Giáo Dục

Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau: Gia đình Nam có một trang trại rộng 2 héc-ta, trong đó có 500m2 đất ở, diện tích còn lại là đất trồng trọt, ao thả cá

Câu hỏi: Đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau:

a) Gia đình Nam có trang trại rộng 2ha, trong đó có 500m2 đất ở, diện tích còn lại là đất canh tác và ao nuôi cá. Gia đình anh Nam phải nộp những loại thuế gì đối với 2 ha đất đó?

b) Doanh nghiệp A ký hợp đồng nhập khẩu 1.000 chiếc điều hòa nhiệt độ công suất 18.000 BTU/máy, 20 xe ô tô 4 chỗ, 30 xe du lịch 45 chỗ và 70 xe tải. Doanh nghiệp A phải nộp thuế đối với từng loại hàng hóa như thế nào?

c) Công ty than B khai thác than để bán trong nước và một phần xuất khẩu ra nước ngoài. Công ty B phải nộp những loại thuế nào?

d) Sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ nỗ lực trong công việc, sau 5 năm Hoa đã có một công việc tốt với thu nhập 30 triệu đồng/tháng. Hoa có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Tại sao?

Câu trả lời:


a) Gia đình anh Nam phải nộp các loại thuế sau:

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp: đất canh tác, ao nuôi cá.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: đất ở.

b) Doanh nghiệp A phải nộp các loại thuế sau:

+ Thuế NK toàn bộ hàng hóa: 1.000 chiếc điều hòa nhiệt độ 18.000 BTU/máy, 20 xe ô tô 4 chỗ, 30 xe ô tô du lịch 45 chỗ và 70 ô tô tải.

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa: 20 xe ô tô 4 chỗ, điều hòa nhiệt độ 18 000 BTU/máy.

c) Công ty B phải nộp các loại thuế sau:

+ Thuế bảo vệ môi trường: khai thác khoáng sản có thể ảnh hưởng đến môi trường

+ Thuế tài nguyên: khai thác tài nguyên than.

+ Thuế xuất khẩu: than đá.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp.

d) Hoa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì: Hoa đã đáp ứng mức thu nhập nộp thuế thu nhập cá nhân căn cứ theo thông tư sau:

Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế và thuế suất. Cụ thể, thu nhập chịu thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ:

– Đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

– Giảm trừ gia cảnh (theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 mức giảm trừ cho bản thân là 11 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng).

Từ quy định trên, người lao động làm việc có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu còn người phụ thuộc thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau:

* Vai trò của thuế

Thuế đóng một vai trò quan trọng trong xã hội ngày nay nếu không có thuế thì nhà nước sẽ không thể hoạt động hiệu quả.
Thu ngân sách nhà nước: Thuế được coi là khoản thu quan trọng nhất, có tính ổn định lâu dài, khi nền kinh tế phát triển thì khoản thu này càng tăng.
Công cụ góp phần điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô: Góp phần thực hiện chức năng kiểm kê, kiểm soát, quản lý, hướng dẫn, khuyến khích sản xuất phát triển, mở rộng lưu thông đối với các thành phần kinh tế. kinh tế phát triển theo định hướng kế hoạch nhà nước, góp phần tích cực điều chỉnh những mất cân đối lớn trong nền kinh tế quốc dân.

* Đặc điểm của thuế

Bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, các nhà nghiên cứu có thể đưa ra những khái niệm riêng phục vụ cho mục đích nghiên cứu về thuế của mình. Tuy nhiên, thuế luôn có những đặc điểm nhất định. Xác định thuế giúp chúng tôi xác định thuế dưới hình thức thu nhập tài chính. Về mặt điều chỉnh pháp luật, việc nghiên cứu các đặc điểm của thuế, một mặt giúp các nhà lập pháp lựa chọn cách điều chỉnh pháp lý đối với các loại thuế phù hợp; mặt khác giúp các chủ thể có liên quan làm tròn chức trách, nhiệm vụ của mình.

