Giáo Dục

Độ phì nhiêu của đất là gì? | Công nghệ 10

Câu hỏi: Độ phì nhiêu của đất là gì?

Câu trả lời:

Độ phì nhiêu của đất, độ phì nhiêu hay độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất để duy trì sự phát triển của cây trồng trong nông nghiệp, tức là cung cấp môi trường sống cho thực vật và mang lại sản lượng phù hợp và bền vững với chất lượng. số lượng cao.

[CHUẨN NHẤT]  Độ phì nhiêu của đất là gì?

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về độ phì nhiêu của đất nhé!

1. Đặc điểm của bệnh béo phì

– Các loại đất khác nhau, độ phì nhiêu tự nhiên rất khác nhau, quá trình hình thành rất chậm.

– Quản lý không tốt thì mức sinh giảm sẽ rất nhanh


– Phần lớn diện tích đất canh tác ngày nay có độ phì nhiêu thấp, một số ít ở mức trung bình.

Sử dụng phân bón thường có hiệu quả cao trên đất có độ phì nhiêu cao.

– Nhưng nếu cải thiện được độ phì nhiêu thì hiệu quả sử dụng phân bón sẽ tăng lên.

Phân loại

Tùy theo nguồn gốc, độ phì của đất được chia thành hai loại: độ phì tự nhiên và độ phì nhân tạo.

 • Độ phì tự nhiên: Độ phì được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên, không có tác động của con người.
 • Khả năng sinh sản nhân tạo: Sức sinh sản được hình thành trong quá trình hoạt động sản xuất của con người.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, ngoài độ phì nhiêu của đất, cần có các điều kiện sau:

 • Đa dạng tốt
 • Thời tiết tốt
 • Chăm sóc tốt và hợp lý

2. Chỉ tiêu đánh giá độ phì nhiêu của đất

– Đất có độ tơi xốp cao:> 50% thể tích là khe nứt, chứa đủ nước và không khí cho nhu cầu của rễ cây và sinh vật trong đất phát triển.

– Giàu chất dinh dưỡng cho cây trồng, bao gồm các nguyên tố đa lượng, trung lượng và vi lượng.

– Giàu chất hữu cơ (> 5%) để: Cung cấp thức ăn cho cây trồng và sinh vật đất. Tạo độ tơi xốp của đất. Tăng khả năng đệm của đất (tính đệm là khả năng khử chua, giảm kiềm, giảm độc cho đất). Tăng khả năng hấp thụ của đất, giảm sự rửa trôi, bay hơi làm mất chất dinh dưỡng.

– Khả năng trao đổi ion (CEC) cao để bảo toàn chất dinh dưỡng và tiết ra dần cho cây trồng hấp thụ.

– Giàu vi sinh vật có lợi, bao gồm vi sinh vật sinh dinh dưỡng và vi sinh vật đối kháng (với mầm bệnh cây trồng).

Trong 5 chỉ tiêu trên thì tiêu chí thứ 3 Giàu chất hữu cơ là quan trọng nhất và quyết định đến độ phì nhiêu của đất, vì chất hữu cơ chiếm hầu hết các chỉ tiêu khác đã nêu ở trên.

3. Đặc điểm của đất có độ phì nhiêu

– Bảo quản các chất dinh dưỡng hòa tan ở dạng dễ sử dụng, đồng thời hạn chế việc rửa trôi chất dinh dưỡng.

– Cung cấp các chất dinh dưỡng một cách cân đối theo nhu cầu của cây, do đất có khả năng tự điều tiết.

– Giữ và cung cấp đủ nước.

– Duy trì sự thông khí tốt, đáp ứng nhu cầu oxy cho rễ.

– Không thể cố định (thắt chặt) chất dinh dưỡng, chẳng hạn như kết tủa, làm cho chất dinh dưỡng không sử dụng được.

Các chất dinh dưỡng dễ dàng được giải phóng vào dung dịch đất từ ​​nguồn dự trữ.

– Các chất dinh dưỡng trong phân bón dễ dàng chuyển hóa thành các dạng có ích cho cây trồng.

4. Một số cách làm tăng độ phì nhiêu của đất

Đầu tiên là việc sử dụng hợp lý các loại phân bón. Vì phân bón có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất của đất. Hạn chế sử dụng phân bón hóa học vì chúng có thể làm thoái hóa đất.

Thứ hai là tiến hành cày xới đất phù hợp. Sau mỗi vụ nên cày xới đất tơi xốp để chất dinh dưỡng còn bám sâu dưới rễ cây chưa hút hết để sử dụng cho vụ sau.

Thứ ba là nguồn nước đảm bảo. Hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu không bị nhiễm chất độc hại.

Thứ tư là trồng luân canh, xen canh hợp lý. Có thể trồng cây dọc theo đất canh tác để hạn chế xói mòn, rửa trôi chất dinh dưỡng

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Độ phì nhiêu của đất là gì?

| Công nghệ 10

Video về Độ phì nhiêu của đất là gì?

| Công nghệ 10

Wiki về Độ phì nhiêu của đất là gì?

| Công nghệ 10

Độ phì nhiêu của đất là gì?

| Công nghệ 10

Độ phì nhiêu của đất là gì?

| Công nghệ 10 -

Câu hỏi: Độ phì nhiêu của đất là gì?

