Giáo Dục

Đề thi tiếng Anh vào 10 năm 2021 Tỉnh Nghệ An Và Bắc Giang

Mỗi năm, kỳ thi tuyển sinh vào 10 của các tỉnh trên cả nước đều có sự thay đổi ở môn thi thứ 3. Ngoại trừ Toán, Văn là hai môn chính, Tiếng Anh có thể nói là sự lựa chọn khiến nhiều thí sinh phải “thở dài”. Năm 2021, một số tỉnh như Nghệ An, Bắc Giang,… đã “chốt” môn này làm môn thi cuối cùng. Đề thi tuyển sinh môn Tiếng Anh năm 2021 tại các điểm thi trên được đánh giá là vừa phải. Cấu trúc tương tự với đề minh hoạ và không quá xa so với những kiến thức được học trên lớp. Vì vậy, tỷ lệ đỗ vào các trường công lập cũng không chênh lệch so với mọi năm. Cùng điểm lại một số đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021 nhé!

Đề thi tỉnh Nghệ An kèm đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 1 đến câu 14
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 15 đến câu 27
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 28 đến câu 35
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 36 đến câu 42
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 tại Nghệ An năm 2021

Đề thi tỉnh Bắc Giang kèm đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 1 đến câu 6
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 7 đến câu 12
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 13 đến câu 16
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 17 đến câu 28
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 29 đến câu 4 (Tự luận)

Phần I:

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Đáp án phần I đề thi tuyển sinh lớp 10 tại Bắc Giang năm 2021

Phần II:

1. to win the race though she had flu.

2. goes to London leaves me from here.

3. is smaller than yours.

4. being old, he still jogs every morning.

Xem thêm : Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2021

Lời kết

Với hai đề thi trên, bạn hãy thử sức mình xem kết quả được bao nhiêu! Đừng quên comment những thắc mắc của bạn về hai đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 này nhé! Chúng mình sẽ giải đáp giúp bạn trong thời gian nhanh nhất. Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 sắp tới nhé!

Follow Fanpage ĐH KD & CN Hà Nội để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh nhé!

 

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đề thi tiếng Anh vào 10 năm 2021 Tỉnh Nghệ An Và Bắc Giang

Video về Đề thi tiếng Anh vào 10 năm 2021 Tỉnh Nghệ An Và Bắc Giang

Wiki về Đề thi tiếng Anh vào 10 năm 2021 Tỉnh Nghệ An Và Bắc Giang

Đề thi tiếng Anh vào 10 năm 2021 Tỉnh Nghệ An Và Bắc Giang

Đề thi tiếng Anh vào 10 năm 2021 Tỉnh Nghệ An Và Bắc Giang -

Mỗi năm, kỳ thi tuyển sinh vào 10 của các tỉnh trên cả nước đều có sự thay đổi ở môn thi thứ 3. Ngoại trừ Toán, Văn là hai môn chính, Tiếng Anh có thể nói là sự lựa chọn khiến nhiều thí sinh phải “thở dài”. Năm 2021, một số tỉnh như Nghệ An, Bắc Giang,… đã “chốt” môn này làm môn thi cuối cùng. Đề thi tuyển sinh môn Tiếng Anh năm 2021 tại các điểm thi trên được đánh giá là vừa phải. Cấu trúc tương tự với đề minh hoạ và không quá xa so với những kiến thức được học trên lớp. Vì vậy, tỷ lệ đỗ vào các trường công lập cũng không chênh lệch so với mọi năm. Cùng điểm lại một số đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021 nhé!

Đề thi tỉnh Nghệ An kèm đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 1 đến câu 14
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 15 đến câu 27
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 28 đến câu 35
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 36 đến câu 42
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 tại Nghệ An năm 2021

Đề thi tỉnh Bắc Giang kèm đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 1 đến câu 6
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 7 đến câu 12
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 13 đến câu 16
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 17 đến câu 28
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 29 đến câu 4 (Tự luận)

Phần I:

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Đáp án phần I đề thi tuyển sinh lớp 10 tại Bắc Giang năm 2021

Phần II:

1. to win the race though she had flu.

2. goes to London leaves me from here.

3. is smaller than yours.

4. being old, he still jogs every morning.

Xem thêm : Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2021

Lời kết

Với hai đề thi trên, bạn hãy thử sức mình xem kết quả được bao nhiêu! Đừng quên comment những thắc mắc của bạn về hai đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 này nhé! Chúng mình sẽ giải đáp giúp bạn trong thời gian nhanh nhất. Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 sắp tới nhé!

Follow Fanpage ĐH KD & CN Hà Nội để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh nhé!

 

[rule_{ruleNumber}]

Mỗi năm, kỳ thi tuyển sinh vào 10 của các tỉnh trên cả nước đều có sự thay đổi ở môn thi thứ 3. Ngoại trừ Toán, Văn là hai môn chính, Tiếng Anh có thể nói là sự lựa chọn khiến nhiều thí sinh phải “thở dài”. Năm 2021, một số tỉnh như Nghệ An, Bắc Giang,… đã “chốt” môn này làm môn thi cuối cùng. Đề thi tuyển sinh môn Tiếng Anh năm 2021 tại các điểm thi trên được đánh giá là vừa phải. Cấu trúc tương tự với đề minh hoạ và không quá xa so với những kiến thức được học trên lớp. Vì vậy, tỷ lệ đỗ vào các trường công lập cũng không chênh lệch so với mọi năm. Cùng điểm lại một số đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021 nhé!

Đề thi tỉnh Nghệ An kèm đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 1 đến câu 14
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 15 đến câu 27
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 28 đến câu 35
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 36 đến câu 42
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 tại Nghệ An năm 2021

Đề thi tỉnh Bắc Giang kèm đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 1 đến câu 6
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 7 đến câu 12
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 13 đến câu 16
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 17 đến câu 28
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Câu 29 đến câu 4 (Tự luận)

Phần I:

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2021
Đáp án phần I đề thi tuyển sinh lớp 10 tại Bắc Giang năm 2021

Phần II:

1. to win the race though she had flu.

2. goes to London leaves me from here.

3. is smaller than yours.

4. being old, he still jogs every morning.

Xem thêm : Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2021

Lời kết

Với hai đề thi trên, bạn hãy thử sức mình xem kết quả được bao nhiêu! Đừng quên comment những thắc mắc của bạn về hai đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 này nhé! Chúng mình sẽ giải đáp giúp bạn trong thời gian nhanh nhất. Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 sắp tới nhé!

Follow Fanpage ĐH KD & CN Hà Nội để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh nhé!

 

Bạn thấy bài viết Đề thi tiếng Anh vào 10 năm 2021 Tỉnh Nghệ An Và Bắc Giang có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đề thi tiếng Anh vào 10 năm 2021 Tỉnh Nghệ An Và Bắc Giang bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Đề #thi #tiếng #Anh #vào #năm #Tỉnh #Nghệ #Và #Bắc #Giang

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button