Giáo Dục

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 chính xác 100%

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 chính xác 100%

Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng tuyển sinh tổng số 3.100 sinh viên. Dự kiến ​​tháng 8/2022 Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 Tất cả các chi nhánh là bao nhiêu? Cùng với nhau ĐH KD & CN Hà Nội Chờ kết quả chính thức từ Bộ GD-ĐT!

Tham khảo điểm chuẩn các trường trên cả nước năm 2022 tại đây:

Có điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng 2022

Thông tin chi tiết về Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng 2022

 • Tên trường: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
 • tên tiêng Anh: Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (DUE)
 • mã trường: ĐĐQ
 • Loại lĩnh vực: Công cộng
 • Hệ thống đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Liên kết Quốc tế – Liên thông
 • Địa chỉ nhà: 71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
 • điện thoại: (0236) 352 2345 – (0236) 383 6169
 • E-mail: [email protected]
 • Trang mạng: https://due.udn.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/FaceDue

” Xem bây giờ: Đường đăng ký gói BIG90 Vinaphone 90K nhận 30GB dữ liệu

CẬP NHẬT

STT MÃ TRƯỜNG / NGÀNH TÊN TRƯỜNG/Tên ngành, chuyên ngành điểm trúng tuyển
Đầu tiên 7310101 Nền kinh tế 26.50
2 7310107 thống kê kinh tế 25.50
3 7310205 quản lý nhà nước 25.50
4 7340101 Quản trị kinh doanh 27.50
5 7340115 Tiếp thị 28.00
6 7340120 kinh doanh quốc tế 28.00
7 7340121 Kinh doanh thương mại 28.00
số 8 7340122 thương mại điện tử 27,75
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng 27,25
mười 7340301 Kế toán viên 27.00
11 7340302 Kiểm toán 27.00
thứ mười hai 7340404 Quản lý nguồn nhân lực 27,75
13 7340405 Hệ thống quản lý thông tin 26.00
14 7340420 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 27.50
15 7380101 Luật 26.50
16 7380107 luật kinh tế 27.50
17 7810103 Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch 27.00
18 7810201 Quản lý khách sạn 27.00

Điểm chuẩn xét tuyển Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 Cập nhật đầy đủ và chính xác nhất. Chúc bạn vào được ngành mình yêu thích.

Xem thêm bài viết hay:  Tóm tắt truyện Ông già và biển cả (hay nhất)

Các gói 3G VinaPhone theo tháng giá rẻ

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 chính xác 100%

Video về Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 chính xác 100%

Wiki về Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 chính xác 100%

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 chính xác 100%

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 chính xác 100% -

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 chính xác 100%

Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng tuyển sinh tổng số 3.100 sinh viên. Dự kiến ​​tháng 8/2022 Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 Tất cả các chi nhánh là bao nhiêu? Cùng với nhau ĐH KD & CN Hà Nội Chờ kết quả chính thức từ Bộ GD-ĐT!

Tham khảo điểm chuẩn các trường trên cả nước năm 2022 tại đây:

Có điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2022

Thông tin chi tiết về Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2022

 • Tên trường: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
 • tên tiêng Anh: Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (DUE)
 • mã trường: ĐĐQ
 • Loại lĩnh vực: Công cộng
 • Hệ thống đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Liên kết Quốc tế – Liên thông
 • Địa chỉ nhà: 71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
 • điện thoại: (0236) 352 2345 – (0236) 383 6169
 • E-mail: [email protected]
 • Trang mạng: https://due.udn.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/FaceDue

" Xem bây giờ: Đường đăng ký gói BIG90 Vinaphone 90K nhận 30GB dữ liệu

CẬP NHẬT

STT MÃ TRƯỜNG / NGÀNH TÊN TRƯỜNG/Tên ngành, chuyên ngành điểm trúng tuyển
Đầu tiên 7310101 Nền kinh tế 26.50
2 7310107 thống kê kinh tế 25.50
3 7310205 quản lý nhà nước 25.50
4 7340101 Quản trị kinh doanh 27.50
5 7340115 Tiếp thị 28.00
6 7340120 kinh doanh quốc tế 28.00
7 7340121 Kinh doanh thương mại 28.00
số 8 7340122 thương mại điện tử 27,75
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng 27,25
mười 7340301 Kế toán viên 27.00
11 7340302 Kiểm toán 27.00
thứ mười hai 7340404 Quản lý nguồn nhân lực 27,75
13 7340405 Hệ thống quản lý thông tin 26.00
14 7340420 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 27.50
15 7380101 Luật 26.50
16 7380107 luật kinh tế 27.50
17 7810103 Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch 27.00
18 7810201 Quản lý khách sạn 27.00

Điểm chuẩn xét tuyển Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 Cập nhật đầy đủ và chính xác nhất. Chúc bạn vào được ngành mình yêu thích.

Các gói 3G VinaPhone theo tháng giá rẻ

[rule_{ruleNumber}]

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 chính xác 100%

Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng tuyển sinh tổng số 3.100 sinh viên. Dự kiến ​​tháng 8/2022 Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 Tất cả các chi nhánh là bao nhiêu? Cùng với nhau ĐH KD & CN Hà Nội Chờ kết quả chính thức từ Bộ GD-ĐT!

Tham khảo điểm chuẩn các trường trên cả nước năm 2022 tại đây:

Có điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng 2022

Thông tin chi tiết về Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng 2022

 • Tên trường: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
 • tên tiêng Anh: Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (DUE)
 • mã trường: ĐĐQ
 • Loại lĩnh vực: Công cộng
 • Hệ thống đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Liên kết Quốc tế – Liên thông
 • Địa chỉ nhà: 71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
 • điện thoại: (0236) 352 2345 – (0236) 383 6169
 • E-mail: [email protected]
 • Trang mạng: https://due.udn.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/FaceDue

” Xem bây giờ: Đường đăng ký gói BIG90 Vinaphone 90K nhận 30GB dữ liệu

CẬP NHẬT

STT MÃ TRƯỜNG / NGÀNH TÊN TRƯỜNG/Tên ngành, chuyên ngành điểm trúng tuyển
Đầu tiên 7310101 Nền kinh tế 26.50
2 7310107 thống kê kinh tế 25.50
3 7310205 quản lý nhà nước 25.50
4 7340101 Quản trị kinh doanh 27.50
5 7340115 Tiếp thị 28.00
6 7340120 kinh doanh quốc tế 28.00
7 7340121 Kinh doanh thương mại 28.00
số 8 7340122 thương mại điện tử 27,75
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng 27,25
mười 7340301 Kế toán viên 27.00
11 7340302 Kiểm toán 27.00
thứ mười hai 7340404 Quản lý nguồn nhân lực 27,75
13 7340405 Hệ thống quản lý thông tin 26.00
14 7340420 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 27.50
15 7380101 Luật 26.50
16 7380107 luật kinh tế 27.50
17 7810103 Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch 27.00
18 7810201 Quản lý khách sạn 27.00

Điểm chuẩn xét tuyển Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 Cập nhật đầy đủ và chính xác nhất. Chúc bạn vào được ngành mình yêu thích.

Các gói 3G VinaPhone theo tháng giá rẻ

Bạn thấy bài viết Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 chính xác 100% có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022 chính xác 100% bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Điểm #chuẩn #trường #Đại #học #Kinh #tế #Đà #Nẵng #chính #xác

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button