Giáo Dục

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam

Câu hỏi: Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam

Trả lời:

– Thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất:

+ Nguồn lương thực, thực phẩm chính là: lúa gạo, các loại rau, củ, quả; gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản…

+ Trang phục tuỳ theo từng tầng lớp xã hội: dân nghèo dùng vải may quần áo, nhà giàu dùng tơ lụa, gấm. Trang phục phổ biến là mặc áo chui đầu hoặc ở trần, dùng vải quân làm váy, người dân đi chân đất hoặc đi dép bằng gỗ; còn vua đi dép băng ngà voi. Cư dân đặc biệt thích đeo đồ trang sức làm bằng đá quý, thuỷ tinh, vàng, bạc,…

+ Cư dân sống chủ yếu trong các nhà sản bằng gỗ.


+ Việc di chuyển đi lại giữa các khu vực chủ yếu bằng thuyền bè trên kênh rạch, sông, biển

* Khái quát về đất nước Chăm – pa

Đất nước Chăm – pa nằm trên đường mậu dịch hàng hải Đông Tây vì vậy nó đóng vai trò khu vực dừng chân và trung chuyển của thương mại, ngoại giao và giao lưu văn hoá giữa các nước từ Á-Âu, trong khu vực và của Chăm Pa đối với các nước phía Nam lẫn phái Đông bán đảo Đông Dương và khu vực Đông Nam Á. Sản phẩm cho ra đời đó là quá trình phân ly, tiếp biến và quy tụ các giá trị văn hoá tạo ra nhiều nét mới và làm hoàn hảo giữa các lĩnh vực từ tín ngưỡng tôn giáo, chữ viết, văn học, nghệ thuật, điêu khắc. Lĩnh vực nào cũng diễn ra sự giao lưu tiếp biến. Đem lại nét độc đáo cho nền văn hoá văn minh Chăm Pa. 

* Cương vực của Chăm – pa

Cương vực của Chăm Pa lúc đầu là Quận Nhật Nam thời nhà Hán. Những năm 602-605, Tướng Lưu Phương nhà Tùy tấn công vào Việt Nam và cả hai vương quốc Vạn Xuân (nhà Tiền Lý) ở miền Bắc và Lâm Ấp ở miền Trung đều bị tiêu diệt. Cùng lúc ấy, vương quốc Chân Lạp bắt đầu tấn công vào Phù Nam ở miền Nam. Theo văn bia Chăm Pa, sau năm 605 (trong quá trình phục hưng), Campapura (Lâm Ấp) và Iśānapura (Chân Lạp) kết nghĩa qua hôn nhân, Lâm Ấp sáp nhập một phần lãnh thổ Phù Nam cũ và được mở rộng, tương ứng với miền Trung Việt Nam ngày nay, trải dài từ dãy núi Hoành Sơn (Đèo Ngang), Quảng Bình ở phía Bắc cho đến Bình Thuận ở phía nam và từ biển Đông cho đến tận miền núi phía tây của nước Lào ngày nay.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Sử 10 Bài 13 Cánh diều: Văn minh Chăm – pa, Văn minh Phù Nam

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam

Video về Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam

Wiki về Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam -

Câu hỏi: Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam

Trả lời:

– Thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất:

+ Nguồn lương thực, thực phẩm chính là: lúa gạo, các loại rau, củ, quả; gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản…

+ Trang phục tuỳ theo từng tầng lớp xã hội: dân nghèo dùng vải may quần áo, nhà giàu dùng tơ lụa, gấm. Trang phục phổ biến là mặc áo chui đầu hoặc ở trần, dùng vải quân làm váy, người dân đi chân đất hoặc đi dép bằng gỗ; còn vua đi dép băng ngà voi. Cư dân đặc biệt thích đeo đồ trang sức làm bằng đá quý, thuỷ tinh, vàng, bạc,…

+ Cư dân sống chủ yếu trong các nhà sản bằng gỗ.


+ Việc di chuyển đi lại giữa các khu vực chủ yếu bằng thuyền bè trên kênh rạch, sông, biển

* Khái quát về đất nước Chăm – pa

Đất nước Chăm – pa nằm trên đường mậu dịch hàng hải Đông Tây vì vậy nó đóng vai trò khu vực dừng chân và trung chuyển của thương mại, ngoại giao và giao lưu văn hoá giữa các nước từ Á-Âu, trong khu vực và của Chăm Pa đối với các nước phía Nam lẫn phái Đông bán đảo Đông Dương và khu vực Đông Nam Á. Sản phẩm cho ra đời đó là quá trình phân ly, tiếp biến và quy tụ các giá trị văn hoá tạo ra nhiều nét mới và làm hoàn hảo giữa các lĩnh vực từ tín ngưỡng tôn giáo, chữ viết, văn học, nghệ thuật, điêu khắc. Lĩnh vực nào cũng diễn ra sự giao lưu tiếp biến. Đem lại nét độc đáo cho nền văn hoá văn minh Chăm Pa. 

