Giáo Dục

Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Bạn đang xem: Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Giải bài tập trang 49, 50 bài 6 Phép trừ đại số SGK toán 8 Câu 28: Theo quy tắc đổi dấu, ta có…

Bài 28 trang 49 sgk toán 8 tập 1

Theo quy tắc đổi dấu, ta có ( frac{-A}{B}=frac{A}{-B}). Do đó, chúng ta cũng có ( -frac{A}{B}=frac{A}{-B}). Ví dụ: phân số đối của ( frac{4}{5-x}) là ( -frac{4}{5-x})( =frac{4}{-(5- ) x)}) ( =frac{4}{x-5}). Áp dụng điều này, hãy điền vào chỗ trống các phân số thích hợp:

a) ( -frac{x^{2}+2}{1-5x}) = … = …; b) ( -frac{4x+1}{5-x}) = ….

Bạn đang xem: Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải:

a) ( -frac{x^{2}+2}{1-5x}) ( =frac{x^{2}+2}{-(1-5x)}) ( = frac{x^{2}+2}{5x-1});

b) ( -frac{4x+1}{5-x}) ( =frac{4x+1}{-(5-x)}) ( =frac{4x+1}{ x-5})

Bài 29 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Trừ các phân số sau:

a) ( frac{4x-1}{3x^{2}y}-frac{7x-1}{3x^{2}y}); b) ( frac{4x+5}{2x-1}-frac{5-9x}{2x-1});

c) ( frac{11x}{2x-3}-frac{x-18}{3-2x}); d) ( frac{2x-7}{10x-4}-frac{3x+5}{4-10x}).

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{4x-1}{3x^{2}y}-frac{7x-1}{3x^{2}y}) ( =frac{4x-1}{3x^ {2}y}+frac{-(7x-1)}{3x^{2}y})

( = frac{4x-1-7x+1}{3x^{2}y}) ( =frac{-3x}{3x^{2}y}=-frac{1}{xy }).

b) ( frac{4x+5}{2x-1}-frac{5-9x}{2x-1}) ( =frac{4x+5}{2x-1}+frac{ -(5-9x)}{2x-1})

( = frac{4x+5-5+9x}{2x-1}= frac{13x}{2x-1})

c) ( frac{11x}{2x-3}-frac{x-18}{3-2x}) ( =frac{11x}{2x-3}+frac{x-18} {-(3-2x)})

( =frac{11x}{2x-3}+frac{x-18}{2x-3}) ( =frac{11x+x-18}{2x-3}) ( = frac{12x-18}{2x-3}=6)

d) ( frac{2x-7}{10x-4}-frac{3x+5}{4-10x}) ( =frac{2x-7}{10x-4}-frac{ 3x+5}{-(4-10x)})

( =frac{2x-7}{10x-4}-frac{3x+5}{10x-4}) ( =frac{2x-7+3x+5}{10x-4} ) ( =frac{5x-2}{2(5x-2)}=frac{1}{2})

Bài 30 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) ( frac{3}{2x+6}-frac{x-6}{2x^{2}+6x}); b) ( x^{2}+1-frac{x^{4}-3x^{2}+2}{x^{2}-1})

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{3}{2x+6}-frac{x-6}{2x^{2}+6x}) ( =frac{3}{2(x+3)}+ frac{-(x-6)}{2x(x+3)})

( =frac{3x-(x-6)}{2x(x+3)}=frac{3x-x+6}{2x(x+3)}=frac{2x+6}{2x (x+3)}=frac{1}{x})

b) ( x^{2}+1-frac{x^{4}-3x^{2}+2}{x^{2}-1}) ( =x^{2}+1 +frac{-(x^{4}-3x^{2}+2)}{x^{2}-1})

( = frac{(x^{2}+1)(x^{2}-1)-x^{4}+3x^{2}-2}{x^{2}-1}) ( =frac{x^{4}-1-x^{4}+3x^{2}-2}{x^{2}-1})

( =frac{3x^{2}-3}{x^{2}-1}=frac{3(x^{2}-1)}{x^{2}-1}=3 ).

Bài 31 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân số có tử số là 1:

a) ( frac{1}{x}-frac{1}{x+1}); b) ( frac{1}{xy-x^{2}}-frac{1}{y^{2}-xy}).

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{1}{x}-frac{1}{x+1}) ( =frac{x+1-x}{x(x+1)}=frac{1 }{x(x+1)})

b) ( frac{1}{xy-x^{2}}-frac{1}{y^{2}-xy}) ( =frac{1}{x(yx)}- frac{1}{y(yx)})

( =frac{y}{xy(yx)}+frac{-x}{xy(yx)}=frac{yx}{xy(yx)}=frac{1}{xy})

ĐH KD & CN Hà Nội

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) Tags Giải bài tập toán 8 SGK

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Video Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Hình Ảnh Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Tin tức Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Review Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Tham khảo Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Mới nhất Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Hướng dẫn Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Tổng Hợp Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Wiki về Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Bạn thấy bài viết Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button