Kiến thức chung

Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Vật Lý năm 2017 lần 3

Bạn đang xem: Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Vật Lý năm 2017 lần 3 tại ĐH KD & CN Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo
tài liệu tham khảo
(Luận văn có 04 trang)
Đề thi chọn học sinh giỏi THPT năm học 2017
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Bài kiểm tra thành phần: Vật lý
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát câu hỏi.
Họ và tên: ……………………………………………………………… Số báo danh: …………………………………………………… ……… …………………… .. Câu 1. Đặt hiệu điện thế u = U0.
cos2ωt (ω> 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có cuộn cảm L. Độ tự cảm của
Cuộn cảm bây giờ là
g. ωL. b.1
2ωL. C. 2ωL. D. 1
ωL.Câu 2 đặt một điện áp xoay chiều có tần số góc vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện trở.
Công suất C mắc nối tiếp Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này là
g | R2 – (ωC) – ଶ ට
giá rẻ
. b. đúng
| R2 – (ωC) – ଶ ට
C. Rẻ
giá rẻ
2 + (ωC) – ଶ ට
D. Giá rẻ
2 + (ωC) – ଶ ට
giá rẻ
.Câu 3 Khi chiếu tia tử ngoại vào dung dịch huỳnh quang. Giải pháp này sẽ phát hành
a. bức xạ alpha b. tia gamma c. ánh sáng tia X màu lục
Câu 4 Dựa vào ví dụ của Điêu Thuyền. Nguyên tử hydro tồn tại ở trạng thái đứng yên với năng lượng tương ứng của chúng.
EK = – 144E, EL = – 36E, EM = – 16E, EN = – 9E,,… (E là hằng số).
Trạng thái dừng với năng lượng EM trở về trạng thái dừng với năng lượng EK, một photon năng lượng. sẽ được phát hành
số lượng
g. 135e. b. 128e. c. 7E. d. 9e.
Câu 5. Khi nung nóng đến 3000oC thì thấy thanh vônfram thoát ra.
a.Bức xạ Rongen, ánh sáng hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy.
b. ánh sáng nhìn thấy Tia cực tím và tia Rengel
C. Tia tử ngoại, tia Rơn-ghen và tia hồng ngoại
D. bức xạ hồng ngoại có thể nhìn thấy và tia cực tím
Câu 6. Một chùm sáng chiếu vào khoang F của một máy quang phổ lăng kính sau khi truyền qua vật nào sau đây?
của máy sẽ là chùm sáng song song?
a. hệ thống phân phối b. phim c. phòng tối d. ống chuẩn trực
Câu 7. Khi nói đến dao động liên tục của con lắc? Điều nào sau đây là đúng?
A. Biên độ của dao động liên tục giảm dần theo thời gian.
b.Dao động liên tục không bị trễ pha vì con lắc không có lực cản.
c.Chu kỳ của dao động liên tục nhỏ hơn chu kỳ dao động tự nhiên của con lắc.
D. Dao động liên tục sẽ nạp năng lượng sau mỗi chu kì.
Câu 8. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động bình thường. Xuất hiện ba suất điện động.
Ở cả ba cuộn dây của máy có tần số như nhau. cùng biên độ và mỗi cặp có một pha góc.
g. 2π
3
. b. 3π
4
. c
2
. tốt
3
.Câu 9. Con lắc lò xo dao động điều hòa. Đại lượng nào sau đây của con lắc được bảo toàn?
a. cơ năng và thế năng b. động năng và thế năng
C. cơ năng d. Động năng
Câu 10. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số được gọi là dao động hai pha nếu độ lệch là
giai đoạn của họ bằng
Chú
2 + k

4
với k∈ℤ b
2 + 2kπ với k ∈ ℤ c. Π + 2kπ với k∈ℤ. D. + k

4
với k∈ℤ
Câu 11 trong máy thu thanh. Bộ phận dùng để biến đổi dao động điện thành dao động trực tiếp.
Những âm thanh có cùng tần số là
a. micrô b. mạch chọn sóng c. mạch phát hiện d. loa

Câu 12. Ở mặt nước có hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với khoảng cách như nhau. dẫn đến tổng cộng hai sóng.
Bước sóng λ tại tiếng ồn cực đại Hiệu giữa điểm đó và hai nguồn bằng
g. kλ (với k = 0, ± 1, ± 2,…).

