Kiến thức chung

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán

Bạn đang xem: Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán tại ĐH KD & CN Hà Nội

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán – Lần 2 được Bộ GD & ĐT công bố chính thức vào ngày 07/05/2020. Bài kiểm tra này sẽ có 50 câu hỏi trắc nghiệm, kéo dài 90 phút, các câu hỏi sẽ liên quan chặt chẽ đến chương trình học được giảm bớt trong đại dịch COVID-19.

Dưới đây là nội dung Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án, mời các bạn tham khảo. không chỉ vậy giáo viên và bạn bè Đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 các bạn cũng có thể tham khảo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

câu hỏi tham khảo LẦN 2

Đề thi cuối cấp THPT năm học 2020

Môn thi: Toán học

Thời gian kiểm tra: 50 phút; bất kể thời gian phát sóng

Câu hỏi 1: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh trong nhóm 10 học sinh?

gc_ {10} ^ {2} . b.__ {10} ^ {2}. c. 10 ^ 2. d. 2 ^ {10}.

Điều 2: vì sự tiến bộ trong toán học (u_n)với u_1 = 3u_2 = 9 . Sự khác biệt chung của một tiến trình toán học nhất định là

a. 6. b. 3. c. 12. d.- 6.

Câu hỏi 3: phương trình 3 ^ {x-1} = 27

g. x = 4. b. x = 3. c. x = 2. d. x = 1

Câu hỏi 4: Thể tích của hình lập phương cạnh 2 là

A. 6. B.8 C.4. D..2.

Câu hỏi 5: bộ chức năng chính xác y = log_ {2} x

g [0+infty)[0+infty)[0+infty)[0+infty). b. left (- infty, + infty right) . c. left (0, + infty right) . D.[[[[ left[2+inftyright)[2+inftyright)[2+inftyright)[2+inftyright) .

Câu hỏi 6: Hàm số F (x) là nguyên hàm của hàm số f (x) trong khoảng K nếu.

gF '(x) = - f (x), forall x in K. . b. f '(x) = F (x), lấy x in K..

c.F '(x) = f (x), forall x in K. d. f '(x) = - F (x), forall x in K..

Điều 7: Cho hình chóp có diện tích đáy B = 3 và chiều cao h = 4. Thể tích của hình chóp đã cho là

g. 6. b.12. c. 36. d.4.

Điều 8: Cho hình nón có chiều cao h = 3 và bán kính đáy r = 4. Thể tích của khối nón đã cho là

ก. 16π. BA 48π. ก. 36π. D.4π.

Điều 9: Cho mặt cầu có bán kính R = 2. Diện tích của mặt cầu đã cho là

g frac {32 pi} {3}. b.8 pi . c. 16 pid.4 pi .

Câu 10: Xác định một hàm với bảng biến thiên sau:

Câu 10

Hàm số đã cho tỉ lệ nghịch với khoảng nào sau đây?

g (- infty; -1). b. (0; 1). c.(-1; 0) . d. (- infty; 0).

Câu 11: trong đó a là một số thực dương tùy ý. log_ {2} (a ^ {3})đơn giản

g left ( frac {3} {2} log_2a right) . b. frac {1} {3} log_2a . c. 3+ log_2a. d.3 log_2a .

Điều 12: Diện tích xung quanh hình trụ có chiều dài l và bán kính cơ sở r bằng

g 4 pi rl . b. pi rl. c. frac {1} {3} pi rl. d. 2 pi rl.

Điều 13: Xác định một hàm với bảng biến thiên sau:

Điều 13

Hàm đặt giá trị lớn nhất tại điểm

g. x = -2. bx = 2. Cx = 1. Dx = -1.

Điều 14: Đồ thị của hàm nào dưới đây giống như một đường cong trong hình bên dưới.

Điều 14

g y = x ^ 3-3x. b. y = -x ^ 3 + 3x . c.y = -x ^ 4 + 2x ^ 2 . d. y = x ^ 4-2x .

Điều 15: Các tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. y = frac {x-2} {x + 1}

Nhút = -2. X = 1. Cx = -1. D x = 2.

