

Câu 2: (2 điểm)

Dựa vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam và kiến ​​thức đã học, hãy xác định hai trung tâm công nghiệp lớn nhất và cơ cấu ngành của mỗi trung tâm?

Câu hỏi 3: (2 điểm)

Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa theo nhóm hàng của nước ta (Đơn vị:%)


Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá theo nhóm hàng và nhận xét.

Câu hỏi 4: (3 điểm)

Dựa trên những gì bạn đã học:

1. Nêu thực trạng và định hướng chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.

2. Giải thích mối quan hệ giữa dân số và sản lượng lương thực ở vùng đồng bằng này?

TRẢ LỜI VÀ PHẠM VI

Kết án

Nội dung

Quan điểm

Câu hỏi 1

*Thuận lợi :

- Sản phẩm nông nghiệp đa dạng (nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới)

- Khả năng xen canh, tăng vụ lớn

- Giữa các vùng có thế mạnh khác nhau

* Khó khăn :

- Tính thời vụ nghiêm ngặt.

Tính chất bấp bênh của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa…

- Sâu bệnh ...

1,5

1,5

Câu 2

2 ĐỎ

- Hai trung tâm công nghiệp lớn là: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

-Trung tâm công nghiệp Hà Nội: luyện kim màu, cơ khí, chế tạo ô tô, điện tử, hóa chất-phân bón, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, chế biến nông sản, sản xuất giấy-xenlulo ...

- Trung tâm Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: Đen, Màu, Cơ khí, Ô tô, Điện tử, Hóa chất, Phân bón, Vật liệu xây dựng, Dệt may, Chế biến Nông sản, Sản xuất Giấy, Đóng tàu, Nhiệt điện.

0,5

0,75

0,75

Câu 3

2 ĐỎ

- Vẽ biểu đồ miền:

+ Vẽ khung hình chữ nhật cân đối với các tỉ số phần trăm trên trục tung và năm trên trục hoành; + Vẽ ranh giới các miền theo số liệu, có kí hiệu phân biệt, lập bảng chú giải và ghi tên biểu đồ (còn thiếu). sai một trong các bước trừ 0,25 điểm)

- Bình luận :

+ Trong cơ cấu xuất khẩu hàng hoá năm 2005, công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đứng đầu, tiếp đến là công nghiệp nặng và hàng chế tạo, cuối cùng là nhóm NL-TS; + Giai đoạn 1995 - 2005: (so sánh sự tăng giảm giữa các nhóm mặt hàng)

1,5

0,5

Câu 4

1. * Tình trạng:

+ Tỷ trọng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp giảm, công nghiệp - xây dựng

tăng, dịch vụ có nhiều thay đổi (có phần trăm)

+ Cơ cấu kinh tế theo ngành chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm

* Hướng chính:

+ Xu hướng chung là giảm KV I, tăng KV II và KV III.

+ Sự chuyển dịch trong các ngành cũng khác nhau: (nêu sự chuyển dịch trong từng ngành)

2. Mối quan hệ giữa dân số và sản lượng lương thực ở Đồng bằng

+ Do thâm canh cây lương thực, diện tích cây lương thực giảm nhưng sản lượng lương thực thực tế vẫn tăng.

+ Tuy nhiên, do sức ép về dân số (dân số đông, tăng nhanh) nên bình quân lương thực đầu người so với cả nước vẫn ngày càng giảm.

0,5

1,5

1,0

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Đề thi học kì 2 môn Địa lý 12 có đáp án – Câu 8

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1: (3 điểm)

Nêu những thuận lợi và khó khăn của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta?

Câu 2: (2 điểm)

Dựa vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam và kiến ​​thức đã học, hãy xác định hai trung tâm công nghiệp lớn nhất và cơ cấu ngành của mỗi trung tâm?

Câu hỏi 3: (2 điểm)

Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa theo nhóm hàng của nước ta (Đơn vị:%)


Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá theo nhóm hàng và nhận xét.

Câu hỏi 4: (3 điểm)

Dựa trên những gì bạn đã học:

1. Nêu thực trạng và định hướng chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.

2. Giải thích mối quan hệ giữa dân số và sản lượng lương thực ở vùng đồng bằng này?

TRẢ LỜI VÀ PHẠM VI

Kết án

Nội dung

Quan điểm

Câu hỏi 1

*Thuận lợi :

– Sản phẩm nông nghiệp đa dạng (nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới)

– Khả năng xen canh, tăng vụ lớn

– Giữa các vùng có thế mạnh khác nhau

* Khó khăn :

– Tính thời vụ nghiêm ngặt.

Tính chất bấp bênh của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa…

– Sâu bệnh …

1,5

1,5

Câu 2

2 ĐỎ

– Hai trung tâm công nghiệp lớn là: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

-Trung tâm công nghiệp Hà Nội: luyện kim màu, cơ khí, chế tạo ô tô, điện tử, hóa chất-phân bón, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, chế biến nông sản, sản xuất giấy-xenlulo …

– Trung tâm Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: Đen, Màu, Cơ khí, Ô tô, Điện tử, Hóa chất, Phân bón, Vật liệu xây dựng, Dệt may, Chế biến Nông sản, Sản xuất Giấy, Đóng tàu, Nhiệt điện.

0,5

0,75

0,75

Câu 3

2 ĐỎ

– Vẽ biểu đồ miền:

+ Vẽ khung hình chữ nhật cân đối với các tỉ số phần trăm trên trục tung và năm trên trục hoành; + Vẽ ranh giới các miền theo số liệu, có kí hiệu phân biệt, lập bảng chú giải và ghi tên biểu đồ (còn thiếu). sai một trong các bước trừ 0,25 điểm)

– Bình luận :

+ Trong cơ cấu xuất khẩu hàng hoá năm 2005, công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đứng đầu, tiếp đến là công nghiệp nặng và hàng chế tạo, cuối cùng là nhóm NL-TS; + Giai đoạn 1995 – 2005: (so sánh sự tăng giảm giữa các nhóm mặt hàng)

1,5

0,5

Câu 4

1. * Tình trạng:

+ Tỷ trọng giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp giảm, công nghiệp – xây dựng

tăng, dịch vụ có nhiều thay đổi (có phần trăm)

+ Cơ cấu kinh tế theo ngành chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm

* Hướng chính:

+ Xu hướng chung là giảm KV I, tăng KV II và KV III.

+ Sự chuyển dịch trong các ngành cũng khác nhau: (nêu sự chuyển dịch trong từng ngành)

2. Mối quan hệ giữa dân số và sản lượng lương thực ở Đồng bằng

+ Do thâm canh cây lương thực, diện tích cây lương thực giảm nhưng sản lượng lương thực thực tế vẫn tăng.

+ Tuy nhiên, do sức ép về dân số (dân số đông, tăng nhanh) nên bình quân lương thực đầu người so với cả nước vẫn ngày càng giảm.

0,5

1,5

1,0

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Bạn thấy bài viết Đề thi Học kì 2 Địa lí 12 có đáp án – Đề 8

| Phần Lý Thuyết có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đề thi Học kì 2 Địa lí 12 có đáp án – Đề 8

| Phần Lý Thuyết bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Đề #thi #Học #kì #Địa #lí #có #đáp #án #Đề #Phần #Lý #Thuyết

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button