2
(với k = 0, ± 1, ± 2,…)
c. (k +
Đầu tiên
2
)

2
(với k = 0, ± 1, ± 2,…) d. (k +
Đầu tiên
2
) λ (với k = 0, ± 1, ± 2,…) Câu 13 Tai người nghe được âm có tần số trong khoảng.
a. từ 16 kHz đến 20.000 Hz. B. từ 16 Hz đến 20.000 kHz
C. Từ 16 kHz đến 20.000 kHz D. Từ 16 Hz đến 20.000 Hz
Câu 14. Hạt nhân nào sau đây được dùng làm nhiên liệu cho phản ứng phân hạch?
g. 1
Đầu tiên
và 1H
2
92U
235 và 94P
239 tháng 1 năm 92U
235 và 1 giờ
2
D. 1 gia đình
Đầu tiên
và 94P
239 m Câu 15. Hạt phóng xạ nào sau đây không mang điện tích?
g. bức xạ β +.
. b. tia γ. c. tia alpha d. tia x
Câu 16 Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt?
a. hiện tượng giao thoa ánh sáng b. hiện tượng phát sáng
c. sự phân bố ánh sáng d. hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
Câu 17. Chất quang dẫn có giới hạn quang điện là 1,88 µm dùng c = 3.108.
Hiện tượng quang học Ms.
Nội năng sinh ra khi có ánh sáng chiếu vào chất này với tần số thấp nhất.
g. 1,452.1014 hertz b. 1,596.1014 hertz c. 1,875.1014 hertz d. 1,956.11014 hertz
Câu 18. Cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ thường sử dụng.
Còi là một góc nhìn phụ. Khi còi thổi, âm thanh là
a. tiếng ồn b. siêu âm c. hồng ngoại d. âm thanh nghe được
Bài 19. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Một nguồn sáng có chứa ánh sáng đã được sử dụng.
Đen trắng, đỏ, chàm vàng và xanh lam. Vân sáng gần nhất với vân trung tâm là vân sáng.
a. vàng b. lam c. đỏ d. chàm
Câu 20 Một mạch dao động LC lí tưởng khi có sóng điện từ độc lập, gọi u là hiệu điện thế giữa bản A và bản B của một tụ điện thì điện tích của bản B thay đổi.
A. Độ trễ pha
2
So với anh B. Bia trước

2
so với bạn
c. trong facebook với bạn d. trong facebook với bạn
Câu 21 Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi.
Wđh của con lắc lò xo tại thời điểm t thì tần số dao động của con lắc là
g. 33 hertz b. 25 hertz
c. 42 hertz d. 50 hertz
Câu 22 Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 6√2cos (100πt –