Câu trả lời:

Độ phì nhiêu của đất, độ phì nhiêu hay độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất để duy trì sự phát triển của cây trồng trong nông nghiệp, tức là cung cấp môi trường sống cho thực vật và mang lại sản lượng phù hợp và bền vững với chất lượng. số lượng cao.

[CHUẨN NHẤT]  Độ phì nhiêu của đất là gì?

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về độ phì nhiêu của đất nhé!

1. Đặc điểm của bệnh béo phì

- Các loại đất khác nhau, độ phì nhiêu tự nhiên rất khác nhau, quá trình hình thành rất chậm.

- Quản lý không tốt thì mức sinh giảm sẽ rất nhanh


- Phần lớn diện tích đất canh tác ngày nay có độ phì nhiêu thấp, một số ít ở mức trung bình.

Sử dụng phân bón thường có hiệu quả cao trên đất có độ phì nhiêu cao.

- Nhưng nếu cải thiện được độ phì nhiêu thì hiệu quả sử dụng phân bón sẽ tăng lên.

Phân loại

Tùy theo nguồn gốc, độ phì của đất được chia thành hai loại: độ phì tự nhiên và độ phì nhân tạo.

 • Độ phì tự nhiên: Độ phì được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên, không có tác động của con người.
 • Khả năng sinh sản nhân tạo: Sức sinh sản được hình thành trong quá trình hoạt động sản xuất của con người.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, ngoài độ phì nhiêu của đất, cần có các điều kiện sau:

 • Đa dạng tốt
 • Thời tiết tốt
 • Chăm sóc tốt và hợp lý

2. Chỉ tiêu đánh giá độ phì nhiêu của đất

- Đất có độ tơi xốp cao:> 50% thể tích là khe nứt, chứa đủ nước và không khí cho nhu cầu của rễ cây và sinh vật trong đất phát triển.

- Giàu chất dinh dưỡng cho cây trồng, bao gồm các nguyên tố đa lượng, trung lượng và vi lượng.

- Giàu chất hữu cơ (> 5%) để: Cung cấp thức ăn cho cây trồng và sinh vật đất. Tạo độ tơi xốp của đất. Tăng khả năng đệm của đất (tính đệm là khả năng khử chua, giảm kiềm, giảm độc cho đất). Tăng khả năng hấp thụ của đất, giảm sự rửa trôi, bay hơi làm mất chất dinh dưỡng.

- Khả năng trao đổi ion (CEC) cao để bảo toàn chất dinh dưỡng và tiết ra dần cho cây trồng hấp thụ.

- Giàu vi sinh vật có lợi, bao gồm vi sinh vật sinh dinh dưỡng và vi sinh vật đối kháng (với mầm bệnh cây trồng).

Trong 5 chỉ tiêu trên thì tiêu chí thứ 3 Giàu chất hữu cơ là quan trọng nhất và quyết định đến độ phì nhiêu của đất, vì chất hữu cơ chiếm hầu hết các chỉ tiêu khác đã nêu ở trên.

3. Đặc điểm của đất có độ phì nhiêu

- Bảo quản các chất dinh dưỡng hòa tan ở dạng dễ sử dụng, đồng thời hạn chế việc rửa trôi chất dinh dưỡng.

- Cung cấp các chất dinh dưỡng một cách cân đối theo nhu cầu của cây, do đất có khả năng tự điều tiết.

- Giữ và cung cấp đủ nước.

- Duy trì sự thông khí tốt, đáp ứng nhu cầu oxy cho rễ.

- Không thể cố định (thắt chặt) chất dinh dưỡng, chẳng hạn như kết tủa, làm cho chất dinh dưỡng không sử dụng được.

Các chất dinh dưỡng dễ dàng được giải phóng vào dung dịch đất từ ​​nguồn dự trữ.

- Các chất dinh dưỡng trong phân bón dễ dàng chuyển hóa thành các dạng có ích cho cây trồng.

4. Một số cách làm tăng độ phì nhiêu của đất

Đầu tiên là việc sử dụng hợp lý các loại phân bón. Vì phân bón có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất của đất. Hạn chế sử dụng phân bón hóa học vì chúng có thể làm thoái hóa đất.

Thứ hai là tiến hành cày xới đất phù hợp. Sau mỗi vụ nên cày xới đất tơi xốp để chất dinh dưỡng còn bám sâu dưới rễ cây chưa hút hết để sử dụng cho vụ sau.

Thứ ba là nguồn nước đảm bảo. Hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu không bị nhiễm chất độc hại.

Thứ tư là trồng luân canh, xen canh hợp lý. Có thể trồng cây dọc theo đất canh tác để hạn chế xói mòn, rửa trôi chất dinh dưỡng

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Độ phì nhiêu của đất là gì?

