Giáo Dục

Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1

Bạn đang xem: Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Giải bài tập trang 27, 29, 30 bài 6 + 7 phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Toán 9 tập 1. Câu 47: Rút gọn…

Bài 47 trang 27 SGK Toán 9 – tập 1

Bài 47. Rút gọn:

a) ({2 over {{x^2} – {y^2}}}sqrt {{{3{{left( {x + y} right)}^2}} over 2} } ) với x ≥ 0; y 0 và xy

Các bạn đang xem: Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1

b) ({2 over {2{rm{a}} – 1}}sqrt {5{{rm{a}}^2}left( {1 – 4{rm{a}} + 4{{rm{a}}^2}} right)}) với > 0,5.

Hướng dẫn giải:

Một)

(eqalign{ & {2 over {{x^2} – {y^2}}}sqrt {{{3{{left( {x + y} right)}^2}} over 2}} cr & = {2 over {{x^2} – {y^2}}}left| {x + y} right|sqrt {{3 over 2}} cr & { {x + y} over {{x^2} – {y^2}}}sqrt {{2^2}. {3 over 2}} = {{sqrt 6 } over {x – y }} cr} )

vì x ≥ 0; y 0 và xy nên x + y > 0

b)

(eqalign{ & {2 over {2{rm{a}} – 1}}sqrt {5{{rm{a}}^2}left( {1 – 4{rm{a }} + 4{{rm{a}}^2}} right)} cr & = {2 over {2{rm{a}} – 1}}sqrt {5{{rm{ a}}^2}{{left( {1 – 2{rm{a}}} right)}^2}} cr & = {{2left| a right|.left| { 1 – 2{rm{a}}} right|sqrt 5 } over {2{rm{a}} – 1}} cr & = {{2.aleft( {2{rm {a}} – 1} right)sqrt 5 } over {2{rm{a}} – 1}} = 2sqrt 5 a cr} )

Vì a > 0,5 nên a > 0; 1 – 2a < 0

Bài 48 trang 29 SGK Toán 9 – tập 1

Bài 48. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

(sqrt{frac{1}{600}};,,sqrt{frac{11}{540}};,,sqrt{frac{3}{50}}; ,,sqrt{frac{5}{98}}; ,,sqrt{frac{(1-sqrt{3})^{2}}{27}}.)

Hướng dẫn giải:

(sqrt{frac{1}{600}}=sqrt{frac{1.6}{6.6.10.10}}=frac{sqrt{6}}{60})

(sqrt{frac{11}{540}}=sqrt{frac{11.15}{6.6.15.15}}=frac{sqrt{165}}{90})

(sqrt{frac{3}{50}}=sqrt{frac{3.2}{5.5.2.2}}=frac{sqrt{6}}{10})

(sqrt{frac{(1-sqrt{3})^{2}}{27}}=frac{|1-sqrt{3}|}{3sqrt{3}}= frac{(sqrt{3}-1).sqrt{3}}{9})

Bài 49 trang 29 SGK Toán 9 – tập 1

Desample của biểu thức bình phương

(absqrt{frac{a}{b}};,,, frac{a}{b}sqrt{frac{b}{a}};,,, sqrt{frac{1}{b}+frac{1}{b^{2}}};,,, sqrt{frac{9a^{3}}{36b}}; ,,, 3xysqrt{frac{2}{xy}}.)

(Giả sử các biểu thức có nghĩa).

Hướng dẫn giải:

(sqrt{frac{a}{b}}) có nghĩa là khi (frac{a}{b}geq 0) và (sqrt{frac{a}{b}}= frac{sqrt{ab}}{left | b right |}.)

Nếu (ageq 0, b > 0) thì (absqrt{frac{a}{b}}=asqrt{ab}.)

Nếu (a<0,b<0) thì (absqrt{frac{a}{b}}=-asqrt{ab}.)

Tương tự ta có: (frac{a}{b}sqrt{frac{b}{a}}=frac{sqrt{ba}}{b}.)