3
) (a). Trong
thời điểm t = 0, giá trị của i là
g 3√2 AB −3√6 AC −3√2 AD 3√6 g Câu 23. Nguyên tử trung hoà có cùng hạt nhân với một trong chùm α, số nuclôn và
Các electron của nguyên tử này là
a. 4. b. 6. c. 2. d.8.
Câu 24. Một trục dao động điều hòa với tần số 20 Hz tạo ra sóng lồi, sóng lõm trên mặt nước.
Vòng tròn đồng tâm Cho rằng tốc độ truyền sóng trên mặt nước tại một thời điểm là 40 cm / s. hai gợn sóng lồi
liên tục (tính từ rung động) có đường kính khác nhau.
A. 4 cm B. 6 cm C. 2 cm H. 8 cm.
Câu 25. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhiều hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp.
Bậc là 1200 vòng, tổng số vòng của hai đầu cuộn dây là 2400 vòng, nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một công suất.
Điện áp xoay chiều có giá trị r là 120 V. Điện áp rms ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là
g. 240 VB 60 VC 360 VD 40 V.
Câu 26. Để thực hành đo bước sóng của ánh sáng do laze phát ra bằng thí nghiệm giao thoa ánh sáng.
xét về john Một học sinh xác định các kết quả sau: khoảng cách giữa hai khe là 1,00 ± 0,01 (mm), khoảng cách từ mặt phẳng của hai khe đến màn là 100 ± 1 (cm), và khoảng cách cạnh trên của màn là 0,50 ± 0,01 (mm) .Đèn dùng trong thí nghiệm có bước sóng.
a. 0,60 ± 0,02 (micromet) b. 0,50 ± 0,02 (micromet) c. 0,60 ± 0,01 (micromet) d. 0,50 ± 0,01 (micromet)

Câu 27. Ống Coulge (ống tia X) đang hoạt động thì hiệu điện thế giữa anốt và catốt có bề ngang 11 kV.
Vận tốc ban đầu của các êlectron do catốt phát ra lấy e = 1,6.10–19 C và I.
= 9,1.10–31 kg .Vận tốc của êlectron khi
đến cực dương (đến cực âm) bằng
A. 4,4.106
Cô K. 6,22.107
Cô Kor. 6,22,106
Bà Ngor. 4.4.107
bỏ lỡ.
Câu 28. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos (4πt +

6
) (cm) (t tính bằng s).
Quãng đường ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ 3 cm theo chiều dương đến vị trí có li độ −3√3 cm là
A.7
24 giây b.1
4
SC 5
24 giây d.1
số 8
S Câu 29. Một con lắc đơn giản có chiều dài 1 m được treo tại điểm có gia tốc do trọng trường là g = π2.
m / giây2
. giữ mọi thứ
Con lắc nhỏ ở vị trí −9o.
rồi thả nhẹ lúc t = 0. Phương trình độ dời của vật là
g s = 5cos (πt + π) (cm) Bs = 5cos2πt (cm) C. s = 5πcos (πt + π) (cm) Ds = 5πcos2πt (cm) Câu 30. Gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không. theo thuyết tương đối Hạt có khối lượng nghỉ.
m0
Khi chuyển động với vận tốc 0,6c thì có động năng. (khối lượng tương đối tính) tại m, tỷ lệ m0
m

A.0,3 B. 0,6 C. 0,4 D.0,8.
Câu 31. Khi ánh sáng đơn sắc truyền từ thủy tinh vào nước thì Tốc độ ánh sáng sẽ tăng lên 1,35 lần.
Chiết suất của nước đối với ánh sáng này là 4.
3
. Khi ánh sáng này truyền từ kính vào không khí, bước
làn sóng của nó
a. giảm 1,35 lần b. giảm 1,8 lần c. tăng 1,35 lần d. tăng 1,8 lần
Câu 32 Sóng hình sin ngang truyền trên một sợi dây dài.
Vẽ các cạnh thành hình dạng của một chuỗi tại một thời điểm nhất định. trong quá trình truyền sóng Khoảng cách tối đa giữa hai phần
Giá trị M và N gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 8,5 cm B. 8,2 cm C. 8,35 cm H. 8,05 cm.
Câu 33. Lấy khối lượng của hạt nhân 2H.
4
e; proton và nơtron lần lượt bằng 4,0015 u; 1,0073 U và 1,0087 U
Cần 1 u = 1,66.10–27 kg c = 3.108
bỏ lỡ; NA = 6,02.1023 mol – 1 năng lượng được giải phóng khi tạo ra 1 mol 2H.
4
E
từ nucleon là
A. 2,74.106
JB 2.74.1012 JC 1.71.106
JD 1.71.1012 Thứ Hai
Câu 34. Sóng điện từ có chu kì T truyền qua điểm M trong không gian.Cường độ điện trường và độ tự cảm.
Phản ứng từ tại M thay đổi hài hòa với đỉnh tương ứng của E0.
và B0
. thời gian t = t0
cường độ điện
Trường tại M có độ lớn 0,5E0.
Cho đến thời điểm t = t0
+ 0,25T cảm ứng từ tại nơi M là
g. 2B0
2
. b. 2B0
4
.C. 3B0
4
D. 3B0
2
.Câu 35 Trong chân không, ánh sáng lam có bước sóng trong khoảng từ 0,45 µm đến 0,51 µm.
Mất h = 6,625.10−34 Js; c = 3.108 m / s. Năng lượng của photon này so với ánh sáng bằng
Về
a. từ 3,9.10–20 J. đến 4,42.10–20 J.B từ 3,9.10–21 J. đến 4,42.10–21 J.
C. từ 3,9.10-25 E đến 4,42 10−25 JD từ 3,9.10−19 J đến 4,42.10−19 J
Câu 36. Đặt điện áp u = 100√2 cos100πt (V) (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp như sau:
Điện trở 80, Tụ điện
10 − ସ

