Giáo Dục

Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

Bạn đang xem: Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Giải bài tập trang 22, 23 bài 5 đa thức Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 24: Lập biểu thức đại số chứa các biến x, y, z mà…

Câu 24 trang 22 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Lập biểu thức đại số chứa các biến x, y, z sao cho:

a) Biểu thức vừa là đơn thức, vừa là đa thức;

Bạn đang xem: Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

b) Là đa thức nhưng không phải là đơn thức.

Phần thưởng

a) xyz vừa là đơn thức, vừa là đa thức.

b) x + yz là đơn thức, không là đa thức.

Câu 25 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính giá trị của các đa thức sau:

a) ({rm{}}5{rm{x}}{{rm{y}}^2}{rm{ + 2x}}y – 3{rm{x}}{y^ 2}) tại x = -2; y = -1

b) ({x^2}{y^2} + {x^4}{y^4} + {x^6}{y^6}) tại x = 1; y = 1

Phần thưởng

a) Thay x = -2; y = -1 vào đa thức ta có:

(eqalign{ & 5.( – 2){( – 1)^2} + 2.( – 2).( – 1) – 3.( – 2). {( – 1)^2} cr & = 5.( – 2).1 + 4 – 3.( – 2).1 = – 10 + 4 + 6 = 0 cr} )

b) Thay x = 1; y = -1 vào đa thức ta có:

({1^2}. {( – 1)^2} + {1^4}. {( – 1)^4} + {1^6}. {( – 1)^6} )

(= 1,1 + 1,1 + 1,1 = 3)

Câu 5.1, 5.2 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Câu 5.1 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Rút gọn và tìm bậc của đa thức

({{rm{x}}^3}{y^4} – 5{y^8} + {{rm{x}}^3}{y^4} + x{y^4} + {x^3} – {y^2} – x{y^4} + 5{y^8})

Phần thưởng

(eqalign{ & {{rm{x}}^3}{y^4} – 5{y^8} + {{rm{x}}^3}{y^4} + x{y ^4} + {x^3} – {y^2} – x{y^4} + 5{y^8} cr & = 2{{rm{x}}^3}{y^4} + {x^3} – {y^2} cr} )

Đa thức bậc 7.

Câu 5.2 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Rút gọn đa thức ta được:

(left( A right){x^6} – 6{y^4}) (left( B right){x^6} – 4{y^4})

(left( C right)2{{rm{x}}^3} – 6{y^2}) (left( D right)2{{rm{x}}^3 } – 4{y^2})

Hãy chọn phương án đúng

Phần thưởng

Câu trả lời đúng là (left( C right)2{{rm{x}}^3} – 6{y^2}).

ĐH KD & CN Hà Nội

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) Tags Giải SBT Toán 7

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #lớp #tập

Video Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

Hình Ảnh Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #lớp #tập

Tin tức Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #lớp #tập

Review Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #lớp #tập

Tham khảo Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #lớp #tập

Mới nhất Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #lớp #tập

Hướng dẫn Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #lớp #tập

Tổng Hợp Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

Wiki về Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

Bạn thấy bài viết Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài 24, 25, 5.1, 5.2 trang 22, 23 SBT Toán lớp 7 tập 2 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #trang #SBT #Toán #lớp #tập

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button