Giáo Dục

Đề thi Học kì 2 Tin học 10 có đáp án – Đề 6

Đề thi học kì 2 môn Tin học 10 có đáp án – Câu 6

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1: (2 điểm)

Mạng máy tính là gì? Kể tên các thành phần của mạng máy tính?

Câu 2: (3 điểm)

Các loại phương tiện trong mạng máy tính là gì? Đặc điểm của từng loại là gì?

Câu hỏi 3: (3 điểm)

Các cách kết nối Internet và ưu nhược điểm của chúng là gì?


Câu hỏi 4: (2 điểm)

Những cách thông dụng nhất để tìm kiếm thông tin trên Internet là gì? Đưa ra các ví dụ cho mỗi.

TRẢ LỜI VÀ PHẠM VI

KẾT ÁN

CÂU TRẢ LỜI

ĐIỂM

Đầu tiên

(2ngày)

* Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một cách nào đó để chúng có thể trao đổi dữ liệu và chia sẻ thiết bị.

* Các thành phần của mạng máy tính:

– Máy vi tính.

– Các thiết bị mạng đảm bảo sự kết nối của các máy tính với nhau.

Phần mềm cho phép giao tiếp giữa các máy tính.

– 1 đồng

– 1 đồng

2

(3đ)

Phương tiện trong mạng máy tính có thể được chia thành hai loại:

* Kết nối có dây:

– Cáp có thể là cáp xoắn đôi, cáp đồng trục,…

– Để tham gia mạng, máy tính cần có bộ điều hợp mạng được kết nối với dây mạng bằng giắc cắm.

– Ngoài ra còn có các thiết bị: ampli, hub,…

– Các kiểu bố trí trong mạng: dòng, vòng, sao.

* Kết nối không dây:

– Phương tiện liên lạc không dây có thể là sóng vô tuyến, bức xạ hồng ngoại hoặc sóng do vệ tinh truyền đi.

Để tổ chức một mạng máy tính không dây, cần phải có:

+ Điểm truy cập không dây WAP.

+ Mọi máy tính tham gia mạng không dây phải có bộ điều hợp mạng không dây

– 1,5 đồng

– 1,5 đồng

3

(3đ)

Các cách kết nối với Internet:

* Sử dụng modem qua đường dây điện thoại.

– Để kết nối Internet bằng modem điện thoại:

+ Máy tính cần được cài đặt modem và kết nối qua đường dây điện thoại.

+ Người dùng cần ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ Internet để được cấp quyền truy cập và truyền mật khẩu.

– Ưu điểm: Giá thành rẻ

Nhược điểm: tốc độ đường truyền không cao.

* Sử dụng đường dây riêng:

– Người dùng có thể thuê một đường truyền riêng kết nối từ máy của họ đến nhà cung cấp dịch vụ.

– Ưu điểm: tốc độ đường truyền cao.

Nhược điểm: Giá đắt

* Một số phương thức kết nối khác:

– Sử dụng đường truyền ADSL

– Sử dụng tín hiệu Wi-Fi

– Sử dụng đường truyền hình cáp

– 1 đồng

– 1 đồng

– 1 đồng

4

(2 đồng)

Có hai cách thường được sử dụng để tìm kiếm thông tin trên Internet:

– Tìm kiếm theo danh bạ các địa chỉ hoặc các liên kết được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web.

Ví dụ: Trang http://www.nhandan.org

– Tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm. Máy tìm kiếm cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.

Ví dụ: Trang http://www.google.com.vn

– 1 đồng

– 1 đồng

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đề thi Học kì 2 Tin học 10 có đáp án – Đề 6

Video về Đề thi Học kì 2 Tin học 10 có đáp án – Đề 6

Wiki về Đề thi Học kì 2 Tin học 10 có đáp án – Đề 6

Đề thi Học kì 2 Tin học 10 có đáp án – Đề 6

Đề thi Học kì 2 Tin học 10 có đáp án – Đề 6 -

Đề thi học kì 2 môn Tin học 10 có đáp án - Câu 6

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1: (2 điểm)

Mạng máy tính là gì? Kể tên các thành phần của mạng máy tính?

Câu 2: (3 điểm)

Các loại phương tiện trong mạng máy tính là gì? Đặc điểm của từng loại là gì?

Câu hỏi 3: (3 điểm)

Các cách kết nối Internet và ưu nhược điểm của chúng là gì?


Câu hỏi 4: (2 điểm)

Những cách thông dụng nhất để tìm kiếm thông tin trên Internet là gì? Đưa ra các ví dụ cho mỗi.

TRẢ LỜI VÀ PHẠM VI

KẾT ÁN

CÂU TRẢ LỜI

ĐIỂM

Đầu tiên

(2ngày)

* Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một cách nào đó để chúng có thể trao đổi dữ liệu và chia sẻ thiết bị.

* Các thành phần của mạng máy tính:

- Máy vi tính.

- Các thiết bị mạng đảm bảo sự kết nối của các máy tính với nhau.

Phần mềm cho phép giao tiếp giữa các máy tính.

- 1 đồng

- 1 đồng

2

(3đ)

Phương tiện trong mạng máy tính có thể được chia thành hai loại:

* Kết nối có dây:

- Cáp có thể là cáp xoắn đôi, cáp đồng trục,…

- Để tham gia mạng, máy tính cần có bộ điều hợp mạng được kết nối với dây mạng bằng giắc cắm.

- Ngoài ra còn có các thiết bị: ampli, hub,…

- Các kiểu bố trí trong mạng: dòng, vòng, sao.

