Giáo Dục

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng

Câu hỏi: Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng chất liệu gì?

A. Đường chấm mảnh

B. Những nét đứt mảnh

C. Nét liền mảnh

D. Đường trơn

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: D. Đường bao phần đường viền được vẽ bằng nét liền mảnh.

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm lý thuyết và các dạng bài tập liên quan:

I – SỰ TỰ TIN VÀ BÍ QUYẾT CẮT

Đối với những vật thể có nhiều phần rỗng bên trong như lỗ, rãnh,… nếu dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ có nhiều nét đứt làm cho hình vẽ không rõ ràng, sáng rõ. Trên bản vẽ kỹ thuật, các mặt cắt, mặt cắt thường được dùng để thể hiện hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể.

Giả sử dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với một mặt phẳng hình chiếu cắt vật thể làm đôi. Chiếu vuông góc phần vật thể nằm sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt ta được các hình sau:

Đường bao của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 2)

– Hình biểu diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt gọi là hình cắt

– Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt

Mặt cắt được thể hiện bằng các nét đứt.

II – CẮT MẮT

Mặt cắt được sử dụng để biểu diễn mặt cắt vuông góc của một vật thể.

1. Mặt cắt ngang

Mặt cắt chập được vẽ trực tiếp trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Phần chuyển đổi dùng để biểu diễn các đối tượng có hình dạng đơn giản

2. Phần riêng biệt

Mặt cắt rời được vẽ bên ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Mặt cắt được vẽ gần hình chiếu và có liên quan đến hình chiếu bằng một đường chấm mảnh

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 3)

III – CẮT

Tùy theo cấu tạo của vật thể mà sử dụng các kiểu cắt khác nhau.

1. Hình ảnh cắt ra đầy đủ

Đường bao của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 4)

Hình cắt sử dụng mặt phẳng cắt và thể hiện hình dạng bên trong của vật thể

2. Cắt một nửa: (một nửa)

Hình biểu diễn một nửa cắt dán với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng được vẽ bởi các nét chấm mảnh. Hình cắt một nửa được sử dụng để thể hiện một vật thể đối xứng. Thường không vẽ dấu gạch ngang trong dạng xem khi chúng được hiển thị trong phần

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 5)

3. Cắt cục bộ

Hình thể hiện một phần của vật thể ở dạng hình cắt. Đường giới hạn của hình cắt được vẽ bằng một đường lượn sóng

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 6)

Thực hành giải các bài tập trong sách giáo khoa

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 22 Công nghệ 11: Mặt phẳng cắt, hình dạng mặt cắt và mặt cắt là gì.

Câu trả lời:

– Mặt phẳng cắt là mặt phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu, đi qua trọng tâm của vật thể, chia vật thể thành 2 phần.

– Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là hình cắt.

– Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt.

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 23 Công nghệ 11: Sự khác biệt giữa một phần tích hợp và một phần riêng biệt là gì?

Câu trả lời:

– Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Trong khi phần rời rạc được vẽ bên ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của phần được vẽ bằng nét liền mảnh.

– Phần hình cầu dùng để biểu diễn các vật thể có hình dạng đơn giản. Phần riêng biệt được vẽ gần hình chiếu và liên quan đến hình chiếu bằng các đường chấm mảnh.

Câu 1 trang 24 Công nghệ 11: Phần và phần dùng để làm gì?

Câu trả lời:

Mặt cắt và mặt cắt dùng để biểu thị hình dạng và cấu trúc bên trong của vật thể. Đối với một vật thể có nhiều phần rỗng bên trong, nếu không sử dụng mặt cắt và mặt cắt thì hình vẽ có nhiều nét đứt làm cho hình vẽ không rõ ràng, sáng sủa.

Câu 2 trang 24 Công nghệ 11: Phân biệt các kiểu cắt: Cắt toàn bộ, cắt nửa, cắt cục bộ.

Câu trả lời:

– Mặt cắt toàn phần: Dùng mặt phẳng cắt và dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

– Hình cắt nửa: Gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng được vẽ bởi các nét chấm mảnh. Dùng để biểu diễn các đối tượng đối xứng.

