Giáo Dục

Giải Bài 6 trang 181 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Bài 6 (trang 181 SGK Hóa học 12 nâng cao):

Cho 31,2 gam hh Al và Al. hỗn hợp bột2O3 phản ứng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong thu được 13,44 lít H. khí thu được2 (dktc). Vui lòng cho biết:

Phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra là gì?

Khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là?

Thể tích dung dịch NaOH 4M đã dùng (biết rằng trong thí nghiệm này đã dùng dư 10 cm)3 so với khối lượng yêu cầu).

Câu trả lời:

một. Phương trình hóa học:


Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4] (Đầu tiên)

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3 GIỜ2(2)

b. NH2= 13,44: 22,4 = 0,6 mol

Theo pt (2) nAl = 2/3 nH2 = 0,4 mol nAl = 0,4,27 = 10,8 gam

mAl2O3 = 31,2 – 10,8 = 20,4 gam.

NAl2O3 = 0,2 mol

Theo (1) nNaOH = 2nAl2O3 = 0,4 mol

Theo (2) nNaOH = nAl = 0,4 mol

⇒ Tổng số mol NaOH là 0,4 + 0,4 = 0,8 mol

MẶC QUẦN ÁONaOH 4M = 0,8: 4 = 0,2 lít = 200 cm3

Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là: 200 + 10 = 210 cm3

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Hóa học 12 nâng cao

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Giải Bài 6 trang 181 sgk Hóa 12 nâng cao

Video về Giải Bài 6 trang 181 sgk Hóa 12 nâng cao

Wiki về Giải Bài 6 trang 181 sgk Hóa 12 nâng cao

Giải Bài 6 trang 181 sgk Hóa 12 nâng cao

Giải Bài 6 trang 181 sgk Hóa 12 nâng cao -

Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Bài 6 (trang 181 SGK Hóa học 12 nâng cao):

Cho 31,2 gam hh Al và Al. hỗn hợp bột2O3 phản ứng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong thu được 13,44 lít H. khí thu được2 (dktc). Vui lòng cho biết:

Phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra là gì?

Khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là?

Thể tích dung dịch NaOH 4M đã dùng (biết rằng trong thí nghiệm này đã dùng dư 10 cm)3 so với khối lượng yêu cầu).

Câu trả lời:

một. Phương trình hóa học:


Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4] (Đầu tiên)

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3 GIỜ2(2)

b. NH2= 13,44: 22,4 = 0,6 mol

Theo pt (2) nAl = 2/3 nH2 = 0,4 mol nAl = 0,4,27 = 10,8 gam

mAl2O3 = 31,2 - 10,8 = 20,4 gam.

NAl2O3 = 0,2 mol

Theo (1) nNaOH = 2nAl2O3 = 0,4 mol

Theo (2) nNaOH = nAl = 0,4 mol

⇒ Tổng số mol NaOH là 0,4 + 0,4 = 0,8 mol

MẶC QUẦN ÁONaOH 4M = 0,8: 4 = 0,2 lít = 200 cm3

Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là: 200 + 10 = 210 cm3

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Hóa học 12 nâng cao

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Bài 6 (trang 181 SGK Hóa học 12 nâng cao):

Cho 31,2 gam hh Al và Al. hỗn hợp bột2O3 phản ứng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong thu được 13,44 lít H. khí thu được2 (dktc). Vui lòng cho biết:

Phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra là gì?

Khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là?

Thể tích dung dịch NaOH 4M đã dùng (biết rằng trong thí nghiệm này đã dùng dư 10 cm)3 so với khối lượng yêu cầu).

Câu trả lời:

một. Phương trình hóa học:


Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4] (Đầu tiên)

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3 GIỜ2(2)

b. NH2= 13,44: 22,4 = 0,6 mol

Theo pt (2) nAl = 2/3 nH2 = 0,4 mol nAl = 0,4,27 = 10,8 gam

mAl2O3 = 31,2 – 10,8 = 20,4 gam.

NAl2O3 = 0,2 mol

Theo (1) nNaOH = 2nAl2O3 = 0,4 mol

Theo (2) nNaOH = nAl = 0,4 mol

⇒ Tổng số mol NaOH là 0,4 + 0,4 = 0,8 mol

MẶC QUẦN ÁONaOH 4M = 0,8: 4 = 0,2 lít = 200 cm3

Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là: 200 + 10 = 210 cm3

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Hóa học 12 nâng cao

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Bạn thấy bài viết Giải Bài 6 trang 181 sgk Hóa 12 nâng cao có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải Bài 6 trang 181 sgk Hóa 12 nâng cao bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #Bài #trang #sgk #Hóa #nâng #cao

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button