Giáo Dục

Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: Em hãy xác định các loại thị trường trong thông tin và hình ảnh trên Câu hỏi: Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: 1. Em hãy xác định các loạ…

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát tranh trả lời câu hỏi:

1. Hãy xác định các loại chợ trong thông tin và hình ảnh trên.

2. Theo bạn, có những loại thị trường nào khác không?

Hồi đáp:

1. Các loại thị trường trong thông tin và hình ảnh trên là: Thị trường hàng tiêu dùng, thị trường tiền tệ, lực lượng lao động, khoa học và công nghệ.

2. Theo tôi còn có các loại thị trường khác như: thị trường gạo, thị trường dầu mỏ, thị trường chứng khoán, v.v.

* Tìm hiểu về thị trường

Ý tưởng

Thị trường là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc con người nhằm mục đích mang lại giá trị cho các bên. Hiểu theo nghĩa mở rộng, thị trường là tổng hòa tất cả các mối quan hệ về cung cầu, giá cả và cạnh tranh, trong đó giá cả và sản lượng hàng hóa được quyết định.

Thị trường cũng được xác định dựa trên vị trí và khu vực thực hiện các hoạt động mua bán và trao đổi. Ví dụ: thị trường theo khu vực (Bắc, Trung, Nam) hay theo thành phố (Hà Nội, TP.HCM,…)

Một số hình thức phổ biến của thị trường

Thị trường được thể hiện dưới nhiều hình thức, trong đó phổ biến nhất là các hình thức sau.

Thị trường hàng hóa: Là nơi diễn ra việc trao đổi, mua bán các sản phẩm, hàng hóa phục vụ cho mục đích sống của con người. Các sản phẩm tại thị trường này thường là các nhu yếu phẩm như lương thực, thực phẩm và nguyên liệu nhiên liệu, hàng hóa tài chính, v.v.

– Thị trường tự do: Nơi cho phép giao dịch tự do mà không có sự can thiệp của chính phủ. Ở thị trường này, người mua và người bán có toàn quyền hoạt động nên tình trạng cạnh tranh về giá, chèn ép người mua diễn ra theo lẽ thường.

Thị trường tiền tệ: Được coi là hình thức thị trường lớn nhất thế giới hiện nay cho phép diễn ra các giao dịch tài chính từ chính phủ, ngân hàng, nhà đầu tư, người tiêu dùng và các loại chủ thể khác.

– Thị trường chứng khoán: Là nơi diễn ra các giao dịch liên quan đến cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Đây là thị trường được giao dịch sôi động với số lượng giao dịch hàng ngày lớn.

Đọc thông tin và quan sát tranh trả lời câu hỏi:

* Vai trò và chức năng của thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán có vai trò to lớn đối với nền kinh tế đất nước.

Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế

Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng nền sản xuất xã hội. Bằng việc hỗ trợ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, thị trường chứng khoán đã có những tác động quan trọng đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Tạo môi trường đầu tư cho công chúng

Thị trường chứng khoán cung cấp cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với nhiều cơ hội lựa chọn. Các loại chứng khoán trên thị trường rất khác nhau về tính chất, thời hạn và rủi ro, giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hàng hóa phù hợp với khả năng, mục đích và sở thích của mình. Vì vậy, thị trường chứng khoán góp phần đáng kể vào việc tăng tiết kiệm quốc gia.

Tạo thanh khoản cho chứng khoán

Nhờ thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư có thể chuyển đổi chứng khoán mà họ sở hữu thành tiền mặt hoặc chứng khoán khác khi họ muốn. Tính thanh khoản (khả năng chuyển đổi thành tiền) là một trong những đặc điểm hấp dẫn của chứng khoán đối với nhà đầu tư. Đây là yếu tố thể hiện tính linh hoạt và an toàn của đồng vốn đầu tư. Thị trường chứng khoán càng năng động và hiệu quả thì càng có khả năng cải thiện tính thanh khoản của các loại chứng khoán giao dịch trên thị trường.