Cuộn dây F có độ tự cảm
Đầu tiên

H. Khi đó dòng điện bên trong
mạch pha đầu tiên

4
so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch Cảm kháng của cuộn dây là
g. 80 yên b. 100 yên c. 20 ôm d. 40 ôm Câu 37. Con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 5 cm, chu kì 0,5 s trên mặt phẳng nằm ngang.
Nằm ngang, khi con lắc nhỏ có vận tốc v tại một điểm bất kỳ trên lò xo. Vật sẽ tiếp tục dao động.
Vật dao động điều hòa với biên độ 2,25 cm và chu kỳ 0,25 s thì v gần nhất với giá trị nào sau đây?
g. 50 cm./ giây b. 60 cm./ giây 70 cm./ giây H. 40 cm./ giây.

Câu 38. Cho đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp trong đó điện dung C. thay đổi được.Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế U không đổi và tần số f không đổi.Hình bên là bản đồ.
Biểu thị sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UC giữa hai bản tụ điện.
Công suất và tổng trở Z của đoạn mạch theo giá trị điện dung C. Giá
Giá trị nào sau đây gần nhất với giá trị U?
g. 40 VB 35 VC 50 VD 45 V.
Câu 39. Đặt điện áp xoay chiều u = U0.
cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB là
Hình vẽ (tụ điện có điện dung C thay đổi được) điều chỉnh C đến giá trị C0.
đến
Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Khi đó điện áp thời điểm giữa A và
M có giá trị lớn nhất là 84,5 V. Tồn tại C0.
của tụ điện tại thời điểm t0
Hiệu điện thế ở hai đầu: tụ điện;
Một cuộn cảm thuần và điện trở có kích thước lần lượt là 202,8 V, 30 V và uR. Giá trị uR là
g. 50 VB 60 VC 30 VD 40 V.
Câu 40. Một sợi dây đàn hồi dài 9a hai đầu cố định đang có sóng dừng trong thành phần của nó.
Sợi dây tại đó sóng tới và sin của sóng phản xạ có biên độ ±.

3 + 2kπ (với k là số nguyên) thì 2
Các phần tử dao động ngược pha cách nhau một khoảng gần nhất trên sợi dây Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dao động cùng pha với biên độ bằng nửa biên độ của máng là
A. 8,5 gam B. 8 gam C. 7 gam D. 7,5 gam.
——– kết thúc ——-

Thông tin cần xem thêm: Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Vật Lý năm 2017 lần 3

Hình Ảnh về Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Vật Lý năm 2017 lần 3

Video về Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Vật Lý năm 2017 lần 3

Wiki về Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Vật Lý năm 2017 lần 3

Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Vật Lý năm 2017 lần 3

Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Vật Lý năm 2017 lần 3 -

Bộ Giáo dục và Đào tạo
tài liệu tham khảo
(Luận văn có 04 trang)
Đề thi chọn học sinh giỏi THPT năm học 2017
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Bài kiểm tra thành phần: Vật lý
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát câu hỏi.
Họ và tên: ……………………………………………………………… Số báo danh: …………………………………………………… ……… …………………… .. Câu 1. Đặt hiệu điện thế u = U0.
cos2ωt (ω> 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có cuộn cảm L. Độ tự cảm của
Cuộn cảm bây giờ là
g. ωL. b.1
2ωL. C. 2ωL. D. 1
ωL.Câu 2 đặt một điện áp xoay chiều có tần số góc vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện trở.
Công suất C mắc nối tiếp Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này là
g | R2 - (ωC) - ଶ ට
giá rẻ
. b. đúng
| R2 - (ωC) - ଶ ට
C. Rẻ
giá rẻ
2 + (ωC) - ଶ ට
D. Giá rẻ
2 + (ωC) - ଶ ට
giá rẻ
.Câu 3 Khi chiếu tia tử ngoại vào dung dịch huỳnh quang. Giải pháp này sẽ phát hành
a. bức xạ alpha b. tia gamma c. ánh sáng tia X màu lục
Câu 4 Dựa vào ví dụ của Điêu Thuyền. Nguyên tử hydro tồn tại ở trạng thái đứng yên với năng lượng tương ứng của chúng.
EK = - 144E, EL = - 36E, EM = - 16E, EN = - 9E,,… (E là hằng số).
Trạng thái dừng với năng lượng EM trở về trạng thái dừng với năng lượng EK, một photon năng lượng. sẽ được phát hành
số lượng
g. 135e. b. 128e. c. 7E. d. 9e.
Câu 5. Khi nung nóng đến 3000oC thì thấy thanh vônfram thoát ra.
a.Bức xạ Rongen, ánh sáng hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy.
b. ánh sáng nhìn thấy Tia cực tím và tia Rengel
C. Tia tử ngoại, tia Rơn-ghen và tia hồng ngoại
D. bức xạ hồng ngoại có thể nhìn thấy và tia cực tím
Câu 6. Một chùm sáng chiếu vào khoang F của một máy quang phổ lăng kính sau khi truyền qua vật nào sau đây?
của máy sẽ là chùm sáng song song?
a. hệ thống phân phối b. phim c. phòng tối d. ống chuẩn trực
Câu 7. Khi nói đến dao động liên tục của con lắc? Điều nào sau đây là đúng?
A. Biên độ của dao động liên tục giảm dần theo thời gian.
b.Dao động liên tục không bị trễ pha vì con lắc không có lực cản.
c.Chu kỳ của dao động liên tục nhỏ hơn chu kỳ dao động tự nhiên của con lắc.
D. Dao động liên tục sẽ nạp năng lượng sau mỗi chu kì.
Câu 8. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động bình thường. Xuất hiện ba suất điện động.
Ở cả ba cuộn dây của máy có tần số như nhau. cùng biên độ và mỗi cặp có một pha góc.
g. 2π
3
. b. 3π
4
. c
2
. tốt
3
.Câu 9. Con lắc lò xo dao động điều hòa. Đại lượng nào sau đây của con lắc được bảo toàn?
a. cơ năng và thế năng b. động năng và thế năng
C. cơ năng d. Động năng
Câu 10. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số được gọi là dao động hai pha nếu độ lệch là
giai đoạn của họ bằng
Chú
2 + k

4
với k∈ℤ b
2 + 2kπ với k ∈ ℤ c. Π + 2kπ với k∈ℤ. D. + k

4
với k∈ℤ
Câu 11 trong máy thu thanh. Bộ phận dùng để biến đổi dao động điện thành dao động trực tiếp.
Những âm thanh có cùng tần số là
a. micrô b. mạch chọn sóng c. mạch phát hiện d. loa

Câu 12. Ở mặt nước có hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với khoảng cách như nhau. dẫn đến tổng cộng hai sóng.
Bước sóng λ tại tiếng ồn cực đại Hiệu giữa điểm đó và hai nguồn bằng
g. kλ (với k = 0, ± 1, ± 2,…).