Thứ nhất, thuế là khoản thu bắt buộc phải nộp ngân sách. Tính bắt buộc thể hiện ở chỗ, đối với người nộp thuế, đây là nghĩa vụ chuyển giao tài sản của mình cho nhà nước khi đủ điều kiện, mà không phải là quan hệ thanh toán dù trong hợp đồng hay ngoài hợp đồng. Đối với cơ quan thu thuế khi nhân danh nhà nước thực hiện một số hành vi nhất định cũng không được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện hành vi thu thuế, phân biệt đối xử với người nộp thuế.

Tính bắt buộc của thuế là một trong những dấu hiệu quan trọng giúp phân biệt nó với các khoản thu do cơ sở tự nguyện tạo thành ngân sách nhà nước. Điều này có ý nghĩa pháp lý quan trọng khi ban hành các luật thuế và chi phối các phương pháp thu thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

>>>Xem tất cả: Soạn Kinh Tế Pháp Luật 10 Bài 6: Thuế

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , GDCD 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau: Gia đình Nam có một trang trại rộng 2 héc-ta, trong đó có 500m2 đất ở, diện tích còn lại là đất trồng trọt, ao thả cá

Video về Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau: Gia đình Nam có một trang trại rộng 2 héc-ta, trong đó có 500m2 đất ở, diện tích còn lại là đất trồng trọt, ao thả cá

Wiki về Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau: Gia đình Nam có một trang trại rộng 2 héc-ta, trong đó có 500m2 đất ở, diện tích còn lại là đất trồng trọt, ao thả cá

Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau: Gia đình Nam có một trang trại rộng 2 héc-ta, trong đó có 500m2 đất ở, diện tích còn lại là đất trồng trọt, ao thả cá

Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau: Gia đình Nam có một trang trại rộng 2 héc-ta, trong đó có 500m2 đất ở, diện tích còn lại là đất trồng trọt, ao thả cá -

Câu hỏi: Đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau:

a) Gia đình Nam có trang trại rộng 2ha, trong đó có 500m2 đất ở, diện tích còn lại là đất canh tác và ao nuôi cá. Gia đình anh Nam phải nộp những loại thuế gì đối với 2 ha đất đó?

b) Doanh nghiệp A ký hợp đồng nhập khẩu 1.000 chiếc điều hòa nhiệt độ công suất 18.000 BTU/máy, 20 xe ô tô 4 chỗ, 30 xe du lịch 45 chỗ và 70 xe tải. Doanh nghiệp A phải nộp thuế đối với từng loại hàng hóa như thế nào?

c) Công ty than B khai thác than để bán trong nước và một phần xuất khẩu ra nước ngoài. Công ty B phải nộp những loại thuế nào?

d) Sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ nỗ lực trong công việc, sau 5 năm Hoa đã có một công việc tốt với thu nhập 30 triệu đồng/tháng. Hoa có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Tại sao?

Câu trả lời:


a) Gia đình anh Nam phải nộp các loại thuế sau:

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp: đất canh tác, ao nuôi cá.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: đất ở.

b) Doanh nghiệp A phải nộp các loại thuế sau:

+ Thuế NK toàn bộ hàng hóa: 1.000 chiếc điều hòa nhiệt độ 18.000 BTU/máy, 20 xe ô tô 4 chỗ, 30 xe ô tô du lịch 45 chỗ và 70 ô tô tải.

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa: 20 xe ô tô 4 chỗ, điều hòa nhiệt độ 18 000 BTU/máy.

c) Công ty B phải nộp các loại thuế sau:

+ Thuế bảo vệ môi trường: khai thác khoáng sản có thể ảnh hưởng đến môi trường

+ Thuế tài nguyên: khai thác tài nguyên than.

+ Thuế xuất khẩu: than đá.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp.

d) Hoa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì: Hoa đã đáp ứng mức thu nhập nộp thuế thu nhập cá nhân căn cứ theo thông tư sau:

Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế và thuế suất. Cụ thể, thu nhập chịu thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ:

- Đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.

- Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

– Giảm trừ gia cảnh (theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 mức giảm trừ cho bản thân là 11 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng).

