Giáo Dục

Địa Lí 11 Bài 9. Nhật Bản Tiết 1

Bài 9. Nhật Bản

MỤC 1: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ KINH TẾ

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN


Quốc gia quần đảo, ở Đông Á, dài hơn 3.800 km.

– Gồm 4 đảo lớn và hàng nghìn đảo nhỏ.

– Có các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau, tạo nên nhiều ngư trường lớn.

– Địa hình chủ yếu là đồi núi; sông ngắn, dốc; bờ biển có nhiều vũng, vịnh; đồng bằng ven biển nhỏ, hẹp.

– Khí hậu gió mùa, thay đổi từ bắc xuống nam (ôn đới và cận nhiệt đới).


– Tài nguyên nghèo nàn. Trữ lượng than không nhiều, đồng, sắt và các loại khoáng sản khác có trữ lượng không đáng kể.

II. DÂN CƯ

– Đây là một quốc gia đông dân cư.

– Tỉ lệ gia tăng dân số hàng năm thấp và giảm dần → Tỉ lệ người cao tuổi ngày càng tăng → thiếu lao động, sức ép lớn đến kinh tế – xã hội.

– Dân cư tập trung ở các thành phố ven biển.

– Nhân viên chăm chỉ, tích cực, kỷ luật, tự giác và có trách nhiệm cao.

Giáo dục được chú trọng đầu tư.

III. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Giai đoạn 1950 – 1973

a) Tình huống

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Nhật Bản suy sụp.

– Năm 1952 khôi phục mức trước chiến tranh.

1955-1973: phát triển tốc độ cao.

b) Nguyên nhân

– Hiện đại hoá công nghiệp, tăng vốn, ứng dụng công nghệ mới.

– Tập trung phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, có trọng điểm trong từng thời kỳ.

– Duy trì cơ cấu kinh tế 2 tầng: doanh nghiệp lớn – doanh nghiệp nhỏ, tiểu thủ công nghiệp.

2. Giai đoạn sau năm 1973

– Từ năm 1973 – 1974 và 1979 – 1980, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm do khủng hoảng dầu mỏ.

– Từ năm 1986 đến năm 1990, tăng 5,3% do điều chỉnh chiến lược kinh tế.

– Kể từ năm 1991, tốc độ đã chậm lại.

– Hiện nay, Nhật Bản đứng thứ 2 trên thế giới về kinh tế, khoa học – công nghệ và tài chính.

xem thêm Tiết 11: Tiết 9 Tiết 1. Tình hình tự nhiên, dân cư và phát triển kinh tế

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Địa Lí 11 Bài 9. Nhật Bản Tiết 1

Video về Địa Lí 11 Bài 9. Nhật Bản Tiết 1

Wiki về Địa Lí 11 Bài 9. Nhật Bản Tiết 1

Địa Lí 11 Bài 9. Nhật Bản Tiết 1

Địa Lí 11 Bài 9. Nhật Bản Tiết 1 -

Bài 9. Nhật Bản

MỤC 1: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ KINH TẾ

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN


Quốc gia quần đảo, ở Đông Á, dài hơn 3.800 km.

- Gồm 4 đảo lớn và hàng nghìn đảo nhỏ.

- Có các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau, tạo nên nhiều ngư trường lớn.

- Địa hình chủ yếu là đồi núi; sông ngắn, dốc; bờ biển có nhiều vũng, vịnh; đồng bằng ven biển nhỏ, hẹp.

- Khí hậu gió mùa, thay đổi từ bắc xuống nam (ôn đới và cận nhiệt đới).


- Tài nguyên nghèo nàn. Trữ lượng than không nhiều, đồng, sắt và các loại khoáng sản khác có trữ lượng không đáng kể.

II. DÂN CƯ

- Đây là một quốc gia đông dân cư.

- Tỉ lệ gia tăng dân số hàng năm thấp và giảm dần → Tỉ lệ người cao tuổi ngày càng tăng → thiếu lao động, sức ép lớn đến kinh tế - xã hội.

- Dân cư tập trung ở các thành phố ven biển.

