Kiến thức chung

Đơn xin cấp nước sạch

Bạn đang xem: Đơn xin cấp nước sạch tại ĐH KD & CN Hà Nội

Cách viết đơn xin nước máy sạch

Cung cấp nước sạch và an toàn cho ăn uống là rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, tuy nhiên còn một số nơi điều kiện kinh tế khó khăn chưa có nước sạch, hubm.edu.vn.vn xin giới thiệu mẫu đơn xin cấp nước sạch để sử dụng làm tài liệu tham khảo

id = “mcetoc_1eo6b7a400” style = “text-align: justify”>

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tự do – tự do – hạnh phúc
——————

…… .., ngày…. Tháng… năm 20….

Chỉ cung cấp nước sạch

Người thân yêu: ………………………………

Tên tổ chức:………………………… Điện thoại liên hệ:……………………..

Người đại diện ……………………………… .Địa bàn: …………………… ..

Địa chỉ làm việc: ………… ..

Số tài khoản ……………………………… .. Ngân hàng …………………… ..

Mã số thuế:……………………………………………………….

Địa chỉ cấp nước Số nhà ……………………………………………… ..Soi / Nove / Soi: …………………… ..

đường bộ (làng, làng, rang): …………………….

khu vực (thành phố): …………………..Huyện (hạt): ……………………………… ..

Đăng ký: Cài đặt mới: Cách ly: Cài đặt mới:

sử dụng cùng một chiếc đồng hồ Tên chủ hợp đồng chung:

Số người sử dụng: Lượng nước dự kiến ​​sử dụng là: m.3/tháng

Mục đích sử dụng: Sinh hoạt (SH), Sản xuất (Production), Kinh doanh và Dịch vụ (KDDV) □

Khách hàng cam kết:

– Nếu cần sử dụng nước phải đấu nối vào đường ống 2 mét dài> D15 hoặc nằm ngoài khu vực phục vụ của đơn vị cấp nước Phải có thỏa thuận về điểm truy cập và Cấp vốn giữa hai bên nhằm bảo vệ lợi ích kinh doanh của đơn vị cấp nước.

– Tuân thủ đầy đủ tất cả các quy tắc Các quy định hiện hành liên quan đến việc lắp đặt và quản lý sử dụng nước của các thành phố và các công ty /.

Xác nhận đại lý
(Nơi yêu cầu cấp nước)

xác nhận đại diện ống nước
(Xác nhận đại diện đường ống đầu tư đầu tiên)

id = “mcetoc_1eo6b7a401″>

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

tự do – tự do – hạnh phúc

…………, Ngày ………… Tháng ………… Năm 20 ……

dừng lạin làm ơnHở!người đàn bàtrọng lượngC sạch chỉ

gươngOh: – Trung tâm cấp nước và giặt ở nông thôn

– Ủy ban nhân dân cộng đồng ……………………………… quận ………………………………

Tên tôi là: ……………… Nam / Nữ: Dân tộc: ……………………

đơn vị:…………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………… .Ngày cấp: ………… tại: ………………

Số nhân khẩu trong hộ: …………………… Nam: ………… Nữ: ………… ..Lớp: …………………….

Số nhà: ………… Thuộc nhóm: …………… .Lĩnh vực: ………… Cộng đồng: …………………….

Hiện tại, gia đình tôi không có nước sạch để sử dụng trong gia đình. Giới thiệu về Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Ủy ban nhân dân cộng đồng. Lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước tại địa chỉ:

Sơ đồ vị trí của đường ống nhánh lắp đặt (m)

Nếu được chấp thuận cài đặt Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của trạm cấp nước và các yêu cầu đã ghi trong hợp đồng. đồng thời bảo trì hệ thống đồng hồ nước và bảo trì đường ống cho tổ chức mà không phải bồi thường đồng hồ. khi dọn sạch và di chuyển

UBND, TM Cộng đồng …………………….

(Chữ ký ghi rõ họ tên)

ứng viên nữ

(Chữ ký ghi rõ họ tên)

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính một phần hình dạng làm ơn.