Nếu (a>0,b>0) thì (frac{a}{b}sqrt{frac{b}{a}}=frac{a}{b}frac{sqrt{ ba}}{left | a right |}.)

Nếu (a<0,b<0) thì (frac{a}{b}sqrt{frac{b}{a}}=-frac{sqrt{ba}}{b}. )

Ta có: (sqrt{frac{1}{b}+frac{1}{b^{2}}}=sqrt{frac{b+1}{b^{2}}}= frac{sqrt{b+1}}{left | b right |}.)

Điều kiện để root có nghĩa là (b+1geq 0) hoặc (bgeq -1.)

Vì thế:

Nếu b>0 thì (sqrt{frac{1}{b}+frac{1}{b^{2}}}=frac{sqrt{b+1}}{ b }.)

Nếu (-1leq b< 0) thì (sqrt{frac{1}{b}+frac{1}{b^{2}}}=-frac{sqrt{b+ 1 }}{b}.)

Điều kiện cho (sqrt{frac{9a^{3}}{36b}}) có nghĩa là (frac{9a^{3}}{36b}geq 0) hoặc (frac {a }{b}geq 0)

cách 1.

(sqrt{frac{9a^{3}}{36b}}=sqrt{frac{a^{3}}{4b}}=frac{sqrt{4a^{3}b}} {4left | b right |}=frac{sqrt{4a^{2}cdot ab}}{4left | b right |}=frac{2left | a right | sqrt{ab}}{4b}.)

=(frac{1}{2}left | frac{a}{b} right |sqrt{ab}=frac{asqrt{ab}}{2b}.)

Cách 2.

Biến mẫu số thành hình vuông rồi áp dụng quy tắc bình phương một thương:

(sqrt{frac{9a^{3}}{36b}}=sqrt{frac{a^{3}b}{4b^{2}}}=frac{sqrt{a^{ 3}b}}{sqrt{ab^{2}}}=frac{left | a right |sqrt{ab}}{2left | b right |}=frac{1}{ 2}left | frac{a}{b} right |sqrt{ab}=frac{asqrt{ab}}{2b}.)

Điều kiện cho (sqrt{frac{2}{xy}}) có nghĩa là (frac{2}{xy}geq 0) hoặc xy>0.

Vì thế

(3xysqrt{frac{2}{xy}}=3xyfrac{sqrt{2xy}}{left | xy right |}=3xyfrac{sqrt{2xy}}{xy}= 3sqrt{2xy}.)

Bài 50 trang 30 SGK Toán 9 – tập 1

Trục gốc trong mẫu giả sử tất cả các biểu thức bằng chữ đều có nghĩa:

(frac{5}{sqrt{10}};,,, frac{5}{2sqrt{5}};,,, frac{1}{3sqrt {20}};,,, frac{2sqrt{2}+2}{5sqrt{2}};,,, frac{y+bcdot sqrt{y }}{bcdot sqrt{y}}.)

Hướng dẫn giải:

(frac{5}{sqrt{10}}=frac{5sqrt{10}}{10}=frac{sqrt{10}}{2})

(frac{5}{2sqrt{5}}=frac{5sqrt{5}}{2.5}=frac{sqrt{5}}{2})

(frac{1}{3sqrt{20}}=frac{sqrt{20}}{3.20}=frac{2sqrt{5}}{60}=frac{sqrt{5 }}{30})

(frac{sqrt{2}(2sqrt{2}+2)}{5.2}=frac{4+2sqrt{2}}{10}=frac{2+sqrt{2 }}{5})

(frac{y+bsqrt{y}}{bsqrt{y}}=frac{sqrt{y}+b}{b})

ĐH KD & CN Hà Nội

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) Tags Giải toán 9 SGK

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Video Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1

Hình Ảnh Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Tin tức Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Review Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Tham khảo Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Mới nhất Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Hướng dẫn Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Tổng Hợp Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1

Wiki về Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1

Bạn thấy bài viết Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 27, 29, 30 SGK Toán 9 tập 1 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button