Đánh giá hoạt động kinh doanh

Thông qua giá cổ phiếu, hoạt động của doanh nghiệp được phản ánh một cách tổng hợp, chính xác, giúp cho việc đánh giá, so sánh hoạt động của doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận tiện, qua đó cũng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích ứng dụng công nghệ mới và cải tiến sản phẩm.

Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô

Các chỉ tiêu của thị trường chứng khoán phản ánh nhạy bén và chính xác diễn biến của nền kinh tế. Giá chứng khoán tăng cho thấy đầu tư được mở rộng, nền kinh tế ngày càng phát triển; và ngược lại, giá cổ phiếu giảm sẽ cho thấy những dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Kinh tế và Pháp luật 10 Bài 3: Thị trường – Kết nối TT

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , GDCD 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: Em hãy xác định các loại thị trường trong thông tin và hình ảnh trên
Câu hỏi: Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: 1. Em hãy xác định các loạ…

Video về Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: Em hãy xác định các loại thị trường trong thông tin và hình ảnh trên
Câu hỏi: Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: 1. Em hãy xác định các loạ…

Wiki về Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: Em hãy xác định các loại thị trường trong thông tin và hình ảnh trên
Câu hỏi: Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: 1. Em hãy xác định các loạ…

Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: Em hãy xác định các loại thị trường trong thông tin và hình ảnh trên
Câu hỏi: Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: 1. Em hãy xác định các loạ…

Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: Em hãy xác định các loại thị trường trong thông tin và hình ảnh trên
Câu hỏi: Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: 1. Em hãy xác định các loạ… -

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát tranh trả lời câu hỏi:

1. Hãy xác định các loại chợ trong thông tin và hình ảnh trên.

2. Theo bạn, có những loại thị trường nào khác không?

Hồi đáp:

1. Các loại thị trường trong thông tin và hình ảnh trên là: Thị trường hàng tiêu dùng, thị trường tiền tệ, lực lượng lao động, khoa học và công nghệ.

2. Theo tôi còn có các loại thị trường khác như: thị trường gạo, thị trường dầu mỏ, thị trường chứng khoán, v.v.

* Tìm hiểu về thị trường

Ý tưởng

Thị trường là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc con người nhằm mục đích mang lại giá trị cho các bên. Hiểu theo nghĩa mở rộng, thị trường là tổng hòa tất cả các mối quan hệ về cung cầu, giá cả và cạnh tranh, trong đó giá cả và sản lượng hàng hóa được quyết định.

Thị trường cũng được xác định dựa trên vị trí và khu vực thực hiện các hoạt động mua bán và trao đổi. Ví dụ: thị trường theo khu vực (Bắc, Trung, Nam) hay theo thành phố (Hà Nội, TP.HCM,…)

Một số hình thức phổ biến của thị trường

Thị trường được thể hiện dưới nhiều hình thức, trong đó phổ biến nhất là các hình thức sau.

Thị trường hàng hóa: Là nơi diễn ra việc trao đổi, mua bán các sản phẩm, hàng hóa phục vụ cho mục đích sống của con người. Các sản phẩm tại thị trường này thường là các nhu yếu phẩm như lương thực, thực phẩm và nguyên liệu nhiên liệu, hàng hóa tài chính, v.v.

– Thị trường tự do: Nơi cho phép giao dịch tự do mà không có sự can thiệp của chính phủ. Ở thị trường này, người mua và người bán có toàn quyền hoạt động nên tình trạng cạnh tranh về giá, chèn ép người mua diễn ra theo lẽ thường.

Thị trường tiền tệ: Được coi là hình thức thị trường lớn nhất thế giới hiện nay cho phép diễn ra các giao dịch tài chính từ chính phủ, ngân hàng, nhà đầu tư, người tiêu dùng và các loại chủ thể khác.