Từ quy định trên, người lao động làm việc có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu còn người phụ thuộc thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau:

* Vai trò của thuế

Thuế đóng một vai trò quan trọng trong xã hội ngày nay nếu không có thuế thì nhà nước sẽ không thể hoạt động hiệu quả.
Thu ngân sách nhà nước: Thuế được coi là khoản thu quan trọng nhất, có tính ổn định lâu dài, khi nền kinh tế phát triển thì khoản thu này càng tăng.
Công cụ góp phần điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô: Góp phần thực hiện chức năng kiểm kê, kiểm soát, quản lý, hướng dẫn, khuyến khích sản xuất phát triển, mở rộng lưu thông đối với các thành phần kinh tế. kinh tế phát triển theo định hướng kế hoạch nhà nước, góp phần tích cực điều chỉnh những mất cân đối lớn trong nền kinh tế quốc dân.

* Đặc điểm của thuế

Bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, các nhà nghiên cứu có thể đưa ra những khái niệm riêng phục vụ cho mục đích nghiên cứu về thuế của mình. Tuy nhiên, thuế luôn có những đặc điểm nhất định. Xác định thuế giúp chúng tôi xác định thuế dưới hình thức thu nhập tài chính. Về mặt điều chỉnh pháp luật, việc nghiên cứu các đặc điểm của thuế, một mặt giúp các nhà lập pháp lựa chọn cách điều chỉnh pháp lý đối với các loại thuế phù hợp; mặt khác giúp các chủ thể có liên quan làm tròn chức trách, nhiệm vụ của mình.

Thứ nhất, thuế là khoản thu bắt buộc phải nộp ngân sách. Tính bắt buộc thể hiện ở chỗ, đối với người nộp thuế, đây là nghĩa vụ chuyển giao tài sản của mình cho nhà nước khi đủ điều kiện, mà không phải là quan hệ thanh toán dù trong hợp đồng hay ngoài hợp đồng. Đối với cơ quan thu thuế khi nhân danh nhà nước thực hiện một số hành vi nhất định cũng không được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện hành vi thu thuế, phân biệt đối xử với người nộp thuế.

Tính bắt buộc của thuế là một trong những dấu hiệu quan trọng giúp phân biệt nó với các khoản thu do cơ sở tự nguyện tạo thành ngân sách nhà nước. Điều này có ý nghĩa pháp lý quan trọng khi ban hành các luật thuế và chi phối các phương pháp thu thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

>>>Xem tất cả: Soạn Kinh Tế Pháp Luật 10 Bài 6: Thuế

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , GDCD 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau:

a) Gia đình Nam có trang trại rộng 2ha, trong đó có 500m2 đất ở, diện tích còn lại là đất canh tác và ao nuôi cá. Gia đình anh Nam phải nộp những loại thuế gì đối với 2 ha đất đó?

b) Doanh nghiệp A ký hợp đồng nhập khẩu 1.000 chiếc điều hòa nhiệt độ công suất 18.000 BTU/máy, 20 xe ô tô 4 chỗ, 30 xe du lịch 45 chỗ và 70 xe tải. Doanh nghiệp A phải nộp thuế đối với từng loại hàng hóa như thế nào?

c) Công ty than B khai thác than để bán trong nước và một phần xuất khẩu ra nước ngoài. Công ty B phải nộp những loại thuế nào?

d) Sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ nỗ lực trong công việc, sau 5 năm Hoa đã có một công việc tốt với thu nhập 30 triệu đồng/tháng. Hoa có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Tại sao?

Câu trả lời:


a) Gia đình anh Nam phải nộp các loại thuế sau:

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp: đất canh tác, ao nuôi cá.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: đất ở.

b) Doanh nghiệp A phải nộp các loại thuế sau:

+ Thuế NK toàn bộ hàng hóa: 1.000 chiếc điều hòa nhiệt độ 18.000 BTU/máy, 20 xe ô tô 4 chỗ, 30 xe ô tô du lịch 45 chỗ và 70 ô tô tải.

