Là gì?

Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay?

Bạn đang xem: Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ do cơ quan, đơn vị nào tổ chức? Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào? – Câu hỏi của anh Huy từ Bình Dương.

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ do cơ quan, đơn vị nào tổ chức?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về thẩm quyền tổ chức hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh như sau:

Hội thi các cấp, thẩm quyền tổ chức Hội thi

1. Hội thi các cấp gồm: Hội thi cấp cơ sở; Hội thi cấp tỉnh; Hội thi toàn quốc.

2. Thẩm quyền tổ chức Hội thi

a) Hội thi cấp cơ sở do các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức định kỳ hằng năm;

b) Hội thi cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức định kỳ ba năm một lần;

c) Hội thi toàn quốc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) tổ chức định kỳ ba năm một lần;

d) Trường hợp cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) không tổ chức thi thì tổ chức xét chọn thiết bị tham gia dự thi các cấp. Quy trình tổ chức xét chọn do người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi ở từng cấp quyết định.

Theo đó, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) tổ chức định kỳ ba năm một lần.

Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay?

Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay? (Hình từ Internet)

Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về đối tượng tham gia Hội thi như sau:

Đối tượng tham gia Hội thi các cấp

1. Đối tượng tham gia Hội thi cấp cơ sở là tác giả, nhóm tác giả thuộc cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thiết bị đào tạo tự làm đăng ký tham dự Hội thi cấp cơ sở.

2. Đối tượng tham gia Hội thi cấp tỉnh là tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm đạt giải tại Hội thi cấp cơ sở hoặc được xét chọn nếu không tổ chức thi và được cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký tham dự hội thi cấp tỉnh.

3. Đối tượng tham gia Hội thi toàn quốc là các tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm đạt giải tại Hội thi cấp tỉnh hoặc được xét chọn nếu không tổ chức thi và được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) đăng ký tham dự Hội thi toàn quốc.

Như vậy, nhóm đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sẽ bao gồm

(1) Nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm đạt giải tại Hội thi cấp cơ sở.

(2) Nhóm tác giả được xét chọn (nếu không tổ chức thi) được cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký tham dự hội thi cấp tỉnh.

Hồ sơ thiết bị được dùng để tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh cần đảm bảo những thông tin gì?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ thiết bị đối với thiết bị dùng để tham gia Hội thi như sau:

Thiết bị tham gia dự thi

1. Thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi là các mô hình, dụng cụ, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm và các phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng trong quá trình đào tạo.

2. Yêu cầu thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi

a) Là thiết bị do tác giả, nhóm tác giả tại cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự sáng chế, lắp đặt;

b) Thiết bị không vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ;

c) Thiết bị thể hiện sự sáng tạo, phù hợp chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

d) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp cao hơn thì không được tham gia hội thi ở cấp dưới trong các Hội thi tiếp theo;

đ) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp nào thì không được tham gia hội thi cấp tương ứng trong các Hội thi tiếp theo;

e) Trong thời gian diễn ra Hội thi, các thiết bị không được bổ sung, thay đổi, sửa chữa, gia cố lại hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được Ban tổ chức bố trí, sắp xếp. Thiết bị tham gia dự thi phải được tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả giới thiệu, vận hành theo yêu cầu của Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo trong suốt thời gian diễn ra Hội thi.

3. Mỗi thiết bị tham gia dự thi phải có hồ sơ thiết bị kèm theo, hồ sơ thiết bị đảm bảo các thông tin sau:

a) Tên thiết bị;

b) Nhóm ngành, nghề đào tạo;

c) Tác giả hoặc nhóm tác giả;

d) Đơn vị;

đ) Mục đích, ý tưởng thiết kế;

e) Phạm vi áp dụng;

g) Cấu tạo, thông số kỹ thuật;

h) Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản và sửa chữa.

Theo đó, hồ sơ thiết bị đối với thiết bị được dùng để tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh cần đảm bảo các thông tin sau:

(1) Tên thiết bị;

(2) Nhóm ngành, nghề đào tạo;

(3) Tác giả hoặc nhóm tác giả;

(4) Đơn vị;

(5) Mục đích, ý tưởng thiết kế;

(6) Phạm vi áp dụng;

(7) Cấu tạo, thông số kỹ thuật;

(8) Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản và sửa chữa.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay?

Video về Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay?

Wiki về Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay?

Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay?

Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay? -

Cho tôi hỏi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ do cơ quan, đơn vị nào tổ chức? Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào? - Câu hỏi của anh Huy từ Bình Dương.