– Thị trường chứng khoán: Là nơi diễn ra các giao dịch liên quan đến cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Đây là thị trường được giao dịch sôi động với số lượng giao dịch hàng ngày lớn.

Đọc thông tin và quan sát tranh trả lời câu hỏi:

* Vai trò và chức năng của thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán có vai trò to lớn đối với nền kinh tế đất nước.

Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế

Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng nền sản xuất xã hội. Bằng việc hỗ trợ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, thị trường chứng khoán đã có những tác động quan trọng đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Tạo môi trường đầu tư cho công chúng

Thị trường chứng khoán cung cấp cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với nhiều cơ hội lựa chọn. Các loại chứng khoán trên thị trường rất khác nhau về tính chất, thời hạn và rủi ro, giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hàng hóa phù hợp với khả năng, mục đích và sở thích của mình. Vì vậy, thị trường chứng khoán góp phần đáng kể vào việc tăng tiết kiệm quốc gia.

Tạo thanh khoản cho chứng khoán

Nhờ thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư có thể chuyển đổi chứng khoán mà họ sở hữu thành tiền mặt hoặc chứng khoán khác khi họ muốn. Tính thanh khoản (khả năng chuyển đổi thành tiền) là một trong những đặc điểm hấp dẫn của chứng khoán đối với nhà đầu tư. Đây là yếu tố thể hiện tính linh hoạt và an toàn của đồng vốn đầu tư. Thị trường chứng khoán càng năng động và hiệu quả thì càng có khả năng cải thiện tính thanh khoản của các loại chứng khoán giao dịch trên thị trường.

Đánh giá hoạt động kinh doanh

Thông qua giá cổ phiếu, hoạt động của doanh nghiệp được phản ánh một cách tổng hợp, chính xác, giúp cho việc đánh giá, so sánh hoạt động của doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận tiện, qua đó cũng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích ứng dụng công nghệ mới và cải tiến sản phẩm.

Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô

Các chỉ tiêu của thị trường chứng khoán phản ánh nhạy bén và chính xác diễn biến của nền kinh tế. Giá chứng khoán tăng cho thấy đầu tư được mở rộng, nền kinh tế ngày càng phát triển; và ngược lại, giá cổ phiếu giảm sẽ cho thấy những dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Kinh tế và Pháp luật 10 Bài 3: Thị trường – Kết nối TT

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , GDCD 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát tranh trả lời câu hỏi:

1. Hãy xác định các loại chợ trong thông tin và hình ảnh trên.

2. Theo bạn, có những loại thị trường nào khác không?

Hồi đáp:

1. Các loại thị trường trong thông tin và hình ảnh trên là: Thị trường hàng tiêu dùng, thị trường tiền tệ, lực lượng lao động, khoa học và công nghệ.

2. Theo tôi còn có các loại thị trường khác như: thị trường gạo, thị trường dầu mỏ, thị trường chứng khoán, v.v.

* Tìm hiểu về thị trường

Ý tưởng

Thị trường là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc con người nhằm mục đích mang lại giá trị cho các bên. Hiểu theo nghĩa mở rộng, thị trường là tổng hòa tất cả các mối quan hệ về cung cầu, giá cả và cạnh tranh, trong đó giá cả và sản lượng hàng hóa được quyết định.

Thị trường cũng được xác định dựa trên vị trí và khu vực thực hiện các hoạt động mua bán và trao đổi. Ví dụ: thị trường theo khu vực (Bắc, Trung, Nam) hay theo thành phố (Hà Nội, TP.HCM,…)

Một số hình thức phổ biến của thị trường

Thị trường được thể hiện dưới nhiều hình thức, trong đó phổ biến nhất là các hình thức sau.

Thị trường hàng hóa: Là nơi diễn ra việc trao đổi, mua bán các sản phẩm, hàng hóa phục vụ cho mục đích sống của con người. Các sản phẩm tại thị trường này thường là các nhu yếu phẩm như lương thực, thực phẩm và nguyên liệu nhiên liệu, hàng hóa tài chính, v.v.