Điều 16: Tập nghiệm của bất phương trình là

g(10; + infty) . b.(0; + infty). c. [ten;+infty)[10;+infty)[สิบ;+infty)[10;+infty). d. (- infty, 10).

Điều 17: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình là

Điều 17

a. 3. b. 2. c. 1. d.4.

Điều 18: nếu int_ {0} ^ {1} f (x) dx = 4đã sẵn sàng int_ {0} ^ {1} 2f (x) dxđơn giản

A.16 B. 4. C.2 D.8.

Điều 19: số phức của số phức z = 2 + i

g bar {z} = -2 + i. b. overline {z} = - 2-i . c. overline {z} = 2-i. D. overline {z} = 2 + i.

Điều 20: Cho hai số phức z_1 = 2 + iz_2 = 1 + 3i. Phần thực của một số phức z_1 + z_2 đơn giản

a. 1. b. 3. c. 4. d.-2.

……………… ..

Mời các bạn xem nội dung chi tiết trong file bên dưới!

1. À 11. Dễ dàng 21. Xóa 31. Xóa 41. À
2 mặt trời 12. Dễ dàng 22. Dễ dàng 32.OLD 42. Xóa
3. À 13. Dễ dàng 23. Xóa 33. Dễ dàng 43.OLD
4. Xóa 14. À 24.OLD 34. Dễ dàng 44. Dễ dàng
5. Cũ 15. Xóa 25. À 35. À 45.OLD
6. Cũ 16.OLD 26. Xóa 36. Xóa 46. ​​Cũ
7. Dễ dàng 17. Dễ dàng 27.OLD 37.OLD 47. Dễ dàng
8. À 18. Dễ dàng 28.OLD 38. Dễ dàng 48. Xóa
9C 19.OLD 29. Dễ dàng 39. Dễ dàng 49. Xóa
10.OLD 20. Xóa 30. À 40. À 50. Xóa

Thông tin cần xem thêm: Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán

Hình Ảnh về Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán

Video về Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán

Wiki về Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán -

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán - Lần 2 được Bộ GD & ĐT công bố chính thức vào ngày 07/05/2020. Bài kiểm tra này sẽ có 50 câu hỏi trắc nghiệm, kéo dài 90 phút, các câu hỏi sẽ liên quan chặt chẽ đến chương trình học được giảm bớt trong đại dịch COVID-19.

Dưới đây là nội dung Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án, mời các bạn tham khảo. không chỉ vậy giáo viên và bạn bè Đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 các bạn cũng có thể tham khảo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

câu hỏi tham khảo LẦN 2

Đề thi cuối cấp THPT năm học 2020

Môn thi: Toán học

Thời gian kiểm tra: 50 phút; bất kể thời gian phát sóng

Câu hỏi 1: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh trong nhóm 10 học sinh?

gc_ {10} ^ {2} . b.__ {10} ^ {2}. c. 10 ^ 2. d. 2 ^ {10}.

Điều 2: vì sự tiến bộ trong toán học (u_n)với u_1 = 3u_2 = 9 . Sự khác biệt chung của một tiến trình toán học nhất định là

a. 6. b. 3. c. 12. d.- 6.

Câu hỏi 3: phương trình 3 ^ {x-1} = 27

g. x = 4. b. x = 3. c. x = 2. d. x = 1

Câu hỏi 4: Thể tích của hình lập phương cạnh 2 là

A. 6. B.8 C.4. D..2.

Câu hỏi 5: bộ chức năng chính xác y = log_ {2} x

g [0+infty)[0+infty)[0+infty)[0+infty). b. left (- infty, + infty right) . c. left (0, + infty right) . D.[[[[ left[2+inftyright)[2+inftyright)[2+inftyright)[2+inftyright) .

Câu hỏi 6: Hàm số F (x) là nguyên hàm của hàm số f (x) trong khoảng K nếu.

gF '(x) = - f (x), forall x in K. . b. f '(x) = F (x), lấy x in K..

c.F '(x) = f (x), forall x in K. d. f '(x) = - F (x), forall x in K..