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ do cơ quan, đơn vị nào tổ chức?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về thẩm quyền tổ chức hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh như sau:

Hội thi các cấp, thẩm quyền tổ chức Hội thi

1. Hội thi các cấp gồm: Hội thi cấp cơ sở; Hội thi cấp tỉnh; Hội thi toàn quốc.

2. Thẩm quyền tổ chức Hội thi

a) Hội thi cấp cơ sở do các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức định kỳ hằng năm;

b) Hội thi cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức định kỳ ba năm một lần;

c) Hội thi toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) tổ chức định kỳ ba năm một lần;

d) Trường hợp cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) không tổ chức thi thì tổ chức xét chọn thiết bị tham gia dự thi các cấp. Quy trình tổ chức xét chọn do người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi ở từng cấp quyết định.

Theo đó, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) tổ chức định kỳ ba năm một lần.

Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay?

Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay? (Hình từ Internet)

Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về đối tượng tham gia Hội thi như sau:

Đối tượng tham gia Hội thi các cấp

1. Đối tượng tham gia Hội thi cấp cơ sở là tác giả, nhóm tác giả thuộc cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thiết bị đào tạo tự làm đăng ký tham dự Hội thi cấp cơ sở.

2. Đối tượng tham gia Hội thi cấp tỉnh là tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm đạt giải tại Hội thi cấp cơ sở hoặc được xét chọn nếu không tổ chức thi và được cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký tham dự hội thi cấp tỉnh.

3. Đối tượng tham gia Hội thi toàn quốc là các tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm đạt giải tại Hội thi cấp tỉnh hoặc được xét chọn nếu không tổ chức thi và được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đăng ký tham dự Hội thi toàn quốc.

Như vậy, nhóm đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sẽ bao gồm

(1) Nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm đạt giải tại Hội thi cấp cơ sở.

(2) Nhóm tác giả được xét chọn (nếu không tổ chức thi) được cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký tham dự hội thi cấp tỉnh.

Hồ sơ thiết bị được dùng để tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh cần đảm bảo những thông tin gì?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ thiết bị đối với thiết bị dùng để tham gia Hội thi như sau:

Thiết bị tham gia dự thi

1. Thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi là các mô hình, dụng cụ, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm và các phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng trong quá trình đào tạo.

2. Yêu cầu thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi

a) Là thiết bị do tác giả, nhóm tác giả tại cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự sáng chế, lắp đặt;

b) Thiết bị không vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ;

c) Thiết bị thể hiện sự sáng tạo, phù hợp chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

d) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp cao hơn thì không được tham gia hội thi ở cấp dưới trong các Hội thi tiếp theo;

đ) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp nào thì không được tham gia hội thi cấp tương ứng trong các Hội thi tiếp theo;

e) Trong thời gian diễn ra Hội thi, các thiết bị không được bổ sung, thay đổi, sửa chữa, gia cố lại hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được Ban tổ chức bố trí, sắp xếp. Thiết bị tham gia dự thi phải được tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả giới thiệu, vận hành theo yêu cầu của Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo trong suốt thời gian diễn ra Hội thi.

3. Mỗi thiết bị tham gia dự thi phải có hồ sơ thiết bị kèm theo, hồ sơ thiết bị đảm bảo các thông tin sau:

a) Tên thiết bị;

b) Nhóm ngành, nghề đào tạo;

c) Tác giả hoặc nhóm tác giả;

d) Đơn vị;

đ) Mục đích, ý tưởng thiết kế;

e) Phạm vi áp dụng;

g) Cấu tạo, thông số kỹ thuật;

h) Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản và sửa chữa.

Theo đó, hồ sơ thiết bị đối với thiết bị được dùng để tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh cần đảm bảo các thông tin sau:

(1) Tên thiết bị;

(2) Nhóm ngành, nghề đào tạo;

(3) Tác giả hoặc nhóm tác giả;

(4) Đơn vị;

(5) Mục đích, ý tưởng thiết kế;

(6) Phạm vi áp dụng;

(7) Cấu tạo, thông số kỹ thuật;

(8) Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản và sửa chữa.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đối tượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh sẽ bao gồm những đối tượng nào theo quy định hiện nay? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Đối #tượng #tham #gia #Hội #thi #thiết #bị #đào #tạo #tự #làm #cấp #tỉnh #sẽ #bao #gồm #những #đối #tượng #nào #theo #quy #định #hiện #nay

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button