Giáo Dục

Em hãy cho biết nền văn minh văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào?

Câu hỏi: Em hãy cho biết nền văn minh Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển trên cơ sở nào?

Câu trả lời:

Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên:

– Điều kiện tự nhiên:

+ Được hình thành trên lưu vực các sông lớn, có đất đai màu mỡ, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

+ Thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước


+ Giàu khoáng sản: đồng, sắt, chì, thiếc => thuận lợi cho luyện kim

– Phương tiện xã hội:

+ Sự tan rã của xã hội nguyên thủy, sự phân chia xã hội và sự ra đời của nhà nước.

+ Cư dân sống thành làng, giúp nhau trị thuỷ, làm thuỷ lợi, khai hoang, trồng lúa nước….

+ Làng xóm liên kết với nhau, tôn vinh người đứng đầu chung.

=> Thành lập nhà nước đầu tiên ở Việt Nam

* Vài nét về nước Âu Lạc

Âu Lạc là nhà nước cổ có thật và là nhà nước hiển nhiên đầu tiên của người Việt cổ ở miền Bắc Việt Nam do một người có thật tên là Thục Phán (An Dương Vương) sáng lập năm 257 TCN. Nhà nước này đã thống nhất hai bộ tộc Âu Việt – Lạc Việt (Bờ biển gọi là Văn Lang) cùng nhau bảo vệ thành công đất nước trước sự xâm lược của nhà Tần, nhưng cuối cùng, nhà nước sụp đổ vì thất bại. bị Triệu Đà (quan nhà Tần) đánh bại trước Nam Việt, tạo cơ sở cho nhà Hán sang xâm lược sau này.

Em hãy cho biết nền văn minh Lang - Âu Lạc được hình thành và phát triển trên cơ sở nào?

Nhà nước này kế tục nhà nước Văn Lang huyền thoại của các vua Hùng. Kinh đô của nước Âu Lạc đóng tại Cổ Loa, ngày nay thuộc xã Cổ Loa – Đông Anh – Hà Nội.

* Khái quát về nước Văn Lang

Vào khoảng các thế kỷ VIII-VII TCN, ở vùng đồng bằng ven các sông lớn của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, dần dần hình thành các bộ lạc lớn. Các bộ tộc này gần gũi với nhau về ngôn ngữ cũng như hoạt động kinh tế, sản xuất.

Trong các thị tộc lúc bấy giờ có một số người làm giàu được bầu làm trưởng tộc để trông coi mọi việc; Một số ít vì nghèo nên phải làm nô lệ. Từ đó mâu thuẫn giàu nghèo nảy sinh và ngày càng gia tăng.

Việc mở rộng canh tác lúa nước ở vùng đồng bằng ven các sông lớn gặp nhiều khó khăn (thiên tai, lũ lụt).

Với hoàn cảnh như vậy, cần phải có người chỉ huy để tập hợp dân làng các làng cùng nhau chống lũ, bảo vệ mùa màng (cần người dẫn dân làm thủy lợi). Đồng thời cũng cần có một thủ lĩnh để lãnh đạo các cuộc đấu tranh chống xung đột. => Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh phức tạp trên.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Lịch Sử 10 bài 11: Một số nền văn minh cổ đại ở Việt Nam – Kết nối tri thức

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Em hãy cho biết nền văn minh văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào?

Video về Em hãy cho biết nền văn minh văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào?

Wiki về Em hãy cho biết nền văn minh văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào?

Em hãy cho biết nền văn minh văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào?

Em hãy cho biết nền văn minh văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào? -

Câu hỏi: Em hãy cho biết nền văn minh Lang - Âu Lạc được hình thành và phát triển trên cơ sở nào?

Câu trả lời:

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên:

- Điều kiện tự nhiên:

+ Được hình thành trên lưu vực các sông lớn, có đất đai màu mỡ, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

+ Thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước


+ Giàu khoáng sản: đồng, sắt, chì, thiếc => thuận lợi cho luyện kim

- Phương tiện xã hội:

+ Sự tan rã của xã hội nguyên thủy, sự phân chia xã hội và sự ra đời của nhà nước.

+ Cư dân sống thành làng, giúp nhau trị thuỷ, làm thuỷ lợi, khai hoang, trồng lúa nước....

+ Làng xóm liên kết với nhau, tôn vinh người đứng đầu chung.

=> Thành lập nhà nước đầu tiên ở Việt Nam

* Vài nét về nước Âu Lạc

Âu Lạc là nhà nước cổ có thật và là nhà nước hiển nhiên đầu tiên của người Việt cổ ở miền Bắc Việt Nam do một người có thật tên là Thục Phán (An Dương Vương) sáng lập năm 257 TCN. Nhà nước này đã thống nhất hai bộ tộc Âu Việt - Lạc Việt (Bờ biển gọi là Văn Lang) cùng nhau bảo vệ thành công đất nước trước sự xâm lược của nhà Tần, nhưng cuối cùng, nhà nước sụp đổ vì thất bại. bị Triệu Đà (quan nhà Tần) đánh bại trước Nam Việt, tạo cơ sở cho nhà Hán sang xâm lược sau này.