Điều 7: Cho hình chóp có diện tích đáy B = 3 và chiều cao h = 4. Thể tích của hình chóp đã cho là

g. 6. b.12. c. 36. d.4.

Điều 8: Cho hình nón có chiều cao h = 3 và bán kính đáy r = 4. Thể tích của khối nón đã cho là

ก. 16π. BA 48π. ก. 36π. D.4π.

Điều 9: Cho mặt cầu có bán kính R = 2. Diện tích của mặt cầu đã cho là

g frac {32 pi} {3}. b.8 pi . c. 16 pid.4 pi .

Câu 10: Xác định một hàm với bảng biến thiên sau:

Câu 10

Hàm số đã cho tỉ lệ nghịch với khoảng nào sau đây?

g (- infty; -1). b. (0; 1). c.(-1; 0) . d. (- infty; 0).

Câu 11: trong đó a là một số thực dương tùy ý. log_ {2} (a ^ {3})đơn giản

g left ( frac {3} {2} log_2a right) . b. frac {1} {3} log_2a . c. 3+ log_2a. d.3 log_2a .

Điều 12: Diện tích xung quanh hình trụ có chiều dài l và bán kính cơ sở r bằng

g 4 pi rl . b. pi rl. c. frac {1} {3} pi rl. d. 2 pi rl.

Điều 13: Xác định một hàm với bảng biến thiên sau:

Điều 13

Hàm đặt giá trị lớn nhất tại điểm

g. x = -2. bx = 2. Cx = 1. Dx = -1.

Điều 14: Đồ thị của hàm nào dưới đây giống như một đường cong trong hình bên dưới.

Điều 14

g y = x ^ 3-3x. b. y = -x ^ 3 + 3x . c.y = -x ^ 4 + 2x ^ 2 . d. y = x ^ 4-2x .

Điều 15: Các tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. y = frac {x-2} {x + 1}

Nhút = -2. X = 1. Cx = -1. D x = 2.

Điều 16: Tập nghiệm của bất phương trình là

g(10; + infty) . b.(0; + infty). c. [ten;+infty)[10;+infty)[สิบ;+infty)[10;+infty). d. (- infty, 10).

Điều 17: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình là

Điều 17

a. 3. b. 2. c. 1. d.4.

Điều 18: nếu int_ {0} ^ {1} f (x) dx = 4đã sẵn sàng int_ {0} ^ {1} 2f (x) dxđơn giản

A.16 B. 4. C.2 D.8.

Điều 19: số phức của số phức z = 2 + i

g bar {z} = -2 + i. b. overline {z} = - 2-i . c. overline {z} = 2-i. D. overline {z} = 2 + i.

Điều 20: Cho hai số phức z_1 = 2 + iz_2 = 1 + 3i. Phần thực của một số phức z_1 + z_2 đơn giản

a. 1. b. 3. c. 4. d.-2.

……………… ..

Mời các bạn xem nội dung chi tiết trong file bên dưới!

1. À 11. Dễ dàng 21. Xóa 31. Xóa 41. À
2 mặt trời 12. Dễ dàng 22. Dễ dàng 32.OLD 42. Xóa
3. À 13. Dễ dàng 23. Xóa 33. Dễ dàng 43.OLD
4. Xóa 14. À 24.OLD 34. Dễ dàng 44. Dễ dàng
5. Cũ 15. Xóa 25. À 35. À 45.OLD
6. Cũ 16.OLD 26. Xóa 36. Xóa 46. ​​Cũ
7. Dễ dàng 17. Dễ dàng 27.OLD 37.OLD 47. Dễ dàng
8. À 18. Dễ dàng 28.OLD 38. Dễ dàng 48. Xóa
9C 19.OLD 29. Dễ dàng 39. Dễ dàng 49. Xóa
10.OLD 20. Xóa 30. À 40. À 50. Xóa

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Đề #thi #minh #họa #tốt #nghiệp #THPT #năm #môn #Toán

Xem thêm bài viết hay:  Con Số May Mắn Theo 12 Con Giáp

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button