Giáo Dục

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Giải bài tập trang 123 vở bài tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Tìm số thích hợp viết vào chỗ chấm sao cho…

Bài tập 1: Tìm số thích hợp viết vào chỗ chấm sao cho:

a) 75… chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

a) 75… chia hết cho 2 và chia hết cho 5

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

Số tìm được có chia hết cho 3 không?

75..chia hết cho 9

Số tìm được có chia hết cho 2 và 3 không?

Phần thưởng

a) Có thể viết một trong các số vào chỗ trống: 2; 4;6; 8 tức là:

752, 754, 756, 758

b) Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng của số đó phải là 0. Vậy viết số 0 vào chỗ chấm:

750

7 + 5 + 0 = 12, chia hết cho 3

Số tìm được chia hết cho 3 .

c) Để 75.. chia hết cho 9 thì 7 + 5+ … phải chia hết cho 9. Vậy ta điền số 6 vào chỗ trống: 756

Số tìm được có chữ số tận cùng là 6 nên chia hết cho 2, số tìm được chia hết cho 9 nên chia hết cho 3. Vậy số tìm được chia hết cho 2 và 3.

Bài 2: Mỗi lớp có 14 nam và 17 nữ

a) Viết phân số chỉ số học sinh nam trong số học sinh lớp đó?

b) Viết phân số chỉ phần của các bạn nữ trong số học sinh của lớp đó?

Phần thưởng

a) Số học sinh của lớp đó là: 14 + 17 = 31 (học sinh)

a) (frac{14}{31})

b) (frac{17}{31})

Bài 3: Trong các phân số (frac{20}{36};frac{15}{18};frac{45}{25};frac{35}{63}) phân số nào bằng (frac{5}{9})?

Phần thưởng

Rút gọn các phân số đã cho, ta có:

(frac{20}{36}=frac{20:4}{36:4}=frac{5}{9}); (frac{15}{18}=frac{15:3}{18:3}=frac{5}{6})

(frac{45}{25}=frac{45:5}{25:5}=frac{9}{5}); (frac{35}{63}=frac{35:7}{63:7}=frac{5}{9})

+ Các phân số bằng (frac{5}{9}) là: (frac{20}{36};frac{35}{63})

Bài 4. Viết các phân số: (frac{8}{12};frac{12}{15};frac{15}{20}) theo thứ tự từ lớn nhất đến bé nhất.

Phần thưởng

Rút gọn phân số:

(frac{8}{12}=frac{8:4}{12:4}=frac{2}{3}); (frac{12}{15}=frac{12:3}{15:3}=frac{4}{5}); (frac{15}{20}=frac{15:5}{20:5}=frac{3}{4})

Chuyển đổi phân số: (frac{2}{3};frac{4}{5};frac{3}{4})

(frac{2}{3}=frac{2X5X4}{3X5X4}=frac{40}{60}); (frac{4}{5}=frac{4X3X5}{3X5X4}=frac{48}{60}); (frac{3}{4}=frac{3X3X5}{3X5X4}=frac{45}{60})

Ta có: 40 < 45 < 60

Vậy các phân số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất như sau:

(frac{12}{15};frac{15}{20};frac{8}{12})

Bài 5. Hai hình chữ nhật có phần chung là tứ giác ABCD (xem hình bên)

a) Giải thích vì sao tứ giác ABCD có các cặp cạnh đối song song

b) Đo độ dài các cạnh của tứ giác ABCD rồi nhận xét từng cặp cạnh đối diện có bằng nhau không

c) Cho tứ giác ABCD là hình bình hành có cạnh đáy DC 4 cm, chiều cao AH 2 cm. Tính diện tích hình bình hành ABCD.

Phần thưởng

a) Cạnh AB và cạnh AD của tứ giác ABCD thuộc hai cạnh đối của hình chữ nhật thứ nhất nên chúng song song với nhau. Cạnh DA và cạnh BC thuộc hai cạnh đối của hình chữ nhật thứ hai nên chúng song song với nhau.

b) Đo độ dài các cạnh của tứ giác ABCD ta có:

a = 4cm; DA = 3cm

CD = 4cm; BC = 3cm

Tứ giác ABCD có các cặp cạnh đối bằng nhau

c) Diện tích hình bình hành ABCD là:

4 x 2 = 8cm2

ĐH KD & CN Hà Nội

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) Tags Giải SGK Toán 4

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

#Giải #bài #trang #SGK #Toán

Video Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

Hình Ảnh Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

#Giải #bài #trang #SGK #Toán

Tin tức Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

#Giải #bài #trang #SGK #Toán

Review Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

#Giải #bài #trang #SGK #Toán

Tham khảo Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

#Giải #bài #trang #SGK #Toán

Mới nhất Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

#Giải #bài #trang #SGK #Toán

Hướng dẫn Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

#Giải #bài #trang #SGK #Toán

Tổng Hợp Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

Wiki về Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4

Bạn thấy bài viết Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 SGK Toán 4 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #trang #SGK #Toán

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button