Giáo Dục

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Giải bài tập trang 71 giới thiệu phép nhân số có hai chữ số với 11 Sách bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Tính nhẩm…

1. Tính nhẩm:

43 × 11 =……86 × 11 =……73 × 11 =……

2. Khối lớp Ba xếp thành 16 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Bốn xếp thành 14 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh? (giải theo hai cách)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Sách bài tập Toán lớp 4 Tập 1

3. Tìm x:

a) x : 11 = 35

b) x : 11 = 87

4. Viết đúng (Đ), viết sai (S)

a) Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng giữa hai số đã cho.

b) Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11, ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng vừa tìm được nhỏ hơn 10 thì viết tổng giữa hai chữ số của số đã cho.

c) Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được lớn hơn hoặc bằng 10 thì viết tổng giữa hai chữ số của số đã cho.

Giải pháp:

Đầu tiên.

43 × 11 = 473 86 × 11 = 946 73 × 11 = 803

2.

Bản tóm tắt:

Cách 1:

Giải pháp

Lớp Ba có số học sinh là:

16 11 = 176 (học sinh)

Khối lớp Bốn có số học sinh là:

14 11 = 154 (học sinh)

Cả hai khối có số học sinh là:

176 + 154 = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học sinh

Cách 2:

Giải pháp

Số hàng của hai khối là:

16 + 14 = 30 (hàng)

Tổng số học sinh của hai khối là:

11 30 = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học sinh

3.

a) x : 11 = 35

x = 35 × 11

x = 385

b) x : 11 = 87

x = 87 × 11

x = 957

4.

a) Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng giữa hai số đã cho.

S

b) Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11, ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng vừa tìm được nhỏ hơn 10 thì viết tổng giữa hai chữ số của số đã cho.

Đ.

c) Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được lớn hơn hoặc bằng 10 thì viết tổng giữa hai chữ số của số đã cho.

S

ĐH KD & CN Hà Nội

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) Tags: VBT Toán 4

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Video Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

Hình Ảnh Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Tin tức Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Review Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Tham khảo Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Mới nhất Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Hướng dẫn Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Tổng Hợp Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

Wiki về Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

Bạn thấy bài viết Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button