Giáo Dục

Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

Câu hỏi: Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

A. Vật phải ở nhiệt độ phòng.

B. Vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.

C. Chứa phí miễn phí.

D. Có dòng điện chạy qua

Câu trả lời:

Đáp án C. Chứa phí miễn phí


Điều kiện để một vật dẫn điện là vật đó chứa các điện tích tự do

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về sự dẫn điện nhé!

Cấu trúc nguyên tử bao gồm:

Hạt nhân ở trung tâm mang điện tích dương và trung tâm bao gồm các nơtron chưa tích điện và các proton mang điện tích dương

Các êlectron mang điện tích âm chuyển động xung quanh.

[CHUẨN NHẤT]  Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

– Số proton trong hạt nhân bằng số electron quay quanh hạt nhân nên độ lớn điện tích dương của hạt nhân bằng độ lớn điện tích âm của các êlectron nên nguyên tử trung hòa về điện.

– Điện tích của êlectron và điện tích của prôtôn là điện tích nhỏ nhất mà ta có được. Vì vậy, chúng tôi gọi chúng là điện tích nguyên tố (dương hoặc âm).

– Điện tích tự do là điện tích có thể chuyển động từ điểm này sang điểm khác trong khối lượng của vật dẫn.

Chất dẫn điện là vật liệu có chứa các điện tích tự do.

Ví dụ: Kim loại chứa các electron tự do, dung dịch axit, bazơ, muối,… chứa các ion tự do. Chúng đều là chất dẫn điện.

[CHUẨN NHẤT]  Điều kiện để một vật dẫn điện là gì? (ảnh 2)

Chất cách điện là chất (chất) không chứa các điện tích tự do.

Ví dụ: Không khí khô, dầu, thủy tinh, sứ, cao su, nhựa, v.v … đều là chất cách điện.

Dây dẫn điện thông thường

+ Metal: kim loại dẫn điện tốt vì Cấu tạo đặc biệt bên trong kim loại có rất nhiều electron tự do. Các êlectron sẽ chuyển động nhanh dần đều khi có hiệu điện thế đặt vào thanh kim loại và điều đó cũng có thể làm cho kim loại dẫn điện tốt hơn. Ví dụ: Đồng, nhôm, sắt, thủy ngân, than chì, v.v.

+ Chất điện li gồm dung dịch muối, axit, bazơ và muối nóng chảy

Chất điện phân dẫn điện kém hơn kim loại vì mật độ hạt tải điện trong chất điện phân thường nhỏ hơn trong kim loại. Khối lượng và kích thước của các ion trong chất điện phân lớn hơn khối lượng của êlectron nên tốc độ chuyển động có hướng của chúng nhỏ hơn so với êlectron. Môi trường dung dịch chất điện li bị rối loạn nên cản trở mạnh mẽ sự chuyển động có hướng của các ion.

Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí trung hòa về điện nên trong chất khí không có hạt tải điện. Khi dùng đèn khò để đốt nóng chất khí hoặc chiếu chùm bức xạ tử ngoại vào chất khí, trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện thì chất khí đó có khả năng dẫn điện. Ngọn lửa khí, tia tử ngoại của đèn thuỷ ngân trong thí nghiệm trên được gọi là chất ion hoá. Chất ion hóa ion hóa các phân tử khí thành ion dương, ion âm và electron tự do. Khi chất ion hóa bị loại bỏ, các ion dương, ion âm và electron trao đổi điện tích với nhau hoặc với điện cực. để trở thành các phân tử khí trung hòa, chất khí trở nên không dẫn điện. Quá trình dẫn điện của một tác nhân ion hóa được gọi là quá trình dẫn điện tự lực. Nó chỉ tồn tại khi chúng ta tạo ra hạt tải điện trong chất khí giữa các tấm và biến mất khi chúng ta ngừng tạo hạt tải điện.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Vật lý 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

Video về Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

Wiki về Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

Điều kiện để một vật dẫn điện là gì? -

Câu hỏi: Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

A. Vật phải ở nhiệt độ phòng.

B. Vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.

C. Chứa phí miễn phí.

D. Có dòng điện chạy qua

Câu trả lời:

Đáp án C. Chứa phí miễn phí


Điều kiện để một vật dẫn điện là vật đó chứa các điện tích tự do

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về sự dẫn điện nhé!