Thông tin cần xem thêm: Đơn xin cấp nước sạch

Hình Ảnh về Đơn xin cấp nước sạch

Video về Đơn xin cấp nước sạch

Wiki về Đơn xin cấp nước sạch

Đơn xin cấp nước sạch

Đơn xin cấp nước sạch -

Cách viết đơn xin nước máy sạch

Cung cấp nước sạch và an toàn cho ăn uống là rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, tuy nhiên còn một số nơi điều kiện kinh tế khó khăn chưa có nước sạch, hubm.edu.vn.vn xin giới thiệu mẫu đơn xin cấp nước sạch để sử dụng làm tài liệu tham khảo

id = "mcetoc_1eo6b7a400" style = "text-align: justify">

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tự do - tự do - hạnh phúc
——————

…… .., ngày…. Tháng… năm 20….

Chỉ cung cấp nước sạch

Người thân yêu: ………………………………

Tên tổ chức:………………………… Điện thoại liên hệ:……………………..

Người đại diện ……………………………… .Địa bàn: …………………… ..

Địa chỉ làm việc: ………… ..

Số tài khoản ……………………………… .. Ngân hàng …………………… ..

Mã số thuế:……………………………………………………….

Địa chỉ cấp nước Số nhà ……………………………………………… ..Soi / Nove / Soi: …………………… ..

đường bộ (làng, làng, rang): …………………….

khu vực (thành phố): …………………..Huyện (hạt): ……………………………… ..

Đăng ký: Cài đặt mới: Cách ly: Cài đặt mới:

sử dụng cùng một chiếc đồng hồ Tên chủ hợp đồng chung:

Số người sử dụng: Lượng nước dự kiến ​​sử dụng là: m.3/tháng

Mục đích sử dụng: Sinh hoạt (SH), Sản xuất (Production), Kinh doanh và Dịch vụ (KDDV) □

Khách hàng cam kết:

- Nếu cần sử dụng nước phải đấu nối vào đường ống 2 mét dài> D15 hoặc nằm ngoài khu vực phục vụ của đơn vị cấp nước Phải có thỏa thuận về điểm truy cập và Cấp vốn giữa hai bên nhằm bảo vệ lợi ích kinh doanh của đơn vị cấp nước.

- Tuân thủ đầy đủ tất cả các quy tắc Các quy định hiện hành liên quan đến việc lắp đặt và quản lý sử dụng nước của các thành phố và các công ty /.

Xác nhận đại lý
(Nơi yêu cầu cấp nước)

xác nhận đại diện ống nước
(Xác nhận đại diện đường ống đầu tư đầu tiên)

id = "mcetoc_1eo6b7a401">

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

tự do - tự do - hạnh phúc

…………, Ngày ………… Tháng ………… Năm 20 ……

dừng lạin làm ơnHở!người đàn bàtrọng lượngC sạch chỉ

gươngOh: - Trung tâm cấp nước và giặt ở nông thôn

- Ủy ban nhân dân cộng đồng ……………………………… quận ………………………………

Tên tôi là: ……………… Nam / Nữ: Dân tộc: ……………………

đơn vị:…………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………… .Ngày cấp: ………… tại: ………………

Số nhân khẩu trong hộ: …………………… Nam: ………… Nữ: ………… ..Lớp: …………………….

Số nhà: ………… Thuộc nhóm: …………… .Lĩnh vực: ………… Cộng đồng: …………………….

Hiện tại, gia đình tôi không có nước sạch để sử dụng trong gia đình. Giới thiệu về Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Ủy ban nhân dân cộng đồng. Lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước tại địa chỉ:

Sơ đồ vị trí của đường ống nhánh lắp đặt (m)

Nếu được chấp thuận cài đặt Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của trạm cấp nước và các yêu cầu đã ghi trong hợp đồng. đồng thời bảo trì hệ thống đồng hồ nước và bảo trì đường ống cho tổ chức mà không phải bồi thường đồng hồ. khi dọn sạch và di chuyển

UBND, TM Cộng đồng …………………….

(Chữ ký ghi rõ họ tên)

ứng viên nữ

(Chữ ký ghi rõ họ tên)

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính một phần hình dạng làm ơn.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Đơn xin cấp nước sạch có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đơn xin cấp nước sạch bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Đơn #xin #cấp #nước #sạch

Xem thêm bài viết hay:  Công Thức Tính độ Rượu Là Gì? Bài Tập độ Rượu Phổ Biến Nhất

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button