2
(với k = 0, ± 1, ± 2,…)
c. (k +
Đầu tiên
2
)

2
(với k = 0, ± 1, ± 2,…) d. (k +
Đầu tiên
2
) λ (với k = 0, ± 1, ± 2,…) Câu 13 Tai người nghe được âm có tần số trong khoảng.
a. từ 16 kHz đến 20.000 Hz. B. từ 16 Hz đến 20.000 kHz
C. Từ 16 kHz đến 20.000 kHz D. Từ 16 Hz đến 20.000 Hz
Câu 14. Hạt nhân nào sau đây được dùng làm nhiên liệu cho phản ứng phân hạch?
g. 1
Đầu tiên
và 1H
2
92U
235 và 94P
239 tháng 1 năm 92U
235 và 1 giờ
2
D. 1 gia đình
Đầu tiên
và 94P
239 m Câu 15. Hạt phóng xạ nào sau đây không mang điện tích?
g. bức xạ β +.
. b. tia γ. c. tia alpha d. tia x
Câu 16 Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt?
a. hiện tượng giao thoa ánh sáng b. hiện tượng phát sáng
c. sự phân bố ánh sáng d. hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
Câu 17. Chất quang dẫn có giới hạn quang điện là 1,88 µm dùng c = 3.108.
Hiện tượng quang học Ms.
Nội năng sinh ra khi có ánh sáng chiếu vào chất này với tần số thấp nhất.
g. 1,452.1014 hertz b. 1,596.1014 hertz c. 1,875.1014 hertz d. 1,956.11014 hertz
Câu 18. Cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ thường sử dụng.
Còi là một góc nhìn phụ. Khi còi thổi, âm thanh là
a. tiếng ồn b. siêu âm c. hồng ngoại d. âm thanh nghe được
Bài 19. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Một nguồn sáng có chứa ánh sáng đã được sử dụng.
Đen trắng, đỏ, chàm vàng và xanh lam. Vân sáng gần nhất với vân trung tâm là vân sáng.
a. vàng b. lam c. đỏ d. chàm
Câu 20 Một mạch dao động LC lí tưởng khi có sóng điện từ độc lập, gọi u là hiệu điện thế giữa bản A và bản B của một tụ điện thì điện tích của bản B thay đổi.
A. Độ trễ pha
2
So với anh B. Bia trước

2
so với bạn
c. trong facebook với bạn d. trong facebook với bạn
Câu 21 Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi.
Wđh của con lắc lò xo tại thời điểm t thì tần số dao động của con lắc là
g. 33 hertz b. 25 hertz
c. 42 hertz d. 50 hertz
Câu 22 Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 6√2cos (100πt -

