Giáo Dục

Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Giải bài tập trang 10, phần ôn tập: phép nhân, phép chia hai phân số Sách bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

Đề tài

1. Tính toán

a) ({5 over 9} times {{12} over 7} = ………….)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1

b) ({6 over 5}:{8 over 3} = …………..)

c) ({9 over {20}} times {5 over {12}} = ……………)

d) ({{15} over {16}}:{{25} over {24}} = ………….)

e) (14 times {5 over {21}} = ………….)

g) (10:{5 over 3} = ………….)

h) ({5 over 3}:10 = …………..)

2. Cách tính (theo mẫu)

Mẫu: ({9 over {10}} times {5 over 6} = {{9 times 5} over {10 times 6}} = {{3 times 3 times 5} over {5 times 2 times 3 times 2}} = {3 over 4})

a) ({9 over {22}} times {{33} over {18}} = …………)

b) ({{12} over {35}}:{{36} over {25}} = …………..)

c) ({{19} over {17}}:{{76} over {51}} = …………)

3. Một tấm lưới sắt hình chữ nhật có chiều dài ({{15} over 4}) m, chiều rộng ({2 over 3}) m. Lưới được chia thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần.

Trả lời

1. Tính toán

a) ({5 over 9} times {{12} over 7} = {{5 times 12} over {9 times 7}} = {{60} over {63}} = { {21} over {21}})

b) ({6 over 5}:{5 over {12}} = {6 over 5} times {3 over 8} = {{6 times 3} over {5 times 8} } = {{18} over {40}} = {9 over {20}})

c) ({9 over {20}} times {5 over {12}} = {{9 times 5} over {20 times 12}} = {{45} over {240}} = {3 over {16}})

d) ({{15} over {16}}:{{25} over {24}} = {{15} over {16}} times {{24} over {25}} = { {15 times 24} over {16 times 25}} = {{360} over {400}} = {9 over {10}})

e) (14 times {5 over {21}} = {{14 times 5} over {21}} = {{70} over {21}} = {{10} over 3} )

g) (10:{5 over 3} = 10. {3 over 5} = {{10 times 3} over 5} = {{30} over 5} = 6)

h) ({5 over 3}:10 = {5 over 3} times {1 over {10}} = {{5 times 1} over {3 times 10}} = {5 trên {30}} = {1 trên 6})

2. Cách tính (theo mẫu)

a) ({9 over {22}} times {{33} over {18}} = {{9 times 33} over {22 times 18}} = {{9 times 11 times 3} over {11 times 2 times 9 times 2}} = {3 over 4})

b) ({{12} over {35}}:{{36} over {25}} = {{12} over {35}} times {{25} over {36}} = { {12 times 25} over {35 times 36}} = {{6 times 2 times 5 times 5} over {7 times 5 times 6 times 3 times 2}} = {5 hơn 21}})

c) ({{19} over {17}}:{{76} over {51}} = {{19} over {17}} times {{51} over {76}} = { {19 times 17 times 3} over {17 times 19 times 4}} = {5 over {21}})

3.

Giải pháp

Diện tích của ô vuông sắt hình chữ nhật là:

({{15} over 4} times {2 over 3} = {5 over 2}({m^2}))

Diện tích của một phần của cách tử là:

({5 over 2}:5 = {5 over 2} times {1 over 5} = {1 over 2}({m^2}))

Trả lời: ({1 over 2}{m^2})

ĐH KD & CN Hà Nội

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) TagsVBT Toán 5

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Video Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Hình Ảnh Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Tin tức Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Review Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Tham khảo Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Mới nhất Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Hướng dẫn Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

Tổng Hợp Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Wiki về Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Bạn thấy bài viết Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #trang #Vở #bài #tập #Toán #lớp #tập

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button