* Kết nối không dây:

- Phương tiện liên lạc không dây có thể là sóng vô tuyến, bức xạ hồng ngoại hoặc sóng do vệ tinh truyền đi.

Để tổ chức một mạng máy tính không dây, cần phải có:

+ Điểm truy cập không dây WAP.

+ Mọi máy tính tham gia mạng không dây phải có bộ điều hợp mạng không dây

- 1,5 đồng

- 1,5 đồng

3

(3đ)

Các cách kết nối với Internet:

* Sử dụng modem qua đường dây điện thoại.

- Để kết nối Internet bằng modem điện thoại:

+ Máy tính cần được cài đặt modem và kết nối qua đường dây điện thoại.

+ Người dùng cần ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ Internet để được cấp quyền truy cập và truyền mật khẩu.

- Ưu điểm: Giá thành rẻ

Nhược điểm: tốc độ đường truyền không cao.

* Sử dụng đường dây riêng:

- Người dùng có thể thuê một đường truyền riêng kết nối từ máy của họ đến nhà cung cấp dịch vụ.

- Ưu điểm: tốc độ đường truyền cao.

Nhược điểm: Giá đắt

* Một số phương thức kết nối khác:

- Sử dụng đường truyền ADSL

- Sử dụng tín hiệu Wi-Fi

- Sử dụng đường truyền hình cáp

- 1 đồng

- 1 đồng

- 1 đồng

4

(2 đồng)

Có hai cách thường được sử dụng để tìm kiếm thông tin trên Internet:

- Tìm kiếm theo danh bạ các địa chỉ hoặc các liên kết được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web.

Ví dụ: Trang http://www.nhandan.org

- Tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm. Máy tìm kiếm cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.

Ví dụ: Trang http://www.google.com.vn

- 1 đồng

- 1 đồng

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

[rule_{ruleNumber}]

Đề thi học kì 2 môn Tin học 10 có đáp án – Câu 6

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1: (2 điểm)

Mạng máy tính là gì? Kể tên các thành phần của mạng máy tính?

Câu 2: (3 điểm)

Các loại phương tiện trong mạng máy tính là gì? Đặc điểm của từng loại là gì?

Câu hỏi 3: (3 điểm)

Các cách kết nối Internet và ưu nhược điểm của chúng là gì?


Câu hỏi 4: (2 điểm)

Những cách thông dụng nhất để tìm kiếm thông tin trên Internet là gì? Đưa ra các ví dụ cho mỗi.

TRẢ LỜI VÀ PHẠM VI

KẾT ÁN

CÂU TRẢ LỜI

ĐIỂM

Đầu tiên

(2ngày)

* Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một cách nào đó để chúng có thể trao đổi dữ liệu và chia sẻ thiết bị.

* Các thành phần của mạng máy tính:

– Máy vi tính.

– Các thiết bị mạng đảm bảo sự kết nối của các máy tính với nhau.

Phần mềm cho phép giao tiếp giữa các máy tính.

– 1 đồng

– 1 đồng

2

(3đ)

Phương tiện trong mạng máy tính có thể được chia thành hai loại:

* Kết nối có dây:

– Cáp có thể là cáp xoắn đôi, cáp đồng trục,…

– Để tham gia mạng, máy tính cần có bộ điều hợp mạng được kết nối với dây mạng bằng giắc cắm.

– Ngoài ra còn có các thiết bị: ampli, hub,…

– Các kiểu bố trí trong mạng: dòng, vòng, sao.

* Kết nối không dây:

– Phương tiện liên lạc không dây có thể là sóng vô tuyến, bức xạ hồng ngoại hoặc sóng do vệ tinh truyền đi.

Để tổ chức một mạng máy tính không dây, cần phải có:

+ Điểm truy cập không dây WAP.

+ Mọi máy tính tham gia mạng không dây phải có bộ điều hợp mạng không dây

– 1,5 đồng

– 1,5 đồng

3

(3đ)

Các cách kết nối với Internet:

* Sử dụng modem qua đường dây điện thoại.

– Để kết nối Internet bằng modem điện thoại:

+ Máy tính cần được cài đặt modem và kết nối qua đường dây điện thoại.

+ Người dùng cần ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ Internet để được cấp quyền truy cập và truyền mật khẩu.

– Ưu điểm: Giá thành rẻ

Nhược điểm: tốc độ đường truyền không cao.

* Sử dụng đường dây riêng:

– Người dùng có thể thuê một đường truyền riêng kết nối từ máy của họ đến nhà cung cấp dịch vụ.

– Ưu điểm: tốc độ đường truyền cao.

Nhược điểm: Giá đắt

* Một số phương thức kết nối khác:

– Sử dụng đường truyền ADSL

– Sử dụng tín hiệu Wi-Fi

– Sử dụng đường truyền hình cáp

– 1 đồng

– 1 đồng

– 1 đồng

4

(2 đồng)

Có hai cách thường được sử dụng để tìm kiếm thông tin trên Internet:

– Tìm kiếm theo danh bạ các địa chỉ hoặc các liên kết được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web.

Ví dụ: Trang http://www.nhandan.org

– Tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm. Máy tìm kiếm cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.

Ví dụ: Trang http://www.google.com.vn

– 1 đồng

– 1 đồng

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Bạn thấy bài viết Đề thi Học kì 2 Tin học 10 có đáp án – Đề 6 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đề thi Học kì 2 Tin học 10 có đáp án – Đề 6 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Đề #thi #Học #kì #Tin #học #có #đáp #án #Đề

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button