– Thị trường tự do: Nơi cho phép giao dịch tự do mà không có sự can thiệp của chính phủ. Ở thị trường này, người mua và người bán có toàn quyền hoạt động nên tình trạng cạnh tranh về giá, chèn ép người mua diễn ra theo lẽ thường.

Thị trường tiền tệ: Được coi là hình thức thị trường lớn nhất thế giới hiện nay cho phép diễn ra các giao dịch tài chính từ chính phủ, ngân hàng, nhà đầu tư, người tiêu dùng và các loại chủ thể khác.

– Thị trường chứng khoán: Là nơi diễn ra các giao dịch liên quan đến cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Đây là thị trường được giao dịch sôi động với số lượng giao dịch hàng ngày lớn.

Đọc thông tin và quan sát tranh trả lời câu hỏi:

* Vai trò và chức năng của thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán có vai trò to lớn đối với nền kinh tế đất nước.

Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế

Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng nền sản xuất xã hội. Bằng việc hỗ trợ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, thị trường chứng khoán đã có những tác động quan trọng đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Tạo môi trường đầu tư cho công chúng

Thị trường chứng khoán cung cấp cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với nhiều cơ hội lựa chọn. Các loại chứng khoán trên thị trường rất khác nhau về tính chất, thời hạn và rủi ro, giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hàng hóa phù hợp với khả năng, mục đích và sở thích của mình. Vì vậy, thị trường chứng khoán góp phần đáng kể vào việc tăng tiết kiệm quốc gia.

Tạo thanh khoản cho chứng khoán

Nhờ thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư có thể chuyển đổi chứng khoán mà họ sở hữu thành tiền mặt hoặc chứng khoán khác khi họ muốn. Tính thanh khoản (khả năng chuyển đổi thành tiền) là một trong những đặc điểm hấp dẫn của chứng khoán đối với nhà đầu tư. Đây là yếu tố thể hiện tính linh hoạt và an toàn của đồng vốn đầu tư. Thị trường chứng khoán càng năng động và hiệu quả thì càng có khả năng cải thiện tính thanh khoản của các loại chứng khoán giao dịch trên thị trường.

Đánh giá hoạt động kinh doanh

Thông qua giá cổ phiếu, hoạt động của doanh nghiệp được phản ánh một cách tổng hợp, chính xác, giúp cho việc đánh giá, so sánh hoạt động của doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận tiện, qua đó cũng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích ứng dụng công nghệ mới và cải tiến sản phẩm.

Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô

Các chỉ tiêu của thị trường chứng khoán phản ánh nhạy bén và chính xác diễn biến của nền kinh tế. Giá chứng khoán tăng cho thấy đầu tư được mở rộng, nền kinh tế ngày càng phát triển; và ngược lại, giá cổ phiếu giảm sẽ cho thấy những dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Kinh tế và Pháp luật 10 Bài 3: Thị trường – Kết nối TT

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , GDCD 10

Bạn thấy bài viết Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: Em hãy xác định các loại thị trường trong thông tin và hình ảnh trên
Câu hỏi: Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: 1. Em hãy xác định các loạ…
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: Em hãy xác định các loại thị trường trong thông tin và hình ảnh trên
Câu hỏi: Em hãy đọc thông tin và quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi: 1. Em hãy xác định các loạ…
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#hãy #đọc #thông #tin #và #quan #sát #hình #ảnh #để #trả #lời #câu #hỏi #hãy #xác #định #các #loại #thị #trường #trong #thông #tin #và #hình #ảnh #trên #Câu #hỏi #hãy #đọc #thông #tin #và #quan #sát #hình #ảnh #để #trả #lời #câu #hỏi #hãy #xác #định #các #loạ

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button