- Nhân viên chăm chỉ, tích cực, kỷ luật, tự giác và có trách nhiệm cao.

Giáo dục được chú trọng đầu tư.

III. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Giai đoạn 1950 - 1973

a) Tình huống

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Nhật Bản suy sụp.

- Năm 1952 khôi phục mức trước chiến tranh.

1955-1973: phát triển tốc độ cao.

b) Nguyên nhân

- Hiện đại hoá công nghiệp, tăng vốn, ứng dụng công nghệ mới.

- Tập trung phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, có trọng điểm trong từng thời kỳ.

- Duy trì cơ cấu kinh tế 2 tầng: doanh nghiệp lớn - doanh nghiệp nhỏ, tiểu thủ công nghiệp.

2. Giai đoạn sau năm 1973

- Từ năm 1973 - 1974 và 1979 - 1980, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm do khủng hoảng dầu mỏ.

- Từ năm 1986 đến năm 1990, tăng 5,3% do điều chỉnh chiến lược kinh tế.

- Kể từ năm 1991, tốc độ đã chậm lại.

- Hiện nay, Nhật Bản đứng thứ 2 trên thế giới về kinh tế, khoa học - công nghệ và tài chính.

xem thêm Tiết 11: Tiết 9 Tiết 1. Tình hình tự nhiên, dân cư và phát triển kinh tế

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Bài 9. Nhật Bản

MỤC 1: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ KINH TẾ

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN


Quốc gia quần đảo, ở Đông Á, dài hơn 3.800 km.

– Gồm 4 đảo lớn và hàng nghìn đảo nhỏ.

– Có các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau, tạo nên nhiều ngư trường lớn.

– Địa hình chủ yếu là đồi núi; sông ngắn, dốc; bờ biển có nhiều vũng, vịnh; đồng bằng ven biển nhỏ, hẹp.

– Khí hậu gió mùa, thay đổi từ bắc xuống nam (ôn đới và cận nhiệt đới).


– Tài nguyên nghèo nàn. Trữ lượng than không nhiều, đồng, sắt và các loại khoáng sản khác có trữ lượng không đáng kể.

II. DÂN CƯ

– Đây là một quốc gia đông dân cư.

– Tỉ lệ gia tăng dân số hàng năm thấp và giảm dần → Tỉ lệ người cao tuổi ngày càng tăng → thiếu lao động, sức ép lớn đến kinh tế – xã hội.

– Dân cư tập trung ở các thành phố ven biển.

– Nhân viên chăm chỉ, tích cực, kỷ luật, tự giác và có trách nhiệm cao.

Giáo dục được chú trọng đầu tư.

III. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Giai đoạn 1950 – 1973

a) Tình huống

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Nhật Bản suy sụp.

– Năm 1952 khôi phục mức trước chiến tranh.

1955-1973: phát triển tốc độ cao.

b) Nguyên nhân

– Hiện đại hoá công nghiệp, tăng vốn, ứng dụng công nghệ mới.

– Tập trung phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, có trọng điểm trong từng thời kỳ.

– Duy trì cơ cấu kinh tế 2 tầng: doanh nghiệp lớn – doanh nghiệp nhỏ, tiểu thủ công nghiệp.

2. Giai đoạn sau năm 1973

– Từ năm 1973 – 1974 và 1979 – 1980, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm do khủng hoảng dầu mỏ.

– Từ năm 1986 đến năm 1990, tăng 5,3% do điều chỉnh chiến lược kinh tế.

– Kể từ năm 1991, tốc độ đã chậm lại.

– Hiện nay, Nhật Bản đứng thứ 2 trên thế giới về kinh tế, khoa học – công nghệ và tài chính.

xem thêm Tiết 11: Tiết 9 Tiết 1. Tình hình tự nhiên, dân cư và phát triển kinh tế

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Bạn thấy bài viết Địa Lí 11 Bài 9. Nhật Bản Tiết 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Địa Lí 11 Bài 9. Nhật Bản Tiết 1 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Địa #Lí #Bài #Nhật #Bản #Tiết

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button