Giáo Dục

FeCO3 có kết tủa không?

FeCO3 Có kết tủa không?

– FeCO3 Nó là chất rắn màu trắng, không tan trong nước.

– Gây độc khi liều có thể gây tử vong là 0,5 đến 5 g / kg (từ 35 đến 350 g đối với người 70 kg).

SẮT (II) CACBONAT

Định nghĩa: Sắt (II) cacbonat, là một hợp chất hóa học với công thức FeCO3, xuất hiện ở tự nhiên như khoáng xiđerit.

– Công thức phân tử: FeCO3.

– Khối lượng phân tử: 116 g / mol.

Tính chất vật lý của FeCO3

Nó là chất rắn màu trắng, không tan trong nước.

– Gây độc khi liều có thể gây tử vong là 0,5 đến 5 g / kg (từ 35 đến 350 g đối với người 70 kg).

Nhận biết: Dùng dung dịch HCl, FeCO3 tan dần, thoát ra khí không màu.

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 H2O + CO2

Nhận biết

– Thuốc thử: Dung dịch HCl.

– Hiện tượng: thấy FeCO3 tan dần và có khí không màu thoát ra.

– Phương trình phản ứng: FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2 + H2O

– Phương trình ion rút gọn: FeCO3 + 2H+ → Fe2+ + CO2 + H2O.

Tính chất hóa học

– Có 2 tính chất hoá học cơ bản:

+ Tính chất hoá học của muối

+ Thuộc tính loại bỏ

Tính chất hóa học của muối

Phản ứng với các dung dịch axit hơn:

– Đối với các axit không có tính oxi hóa như: HCl; H2SO4 loãng… → muối Fe2+ và khí CO2

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2 + H2O

FeCO3 + H2SO4 loãng  → FeSO4 + CO2 + H2O

– Đối với axit có tính oxi hóa như: HNO3; H2SO4 đặc …. → cho sản phẩm là hỗn hợp khí SO2; CO2 hoặc NO2; CO2 hoặc NO; CO2 và tạo muối Fe3+…

2FeCO3 + 4H2SO4 đặc  → Fe2(SO4)3 + 2CO2 + SO2 + 4H2O

3FeCO3 + 10HNOloãng  → Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O

FeCO3 + 4HNO3 đặc  → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O

Bị phân hủy bởi nhiệt:

– Trong chân không:

FeCO3 có kết tủa không?

– Trong không khí:

FeCO3 có kết tủa không? (ảnh 2)

Tính khử

  • 4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

FeCO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 + Fe(NO3)3 +CO2

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO2

Điều chế Sắt (II) cacbonat

Sắt (II) cacbonat có thể được điều chế bằng phản ứng giữa hai muối:

FeCl2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaCl

Sắt (II) cacbonat có thể được điều chế từ các dung dịch của muối sắt (II)

Ví dụ: sắt (II) peclorat, với natri bicacbonat, giải phóng khí cacbonic

Fe(ClO4)2 + 2NaHCO3 → FeCO3 + 2NaClO4 + CO2 + H2O

Sắt (II) cacbonat cũng hình thành trực tiếp trên bề mặt thép hoặc sắt khi tiếp xúc với dung dịch cacbon đioxit,

Fe + CO2 + H2O → FeCO3 + H2

Ứng dụng:

Sắt cacbonat đã được sử dụng như một chất bổ sung sắt để điều trị bệnh thiếu máu.

Nguồn: hubm.edu.vn

#FeCO3 #có #kết #tủa #không

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button