– Hình cắt cục bộ: Biểu diễn một phần của vật thể dưới dạng mặt cắt, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét lượn sóng.

Toàn bộ hình cắt

Hình ảnh cắt một nửa

Cắt cục bộ

Thành phần Sử dụng một mặt phẳng cắt. Bao gồm một nửa hình cắt dán với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng được vẽ bởi một đường chấm mảnh. Dưới dạng hình cắt và đường cắt được vẽ bằng nét lượn sóng.
Biểu diễn vật lý. Biểu diễn hình dạng bên trong của một đối tượng. Biểu diễn đối xứng của các đối tượng. Hiển thị một phần của đối tượng

Bài 1 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ mặt cắt ngang của giá đỡ trong hình 4.8

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 7)

Câu trả lời:

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 8)

Bài 2 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ một nửa mặt cắt của gối cột như hình 4.9

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 9)

Câu trả lời:

Đường bao của phần uốn lượn được vẽ bằng (Hình 10)

Bài 3 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ mặt cắt ngang của phần có rãnh của trục như hình 4.10.

Đường bao của phần uốn lượn được vẽ bằng (ảnh 11).

Câu trả lời:

Đường bao của phần chập được vẽ bằng (Hình 12)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Công nghệ 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng

Video về Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng

Wiki về Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng -

Câu hỏi: Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng chất liệu gì?

A. Đường chấm mảnh

B. Những nét đứt mảnh

C. Nét liền mảnh

D. Đường trơn

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: D. Đường bao phần đường viền được vẽ bằng nét liền mảnh.

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm lý thuyết và các dạng bài tập liên quan:

I – SỰ TỰ TIN VÀ BÍ QUYẾT CẮT

Đối với những vật thể có nhiều phần rỗng bên trong như lỗ, rãnh,… nếu dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ có nhiều nét đứt làm cho hình vẽ không rõ ràng, sáng rõ. Trên bản vẽ kỹ thuật, các mặt cắt, mặt cắt thường được dùng để thể hiện hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể.

Giả sử dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với một mặt phẳng hình chiếu cắt vật thể làm đôi. Chiếu vuông góc phần vật thể nằm sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt ta được các hình sau:

Đường bao của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 2)

– Hình biểu diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt gọi là hình cắt

– Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt

Mặt cắt được thể hiện bằng các nét đứt.

II – CẮT MẮT

Mặt cắt được sử dụng để biểu diễn mặt cắt vuông góc của một vật thể.

1. Mặt cắt ngang

Mặt cắt chập được vẽ trực tiếp trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Phần chuyển đổi dùng để biểu diễn các đối tượng có hình dạng đơn giản

2. Phần riêng biệt

Mặt cắt rời được vẽ bên ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Mặt cắt được vẽ gần hình chiếu và có liên quan đến hình chiếu bằng một đường chấm mảnh

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 3)

III – CẮT

Tùy theo cấu tạo của vật thể mà sử dụng các kiểu cắt khác nhau.

1. Hình ảnh cắt ra đầy đủ

Đường bao của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 4)

Hình cắt sử dụng mặt phẳng cắt và thể hiện hình dạng bên trong của vật thể

2. Cắt một nửa: (một nửa)

Hình biểu diễn một nửa cắt dán với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng được vẽ bởi các nét chấm mảnh. Hình cắt một nửa được sử dụng để thể hiện một vật thể đối xứng. Thường không vẽ dấu gạch ngang trong dạng xem khi chúng được hiển thị trong phần

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 5)

3. Cắt cục bộ

Hình thể hiện một phần của vật thể ở dạng hình cắt. Đường giới hạn của hình cắt được vẽ bằng một đường lượn sóng

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 6)

Thực hành giải các bài tập trong sách giáo khoa

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 22 Công nghệ 11: Mặt phẳng cắt, hình dạng mặt cắt và mặt cắt là gì.

Câu trả lời:

– Mặt phẳng cắt là mặt phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu, đi qua trọng tâm của vật thể, chia vật thể thành 2 phần.

– Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là hình cắt.

– Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt.

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 23 Công nghệ 11: Sự khác biệt giữa một phần tích hợp và một phần riêng biệt là gì?

Câu trả lời:

– Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Trong khi phần rời rạc được vẽ bên ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của phần được vẽ bằng nét liền mảnh.

– Phần hình cầu dùng để biểu diễn các vật thể có hình dạng đơn giản. Phần riêng biệt được vẽ gần hình chiếu và liên quan đến hình chiếu bằng các đường chấm mảnh.

Câu 1 trang 24 Công nghệ 11: Phần và phần dùng để làm gì?

Câu trả lời:

Mặt cắt và mặt cắt dùng để biểu thị hình dạng và cấu trúc bên trong của vật thể. Đối với một vật thể có nhiều phần rỗng bên trong, nếu không sử dụng mặt cắt và mặt cắt thì hình vẽ có nhiều nét đứt làm cho hình vẽ không rõ ràng, sáng sủa.

Câu 2 trang 24 Công nghệ 11: Phân biệt các kiểu cắt: Cắt toàn bộ, cắt nửa, cắt cục bộ.

Câu trả lời:

– Mặt cắt toàn phần: Dùng mặt phẳng cắt và dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

– Hình cắt nửa: Gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng được vẽ bởi các nét chấm mảnh. Dùng để biểu diễn các đối tượng đối xứng.

– Hình cắt cục bộ: Biểu diễn một phần của vật thể dưới dạng mặt cắt, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét lượn sóng.

Toàn bộ hình cắt

Hình ảnh cắt một nửa

Cắt cục bộ

Thành phần Sử dụng một mặt phẳng cắt. Bao gồm một nửa hình cắt dán với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng được vẽ bởi một đường chấm mảnh. Dưới dạng hình cắt và đường cắt được vẽ bằng nét lượn sóng.
Biểu diễn vật lý. Biểu diễn hình dạng bên trong của một đối tượng. Biểu diễn đối xứng của các đối tượng. Hiển thị một phần của đối tượng

Bài 1 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ mặt cắt ngang của giá đỡ trong hình 4.8

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 7)

Câu trả lời:

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 8)

Bài 2 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ một nửa mặt cắt của gối cột như hình 4.9

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 9)

Câu trả lời:

Đường bao của phần uốn lượn được vẽ bằng (Hình 10)

Bài 3 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ mặt cắt ngang của phần có rãnh của trục như hình 4.10.

Đường bao của phần uốn lượn được vẽ bằng (ảnh 11).

Câu trả lời:

Đường bao của phần chập được vẽ bằng (Hình 12)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Công nghệ 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng chất liệu gì?

A. Đường chấm mảnh

B. Những nét đứt mảnh

C. Nét liền mảnh

D. Đường trơn

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: D. Đường bao phần đường viền được vẽ bằng nét liền mảnh.

Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm lý thuyết và các dạng bài tập liên quan:

I – SỰ TỰ TIN VÀ BÍ QUYẾT CẮT

Đối với những vật thể có nhiều phần rỗng bên trong như lỗ, rãnh,… nếu dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ có nhiều nét đứt làm cho hình vẽ không rõ ràng, sáng rõ. Trên bản vẽ kỹ thuật, các mặt cắt, mặt cắt thường được dùng để thể hiện hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể.

Giả sử dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với một mặt phẳng hình chiếu cắt vật thể làm đôi. Chiếu vuông góc phần vật thể nằm sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt ta được các hình sau:

Đường bao của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 2)

– Hình biểu diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt gọi là hình cắt

– Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt

Mặt cắt được thể hiện bằng các nét đứt.

II – CẮT MẮT

Mặt cắt được sử dụng để biểu diễn mặt cắt vuông góc của một vật thể.

1. Mặt cắt ngang

Mặt cắt chập được vẽ trực tiếp trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Phần chuyển đổi dùng để biểu diễn các đối tượng có hình dạng đơn giản

2. Phần riêng biệt

Mặt cắt rời được vẽ bên ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Mặt cắt được vẽ gần hình chiếu và có liên quan đến hình chiếu bằng một đường chấm mảnh

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 3)

III – CẮT

Tùy theo cấu tạo của vật thể mà sử dụng các kiểu cắt khác nhau.

