Giáo Dục

Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2

Bạn đang xem: Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Giải bài tập trang 158, 159 bài 2 Đường kính và dây của đường tròn Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu 15: Cho tam giác ABC, các đường cao BH và CK. Chứng minh rằng…

Câu 15 trang 158 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC, các đường cao BH, CK. Chứng minh rằng:

a) Bốn điểm B, C, H, K cùng thuộc một đường tròn;

Bạn đang xem: Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2

b) HK < BC.

Phần thưởng:

a) Gọi M là trung điểm của BC

Tam giác BCH vuông tại H có HM là đường thẳng

Trung bình nên:

(HM = {1 over 2}BC) (tính chất của tam giác vuông)

Tam giác BCK vuông tại K và KM là đường thẳng

Trung bình nên:

(KM = {1 over 2}BC) (tính chất của tam giác vuông)

Suy ra: MB = MC = MH = MK.

Vậy bốn điểm B, C, H, K nằm trên đường tròn tâm M và bán kính bằng ({1 over 2}BC).

b) Trong đường tròn tâm M, ta có KH là dây cung không đi qua tâm, BC là đường kính nên: KH < BC.

Câu 16 trang 159 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tứ giác ABCD có (widehat B = widehat D = 90^circ ).

a) Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn.

b) So sánh độ dài AC và BD. Nếu AC = BD thì tứ giác ABCD là hình gì?

Phần thưởng:

a) Gọi M là trung điểm của AC.

Cho tam giác ABC vuông tại B, BM là trung tuyến nên:

(BM = {1 over 2}AC) (tính chất của tam giác vuông)

Tam giác ACD vuông tại D có DM là đường trung tuyến nên:

(DM = {1 over 2}AC) (tính chất của tam giác vuông)

Suy ra: MA = MB = MC = MD.

Vậy bốn điểm A, B, C, D nằm trên đường tròn tâm M và bán kính bằng ({1 over 2}AC).

b) BD là dây của đường tròn (I), AC là đường kính nên AC BD

AC = BD khi và chỉ khi BD là đường kính thì ABCD là hình chữ nhật

Câu 17 trang 159 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB và một dây EF không cắt đường kính. Gọi I, K lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ A, B đến EF. Chứng minh IE = KF.

Phần thưởng:

Ta có: AI EF (gt)

BK EF (gt)

Suy ra: AI // BK

Vậy tứ giác ABKI là hình thang

OH EF

Suy ra: OH // AI // BK

Ta có: OA = OB (= R)

Suy ra: HI = HK

Hay: HE + EI = HF + FK (1)

Nhắc lại: HE = HF (đường kính dây cung) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: IE = KF.

Câu 18 trang 159 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho đường tròn (O) có bán kính OA = 3cm. Dây BC của đường tròn vuông góc với OA tại trung điểm của OA. Tính độ dài BC.

Phần thưởng:

Gọi I là trung điểm của AB

Suy ra: (IO = IA = {1 over 2}OA = {3 over 2})

Ta có: BC ⊥OA (gt)

Suy ra: (widehat {OIB} = 90^circ )

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác vuông OIB ta có: (O{B^2} = B{I^2} + I{O^2})

suy ra: (B{I^2} = O{B^2} – I{O^2})

(={3^2} – {left( {{3 over 2}} right)^2} = 9 – {9 over 4} = {{27} over 4})

(BI ={{3sqrt 3 } trên 2}) (cm)

Ta có: BI = CI (đường kính dây cung)

Suy ra: (BC = 2BI=2. {{3sqrt 3 } over 2} = 3sqrt 3 ) (cm)

Đại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội

Đăng bởi: Đại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội

Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về ĐH KD & CN Hà Nội.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: hubm.edu.vn TagsSBT Toán 9

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #tập

Video Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2

Hình Ảnh Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #tập

Tin tức Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #tập

Review Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #tập

Tham khảo Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #tập

Mới nhất Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #tập

Hướng dẫn Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #tập

Tổng Hợp Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2

Wiki về Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2

Bạn thấy bài viết Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 158, 159 SBT Toán 9 tập 2 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #tập

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button