3
) (a). Trong
thời điểm t = 0, giá trị của i là
g 3√2 AB −3√6 AC −3√2 AD 3√6 g Câu 23. Nguyên tử trung hoà có cùng hạt nhân với một trong chùm α, số nuclôn và
Các electron của nguyên tử này là
a. 4. b. 6. c. 2. d.8.
Câu 24. Một trục dao động điều hòa với tần số 20 Hz tạo ra sóng lồi, sóng lõm trên mặt nước.
Vòng tròn đồng tâm Cho rằng tốc độ truyền sóng trên mặt nước tại một thời điểm là 40 cm / s. hai gợn sóng lồi
liên tục (tính từ rung động) có đường kính khác nhau.
A. 4 cm B. 6 cm C. 2 cm H. 8 cm.
Câu 25. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhiều hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp.
Bậc là 1200 vòng, tổng số vòng của hai đầu cuộn dây là 2400 vòng, nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một công suất.
Điện áp xoay chiều có giá trị r là 120 V. Điện áp rms ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là
g. 240 VB 60 VC 360 VD 40 V.
Câu 26. Để thực hành đo bước sóng của ánh sáng do laze phát ra bằng thí nghiệm giao thoa ánh sáng.
xét về john Một học sinh xác định các kết quả sau: khoảng cách giữa hai khe là 1,00 ± 0,01 (mm), khoảng cách từ mặt phẳng của hai khe đến màn là 100 ± 1 (cm), và khoảng cách cạnh trên của màn là 0,50 ± 0,01 (mm) .Đèn dùng trong thí nghiệm có bước sóng.
a. 0,60 ± 0,02 (micromet) b. 0,50 ± 0,02 (micromet) c. 0,60 ± 0,01 (micromet) d. 0,50 ± 0,01 (micromet)

Câu 27. Ống Coulge (ống tia X) đang hoạt động thì hiệu điện thế giữa anốt và catốt có bề ngang 11 kV.
Vận tốc ban đầu của các êlectron do catốt phát ra lấy e = 1,6.10–19 C và I.
= 9,1.10–31 kg .Vận tốc của êlectron khi
đến cực dương (đến cực âm) bằng
A. 4,4.106
Cô K. 6,22.107
Cô Kor. 6,22,106
Bà Ngor. 4.4.107
bỏ lỡ.
Câu 28. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos (4πt +

6
) (cm) (t tính bằng s).
Quãng đường ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ 3 cm theo chiều dương đến vị trí có li độ −3√3 cm là
A.7
24 giây b.1
4
SC 5
24 giây d.1
số 8
S Câu 29. Một con lắc đơn giản có chiều dài 1 m được treo tại điểm có gia tốc do trọng trường là g = π2.
m / giây2
. giữ mọi thứ
Con lắc nhỏ ở vị trí −9o.
rồi thả nhẹ lúc t = 0. Phương trình độ dời của vật là
g s = 5cos (πt + π) (cm) Bs = 5cos2πt (cm) C. s = 5πcos (πt + π) (cm) Ds = 5πcos2πt (cm) Câu 30. Gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không. theo thuyết tương đối Hạt có khối lượng nghỉ.
m0
Khi chuyển động với vận tốc 0,6c thì có động năng. (khối lượng tương đối tính) tại m, tỷ lệ m0
m

A.0,3 B. 0,6 C. 0,4 D.0,8.
Câu 31. Khi ánh sáng đơn sắc truyền từ thủy tinh vào nước thì Tốc độ ánh sáng sẽ tăng lên 1,35 lần.
Chiết suất của nước đối với ánh sáng này là 4.
3
. Khi ánh sáng này truyền từ kính vào không khí, bước
làn sóng của nó
a. giảm 1,35 lần b. giảm 1,8 lần c. tăng 1,35 lần d. tăng 1,8 lần
Câu 32 Sóng hình sin ngang truyền trên một sợi dây dài.
Vẽ các cạnh thành hình dạng của một chuỗi tại một thời điểm nhất định. trong quá trình truyền sóng Khoảng cách tối đa giữa hai phần
Giá trị M và N gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 8,5 cm B. 8,2 cm C. 8,35 cm H. 8,05 cm.
Câu 33. Lấy khối lượng của hạt nhân 2H.
4
e; proton và nơtron lần lượt bằng 4,0015 u; 1,0073 U và 1,0087 U
Cần 1 u = 1,66.10–27 kg c = 3.108
bỏ lỡ; NA = 6,02.1023 mol – 1 năng lượng được giải phóng khi tạo ra 1 mol 2H.
4
E
từ nucleon là
A. 2,74.106
JB 2.74.1012 JC 1.71.106
JD 1.71.1012 Thứ Hai
Câu 34. Sóng điện từ có chu kì T truyền qua điểm M trong không gian.Cường độ điện trường và độ tự cảm.
Phản ứng từ tại M thay đổi hài hòa với đỉnh tương ứng của E0.
và B0
. thời gian t = t0
cường độ điện
Trường tại M có độ lớn 0,5E0.
Cho đến thời điểm t = t0
+ 0,25T cảm ứng từ tại nơi M là
g. 2B0
2
. b. 2B0
4
.C. 3B0
4
D. 3B0
2
.Câu 35 Trong chân không, ánh sáng lam có bước sóng trong khoảng từ 0,45 µm đến 0,51 µm.
Mất h = 6,625.10−34 Js; c = 3.108 m / s. Năng lượng của photon này so với ánh sáng bằng
Về
a. từ 3,9.10–20 J. đến 4,42.10–20 J.B từ 3,9.10–21 J. đến 4,42.10–21 J.
C. từ 3,9.10-25 E đến 4,42 10−25 JD từ 3,9.10−19 J đến 4,42.10−19 J
Câu 36. Đặt điện áp u = 100√2 cos100πt (V) (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp như sau:
Điện trở 80, Tụ điện
10 − ସ