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa: 20 xe ô tô 4 chỗ, điều hòa nhiệt độ 18 000 BTU/máy.

c) Công ty B phải nộp các loại thuế sau:

+ Thuế bảo vệ môi trường: khai thác khoáng sản có thể ảnh hưởng đến môi trường

+ Thuế tài nguyên: khai thác tài nguyên than.

+ Thuế xuất khẩu: than đá.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp.

d) Hoa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì: Hoa đã đáp ứng mức thu nhập nộp thuế thu nhập cá nhân căn cứ theo thông tư sau:

Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế và thuế suất. Cụ thể, thu nhập chịu thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ:

– Đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

– Giảm trừ gia cảnh (theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 mức giảm trừ cho bản thân là 11 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng).

Từ quy định trên, người lao động làm việc có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu còn người phụ thuộc thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau:

* Vai trò của thuế

Thuế đóng một vai trò quan trọng trong xã hội ngày nay nếu không có thuế thì nhà nước sẽ không thể hoạt động hiệu quả.
Thu ngân sách nhà nước: Thuế được coi là khoản thu quan trọng nhất, có tính ổn định lâu dài, khi nền kinh tế phát triển thì khoản thu này càng tăng.
Công cụ góp phần điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô: Góp phần thực hiện chức năng kiểm kê, kiểm soát, quản lý, hướng dẫn, khuyến khích sản xuất phát triển, mở rộng lưu thông đối với các thành phần kinh tế. kinh tế phát triển theo định hướng kế hoạch nhà nước, góp phần tích cực điều chỉnh những mất cân đối lớn trong nền kinh tế quốc dân.

* Đặc điểm của thuế

Bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, các nhà nghiên cứu có thể đưa ra những khái niệm riêng phục vụ cho mục đích nghiên cứu về thuế của mình. Tuy nhiên, thuế luôn có những đặc điểm nhất định. Xác định thuế giúp chúng tôi xác định thuế dưới hình thức thu nhập tài chính. Về mặt điều chỉnh pháp luật, việc nghiên cứu các đặc điểm của thuế, một mặt giúp các nhà lập pháp lựa chọn cách điều chỉnh pháp lý đối với các loại thuế phù hợp; mặt khác giúp các chủ thể có liên quan làm tròn chức trách, nhiệm vụ của mình.

Thứ nhất, thuế là khoản thu bắt buộc phải nộp ngân sách. Tính bắt buộc thể hiện ở chỗ, đối với người nộp thuế, đây là nghĩa vụ chuyển giao tài sản của mình cho nhà nước khi đủ điều kiện, mà không phải là quan hệ thanh toán dù trong hợp đồng hay ngoài hợp đồng. Đối với cơ quan thu thuế khi nhân danh nhà nước thực hiện một số hành vi nhất định cũng không được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện hành vi thu thuế, phân biệt đối xử với người nộp thuế.

Tính bắt buộc của thuế là một trong những dấu hiệu quan trọng giúp phân biệt nó với các khoản thu do cơ sở tự nguyện tạo thành ngân sách nhà nước. Điều này có ý nghĩa pháp lý quan trọng khi ban hành các luật thuế và chi phối các phương pháp thu thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

>>>Xem tất cả: Soạn Kinh Tế Pháp Luật 10 Bài 6: Thuế

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , GDCD 10

Bạn thấy bài viết Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau: Gia đình Nam có một trang trại rộng 2 héc-ta, trong đó có 500m2 đất ở, diện tích còn lại là đất trồng trọt, ao thả cá có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong các trường hợp sau: Gia đình Nam có một trang trại rộng 2 héc-ta, trong đó có 500m2 đất ở, diện tích còn lại là đất trồng trọt, ao thả cá bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#hãy #đọc #thông #tin #và #trả #lời #câu #hỏi #trong #các #trường #hợp #sau #Gia #đình #Nam #có #một #trang #trại #rộng #hécta #trong #đó #có #500m2đất #ở #diện #tích #còn #lại #là #đất #trồng #trọt #thả #cá

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button