Câu trả lời:

Độ phì nhiêu của đất, độ phì nhiêu hay độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất để duy trì sự phát triển của cây trồng trong nông nghiệp, tức là cung cấp môi trường sống cho thực vật và mang lại sản lượng phù hợp và bền vững với chất lượng. số lượng cao.

[CHUẨN NHẤT]  Độ phì nhiêu của đất là gì?

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về độ phì nhiêu của đất nhé!

1. Đặc điểm của bệnh béo phì

– Các loại đất khác nhau, độ phì nhiêu tự nhiên rất khác nhau, quá trình hình thành rất chậm.

– Quản lý không tốt thì mức sinh giảm sẽ rất nhanh


– Phần lớn diện tích đất canh tác ngày nay có độ phì nhiêu thấp, một số ít ở mức trung bình.

Sử dụng phân bón thường có hiệu quả cao trên đất có độ phì nhiêu cao.

– Nhưng nếu cải thiện được độ phì nhiêu thì hiệu quả sử dụng phân bón sẽ tăng lên.

Phân loại

Tùy theo nguồn gốc, độ phì của đất được chia thành hai loại: độ phì tự nhiên và độ phì nhân tạo.

 • Độ phì tự nhiên: Độ phì được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên, không có tác động của con người.
 • Khả năng sinh sản nhân tạo: Sức sinh sản được hình thành trong quá trình hoạt động sản xuất của con người.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, ngoài độ phì nhiêu của đất, cần có các điều kiện sau:

 • Đa dạng tốt
 • Thời tiết tốt
 • Chăm sóc tốt và hợp lý

2. Chỉ tiêu đánh giá độ phì nhiêu của đất

– Đất có độ tơi xốp cao:> 50% thể tích là khe nứt, chứa đủ nước và không khí cho nhu cầu của rễ cây và sinh vật trong đất phát triển.

– Giàu chất dinh dưỡng cho cây trồng, bao gồm các nguyên tố đa lượng, trung lượng và vi lượng.

– Giàu chất hữu cơ (> 5%) để: Cung cấp thức ăn cho cây trồng và sinh vật đất. Tạo độ tơi xốp của đất. Tăng khả năng đệm của đất (tính đệm là khả năng khử chua, giảm kiềm, giảm độc cho đất). Tăng khả năng hấp thụ của đất, giảm sự rửa trôi, bay hơi làm mất chất dinh dưỡng.

– Khả năng trao đổi ion (CEC) cao để bảo toàn chất dinh dưỡng và tiết ra dần cho cây trồng hấp thụ.

– Giàu vi sinh vật có lợi, bao gồm vi sinh vật sinh dinh dưỡng và vi sinh vật đối kháng (với mầm bệnh cây trồng).

Trong 5 chỉ tiêu trên thì tiêu chí thứ 3 Giàu chất hữu cơ là quan trọng nhất và quyết định đến độ phì nhiêu của đất, vì chất hữu cơ chiếm hầu hết các chỉ tiêu khác đã nêu ở trên.

3. Đặc điểm của đất có độ phì nhiêu

– Bảo quản các chất dinh dưỡng hòa tan ở dạng dễ sử dụng, đồng thời hạn chế việc rửa trôi chất dinh dưỡng.

– Cung cấp các chất dinh dưỡng một cách cân đối theo nhu cầu của cây, do đất có khả năng tự điều tiết.

– Giữ và cung cấp đủ nước.

– Duy trì sự thông khí tốt, đáp ứng nhu cầu oxy cho rễ.

– Không thể cố định (thắt chặt) chất dinh dưỡng, chẳng hạn như kết tủa, làm cho chất dinh dưỡng không sử dụng được.

Các chất dinh dưỡng dễ dàng được giải phóng vào dung dịch đất từ ​​nguồn dự trữ.

– Các chất dinh dưỡng trong phân bón dễ dàng chuyển hóa thành các dạng có ích cho cây trồng.

4. Một số cách làm tăng độ phì nhiêu của đất

Đầu tiên là việc sử dụng hợp lý các loại phân bón. Vì phân bón có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất của đất. Hạn chế sử dụng phân bón hóa học vì chúng có thể làm thoái hóa đất.

Thứ hai là tiến hành cày xới đất phù hợp. Sau mỗi vụ nên cày xới đất tơi xốp để chất dinh dưỡng còn bám sâu dưới rễ cây chưa hút hết để sử dụng cho vụ sau.

Thứ ba là nguồn nước đảm bảo. Hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu không bị nhiễm chất độc hại.

Thứ tư là trồng luân canh, xen canh hợp lý. Có thể trồng cây dọc theo đất canh tác để hạn chế xói mòn, rửa trôi chất dinh dưỡng

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

Bạn thấy bài viết Độ phì nhiêu của đất là gì?

| Công nghệ 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Độ phì nhiêu của đất là gì?

| Công nghệ 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Độ #phì #nhiêu #của #đất #là #gì #Công #nghệ

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button