Cuộn dây F có độ tự cảm
Đầu tiên

H. Khi đó dòng điện bên trong
mạch pha đầu tiên

4
so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch Cảm kháng của cuộn dây là
g. 80 yên b. 100 yên c. 20 ôm d. 40 ôm Câu 37. Con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 5 cm, chu kì 0,5 s trên mặt phẳng nằm ngang.
Nằm ngang, khi con lắc nhỏ có vận tốc v tại một điểm bất kỳ trên lò xo. Vật sẽ tiếp tục dao động.
Vật dao động điều hòa với biên độ 2,25 cm và chu kỳ 0,25 s thì v gần nhất với giá trị nào sau đây?
g. 50 cm./ giây b. 60 cm./ giây 70 cm./ giây H. 40 cm./ giây.

Câu 38. Cho đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp trong đó điện dung C. thay đổi được.Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế U không đổi và tần số f không đổi.Hình bên là bản đồ.
Biểu thị sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UC giữa hai bản tụ điện.
Công suất và tổng trở Z của đoạn mạch theo giá trị điện dung C. Giá
Giá trị nào sau đây gần nhất với giá trị U?
g. 40 VB 35 VC 50 VD 45 V.
Câu 39. Đặt điện áp xoay chiều u = U0.
cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB là
Hình vẽ (tụ điện có điện dung C thay đổi được) điều chỉnh C đến giá trị C0.
đến
Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Khi đó điện áp thời điểm giữa A và
M có giá trị lớn nhất là 84,5 V. Tồn tại C0.
của tụ điện tại thời điểm t0
Hiệu điện thế ở hai đầu: tụ điện;
Một cuộn cảm thuần và điện trở có kích thước lần lượt là 202,8 V, 30 V và uR. Giá trị uR là
g. 50 VB 60 VC 30 VD 40 V.
Câu 40. Một sợi dây đàn hồi dài 9a hai đầu cố định đang có sóng dừng trong thành phần của nó.
Sợi dây tại đó sóng tới và sin của sóng phản xạ có biên độ ±.

3 + 2kπ (với k là số nguyên) thì 2
Các phần tử dao động ngược pha cách nhau một khoảng gần nhất trên sợi dây Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dao động cùng pha với biên độ bằng nửa biên độ của máng là
A. 8,5 gam B. 8 gam C. 7 gam D. 7,5 gam.
-------- kết thúc -------

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Vật Lý năm 2017 lần 3 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Vật Lý năm 2017 lần 3 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Đề #thi #minh #họa #THPT #quốc #gia #môn #Vật #Lý #năm #lần

Xem thêm bài viết hay:  Tamo VN có lừa đảo không có nên quỵt tiền vay Tamo?

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button