* Cương vực của Chăm – pa

Cương vực của Chăm Pa lúc đầu là Quận Nhật Nam thời nhà Hán. Những năm 602-605, Tướng Lưu Phương nhà Tùy tấn công vào Việt Nam và cả hai vương quốc Vạn Xuân (nhà Tiền Lý) ở miền Bắc và Lâm Ấp ở miền Trung đều bị tiêu diệt. Cùng lúc ấy, vương quốc Chân Lạp bắt đầu tấn công vào Phù Nam ở miền Nam. Theo văn bia Chăm Pa, sau năm 605 (trong quá trình phục hưng), Campapura (Lâm Ấp) và Iśānapura (Chân Lạp) kết nghĩa qua hôn nhân, Lâm Ấp sáp nhập một phần lãnh thổ Phù Nam cũ và được mở rộng, tương ứng với miền Trung Việt Nam ngày nay, trải dài từ dãy núi Hoành Sơn (Đèo Ngang), Quảng Bình ở phía Bắc cho đến Bình Thuận ở phía nam và từ biển Đông cho đến tận miền núi phía tây của nước Lào ngày nay.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Sử 10 Bài 13 Cánh diều: Văn minh Chăm – pa, Văn minh Phù Nam

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam

Trả lời:

– Thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất:

+ Nguồn lương thực, thực phẩm chính là: lúa gạo, các loại rau, củ, quả; gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản…

+ Trang phục tuỳ theo từng tầng lớp xã hội: dân nghèo dùng vải may quần áo, nhà giàu dùng tơ lụa, gấm. Trang phục phổ biến là mặc áo chui đầu hoặc ở trần, dùng vải quân làm váy, người dân đi chân đất hoặc đi dép bằng gỗ; còn vua đi dép băng ngà voi. Cư dân đặc biệt thích đeo đồ trang sức làm bằng đá quý, thuỷ tinh, vàng, bạc,…

+ Cư dân sống chủ yếu trong các nhà sản bằng gỗ.


+ Việc di chuyển đi lại giữa các khu vực chủ yếu bằng thuyền bè trên kênh rạch, sông, biển

* Khái quát về đất nước Chăm – pa

Đất nước Chăm – pa nằm trên đường mậu dịch hàng hải Đông Tây vì vậy nó đóng vai trò khu vực dừng chân và trung chuyển của thương mại, ngoại giao và giao lưu văn hoá giữa các nước từ Á-Âu, trong khu vực và của Chăm Pa đối với các nước phía Nam lẫn phái Đông bán đảo Đông Dương và khu vực Đông Nam Á. Sản phẩm cho ra đời đó là quá trình phân ly, tiếp biến và quy tụ các giá trị văn hoá tạo ra nhiều nét mới và làm hoàn hảo giữa các lĩnh vực từ tín ngưỡng tôn giáo, chữ viết, văn học, nghệ thuật, điêu khắc. Lĩnh vực nào cũng diễn ra sự giao lưu tiếp biến. Đem lại nét độc đáo cho nền văn hoá văn minh Chăm Pa. 

* Cương vực của Chăm – pa

Cương vực của Chăm Pa lúc đầu là Quận Nhật Nam thời nhà Hán. Những năm 602-605, Tướng Lưu Phương nhà Tùy tấn công vào Việt Nam và cả hai vương quốc Vạn Xuân (nhà Tiền Lý) ở miền Bắc và Lâm Ấp ở miền Trung đều bị tiêu diệt. Cùng lúc ấy, vương quốc Chân Lạp bắt đầu tấn công vào Phù Nam ở miền Nam. Theo văn bia Chăm Pa, sau năm 605 (trong quá trình phục hưng), Campapura (Lâm Ấp) và Iśānapura (Chân Lạp) kết nghĩa qua hôn nhân, Lâm Ấp sáp nhập một phần lãnh thổ Phù Nam cũ và được mở rộng, tương ứng với miền Trung Việt Nam ngày nay, trải dài từ dãy núi Hoành Sơn (Đèo Ngang), Quảng Bình ở phía Bắc cho đến Bình Thuận ở phía nam và từ biển Đông cho đến tận miền núi phía tây của nước Lào ngày nay.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Sử 10 Bài 13 Cánh diều: Văn minh Chăm – pa, Văn minh Phù Nam

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Bạn thấy bài viết Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 13.5, 13.6 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về đời sống vật chất của nền văn minh Phù Nam bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Đọc #thông #tin #tư #liệu #và #quan #sát #các #hình #hãy #nêu #thành #tựu #tiêu #biểu #về #đời #sống #vật #chất #của #nền #văn #minh #Phù #Nam

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button