Cấu trúc nguyên tử bao gồm:

Hạt nhân ở trung tâm mang điện tích dương và trung tâm bao gồm các nơtron chưa tích điện và các proton mang điện tích dương

Các êlectron mang điện tích âm chuyển động xung quanh.

[CHUẨN NHẤT]  Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

- Số proton trong hạt nhân bằng số electron quay quanh hạt nhân nên độ lớn điện tích dương của hạt nhân bằng độ lớn điện tích âm của các êlectron nên nguyên tử trung hòa về điện.

- Điện tích của êlectron và điện tích của prôtôn là điện tích nhỏ nhất mà ta có được. Vì vậy, chúng tôi gọi chúng là điện tích nguyên tố (dương hoặc âm).

- Điện tích tự do là điện tích có thể chuyển động từ điểm này sang điểm khác trong khối lượng của vật dẫn.

Chất dẫn điện là vật liệu có chứa các điện tích tự do.

Ví dụ: Kim loại chứa các electron tự do, dung dịch axit, bazơ, muối,… chứa các ion tự do. Chúng đều là chất dẫn điện.

[CHUẨN NHẤT]  Điều kiện để một vật dẫn điện là gì? (ảnh 2)

Chất cách điện là chất (chất) không chứa các điện tích tự do.

Ví dụ: Không khí khô, dầu, thủy tinh, sứ, cao su, nhựa, v.v ... đều là chất cách điện.

Dây dẫn điện thông thường

+ Metal: kim loại dẫn điện tốt vì Cấu tạo đặc biệt bên trong kim loại có rất nhiều electron tự do. Các êlectron sẽ chuyển động nhanh dần đều khi có hiệu điện thế đặt vào thanh kim loại và điều đó cũng có thể làm cho kim loại dẫn điện tốt hơn. Ví dụ: Đồng, nhôm, sắt, thủy ngân, than chì, v.v.

+ Chất điện li gồm dung dịch muối, axit, bazơ và muối nóng chảy

Chất điện phân dẫn điện kém hơn kim loại vì mật độ hạt tải điện trong chất điện phân thường nhỏ hơn trong kim loại. Khối lượng và kích thước của các ion trong chất điện phân lớn hơn khối lượng của êlectron nên tốc độ chuyển động có hướng của chúng nhỏ hơn so với êlectron. Môi trường dung dịch chất điện li bị rối loạn nên cản trở mạnh mẽ sự chuyển động có hướng của các ion.

Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí trung hòa về điện nên trong chất khí không có hạt tải điện. Khi dùng đèn khò để đốt nóng chất khí hoặc chiếu chùm bức xạ tử ngoại vào chất khí, trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện thì chất khí đó có khả năng dẫn điện. Ngọn lửa khí, tia tử ngoại của đèn thuỷ ngân trong thí nghiệm trên được gọi là chất ion hoá. Chất ion hóa ion hóa các phân tử khí thành ion dương, ion âm và electron tự do. Khi chất ion hóa bị loại bỏ, các ion dương, ion âm và electron trao đổi điện tích với nhau hoặc với điện cực. để trở thành các phân tử khí trung hòa, chất khí trở nên không dẫn điện. Quá trình dẫn điện của một tác nhân ion hóa được gọi là quá trình dẫn điện tự lực. Nó chỉ tồn tại khi chúng ta tạo ra hạt tải điện trong chất khí giữa các tấm và biến mất khi chúng ta ngừng tạo hạt tải điện.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

A. Vật phải ở nhiệt độ phòng.

B. Vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.

C. Chứa phí miễn phí.

D. Có dòng điện chạy qua

Câu trả lời:

Đáp án C. Chứa phí miễn phí


Điều kiện để một vật dẫn điện là vật đó chứa các điện tích tự do

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về sự dẫn điện nhé!

