Văn Mẫu

Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần NGHE

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần NGHE phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các ứng dụng học trực tuyến khác tại đây => Hoc trực tuyến

Bạn đang tìm kiếm một chủ đề về => Đề thi tiếng Hàn TOPIK 64 phần NGHE Phải? Nếu vậy, xin vui lòng kiểm tra nó ra ngay tại đây. Xem thêm ứng dụng học trực tuyến tại đây => Học tiếng Hàn

Đề thi tiếng Hàn TOPIK 64 phần NGHE

S [1 〜4] .

——————————- 〈보 7]>——————————- 가: ?

: __________________________________

①네,물이에요. ② 네 , 이 아니에요

. .

topik hàn quốc

1. 4점)

: ?

:_____________________________

.

.

.

.

2. 4점)

: ?

:_________________________________

① 네 구두 구두 예요

② 네 , 구두 예뻐 요

.

.

3. 3점)

: ?

: _____________________________

.

.

.

.

4. 3점)

: 몇 ?

: _____________________________

.

.

.

.

♦ [5〜6] .

— 〈보 7]>——————————– 가: 안녕히 계세요.

: ________________________________

. .

. .

5. 4점)

: .

: ________________________________

.

.

.

.

6. 3점)

: 도와줘서 .

: _____________________ _____________________

.

.

.

.

[7〜1이 여기는 어디입니까? <보기>와 같이 알맞은 것을 고르십시오.

————————— 〈보 71>——————– 가: 어떻게 오셨어요?

나 : 이거 한국 돈으로 바꿔 주세요.

① 은행                    ② 시장                ③ 도서관              ④ 박물관

7. (3점)

여자: 뭘 드릴까요?

남자: 장미가 예쁘네요. 장미 주세요.

①   꽃집

②   식당

③   교실

④   약국

8.(3점)

남자: 어서 오세요,손님. 어디까지 가세요? 여자 : 한국대학교로 가 주세요.

①  공항              ② 택시                ③ 우체국              ④ 백화점

9. (3점)

여자 : 방은 5층이고요,501호입니다. 남자: 네. 아침 식사 시간은 언제예요?

① 호텔              ② 회사                  ③ 극장                  ④ 빵집

10. (4점)

남자 : 저 여기 산책하러 자주 오는데 참 좋지요?

여자 : 네. 나무도 많고 넓어서 좋네요.

① 서점                  ② 공원                  ③ 사진관              ④ 미용실

[11 〜 14] ? .

— <보 기〉———————— 가: 누구에요?

: 사람은 .

① 가족 ② 친구 ③ ④ 부모님

11. 3점)

: ?

: .

① 일 ② 맛 ③ ④ 이름

12. 3점)

: ?

: . .

① 나라 ② 장소 ③ ④ 운동

13. 4점)

: 방학 . ? : .

① 계획 ② 날씨 ③ ④ 취미

14. 3점)

: ? : 은행 ? .

① 약속 ② 교통 ③ ④ 소개

[15〜 16] . 4점)

15. 여자 : 아파서 ?

: .

16. 남자: 무거운데 ? 여자: . .

[17〜21] .

3점)

——————————————————————

: ?

여자: . .

. .

. .

17. 남자: ? . : . . 남자 : ? .

.

.

.

.

18. 여자: ?

: . . : 언제쯤 ?

: .

.

.

.

.

19.

: ? . 여자: . ? ? : 너무 ?

: . .

.

.

.

.

20.

: ?

남자: . ?

: . . : .

.

.

.

.

21. 여자 : 씨,아르바이트할 곳을 ?

: . .

: 일하는 ?

: 아르바이트는 .

.

.

.

© 남자는 아르바이트를 .

♦ [22〜24] . 3점)

22.

여자: ? . .

: ? 저 는 나중 에 집 보려고 요

: 영화는 . . 남자 : ? .

.

.

.

.

23. : 도와 ?

: 지금 ?

: ? ?

여자: . . .

.

.

.

.

24. 남자 : 씨,이거 ?

여자: . .

: 이런 . : . .

.

.

.

.

[25〜26] .

: 잠시 . 달에 ‘회사 ‘의 참가 . . . . S

25. . 3점)

① 신청 더 더 받으려고

② 신청 이 이 바뀌어서

③ 대회 내용 설명 하려고

④ 대회 날짜 알려 주려고

26. . 4점)

.

.

.

.

[27〜28] .

여자: 씨,어제 ‘첫사랑’ 봤어요? .

: . .

여자: ? ?

: 있는 .

여자 : ? .

: 전에 .

27. . 3점)

① 인기 있는 드라마

② 기억 남는 남는 여행

③ 원 휴가 휴가 기간

④ 드라마 나온 나온 장소

28. . 4점)

.

.

.

.

[29〜3이 다음을 듣고 물음에 답하십시오.

여자: 영화배우 김민수 씨,요즘은 그림도 그리고 계시는데요. 언제부터 그림을 그리셨어요?

남자 : 3년 전에 영화에서 화가 역할을 한 적이 있어요. 직접 그림을 그려야 해서 배우게 됐는데,지금까지 취미로 그리고 있어요.

여자: 그•렇군요. 주로 어떤 그•림을 그•리세요?

남자 : 처음엔 산을 많이 그렸는데 요즘은 사람들의 얼굴을 그리고

있어요. 여자: 곧 첫 번째 전시회를 하신다고요?

남자 : 네. 같이 그림 그리는 친구들과 전시회를 하기로 했어요.

29. 남자가 그림을 배우게 된 이유를 고르십시오. (3점)

①    새로운 취미를 갖고 싶어서

②   그림을 보면 기분이 좋아져서

③   좋아하는 사람을 그리고 싶어서

④    영화에서 화가 역할을 하게 되어서

30.  들은 내용과 같은 것을 고르십시오. (4점)

①   남자는 요즘 주로 산을 그립니다.

②   남자는 어릴 때부터 그림을 배웠습니다.

③   남자는 그림 전시회를 한 적이 있습니다.

④    남자는 다른 사람과 함께 전시회를 합니다.

//

//


Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần NGHE

Video về Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần NGHE

Wiki về Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần NGHE

Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần NGHE

#Đề #thi #TOPIK #tiếng #Hàn #kỳ #phần #NGHE

[rule_3_plain]

#Thi thử #TOPIK #Hàn Quốc #học kỳ #phần #LISTENING

[rule_1_plain]

#Thi thử #TOPIK #Hàn Quốc #học kỳ #phần #LISTENING

[rule_2_plain]

#Thi thử #TOPIK #Hàn Quốc #học kỳ #phần #LISTENING

[rule_2_plain]

#Thi thử #TOPIK #Hàn Quốc #học kỳ #phần #LISTENING

[rule_3_plain]

#Thi thử #TOPIK #Hàn Quốc #học kỳ #phần #LISTENING

[rule_1_plain]

Bạn xem bài Đề thi tiếng Hàn TOPIK 64 phần NGHE Nó có giải quyết được vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không, hãy bình luận thêm về Đề thi tiếng Hàn TOPIK 64 phần NGHE bên dưới để https://hubm.edu.vn/ chỉnh sửa & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website https://hubm.edu.vn/

Nguồn: https://hubm.edu.vn/

#Thi thử #TOPIK #Hàn Quốc #học kỳ #phần #LISTENING

Bạn thấy bài viết Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần NGHE có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần NGHE bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website https://hubm.edu.vn/

Nguồn: https://hubm.edu.vn/

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button