Em hãy cho biết nền văn minh Lang - Âu Lạc được hình thành và phát triển trên cơ sở nào?

Nhà nước này kế tục nhà nước Văn Lang huyền thoại của các vua Hùng. Kinh đô của nước Âu Lạc đóng tại Cổ Loa, ngày nay thuộc xã Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội.

* Khái quát về nước Văn Lang

Vào khoảng các thế kỷ VIII-VII TCN, ở vùng đồng bằng ven các sông lớn của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, dần dần hình thành các bộ lạc lớn. Các bộ tộc này gần gũi với nhau về ngôn ngữ cũng như hoạt động kinh tế, sản xuất.

Trong các thị tộc lúc bấy giờ có một số người làm giàu được bầu làm trưởng tộc để trông coi mọi việc; Một số ít vì nghèo nên phải làm nô lệ. Từ đó mâu thuẫn giàu nghèo nảy sinh và ngày càng gia tăng.

Việc mở rộng canh tác lúa nước ở vùng đồng bằng ven các sông lớn gặp nhiều khó khăn (thiên tai, lũ lụt).

Với hoàn cảnh như vậy, cần phải có người chỉ huy để tập hợp dân làng các làng cùng nhau chống lũ, bảo vệ mùa màng (cần người dẫn dân làm thủy lợi). Đồng thời cũng cần có một thủ lĩnh để lãnh đạo các cuộc đấu tranh chống xung đột. => Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh phức tạp trên.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Lịch Sử 10 bài 11: Một số nền văn minh cổ đại ở Việt Nam – Kết nối tri thức

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Em hãy cho biết nền văn minh Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển trên cơ sở nào?

Câu trả lời:

Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên:

– Điều kiện tự nhiên:

+ Được hình thành trên lưu vực các sông lớn, có đất đai màu mỡ, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

+ Thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước


+ Giàu khoáng sản: đồng, sắt, chì, thiếc => thuận lợi cho luyện kim

– Phương tiện xã hội:

+ Sự tan rã của xã hội nguyên thủy, sự phân chia xã hội và sự ra đời của nhà nước.

+ Cư dân sống thành làng, giúp nhau trị thuỷ, làm thuỷ lợi, khai hoang, trồng lúa nước….

+ Làng xóm liên kết với nhau, tôn vinh người đứng đầu chung.

=> Thành lập nhà nước đầu tiên ở Việt Nam

* Vài nét về nước Âu Lạc

Âu Lạc là nhà nước cổ có thật và là nhà nước hiển nhiên đầu tiên của người Việt cổ ở miền Bắc Việt Nam do một người có thật tên là Thục Phán (An Dương Vương) sáng lập năm 257 TCN. Nhà nước này đã thống nhất hai bộ tộc Âu Việt – Lạc Việt (Bờ biển gọi là Văn Lang) cùng nhau bảo vệ thành công đất nước trước sự xâm lược của nhà Tần, nhưng cuối cùng, nhà nước sụp đổ vì thất bại. bị Triệu Đà (quan nhà Tần) đánh bại trước Nam Việt, tạo cơ sở cho nhà Hán sang xâm lược sau này.

Em hãy cho biết nền văn minh Lang - Âu Lạc được hình thành và phát triển trên cơ sở nào?

Nhà nước này kế tục nhà nước Văn Lang huyền thoại của các vua Hùng. Kinh đô của nước Âu Lạc đóng tại Cổ Loa, ngày nay thuộc xã Cổ Loa – Đông Anh – Hà Nội.

* Khái quát về nước Văn Lang

Vào khoảng các thế kỷ VIII-VII TCN, ở vùng đồng bằng ven các sông lớn của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, dần dần hình thành các bộ lạc lớn. Các bộ tộc này gần gũi với nhau về ngôn ngữ cũng như hoạt động kinh tế, sản xuất.

Trong các thị tộc lúc bấy giờ có một số người làm giàu được bầu làm trưởng tộc để trông coi mọi việc; Một số ít vì nghèo nên phải làm nô lệ. Từ đó mâu thuẫn giàu nghèo nảy sinh và ngày càng gia tăng.

Việc mở rộng canh tác lúa nước ở vùng đồng bằng ven các sông lớn gặp nhiều khó khăn (thiên tai, lũ lụt).

Với hoàn cảnh như vậy, cần phải có người chỉ huy để tập hợp dân làng các làng cùng nhau chống lũ, bảo vệ mùa màng (cần người dẫn dân làm thủy lợi). Đồng thời cũng cần có một thủ lĩnh để lãnh đạo các cuộc đấu tranh chống xung đột. => Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh phức tạp trên.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Lịch Sử 10 bài 11: Một số nền văn minh cổ đại ở Việt Nam – Kết nối tri thức

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

Bạn thấy bài viết Em hãy cho biết nền văn minh văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Em hãy cho biết nền văn minh văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#hãy #cho #biết #nền #văn #minh #văn #Lang #Âu #Lạc #được #hình #thành #và #phát #triển #dựa #trên #những #cơ #sở #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button