Cấu trúc nguyên tử bao gồm:

Hạt nhân ở trung tâm mang điện tích dương và trung tâm bao gồm các nơtron chưa tích điện và các proton mang điện tích dương

Các êlectron mang điện tích âm chuyển động xung quanh.

[CHUẨN NHẤT]  Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

– Số proton trong hạt nhân bằng số electron quay quanh hạt nhân nên độ lớn điện tích dương của hạt nhân bằng độ lớn điện tích âm của các êlectron nên nguyên tử trung hòa về điện.

– Điện tích của êlectron và điện tích của prôtôn là điện tích nhỏ nhất mà ta có được. Vì vậy, chúng tôi gọi chúng là điện tích nguyên tố (dương hoặc âm).

– Điện tích tự do là điện tích có thể chuyển động từ điểm này sang điểm khác trong khối lượng của vật dẫn.

Chất dẫn điện là vật liệu có chứa các điện tích tự do.

Ví dụ: Kim loại chứa các electron tự do, dung dịch axit, bazơ, muối,… chứa các ion tự do. Chúng đều là chất dẫn điện.

[CHUẨN NHẤT]  Điều kiện để một vật dẫn điện là gì? (ảnh 2)

Chất cách điện là chất (chất) không chứa các điện tích tự do.

Ví dụ: Không khí khô, dầu, thủy tinh, sứ, cao su, nhựa, v.v … đều là chất cách điện.

Dây dẫn điện thông thường

+ Metal: kim loại dẫn điện tốt vì Cấu tạo đặc biệt bên trong kim loại có rất nhiều electron tự do. Các êlectron sẽ chuyển động nhanh dần đều khi có hiệu điện thế đặt vào thanh kim loại và điều đó cũng có thể làm cho kim loại dẫn điện tốt hơn. Ví dụ: Đồng, nhôm, sắt, thủy ngân, than chì, v.v.

+ Chất điện li gồm dung dịch muối, axit, bazơ và muối nóng chảy

Chất điện phân dẫn điện kém hơn kim loại vì mật độ hạt tải điện trong chất điện phân thường nhỏ hơn trong kim loại. Khối lượng và kích thước của các ion trong chất điện phân lớn hơn khối lượng của êlectron nên tốc độ chuyển động có hướng của chúng nhỏ hơn so với êlectron. Môi trường dung dịch chất điện li bị rối loạn nên cản trở mạnh mẽ sự chuyển động có hướng của các ion.

Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí trung hòa về điện nên trong chất khí không có hạt tải điện. Khi dùng đèn khò để đốt nóng chất khí hoặc chiếu chùm bức xạ tử ngoại vào chất khí, trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện thì chất khí đó có khả năng dẫn điện. Ngọn lửa khí, tia tử ngoại của đèn thuỷ ngân trong thí nghiệm trên được gọi là chất ion hoá. Chất ion hóa ion hóa các phân tử khí thành ion dương, ion âm và electron tự do. Khi chất ion hóa bị loại bỏ, các ion dương, ion âm và electron trao đổi điện tích với nhau hoặc với điện cực. để trở thành các phân tử khí trung hòa, chất khí trở nên không dẫn điện. Quá trình dẫn điện của một tác nhân ion hóa được gọi là quá trình dẫn điện tự lực. Nó chỉ tồn tại khi chúng ta tạo ra hạt tải điện trong chất khí giữa các tấm và biến mất khi chúng ta ngừng tạo hạt tải điện.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Vật lý 11

Bạn thấy bài viết Điều kiện để một vật dẫn điện là gì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Điều kiện để một vật dẫn điện là gì? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Điều #kiện #để #một #vật #dẫn #điện #là #gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button