1. Hình ảnh cắt ra đầy đủ

Đường bao của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 4)

Hình cắt sử dụng mặt phẳng cắt và thể hiện hình dạng bên trong của vật thể

2. Cắt một nửa: (một nửa)

Hình biểu diễn một nửa cắt dán với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng được vẽ bởi các nét chấm mảnh. Hình cắt một nửa được sử dụng để thể hiện một vật thể đối xứng. Thường không vẽ dấu gạch ngang trong dạng xem khi chúng được hiển thị trong phần

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 5)

3. Cắt cục bộ

Hình thể hiện một phần của vật thể ở dạng hình cắt. Đường giới hạn của hình cắt được vẽ bằng một đường lượn sóng

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 6)

Thực hành giải các bài tập trong sách giáo khoa

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 22 Công nghệ 11: Mặt phẳng cắt, hình dạng mặt cắt và mặt cắt là gì.

Câu trả lời:

– Mặt phẳng cắt là mặt phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu, đi qua trọng tâm của vật thể, chia vật thể thành 2 phần.

– Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là hình cắt.

– Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt.

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 23 Công nghệ 11: Sự khác biệt giữa một phần tích hợp và một phần riêng biệt là gì?

Câu trả lời:

– Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Trong khi phần rời rạc được vẽ bên ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của phần được vẽ bằng nét liền mảnh.

– Phần hình cầu dùng để biểu diễn các vật thể có hình dạng đơn giản. Phần riêng biệt được vẽ gần hình chiếu và liên quan đến hình chiếu bằng các đường chấm mảnh.

Câu 1 trang 24 Công nghệ 11: Phần và phần dùng để làm gì?

Câu trả lời:

Mặt cắt và mặt cắt dùng để biểu thị hình dạng và cấu trúc bên trong của vật thể. Đối với một vật thể có nhiều phần rỗng bên trong, nếu không sử dụng mặt cắt và mặt cắt thì hình vẽ có nhiều nét đứt làm cho hình vẽ không rõ ràng, sáng sủa.

Câu 2 trang 24 Công nghệ 11: Phân biệt các kiểu cắt: Cắt toàn bộ, cắt nửa, cắt cục bộ.

Câu trả lời:

– Mặt cắt toàn phần: Dùng mặt phẳng cắt và dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

– Hình cắt nửa: Gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng được vẽ bởi các nét chấm mảnh. Dùng để biểu diễn các đối tượng đối xứng.

– Hình cắt cục bộ: Biểu diễn một phần của vật thể dưới dạng mặt cắt, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét lượn sóng.

Toàn bộ hình cắt

Hình ảnh cắt một nửa

Cắt cục bộ

Thành phần Sử dụng một mặt phẳng cắt. Bao gồm một nửa hình cắt dán với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng được vẽ bởi một đường chấm mảnh. Dưới dạng hình cắt và đường cắt được vẽ bằng nét lượn sóng.
Biểu diễn vật lý. Biểu diễn hình dạng bên trong của một đối tượng. Biểu diễn đối xứng của các đối tượng. Hiển thị một phần của đối tượng

Bài 1 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ mặt cắt ngang của giá đỡ trong hình 4.8

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 7)

Câu trả lời:

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 8)

Bài 2 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ một nửa mặt cắt của gối cột như hình 4.9

Đường viền của phần phức hợp được vẽ bằng (ảnh 9)

Câu trả lời:

Đường bao của phần uốn lượn được vẽ bằng (Hình 10)

Bài 3 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ mặt cắt ngang của phần có rãnh của trục như hình 4.10.

Đường bao của phần uốn lượn được vẽ bằng (ảnh 11).

Câu trả lời:

Đường bao của phần chập được vẽ bằng (Hình 12)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Công nghệ 11

Bạn thấy bài viết Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Đường #bao #của #mặt #cắt #chập #được #vẽ #bằng

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button