Giáo Dục

Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Bạn đang xem: Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Giải bài tập trang 43 bài 4. Quy về quy đồng mẫu nhiều phân số SGK toán 8 tập 1. Câu 17: Trắc nghiệm. Cho hai phân số:…

Bài 17 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Đố. Cho hai phân số: ( frac{5x^{2}}{x^{3}-6x^{2}},frac{3x^{2}+18x}{x^{2}-36} )

Khi rút gọn mẫu số, Tuấn chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), Lan bảo: “Đơn giản quá! MTC = x – 6”. Đoán xem bạn chọn cái nào là đúng?

Bạn đang xem: Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải:

Theo cách của bạn Tuấn:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1 x3 – 6×2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6)

Vậy bạn Tuấn đã làm đúng.

Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Mẫu số của hai phân số:

a)({{3x} over {2x + 4}}) và ({{x + 3} over {{x^2} – 4}})

b)({{x + 5} over {{x^2} + 4x + 4}}) và ({x over {3x + 6}})

Phần thưởng

a) Ta có: (2x + 4 =2(x+2))

({x^2} – 4 = left( {x – 2} right)left( {x + 2} right))

(MTC = 2left( {x – 2} right)left( {x + 2} right) = 2left( {{x^2} – 4} right))

Vậy: ({{3x} over {2x + 4}} = {{3xleft( {x – 2} right)} over {2left( {x + 2} right)left( {x – 2} right)}} = {{3xleft( {x – 2} right)} over {2left( {{x^2} – 4} right)}})

({{x + 3} over {{x^2} – 4}} = {{left( {x + 3} right).2} over {left( {x – 2} right )left( {x + 2} right).2}} = {{2left( {x + 3} right)} over {2left( {{x^2} – 4} right )}})

b) Ta có: ({x^2} + 4x + 4 = {left( {x + 2} right)^2})

(3x + 6 = 3left( {x + 2} right))

MTC= (3{left( {x + 2} right)^2})

Vậy: ({{x + 5} over {{x^2} + 4x + 4}} = {{left( {x + 5} right).3} over {{{left( { {) x + 2} right)}^2}.3}} = {{3left( {x + 5} right)} over {3{{left( {x + 2} right) }^ 2}}})

({x over {3x + 6}} = {{x.left( {x + 2} right)} over {3left( {x + 2} right).left( {x ) + 2} right)}} = {{xleft( {x + 2} right)} over {3{{left( {x + 2} right)}^2}}})

Bài 19 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Mẫu số chung của các phân số sau:

a)({1 over {x + 2}}$ , ${8 over {2x – {x^2}}})

b)({x^2} + 1$ , ${{{x^4}} over {{x^2} – 1}})

c)({{{x^3}} over {{x^3} – 3{x^2}y + 3x{y^2} – {y^3}}}$ , ${x over ) {{y^2} – xy}})

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

a) MTC = (xleft( {2 – x} right)left( {2 + x} right))

({1 over {x + 2}} = {1 over {2 + x}} = {{xleft( {2 – x} right)} over {xleft( {2 – x ) } right)left( {2 + x} right)}})

b) MTC = ({x^2} – 1)

({x^2} + 1 = {{{x^2} + 1} over 1} = {{left( {{x^2} + 1} right)left( {{x^2 } – 1} right)} over {{x^2} – 1}} = {{{x^4} – 1} over {{x^2} – 1}})

({{{x^4}} over {{x^2} – 1}} = {{{x^4}} over {{x^2} – 1}})

c) ĐMTC:

Ta có: ({x^3} – 3{x^2}y + 3x{y^2} – {y^3} = {left( {x – y} right)^3})

({y^2} – xy = yleft( {y – x} right) = – yleft( {x – y} right))

Vậy MTC = (y{left( {x – y} right)^3})

+ Quy ước chính thức:

({{{x^3}} over {{x^3} – 3{x^2}y + 3x{y^2}}} = {{{x^3}} over {{{ ) left( {x – y} right)}^3}}} = {{{x^3}y} over {y{{left( {x – y} right)}^3}}} )

({x over {{y^2} – xy}} = {x over {yleft( {y – x} right)}} = {x over { – yleft( {x – y} right)}} = {{ – x} over {yleft( {x – y} right)}} = {{ – x{{left( {x – y} right)}^ 3}} over {y{{(x – y)}^3}}})

Bài 20 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Cho hai phân số:

({1 over {{x^2} + 3x – 10}}) , ({x over {{x^2} + 7x + 10}})

Không quy đồng mẫu số, hãy chứng minh rằng có thể quy đồng mẫu số của hai phân số này về mẫu số chung của

({x^3} + 5{x^2} – 4x – 20)

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

Để chứng minh rằng có thể chọn đa thức ({x^3} + 5{x^2} – 4x – 20) làm mẫu số chung, ta chỉ cần chứng minh rằng nó chia hết cho mẫu số của mỗi số đã cho phân số. đưa cho.

Thật vậy, chúng ta có:

({x^3} + 5{x^2} – 4x – 20 = left( {{x^2} + 3x – 10} right)left( {x + 2} right))

( = left( {{x^2} + 7x + 10} right)left( {x – 2} right))

Vậy MTC = ({x^3} + 5{x^2} – 4x – 20)

({1 over {{x^2} + 3x – 10}} = {{1left( {x + 2} right)} over {left( {{x^2} + 3x – 10 ) } right)left( {x + 2} right)}} = {{x + 2} over {{x^3} + 5{x^2} – 4x – 20}})

({x over {{x^2} + 7x + 10}} = {{xleft( {x – 1} right)} over {left( {{x^2} + 7x + 10 ) } right)left( {x – 2} right)}} = {{{x^2} – 2x} over {{x^3} + 5{x^2} – 4x – 20}} )

ĐH KD & CN Hà Nội

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) Tags Giải bài tập toán 8 SGK

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Video Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Hình Ảnh Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Tin tức Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Review Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Tham khảo Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Mới nhất Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Hướng dẫn Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Tổng Hợp Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Wiki về Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Bạn thấy bài viết Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button